jump to navigation

Cel mai bun rezultat al Cupei Mondiale, 2010 octombrie 24, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Zambia Makwati, biserica Comunităţii, este o biserică plantată ca rezultat al întîlnirilor din timpul Cupei Mondiale, 2010. Un cort a fost ridicat în centrul comunităţii pentru ca oamenii să poate privi meciurile pe un ecran mare. După Cupa Mondială, cortul a fost întors proprietarului, dar oamenii încă mai doreau să se adune împreună  ca să audă Evanghelia. Ei au început să se adune pe un teren deschis de fotbal, rugîndu-se şi închinîndu-se lui Dumnezeu. Echipa  a fost mirată cînd oameni noi s-au alipit şi şi-au exprimat dorinţa de a-L urma pe Cristos, chiar şi dacă va trebui să se adune afară. De atunci conducerea comunităţii a dat un lot de pămînt  pentru construcţia unei clădiri care în timpul săptămînii drept şcoală iar duminica – biserică, cît şi pentru jocuri sportive şi festivităţi. La fel se gîndesc să găzduiacă şi diferite proiecte de dezvoltare ca grădinăritul, tîmplăria, şi croitorie pentru a ajuta la întreţinerea bisericii şi şcolii, dînd speranţă întregii comunităţi. La moment, în comunitatea dată sunt în jur de 200 de copii care nu au acces la învăţătură. (OM Zambia)

Lăudaţi-L pe Dumnezeu pentru această biserică nouă şi pentru creşdincioşi. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să asigure un adăpost pentru noua biserică şi şcoală.

Reclame