jump to navigation

Femeie – fiică, soră, soţie, mamă, noră, soacră! martie 8, 2013

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , , ,
10 comments

Femeie

Cu zîmbetul cald şi faţa senină

Tu ştii s- asculţi, de dragoste plină

Cu rîvnă arzîndă şi dorul nestins,

Tu semeni Cuvîntul, Lumina aprinzi.

O clipă eşti Mamă pentru-ai tăi copii,

Dar tot într-o clipă tu poţi să devii

O oază de pace, speranţă şi har,

Cum pentru pierduţi e pe ţărmuri un far.

Apoi eşti un medic cu sfat şi-ajutor,

Iar dacă-i nevoie expert în decor,

Oriunde si-oricînd eşti lumină şi sare,

Şi pentru al tău soţ eşti un prieten în care,

Mereu îşi găseşte alin, desfătare.

Trecut-au milenii de cînd prima dată,

De mîna divină ai fost tu creată

Dar greul, durerea, nici chiar osîndirea,

În stare n-au fost să îţi schimbe menirea-

De-aduce în lume căldură şi viaţă,

De-a fi ajutor, călăuză, speranţă.

‘ţi doresc să rămîi tot aşa de frumoasă,

La chip şi la suflet,

În duh – evlavioasă,

Să fii împlinită,

Să fii sănătoasă,

Iubită,

Iubind,

Şi oricînd

Credincioasă!

Reclame

Cum să scapi de cicălelile soţiei? (ajută 100%) martie 13, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

„Dragule nu vrei să repari robinetul din baie?”

După o săptămînă.

„Poate găşesti ceva timp şi repari robinetul din baie?

După încă două săptămîni.

„Chiar nu-i bărbat în casa asta? Robinetul cum curgea aşa şi curge fără întrerupere. „


Acest tip de scenarii se repetă prea des în unele familii, în care bărbatul nu se grăbeşte să aducă la îndeplinire ceea ce a fost rugat. Cum şi ce să faci ca să scapi de cicălelile soţiei cu privire la un lucru sau altul? Cîteodată e chiar foarte supărătoare această chestie. Vii acasă obosit de la servici iar ea tot refrenul vechi îl intonează: „Cînd repari…? Cînd aduci…? Cînd scoţi…? şi se pare că avalanşa de cuvinte nu scade, ci de fiercare dată se lungeşte cu o frază sau două.

Metoda de a scăpa de aceste cicăleli este pe cît de simplă pe atît şi de uşoară. Nu-i lăsa şansa de a repeta rugămintea a doua oară. Fă tot ce te-a rugat din … PRIMA DATĂ şi cu siguranţă nu vei mai avea ocazia de a auzi săptămîni la rînd acelaş lucru.

Că vei auzi şi alte rugăminţi este altceva. Căci nimeni nu e scutit de diverse îndatoriri în familie. Dar atenţie mare, procedează şi de data aceasta cum ne-am înţeles: nu-i da nici o şansă să mai revină asupra cererii făcute! Pur şi simplu lipseşte-o de această” plăcere”! Fii prompt! Acţionează repede! Rezultatul nu va întîrzia să apară!

Metodă unică de a dovedi infidelitatea soţiei iunie 6, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , , , , , ,
4 comments

Infidelitate şi gelozie sunt două mari cauze ale divorţului. În vremurile de demult exista o Legea despre gelozie! Cîte familii ar scuti ea de la destrămare şi cîte relaţii ar fi salvate dacă ea ar fi încă funcţională astăzi, aşa cum era în Vechiul Testament. Cu părăre de rău în zilele noastre nu mai e posibil de soluţionat problema geloziei prin această metodă dar în vremuirile lui Moise iată cum se proceda:

Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei, şi-i este necredincioasă; dacă altul se culcă cu ea, şi lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s’a pîngărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei, şi fără să fie prinsă asupra faptului; şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care s’a pîngărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s’a pîngărit; omul acela să-şi aducă nevasta la preot, şi, ca dar de mîncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr’o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea, şi să nu pună tămîie pe ea, căci acesta este un dar de mîncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descopere o fărădelege. Preotul s’o apropie, şi s’o pună să stea în picioare înaintea Domnului. Preotul să ia apă sfîntă într’un vas de pămînt; să ia ţărînă de pe podeala cortului şi s’o pună în apă. Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului; să descopere capul femeii, şi să-i pună în mîni darul de mîncare adus pentru descoperire, darul de mîncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mînă apele amare aducătoare de blestem. Preotul să pună pe femeie să jure, şi să-i zică: „Dacă niciun om nu s’a culcat cu tine, şi dacă, fiind subt puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut dela el ca să te pîngăreşti cu altul, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem! Dar dacă, fiind subt puterea bărbatului tău, te-ai abătut dela el şi te-ai pîngărit, şi dacă un alt om decît bărbatul tău s’a culcat cu tine, şi preotul să pună pe femeie să jure cu un jurămînt de blestem, şi să-i zică: „Domnul să te facă să ajungi de blestem şi de urgie în mijlocul poporului tău, făcînd să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pîntecele, şi apele acestea aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pîntecele şi să ţi se usuce coapsa!” Şi femeia să zică: „Amin! Amin!” Preotul să scrie blestemurile acestea într’o carte, apoi să le şteargă cu apele cele amare. Şi să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem; şi apele aducătoare de blestem vor intra în ea şi-i vor pricinui amărăciunea. Preotul să ia din mînile femeii darul de mîncare adus pentru gelozie, să legene darul într’o parte şi într’alta înaintea Domnului, şi să-l aducă pe altar. Apoi preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele.

După ce îi va da să bea apele, dacă ea s’a pîngărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea, şi-i vor pricinui amărăciunea; pîntecele i se va umfla, coapsa i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei. Dar dacă femeia nu s’a pîngărit şi este curată, va rămînea neatinsă, şi va avea copii. Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea cînd o femeie, care este subt puterea bărbatului ei, se abate şi se pîngăreşte, şi pentru împrejurarea cînd un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s’o pună să stea în picioare înaintea Domnului, şi să-i facă întocmai după legea aceasta. Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea îşi va lua pedeapsa nelegiuirii ei.” Numeri 5:11-31

Şi astăzi este posibilă o ameliorare a acestei probleme a geloziei. Iată cîţiva paşi care trebuie făcuţi:

  1. Este alegerea ta să ai încredere în partenerul sau partenera ta.
  2. Nu admite în mintea ta nici un gînd din partea celui rău care încearcă să semene grăunţe de îndoială în mintea ta. Nu o face pentru că ele ar avea o bază oarecare dar pentru că aşa-i place lui să strice, să dezbine şi să despartă.
  3. Nu privi niciodată divorţul ca soluţie în cazul infidelităţii. Dumnezeu urăşte despărţirea în căsătorie şi dacă ai încheiat legămînt cu soţul şi soţia să fiţi alături la bine şi la rău, atunci iertarea şi uitarea ar fi cele mai bune metode de a trece peste această grea încercare care s-a abătut asupra căminului vostru.
  4. Alege să vii în faţa lui Dumenezeu în cazul în care ai fost infidel/infidelă soţiei sau soţului, mărturiseşte păcatul tău înaintea Lui şi apoi înaintea partenerului tău, ca să nu fii pedepsit de Dumnezeu şi să-ţi pierzi viaţa.

Dumnezeu să ne binecuvinteze să-I fim credincioşi atît lui cît şi partenerilor noştri de căsătorie, formînd familii trainice care sunt mediul cel mai favorabil pentru creşterea şi educarea copiilor – viitorul nostru!