jump to navigation

Ştiri creştine – Australia septembrie 14, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lucrarea de răspîndire a Evangheliei este departe de a fi încheiată. Sunt 2000 de limbi care încă nu au Biblia, acest număr reprezintă 350 de milioane de oameni! OM din Australia şi Wycliffe au făcut un parteneriat pentru a-i face conştienţi  pe oameni de această nevoie. La 24 august, Dave, Carnsey şi Sav au început marşul de 2000km, de la Cairns care este în în nord, Queensland  spre Stanthorpe de la sud, organizînd întîlniri pe parcus.  Fiecare km pe care îl vor parcurge va reprezenta un limbaj distinct, viu care încă nu are Cuvîntul lui Dumnezeu. Ei planifică să ajungă în Stanthorpe la 11 Noiembrie. Urmăriţi acest marş de 2000 km pe website, www.the2000walk.com. OM EAP

Rugaţi-vă pentru protectia şi perseverenţă pentru Dave, Carnsey şi Sav în timpul călătoriei lor. Rugaţi-vă mulţi să fie deschişi să asculte mesajul şi să susţină lucrarea Wycliffe  în rugăciune şi financiar.

Reclame

Rugăminţile unui copil către părinţii săi mai 13, 2009

Posted by alaandrei in Copil fiind....
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

P42700921. Mânuţele mele sunt încă mici, de aceea nu vă aşteptaţi la perfecţiune cînd fac patul, cînd pictez un tablou, sau cînd arunc mingea. Picioarele mele sunt încă mici. Vă rog frumos, nu faceţi paşii prea mari, ca să pot ţine şi eu pasul cu voi.

2. Ochii mei încp nu au văzut lumea aşa cum aţi văzut-o voi, aşa că vă rog să mă lăsaţi să aflu totul, fără să mă pedepsiţi pentru curiozitatea mea. Şi nu mă limitaţi inutil.

3. De lucru va fi totdeauna suficient. Eu nu voi fi pentru multă vreme copil – de aceea, faceţi-vă, vă rog, timp şi pentru mine. Explicăţi-mi ce ştiţi despre ce ştiţi despre lumea aceasta frumoasă şi faceţi lucrul acesta bucuroşi şi plini de dragoste.

4. Sentimetele mele sunt încă foarte gingaşe, – fiţi, vă rog, sensibili la nevoile mele. Nu mă cicăliţi toată ziua. Trataţi-mă cum aţi dori să fiţi trataţi.

5. Eu sunt un dar deosebit din partea lui Dumnezeu. Vă rog, îngrijiţi-mă foarte bine aşa cum ar vrea Dumnezeu s-o faceţi; trageţi-mă la răspundere pentru ceea ce fac, dîndu-mi îndrumăriclare, conform cărora să pot trăi, disciplinaţi-mă cu dragoste.

6. Pentru a creşte, am nevoie de încurajarea voastră. Vă rog să vă abţineţi de la critică. Gîndiţi-vă la umătorul lucru: puteţi să-mi criticaţi faptele, fără să-mi criticaţi persoana.

7. Vă rog să-mi acordaţi liberataea de a lua singur decizii. Lăsaţ-mă să fac cîte o greaşeală, ca să pot învăţa din ea. Numai în felul acesta  voi fi în stare, într-o zi, să iau acele hotărîri pe care viaţa mi le va cere.

8. Treaba pe care am făcut-o eu, vă rog să nu o faceţi voi încă o dată. Acest lucru îmi dă sentimentul că, într-un fel, nu am făcut faţă aşteptărilor  voastre. Şi chiar dacă vă vine greu, vă rog să încercaţi să nu mă comparaţi mereu cu fraţii mei.

9. Nu vă fie teamă că, odată, la un sfîrşit  de săptămînă, să plecaţi şi să ne lăsaţi singuri. Copiii au nevoie şi ei să-şi petreacă  timpul fără părinţii lor, la fel cum părinţii au nevoie să se recreeze fără copiii lor. În afară de aceasta, este o ocazie extraordinară de a ne arăta nouă, copiilor, cît de deosebită este căsătoria voastră.

10. Vă rog să mă luaţi  întotdeauna la rugăciune, la serviciul divin şi la şcoala duminicală. Daţi-mi un bun exemplu. Mă bucur de fiecare dată că pot învăţa tot mai mult despre Dumnezeu şi Cuvîntul Său.

Ce să facă un băiat respins de o fată mai 5, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

barbat-trist

„Eu i-am propus… iar ea a spus, NU! Spune mămica e bine să spui aşa? „Aceasta a fost întrebarea cu care mi s-a adresat băiatul meu de 4 anişori, de îndată ce a deschis ochii, într-o dimineaţă. Mi-a povestit cu multă tristeţe în glas cum i-a propus fetiţei care veni-se în ospeţie la noi, să se aşeze lîngă el pe scaun, iar ea l-a refuzat atît de categoric. Dezamăgirea din vocea lui era aşa de reală, iar expresia feţei atît de îngîndurată. Am încercat să-i explic că fetiţa era obosită, pentru că nu dormise la amiază ş.a.  Apoi m-am dus cu gîndul la soţul meu…

Împreună eram într-o echipă şi deseori mergeam în misiune. Ne cunoşteam bine dar nu pentru că ne-am fi întîlnit, sau am fi avut ca scop acest lucru, ci datorită timpului în care eram în slujire împreună cu alţi tineri din biserică. Într-o zi însă, după ce am terminat orele, l-am văzut pe Andrieş în curtea Universităţii, cu un trandafir în mînă.  Avusesem o dimineaţă mai puţin plăcută şi nici chiar faptul că Andrieş era acolo nu m-a făcut să mă simt mai bine. El mi-a propus să facem o plimbare pentru că dorea să vorbim. Am mers în parcul din apropiere cîtva timp vorbind despre una alta. Ne-am oprit şi eu m-am aşezat,  iar Andrieş a rămas să stea în picioare. Apoi a urmat ceva ce m-a luat prin surprindere. El mi-a propus… prietenie.  Eu am spus….”NU”. I-am explicat că aş putea prieteni doar cu cineva cu care voi fi sigură că doresc să-mi petrec tot restul vieţii… iar la el pur şi simplu nu m-am gîndit din acest punct de vedere.

Ştiu că i-a fost foarte greu să înţeleagă refuzul meu … şi poate ,dacă o avea pe mama alături, o întreba şi el, la fel cum a făcut fiul său.. Dar să nu credeţi că aici s-a terminat lupta lui pentru inima mea… Poate că ceea ce veţi citi mai departe vi se va părea de domeniul fantasticului dar vreau să spus că la Dumnezeu şi cele mai imposibile lucruri prind viaţă. Eu m-am mirat că acea rezistenţă pe care o simţisem în inimă în timpul discuţie cu Andrieş în parc, începuse să se topeacă. Şi chiar pot să afirm cu certitudine că Dumnezeu a fost Acela ca a schimbat sentimentele mele şi a pus dragoste în inima mea pentru viitorul meu soţ. Cu trecerea anilor aceasta dragoste  a continuat să se aprofundeze şi să crească astfel că acum îi sunt mulţumitoare că a postit şi s-a rugat Domnului, cu credinţă şi a fost ascultat.

Ce să faci dacă ai fost respins de fata care îţi este mai dragă decăt orice pe acest pămînt? Ce să crezi atunci cînd ai auzit, „NU”? Respingerea este greu de suportat pentru că loveşte în însăşi miezul personalităţii, spunîndu-ţi parcă, nu eşti atît de bun, inteligent, frumos sau atrăgător pe cît te-ai crezut. De fapt îţi întoarce întreagă lume cu „cu piocioarele în sus”, astfel că eşti derutat, confuz şi doreşti mai mult ca orice să poţi face ceva ca să schimbi situaţia creată. Cu părere de rău această dorinţă este soră geamănă cu moartea. Astfel că nu numai o dată am auzit despre băieţii care se sinucid din cauza dragostei neîmpărtăşite, sau chiar şi mai rău încearcă să cauzeze altora suferinţa şi durerea pe care au experimentat-o. Ori să le i-a viaţa acelora care nu au fost sensibili la simţămintele lor cum a fost cazul adolescentului care a omorît 16 persoane, prima victimă fiind fata care l-a respins. Dar oare asta să fie soluţia? „NICIDECUM!”

Nu cred că există o soluţie universală pentru cazurile pe atît de diferite şi specifice pe cît de diferiţi şi specifici suntem fiecare. Dar sunt totuşi cîţiva paşi care te vor ajuta să ieşi din această stare şi să continui viaţa care este cel mai valoros dar oferit de Dumnezeu, nouă oamenilor.

1. Spune-I lui Dumnezeu ceea ce simţi. Dacă pînă acum nu te-ai adresat niciodată lui Dumnezeu în rugăciune, atunci primul lucru care ar trebui să-l faci, este să-L rogi să te ierte pentru că tu ai fost acela care ai respins dragostea Lui şi sacrificiul pe care l-a făcut El pentru tine. „Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.” Ioan 3:16

2. Redescoperă valoarea ta în ochii lui Dumnezeu. De multe ori persoanele respinse îşi pierd încrederea în valoarea proprie pe care Dumnezeu a pus-o în fiercare persoană, atunci cînd il forma chiar din primele clipe de viaţă.” Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, cînd am fost făcut într’un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adîncimile pămîntului. Cînd nu eram decît un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rînduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” Psalmul 139:14-16

3. Nădăjduieşte în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, nu de demonstrează aceasta dragostea Sa fără limite faţă de noi? Nu este El oare în controlul vieţii noastre, dacă spune că un fir de păr nu cade de pe capul nostru, fără ştirea Lui? Ai răbdare şi speranţă. „Iată ce mai gîndesc în inima mea, şi iată ce mă face să mai trag nădejde: Bunătăţile Domnului nu s’au sfîrşit, îndurările Lui nu sînt la capăt, ci se înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atît de mare! „Domnul este partea mea de moştenire,” zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-l caută. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.” Pl. lui Iermia 3: 21-26

Iar în timp ce aştepţi ajutorul Domnului poţi aplica şi strategia post-propunere şi care a fost atît de eficientă în cazul soţului meu: postul şi rugăciunea. Însă te rog să te gîndeşti bine înainte de a cere ceva foarte insistent, ca să nu te pomeneşti cu rugăciunea ascultată şi totuşi …