jump to navigation

Hristos S-a înălţat! iunie 9, 2016

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , ,
3 comments

El a venit să-nveţe şi să facă minuni şi semne pentru-a dovedi

Că este Fiul Celui Preaînalt şi pe toţi oamenii a mîntui,

Isus a dus la împlinire măreţul plan din veşnicii

Şi după moarte şi-nviere la Tatăl Său Se va sui,

Dar nu-nainte ca să lase porunci apostolilor Săi,

Şi timp de patruzeci de zile a stat şi a vorbit cu ei!

Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim

Ci să aştepte, făgăduinţa Tatălui divin:

„Căci Ioan a botezat cu apă dar voi foarte curînd,

Botezul veţi primi cu Duhul Sfînt!

Şi veţi primi putere,  cand se va pogorî Duhul cel Sfînt.

Ca să-mi fiţi martori în Ierusalim şi pe-ntreg pămînt!”

Apoi, pe cînd ei se uitau la El, S-a înălţat spre cer,

şi-a fost ascuns de ochii lor de-un nor ce-a apărut de nicăieri.

Ei nu puteau să-şi rupă ochii de cerul unde  Domnul plecat,

şi au văzut doi oameni îmbrăcaţi în alb ce-n faţa li s-au arătat:

„Băbaţi Galileeni ce staţi şi vă uitaţi sper cer?

Acest Isus ce s-a ‘nălţat v-a reveni-n acelaşi fel!”

V-a reveni aşa cum L-au văzut mergînd la cer!

O, cîtă bucurie şi speranţă cuvintele acestea-n inimă aştern!

V-a reveni! V-a reveni odată! V-a reveni ca să ne ia cu Sine!

Şi nu e altă veste mai frumoasă! Aşteaptă-L, deci, căci El revine!

Reclame

Căci mai mult face-o zi în curtea Casei Tale decît o mie-n altă parte iunie 22, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Cât de plăcute sunt locaşurile Tale,  O Sfinte,  Doamne al oştirilor!

Dup-ale Tale curţi suspină al meu suflet şi după ele eu tînjesc de dor!

Inima mea şi carnea strigă către Acel ce este veşnic viu!

Şi pasărea găseşte casă acolo şi rîndunica–şi pune în cuib puiul!

Ah, Doamne al oştirilor  şi Împărate, ah cît de scumpe-mi sunt altarele

Şi cît de fericiţi îi faci pe cei ce locuiesc în Casa Ta,

Căci ei tot pot să te mai laude şi aceasta-i şi dorinţa mea!

Ferice sunt acei ce-şi pun a lor tărie-n Tine, şi-n cine locuişte încrederea,

Căci dacă trec prin valea plîngerii, în loc plin de izvoare se preface ea.

Şi binecuvîntări acoperă această vale pe care le aduce timpurie ploaia.

Ei merg dintr-o putere în putere şi se înfăţişează înaintea-Ţi în Sion.

Ascultă rugăciunea mea, O Doamne! Şi ia aminte, Dumnezeul lui Iacov!

Tu, care eşti al nostru scut, vezi, Doamne, şi faţa unsului Tău o priveşte!

Căci mai mult face o zi în curtea Casei Tale decât o mie în altă parte, chiar regeşte;

eu vreau să stau în pragul Casei Tale, decât  în corturile răutății

Tu nu lipseşti de niciun bine pe cei ce duc o viaţă  a dreptăţii.

Căci Domnul este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi dă slavă,

Ferice  este  omul care se încrede în Tine şi care numai Ţie îţi dă laudă!

 

Hristos S-a înălţat! mai 13, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , ,
add a comment

cristosainviatinaltarea

„Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, dela început pînă în ziua în care S’a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari-i alesese. După patima Lui, li S’a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a zis El, „aţi auzit-o dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.” Deci apostolii, pe cînd erau strînşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpînirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.” După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau ei la El, S’a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd Se suia El, iată că li s’au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergînd la cer.” Faptele Apostolilor 1:1-11