jump to navigation

Portretul Domnului Isus în Evanghelia după Ioan ianuarie 19, 2010

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , ,
3 comments

Isuse, cine ar încerca să Te descrie în cuvinte,

Cît de sarace ar parea, de orice sens lipsite.

Dar totuşi Tu Te-ai coborît la mintea noastră,

Şi ai venit să ne deschizi spre cer fereastră.

Fereastra Sfîntului Cuvînt şi-a vieţii Tale sfinte,

Cît ai trăit pe-acest pămînt, Tu ne-ai vorbit Cuvinte.

Ne-ai arăt că la-nceput erai cu Dumnezeu,

Apoi Lumină Te-ai făcut, venind din cerul Tău.

Cu Tine-n lume ai adus harul şi adevărul,

Şi Te-ai jertfit ca cei ce cred să moşteneacă cerul.

Tu Apă Vie poţi să dai şi  să astîmperi setea,

Tu eşti Hristosul cel promis care lăuntrul vede.

Eşti Pîinea Vieţii care dai deplină săturare,

Iar Trupul Tău de îl mîncăm avem în veci salvare.

Tu eşti Acela care chemi pe toţi să bea din Tine,

Şi rîu de apă vie curge din inima ce vine.

Iar dacă este cineva chiar  vrednic de pedeapsă,

Tu nu condamni, ci ierţi şi dai oricui a doua şansă.

În Tine-i numai Adevăr ce-aduce slobozire:

Cei ce-au fost robi de îl primesc nu mai tăiesc din fire.

Tu ai venit ca cei ce văd s-ajungă orbi deodată.

Iar cei n-au văzut dar cred, vederea  îşi recapătă.

Noi rătăceam ca nişte oi, pierdute şi flămînde,

Tu viaţa ai venit să-Ţi pui, în mîna Ta luîndu-ne.

Ne ţii aşa de strîns în ea, că-orişicine-ar încerca,

N-ar reuşi  din mîna Ta nicicînd ca să ne smulgă.

Tu eşti Pastorul  adevărat, ce-i gata să şi moară.

Tu Uşa eşti intrînd în care noi am găsit comoară.

Tu învierea eşti şi viaţa şi cel ce-n Tine a crezut,

Viaţa are chiar şi dacă de pe pămînt a dispărut.

Tu Împărat eşti, dar călare vii nu cu gînd de cucerire,

Pe mînzul unei măgăriţe, Tu vii cu pace şi iubire.

Tu gata eşti să speli picioare ce fug în grabă la trădare,

Pe cine speli îl faci curat şi are-n cerul Tău intrare.

Tu eşti Viaţă, Adevăr şi Cale spre Casa Tătălui de sus,

Locaşuri multe sunt acolo şi Tu ni-l pregăteşti, Isus.

Tu eşti adevărata Viţă iar noi mlădiţele din ea,

Ne curăţeşti şi  ne ajuţi s-aducem rod spre slava Sa,

Cănd ai plecat orfani nu suntem caci ne-ai trimis Mîngîietor,

Ca să ne-nveţe, şi să fie un bun şi drept îndrumător.

Tu pentru mine Te-ai rugat în cel mai rău din ceasuri,

Şi chiar de chinul era greu ai biruit vrăjmaşul!

Pe cruce ai fost răstignit Isuse, Doamne Sfinte,

Dar moarte n-a putut să ţină pe Domnul vieţii în morminte.

Cristosul, Fiu de Dumnezeu care-a venit să pătimească,

Tu-ai înviat ca toţi ce cred în Tine să primească,

Iertare, viaţă şi un loc în Patria cereacă.

Reclame

Cuvinte stricate sau reparate? noiembrie 9, 2009

Posted by alaandrei in Copil fiind....
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Speak-No-Bad-StuffFiecare are un fel anume de a-şi exprima nemulţumirea. De cele mai dese ori acesta nu este ceva plăcut de contemplat, mai ales dacă se face „din ţînţar – armăsar”. Numai că Adriel Benedict, ca orice reprezentant al sexului masculin, nu iubeşte să cedeze. Pentru el tot ce ţine nemijlocit de persoana sa, este FOARTE important şi orice încercare din partea fratelui său mai mare, de a dovedi contrariul, este sortită eşecului. Ştim însă că vîrsta dar şi puterea au o greutate mai mare pe cîntarul vieţii, de aceea, Benedict alege uneori nu cea mai bună soluţie. Cînd vede că lupta e pierdută, preferă măcar „să arunce” utimul cuvînt, care de regulă are menirea „de a lovi” adversarul, pentru a păstra după sine titlul de învingător(cel puţin în opinia sa).

Am hotărît să le ţin o lecţie cu privire la aceast fel de a vorbi. I-am chemat pe amîndoi „haiducii” lîngă mine, am deschis Biblia şi le-am citit textul de la Efeseni 4:29  „Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.”
Am vorbit apoi despre cît de mult se întristează Dumnezeu cînd noi folosim cuvinte care rănesc sau jignesc pe cei cărora le sunt adresate. După cum vă daţi seama am pus şi nişte întrebări cu privire la ce fel de cuvinte trebuie să folosească scumpii mei băieţi, atunci cînd vorbesc unul cu altul.

– Benuţ, ce cuvinte trebuie să foloseşti de azi înainte?

– Reparate, am auzit, după o scurtă pauză.

Dar voi aveţi cuvinte stricate în vocabular,  sau le-aţi reparat pe toate?

Rugăciune Mondială, ziua 6-a, 26 mai mai 26, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , ,
add a comment

IARTĂ

...şi ne iartă nouă greşelile noastre…

Jesus_On_Cross1r1

  • Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inimile bărbaţilor şi femeilor ca ei să poată vedea cum Dumenezeu este întristat şi cum vieţile lor sunt distruse de păcat.
  • Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să împuterniceacsă oamenii ca ei să abandoneze obiceiurile păcătoase şi să găsească har, pentru ca să renunţe la puterea întunericului.
  • Pentru ca să recunoască şi să se pocăiască de păcatele care duc la războaie, sărăcie şi nedreptate.

“Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, …şi se va abate dela căile lui rele…, -îl voi asculta din ceruri, şi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara ” – 2 Cronici7:14

Pregătirea de pocăinţă: Căutaţi mai mult decît o simplă mărturisire cu gura, ci roagă-L pe Dumnezeu să-ţi dea putere să te întorci de la orice rău şi să abandonezi orice cale distructivă. Permite-i lui Dumnezeu să-ţi umple inima cu speranţa ca El să aducă schimbări de lungă durată prin toată comunitatea ta şi relaţiile tale.