jump to navigation

Manifestarea Duhului Sfînt în cei credincioşi iunie 12, 2011

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Astăzi sărbătorim un eveniment important pentru toţi creştinii şi anume – coborîrea Duhului Sfînt, care a avut loc la Ziua Cincizecimii.  Cu ocazia acestei sărbători le dorim  tuturor vizitatorilor blogului o viaţă călăuzită de puterea Duhului Sfînt, prin care să fie slăvit şi glorificat Numele lui Dumnezeu!

Te-ai întebat vreodată care a fost cauza transformării radicale care avut loc în viaţa ucenicilor, care s-au ascuns în odaia de sus şi nu îndrăzneau să se arate.  Ce l-a făcut pe Petru, care a cedat în faţa unei slujnice şi l-a trădat pe Mîntuitorul, să vorbească cu îndrăzneală în faţa mulţimii chiar dacă i s-a interzis categoric să mai facă aceasta. Ce s-a întîmplat de a putut dormi liniştit în închisoare  chiar dacă ziua următoare trebuia să fie judecat? Ce s-a întîmplat cu toţi aceşti oameni simpli fără stofă de teolog şi fără carte de au ajuns să adune mulţimi de mii de oameni şi să le vorbească cu îndrăzneală despre nădejdea pe care o au şi despre împlinirea Scripturii!

Nu este un alt secret decît cel prin care s-a împlinit făgăduinţa scrisă în Faptele Apostolilor 1:8, „Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.”

Duhul Sfînt care s-a pogorît la Cincizecime peste ei a fost şi este sursa puterii şi îndrăznelii cu care apostolii au putut să-şi biruie propriile temeri şi frica. Ai îndrăzneala să vesteşti Cuvîntul, ai curajul să mărturiseşti lucrările şi minunile pe care Dumnezeul la face în viaţa ta?

Atunci cînd au fost prinşi şi li s-a interzis să mai vestească Cuvîntul apostolii au înălţat o  rugăciune lui  Dumnezeu cerînd: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvîntul Tău cu toată îndrăzneala,   şi întinde-Ţi mîna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfînt, Isus.” Fapte Apostolilor 4:28-30
Care a fost răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune?  „După ce s’au rugat ei, s’a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s’au umplut de Duhul Sfînt, şi vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. „ Fapte 4:31

Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm conduşi întotdeauna de Duhul Sfînt pe care El ni l-a dat ca să avem îndrăzneala pe care au avut-o şi apostolii de a duce Evanghelia pînă la marginile lumii.

Reclame

Hristos S-a înălţat! mai 13, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , ,
add a comment

cristosainviatinaltarea

„Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, dela început pînă în ziua în care S’a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari-i alesese. După patima Lui, li S’a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a zis El, „aţi auzit-o dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.” Deci apostolii, pe cînd erau strînşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpînirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.” După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau ei la El, S’a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd Se suia El, iată că li s’au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergînd la cer.” Faptele Apostolilor 1:1-11

Tendinţa spre regenerare octombrie 6, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

„Dar cînd Dumnezeu a găsit cu cale … să descopere  în mine pe Fiul Său.”Galateni 1:15-16

Dacă Isus Cristos ar trebui să înceapă lucrarea de regenerare în mine, cu ce anume se confruntă El? Eu am o moştenire la care nu am avut nimic de spus: nu sunt sfînt, nici pe aproape, şi dacă tot ce poate face Domnul Isus este să-mi spună că trebuie să fiu sfînt, învăţătura Lui seamănă disperare. Dar dacă înţeleg că Isus Cristos este REGENERATORUL, Cel care poate pune în mine moştenirea sfinţeniei Lui, atunci încep să văd unde anume mă duce El cînd spune că eu trebuie să fiu sfînt. Răscumpărare înseamnă că Domnul Isus poate pune în orice om o dispoziţie ereditară care este şi în El însuşi şi toate standardele pe care El le ridică sunt bazate pe această dispoziţie: Învăţătura Lui este pentru viaţa pe care El o dă. Tranzacţia morală din partea mea este consimţămîntul cu privire la verdictul lui Dumnezeu despre păcat în crucea lui Isus Cristos.

Învăţătura Noului  Testament despre regenerare este că atunci cînd omul este lovit de un sentiment de necesitate, Dumnezeu va pune Duhul Său Sfînt în duhul lui şi duhul omului va fi umplut de puterea Duhului Fiului lui Dumnezeu, „pînă ce Cristos va lua chip în voi”. Miracolul moral al Răscumpărării  este că Dumnezeu poate pune în mine o dispoziţie nouă prin care eu pot trăi o viaţă totalmente nouă. Cînd ajung la limita necesităţii şi îmi văd limitările, Domnul Isus spune, „Binecuvîntat eşti tu.” Dar această stare trebuie realizată, pînă la ea este o cale de parcurs. Dumnezeu nu pune în mine o fiinţă moral resposabilă, acea moştenire care este şi în Isus  Cristos, dacă eu nu sunt conştient de această necesitate.

La fel cum moştenirea păcatului a intrat în rasa umană printr-un singur om, aşa a intrat şi Duhul Sfînt printr-un singur Om, iar răscumpărarea înseamnă că eu pot fi izbăvit de moştenirea păcătoasă şi prin Isus Cristos pot primi moştenirea nepătată şi anume cea a Duhului Sfînt.