jump to navigation

Hristos S-a înălţat! iunie 9, 2016

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , ,
3 comments

El a venit să-nveţe şi să facă minuni şi semne pentru-a dovedi

Că este Fiul Celui Preaînalt şi pe toţi oamenii a mîntui,

Isus a dus la împlinire măreţul plan din veşnicii

Şi după moarte şi-nviere la Tatăl Său Se va sui,

Dar nu-nainte ca să lase porunci apostolilor Săi,

Şi timp de patruzeci de zile a stat şi a vorbit cu ei!

Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim

Ci să aştepte, făgăduinţa Tatălui divin:

„Căci Ioan a botezat cu apă dar voi foarte curînd,

Botezul veţi primi cu Duhul Sfînt!

Şi veţi primi putere,  cand se va pogorî Duhul cel Sfînt.

Ca să-mi fiţi martori în Ierusalim şi pe-ntreg pămînt!”

Apoi, pe cînd ei se uitau la El, S-a înălţat spre cer,

şi-a fost ascuns de ochii lor de-un nor ce-a apărut de nicăieri.

Ei nu puteau să-şi rupă ochii de cerul unde  Domnul plecat,

şi au văzut doi oameni îmbrăcaţi în alb ce-n faţa li s-au arătat:

„Băbaţi Galileeni ce staţi şi vă uitaţi sper cer?

Acest Isus ce s-a ‘nălţat v-a reveni-n acelaşi fel!”

V-a reveni aşa cum L-au văzut mergînd la cer!

O, cîtă bucurie şi speranţă cuvintele acestea-n inimă aştern!

V-a reveni! V-a reveni odată! V-a reveni ca să ne ia cu Sine!

Şi nu e altă veste mai frumoasă! Aşteaptă-L, deci, căci El revine!

Reclame

O nouă învăţătură periculoasă pentru Biserica lui Dumnezeu aprilie 12, 2011

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , ,
5 comments

Recent am vizitat o adunare de oameni care îşi spun “Biserica lui Dumnezeu”, deoarece una din surorile bisericii noastre a hotărît să treacă ca membră acolo, pentru a afla mai multe despre ei. M-am văzut silit personal dar şi îndemnat de pastorul bisericii mele să scriu, pentru a vă îndemna să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.

Îată ce am descoperit: de îndată ce am intrat în încăpere, pastorul mi-a uns capul cu untdelemn, “spre vindecare mea” fără ca să mă întrebe dacă fac parte din trupul lui Hristos sau din lume, dacă sunt bolnav, sau sănătos, dacă doresc să fiu uns sau nu. La bisericile descrise în Noul Testament nu găsim o astfel de practică sau învăţătură, doar în epistola lui Iacov 5:14-15. Dacă studiem atent contextul versetului 15, ne arată că rugăciunea făcută cu credinţă şi nu untdelemnul (care facea parte din contextul religios al poporului Israel), va mîntui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi, şi dacă a făcut păcate îi vor fi iertate.  Untdelemnul este folosit doar pentru fraţii bolnavi.

Apoi mi s-a înmînat o foaie cu tema care va fi prezentată la întîlnirea dată, în care învăţăturile străine sunt amestecate cu cele divine pentru a le da credibilitate, dar nu a fost prezentată nici o referinţă biblică, doar la sfîrşit un verset biblic care nu avea nimic comun cu învăţătura scrisă pe foaie. Progamul a fost condus de pastor care nu a deschis Biblia nici o dată în timpul lui, doar o cărţulie cu învăţături asemănătoare cu cea de pe foia primită. Pavel nu o dată accentuiază în epistolele sale către Tit, Timotei ş.a că episcopul să se ţină de Cuvîntul Adevărului şi învîţătura sănătoasă, sfătuind şi învăţînd după Scripturi. Totuşi în timpul discursului său pastorul a discreditat pe acei păstori care cunosc Biblia la perfecţie dar nu sunt, după părearea sa, aşa cum trebuie să fie un pastor. I-a luat în rîs şi i-a numit făţarnici şi lipsiţi de puterea Duhului.

Îm predică s-a pus accentul pe nişte practici şi reguli omeneşti pentru curăţarea trupului, căci spunea el “Duhul Sfînt nu poate coborî într-un pahar murdar”, pe când apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:9-11 ne spune că “Duhul Dumnezeului nostru ne-a spălat, ne-a sfinţit şi ne-a socotit neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos”. Mai mult de atît ei nu recunosc botezul pe care persoana îl primeşte în Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfînt. De aceea cei ce doresc să devină membri în biserica lor trebuie să primească botezul a doua oară în Numele Domnului Isus Hristos, ceea ce în sine este acelaş lucru: Domnul – Dumnezeu, Isus –Fiul, Hristos – Unsul (Duhul). Ei pretind astfel că sunt unica biserică adevărată a lui Dumnezeu.

În timpul rugăciunii striga, se clătina, ţipa, vorbea într-o limbă pe care nimeni nu o înţelegea şi tot zicea „amin”, „amin”, îndată Duhul m-a dus cu gîndul la Ilie şi prorocii lui Baal: „Strigaţi tare, fiindcă este dumnezeu, se gîndeşte la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme şi se va trezi”, le spunea Ilie. 1 Împăraţi 18.

Păstorul trecea de la extremă la alta şi după ce „vorbea în limbi” începea să vorbeacă cu cei adunaţi ca cu nişte copilaşi mici, pe care îi îndemna să bată din palme lui Isus şi  să-l privească pe el ţintă în ochi şi să facă ce le spune.

Mare parte din timpul închinării s-a vorbit despre „evanghelia prosperităţii” – Dumnezeu îşi iubeşte copiii, de aceea ei nu pot fi săraci, nu pot să aibă probleme, nu pot fi bolnavi, dimpotrivă trebuie să aibă afaceri care să le aducă mulţi bani pentru că orice cere copilul de la tatăl (de la pantofi pîna la masina,inclusiv modelul, culoarea ş.a), tatăl le dă. Aceasta e valabil si pentru copiii lui Dumnezeu. După care iarăş a rîs, cu întreaga biserică, de păstori numindu-i săraci, bolnavi, nefericiţi şi dezorientaţi.

Apoi a urmat invitaţia pentru închinare cu darurile de bună voie şi zeciuială, pentru care la intrare au fost din timp pregătite cîte 2 plicuri aparte. Fiecare ieşea în faţă şi aducea plicurile iar pastorul îi ungea cu untdelemn pe miini, pe portmoneie, genţi şi chiar  a zis ca pot aduce şi valize pentu a fi unse – această ungere aducînd prosperitatea.

Dacă e să privim în Scriptură vedem că Pavel pe lîngă ţepuşul pe care îl avea în trup şi de care Domnul nu l-a eliberat, spunea că s-a deprins să trăiască în belşug şi în sărăcie, toate acestea în Hristos. În Cuvîntul Său Dumnezeu spune că el a dat şi pe cel bogat şi pe cel sărac, şi pe cel sănătos şi pe cel bolnav, ca prin ei să arate slava Sa. Nici Timotei nu era scutit de dureri de stomac, dar vedem că era plin de Duh şi urma învăţătura sănătoasă. Biserica din Macedonia prin sărăcia lor lucie au ajutat la susţinerea lui Pavel în nevoile sale materiale, pentru ca el să poată propovădui Evanghelia în toată Asia. Pe cînd Corintul, putred de bogat, nu a adus aşa aport ci mai degrabă a slujit la îmbogăţirea prorocilor mincinoşi. Chiar şi Fiul lui Dumnezeu venind pe pămînt nu s-a născut într-un palat ci într-o iesle şi cît a slujit aici pe pămînt nu a avut un loc unde să-şi plece capul, este robul mai mare decît stăpînul său?

Discutînd cu o altă persoană cunoscută, pe care am întîlnit-o acolo, care postea şi se pregătea pentru a fi botezată cu Duhul Sfînt, ca să poată vorbi şi în limbi, i-am pus o întrebare: „Este Dumnezeu părtinitor?” „Nu”, a răspuns ea. „Atunci reiese  că cei ce nu pot vorbi în limbi nu sunt botezaţi cu Duhul Sfînt?” „Da aşa este”, a spus ea. „Cum rămîne cu cei surdo-muţi?” am întrebat. Încurcată mi- a răspuns că aici trebui întrebat păstorul.

Totuşi prezenţa mea nu a fost zădarnică. O altă soră cu care m-am întîlnit acolo urma a doua zi să primească botezul. După ce am discutat cu ea şi i-am prezentat adevărul, ea fiind derutată şi confuză şi avînd mustrări de cuget. Încă era bolnavă, deşi se aştepta să fie vindecată, sărăcă pentru că adusese toţi banii din casă, deşi nu avea cu ce se încălţa, ruşinată pentru că se afla acolo, dar şi de faptul că nu dorea să mai primească botezul deşi făcuse promisiuni pastorului, a hotărît să asculte de Dumnezeu şi să se întoarcă în biserica din care venea ca să se pocăiască. Aşa a şi făcut.

Vreau dar să vă îndemn cu cuvintele din 2 Ioan versetele 8 şi 9: „Păziţi-vă bine, să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte şi nu rămîne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămîne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.”