jump to navigation

Încă o bătălie, pro-vita, cîştigată august 25, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , ,
add a comment

Judecătorul Ralph Tyson,  a anulat miercuri restricţia  pe care a aplicat-o anterior cu privire la legea din statul Louisiana, „Ultrasunet înainte de avort”. Restricţia, care a fost impusă la cererea avocaţilor de la Centru pentru drepturile de reproducere, a fost dizolvată după ce părţile implicate au semnat o prevedere care a eliminat abiguităţile în legea dată.

„După cum şi era de aşteptat, procesul neîntemeiat, intentat de avocaţii celor ce caută să cîştige din industria avortului, care a oprit temporar aplicarea legii „Ultrasonografie înainte de fiecare avort” a fost clarificat,” a comunicat Benjamin Clapper, directorul executiv a Federaţiei Dreptul la viaţă din Louisiana.

Legea dată obligă pe cei care prestează servicii de acest gen să facă o ultrasonografie cel puţin cu două ore înainte de avort, iar lucrătorii din astfel de instituţii vor fi instruiţi să comunice mamei că ea are opţiunea de a vedea oricînd imaginea obţinută în timpul examenului, descrierea sau o copie printată.

„Pentru prima dată în istoria statului Louisiana persoana care execută avortul va fi obligată să ofere femeii care solicită avortul să vadă rezultatul ultrasonografiei, să audă descrierea imaginii şi să primească o copie. Aşteptăm cu nerăbdare să vedem rezultatele pozitive ale  acestei legi în statul nostru,” a mai spus Clapper.

„Felicităm avocaţii din Oficiul General al avocaţilor din Louisiana,” a spus Dorina Bordlee, consultant principal al Fondului Apărării Bioeticii, care a elaborat proiectul de lege şi oferit consultaţie gratuită Oficiului General al avocaţilor. „Ştiinţa ne spune cînd începe viaţa,” a continuat Dorina Bordlee, „dar adevărata întrebare este cînd începe dragostea. Mărturiile legislative au confirmat că pentru multe femei care au planificat avortul, dragostea a început în momentul cînd au putut vedea imaginea copilului lor nenăscut pe ecranul aparatului de ultrasonografie.”

Breaking Christian News, James Tillman

Reclame

O rugăminte fierbinte … august 24, 2010

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , ,
add a comment

Suntem ambasadori a lui Hristos,

Şi vă rugăm pe toţi fierbinte,

Veniţi în cerul luminos,

Primiţi a harului cuvinte!

El ne-a iubit cu dragostea cu care,

Pentru cel drag viaţa îşi jerfeşte,

Şi-apoi oferă orşicui iertare,

Dacă din inimă se pocăieşte.

Tu omule ce-n lume rătăceşti,

Căutîndu-i sensul şi căutîndu-ţi rostul,

Degeaba te frămînţi şi pribegeşti,

DOAR DUMNEZEU E ROSTUL NOSTRU!

El are-un viitor şi o nădejde,

Pentru oricine-L crede şi-L primeşte,

Alege azi a Lui iubire,

Alege viaţa şi trăieşte!

Un nume bun – mai de dorit decît o bogăţie mare… iunie 13, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

„Un nume bun este mai de dorit decît o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decît argintul şi aurul.” Proverbe 22:1

Vom începe un studiu biblic despre femei din Biblie, avînd titlu „Un nume bune este mai de dorit decît o bogăţie mare„. Anul acesta vTreasureChestNewsmallerom studia viaţa unor femei din Biblie al căror nume nu-l cunoaştem, dar care, prin caracterul lor, pot să ne ofere o bogăţie  mare. În studiul nostru vom descoperi felul în care ne vede Dumnezeu; aceasta este bogăţia nostră, importanţa noastră constă în relaţia pe care o avem cu Dumnezeu.

Femeia de astăzi nu s-a schimbat; ea este aceeaşi cu imaginea femeilor din Biblie. În Cuvîntul Său, Dumnezeu ne vorbeşte prin exemplele biblice despre problemele, frămîntările, dilema femeii de azi – care este aceeaşi cu femeia din Genesa. Studiind ce spune Cuvîntul despre femeile din Biblie, noi învăţăm despre relaţiile lor cu soţul, cu copiii, cu rudele, cu prietenii etc. Este important să înţelegem scopul femeii creştine, care-L cunoaste pe Domnul Isus Hristos, este să devină asemenea chipului Lui, găsindu-şi identitatea în Isus Hristos. Numai aşa poţi să fii fiica, sora, soţia, mama sau bunica  pe care o cere Cuvîntul Său.

În Psalmul 119:18, Cuvîntul lui Dumnezeu ne spune:”Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale.” Aceasta este dorinţa noastră: împreună, prin citirea Cuvîntului lui Dumnezeu, punînd întrebări referitoare la acest Cuvînt al lui Dumnezeu, el să ne răspundă şi astfel să ni se deschidă ochii ca să vedem lucrurile Lui minunate, şi să stim cum să ne purtăm.

Această cunoaştere te va face fericită şi te ajuta să-ţi găseşti identitate în Dumnezeu, prin Persoana Domnului Isus Hristos, Mîntuitorul tău şi al meu; atunci vom înţelege ceea ce ne spune Pavel în Romani 8:29-29: „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întîi născut dintre mai mulţi fraţi.” Deci, Dumnezeu are un plan pentru mien ca femeie, să înţeleg că tot ceea ce se întîmplă în viaţa mea are un scop, şi anume, să devin asemenea Fiului Său.

Desigur, este foarte greu să înţelegi aceasta atunci cînd treci prin suferinţă, prin încercări. Chiar săptămîna aceasta vorbeam cu o femeie care plîngea, îmi povestea suferinţele din familia ei şi, la urmă, m-a întrebat: „Oare de ce mă pedepseşte Dumnezeu?” Am încercat să-i explic că Dumnezeu este de partea ei, pentru că ştiu că ea Îl iubeşte pe Dumnezeu, şi că suferinţa, toate încercările vieţii acesteia sunt de partea noastră, nu împotriva noastră. Prin acestea suferinţe, Dumnezeu vrea să zidească în noi răbdare, dragoste, întregul caracter frumos al Domnului Isus, pentru că aceasta este caracterul cu care mergem în cer şi vom trăi veşnic cu el.

Să vedeţi cît de frumos Cuvîntul lui Dumnezeu, care ne răspunde la toate întrebările vieţii noastre, motivîndu-ne astfel să ducem şi altora această veste bună. Dacă L-am primit pe Domnul Isus în inima noastră, dacă dorim să-L ascultăm, Dumnezeu nu este împotriva noastră, ci este călăuza noastră. El ne învaţă, şi toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Studiind Cuvîntul lui Dumnezeu, învăţînd cum să punem întrebări Scripturii, care ne răspunde, vom învăţa cum să aplicăm Scriptura la nevoile noastre, de zi cu zi. Vom învăţa, de asemenea, nu numai să privim la nevoile noastre, ci vom deveni sensibile şi vom învăţa să cunoaştem şi nevoile femeilor din jurul nostru şi să trăim, nu prin vedere, ci prin crediţă.

Mia Olgice,  ” Femeile Bibliei”, un studiu biblic despre „Femeile fără Nume”

Publicat cu permisiunea autoarei.