jump to navigation

Să te asculte Domnul august 17, 2011

Posted by alaandrei in Felicitări, Poezie.
Tags: , , ,
1 comment so far

Să te asculte Domnul în ziua grea,

Şi să te ocrotească –n al Său Nume!

Şi ajutor din locul Său cel sfânt  să-ţi dea

şi  din Sion cu braţul Său El să te îndrume!

Să-Și  amintească de tot darul adus de tine,

şi să primească tot ce fiinţa ta jertfeşte,

Să-ți dea ce inima mai mult doreşte,

şi  să-mplinească toate planurile înspre bine!

Atunci noi ne vom bucura de biruința-ţi

şi –n a Lui Nume steagul fluturavom.

Domnul să  îţi asculte a ta dorință

Căci stiu că Domnul scapă pe al Său om.

El va răspunde din locaşul sfânt,

prin ajutorul dreptei Sale atotputernice,

Unii se bizuie pe cai, pe care, pe ce sînt

dar noi ne bizuim pe al Său Nume!

Ei se îndoaie şi cad la pămînt,

dar noi ne ridicăm şi-aşa rămânem.

Să fii al Domnului trup, suflet, gînd,

Şi El mereru va fi cu tine!

Reclame

Domnul este Păstorul meu! iunie 22, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Domnul este Păstorul meu

Şi de nimic eu nu voi duce lipsă

În verzi păşuni mă paşte El

Şi lîngă ape limpezi-mi dă odihnă

El îmi înviorează al meu suflet,

Şi mă povăţuieşte drept, în al Său Nume,

Prin valea morţii `n al meu umblet

Încrezător şi sigur eu pot spune

Că nu mă tem de nici un rău

Căci Tu O, Doamne, eşti cu mine

Mă mîngîi cu toiagul şi nuiaua

Şi-n faţa celor răi îmi întinzi masa,

Cu untdelemn mă ungi şi-i plin paharul,

Iar fericirea şi-ndurarea-Ţi `mi umplu casa,

Ele întotdeauna mă vor însoţi,

Şi -n Casa Ta pîn` la sfîrşit voi locui!

Celui mai fine fin februarie 6, 2011

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Îţi dorim la mulţi ani, îţi dorim sănătate !

În ce faci mult élan în ce spui fermitate.

Îţi dorim bucurii de la fetele tale

Să le fii scut şi pavază pe a vieţii cale.

Să te-asculte din ceruri al tău Dumnezeu

Să-ţi răspundă la cereri şi la strigătul tău.

În belşug sau în lipsă tot la El să priveşti,

El să-ţi fie dorinţa după El să tînjeşti,

Şi atunci El promite drumul să-ţi netezească,

Şi în orice moment să te ocrotească.

Să fii tînăr în suflet şi inima ta,

Să te bucuri în Domnul cu familia ta!

Să  fii plin de dorinţa la alţii de-a da

Din tot ce Dumnezeu a pus în viaţa ta!

Domnul să-ţi răsplătească toată truda ce-o faci

Domnul să lumineze faţa-I peste ai tăi dragi!

Să fiţi una în toate să fiţi plini de iubire

Să rămîneţi în El, căci El e FERICIRE!

La mulţi ani Andrieş Jr. !!! februarie 21, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , ,
5 comments

Cînd te-am ţinut în braţe, întîia oară-n viaţă

Eram prea fericită, de toate am uitat,

Cînd te priveam la faţă, eram înmărmurită,

De-aşa minune care din mine s-antrupat!

Sunt unşpe ani de-atuncea,

Dar chiar şi-acuma simt,

Fiorul fericirii că eşti pe-acest pămînt,

Mă bucur mult că Domnul ne-a binecuvîntat,

Cu-aşa comoară scumpă, cu-aşa un scump băiat!

Noi îţi dorim cu toţii ani mulţi şi fericiţi,

Să bucuri pe tot omul şi pe ai tăi părinţi.

Să faci din Domnul tare, un loc de adăpost,

Şi-orice de se-ntîmplă din toate vei fi scos.

Să-ţi împlinească Domnul tot ce tu îţi doreşti,

Dar mai întîi de toate, pe El să Îl iubeşti!

Să ai şi sănătate şi-nţelepciune multă,

Pe ea o dobîndeşti de studiezi Cuvîntul!

Noi te iubim şi-n toate alături îţi vom sta!

La mulţi ani îţi dorim cei din familia ta!

Femeile aducătoare de veşti bune august 26, 2009

Posted by alaandrei in Femeile Bibliei fără Nume.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

” Un cuvînt spune Domnul, şi femeile aducătoare de veşti bune sînt o mare oştire.” Psalmul68:11

Vom învăţa despre femeile aducătoare de veşti bune şi ştiţi că aceste femei aducătoare de veşti bune nusunt una sau două, ci, sunt o mare oştire, cum vedem din Psalmul 68:11. Eu vreau să fiu o femeie aducătoare de veşti bune. Sunt  multe femei care, de cîte ori  te întîlneşti cu ele îţi spune ceva rău, de unul sau de altul, şi parcă te întrebi: „Oare nu au nici un lucru bune să îmi spună?”

Mă rog ca şi tu să doreşti să fii o astfel de femeie. Pentru a învăţa despre femeile aducătoare de veşti bune vom privi în 1 Samuel 9 şi vom învăţa despre Saul şi despre  şi despre nişte fete care i-au dat sfaturi bune. Aceste sfaturi l-au condus pe Saul la Samuel, care l-a uns ca împărat. Să vedem cît de importante au fost aceste fete, care au lăsat totul şi au dat un sfat bun, au adus o veste bună.

Cum putem să aducem şi noi o veste bună celor care au nevoie să-L găsească pe Domnul? Vrem şi noi să fim aşa cum am învăţat în lecţiile anterioare, femei cinstite, iscusite, darnice, aducătoare de veşti, deoarece Cuvîntul lui Dumnezeu ne învaţă că astfel  de femei sunt de mare preţ, reprezintă mai mult decît o bogăţie mare: ele sunt preţuite mai mult decît argintul şi aurul. Caracterul şi calităţile lor le fac să aibă  un nume bun şi de mare preţ.

În 1 Samuel 9:1-2 „Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui Beniamit, un om tare şi voinic. El avea un fiu cu numele Saul, tînăr şi frumos, mai frumos decît oricare din copiii lui Israel. Şi-i întrecea pe toţi în înălţime dela umăr în sus.” Deci, Saul nu numai că era frumos, era înal şi un bărbat bine. Măgăriţele tatălui său s-au rătăcit, „şi Chis a zis fiului său Saul: „Ia cu tine o slugă, scoală-te şi du-te de caută măgăriţele.”  Saul a trecut prin muntele lui Efraim, şi a străbătut ţara Şalişa, fără să le găsească; au trecut prin ţara Şaalim, şi nu erau acolo; au străbătut ţara lui Beniamin, şi nu le-au găsit. Ajunseseră în ţara Ţuf, cînd Saul a zis slugii care îl însoţea: „Haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsînd măgăriţele, să fie îngrijorat de noi.” Saul trimis de tatăl său, ascultător, caută pe un munte, caută pe celălalt, şi nu găseşte măgăriţele, iar în cele din urmă, oboseşte.

Sluga i-a zis: „Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază; tot ce spune el, nu se poate să nu se întîmple. Haidem la el dar; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.”(v.6) Deci, sluga îi spune lui Saul, haidem să mergem la omul lui Dumnezeu care ne va arăta drumul pe care trebuie să-l apucăm. Ce face un om al lui Dumnezeu? Ce face o femeie a lui Dumnezeu? Ţineţi minte, ei arată drumul pe care trebuie să apucăm. Cum vor şti oamenii despre Evanghelie, ni se spune în Romani, dacă nu este nimeni să le spună? Cum vom cunoaşte adevărul, dacă nu deschidem Biblia să citim, dacă nu ne spune cineva? Cum ne spune cineva pe ce drum să mergem, dacă nu ne îndreaptă cineva?

„Saul a zis slugii sale: „Dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci şi n’avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?” (v.7) Vedem atitudinea frumoasă a lui Saul. Cînd merge la omul  lui Dumnezeu, el spune: „Trebuie să aduc un dar!” Ştim cît de importantă este aducerea darurilor înaintea lui Dumnezeu. Ştim că oamenii din poporul lui Israel, au adus daruri pentru facerea cortului întîlnirii, la picioarele lui Moise, dar ei aduceau daruri lui Dumnezeu. Vedem că Saul spune: „Dacă acesta este omul lui Dumnezeu, eu trebuie să-i aduc un dar. Ce să-i dăm?”

„Sluga a luat din nou cuvîntul, şi a zis lui Saul: „Uite eu am la mine un sfert de siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu, şi ne va arăta drumul.” Odinioară în Israel, cînd se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: „Haidem, să mergem la văzător!” Căci acela care se numeşte azi prooroc, se numea odinioară văzător. (v.8-9) Aici este vorba despre omul lui Dumnezeu, Samuel. „Saul a zis slugii: „Ai dreptate; (vedem că Saul se consultă cu sluga lui, şi nu este atît de mîndru încît să primească sfatul lui) haidem să mergem!” Şi s’au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu.(v.10)

Am citit acest pasaj ca să înţelegem contextul în care apare aceste fete, care aduc o veste bună: „Pe cînd se suiau ei spre cetate, (ca să întîlnească pe omul lui Dumnezeu, care să le arate drumul  să găsească măgăriţel, ei se opresc  în cetate şi văd nişte fete. Fetele acestea sunt nişte fete vrednice)au întîlnit nişte fete cari ieşiseră să scoată apă; şi le-au zis: „Aici este văzătorul?” Ele le-au răspuns: „Da, iacă-l înaintea ta; dar du-te repede, astăzi a venit în cetate, pentrucă poporul aduce jertfă pe înălţime.(v.11-12) Ele îşi lasă treaba, veniseră să scoată apă, îşi întrerup lucrarea lor, pentru că cineva le pune o întrebare. Doi bărbaţi  îl caută pe văzător, pe prooroc, pe omul lui Dumnezeu. Ele îl cunosc, dar ele nu numai îl cunosc, ci ele ştiu ce face omul lui Dumnezeu.

Ele spun:”Mergeţi mai repede, pentru că astăzi el a venit în cetate, şi aduce jertfă pe înălţime.”  Mai mult, ele le spun şi ce să facă:„Cînd veţi intra în cetate, îl veţi cetate, îl veţi găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănînce; căci poporul nu mănîncă pînă nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvinteze jertfa; după aceea, mănîncă şi cei poftiţi. Suiţi-vă dar, căci acum îl veţi găsi.” (v.13)

Aceste fete care au ieşit să scoată apă, nu numai că s-au oprit din ceea ce aveau de făcut, ci ele şi explică în amănunţime cum să-l găsească pe văzător. Întrebarea lui Saul fusese: „Aici este văzătorul?” EL puteau să răspundă da, şi cu asta să fi terminat. dar vedem că ele sunt atît de drăguţe încît doresc să dea amănunte, şi anume, să le prezinte acestor străini detaliile legate de văzător; cînd  a intrat în cetate,  cînd se duce pe înălţime, cum pot să meargă ca să-l găsească mai repede.

Astfel, observăm ce atitudine frumoasă au aceste fete: ele petrec timp cu aceşti doi oameni pe care nu i-au mai văzut pînă acum. Ele nu spun: „Ne aşteaptă acasă familia, părinţii şi trebuie să ne întoarcem repede cu apa.” Cînd ele văd pe aceşti doi oameni, care-l caută pe omul lui Dumnezeu, lasă totul şi explică tot ce ştiu, apoi le dau sfaturi.

” Suiţi-vă dar, căci acum îl veţi găsi.” Observaţi urgenţa mesajului. Acum. Şi s-au suit în cetate. Tocmai cînd intrau pe poarta cetăţii, au fost întîlniţi de Samuel.” Cine? Cei doi bărbaţi ascultă sfatul fetelor, se întîlnesc  cu cel pe care îl căutau, şi află ceea ce Saul nu a ştiut pînă atunci, ceea ce fetele care au adus o veste bună, nu ştiau, dar ele s-au oprit din timpul lor şi le-au spus acestor doi oameni tot ce au ştiut. „Şi s’au suit în cetate. Tocmai cînd intrau pe poarta cetăţii, au fost întîlniţi de Samuel, care ieşea să se suie pe înălţime. Dar, cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înştiinţase pe Samuel, şi-i zisese: „Mîne, la ceasul acesta, îţi voi trimete un om din ţara lui Beniamin, şi să-l ungi drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va scăpa poporul Meu din mîna Filistenilor; căci am căutat cu îndurare spre poporul Meu, pentrucă strigătul lui a ajuns pînă la Mine.” (v.14-16) Unul dintre aceşti doi oameni, necunoscuţi de aceste fete, era extrem de important: Saul, mai tîrziu avea să devină împăratul lui Israel. Ce minunat că aceste fete au înţeles că au avut o veste bună, şi anume, că îl cunosc pe proroc, pe omul lui Dumnezeu, şi că oamenii aceştea care îl caută, trebuie să-l găsească. Ele au înţeles importanţa mesajului, urgenţa mesajului.

Ce faci tu atunci, cînd cineva te întreabă despre omul lui Dumnezeu? Cănd cineva te întreabă despre Dumnezeu, cît de mult cunoşti tu despre Dumnezeu? Dacă te întreabă cineva, ştii să-i spui cum să găsească drumul, ca să-L  cunoască pe Dumnezeu, cum se pot întîlni cu Dumnezeu? Aceste fete l-au cunoscut pe prorocul lui Dumnezeu, şi acum întrebarea care se pune este aceasta: Dacă noi Îl cunoaştem, ducem noi celorlaţi această veste bună? Nu există o veste mai bună decît să le arătăm oamenilor cum să se întîlnească cu Domnul!

Mia Oglice,  Femeile Bibliei, Un studiu despre Femeile fără Nume

Reprodus cu permisiunea autoarei


Găseşte putere în vreme de durere iunie 14, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , ,
add a comment

2944413470_a3467f43f9„Să nu-ţi pizmuiască inima pe cei păcătoşi, ci să aibă totdeauna frică de Domnul căci este o răsplată, şi nu ţi se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă.” Proverbele lui Solomon 23:17-19

Poate te afli într-o situaţie în care, ai făcut tot ce ţi-a fost în puteri. Te-ai rugat. Ai crezut. Ţi-ai pus credinţa fermă în adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu. Dar se pare, că nu se întîmplă nimic, din ce ai crezut. Acum eşti ispitit să spui,”La ce folos? Niciodată nu se va schimba.” Nu renunţa atît de uşor. Contiuă să stai. Continuă să te rogi. Continuă să crezi; continuă să nădăjduieşti prin credinţă.