jump to navigation

Femeie – fiică, soră, soţie, mamă, noră, soacră! martie 8, 2013

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , , ,
10 comments

Femeie

Cu zîmbetul cald şi faţa senină

Tu ştii s- asculţi, de dragoste plină

Cu rîvnă arzîndă şi dorul nestins,

Tu semeni Cuvîntul, Lumina aprinzi.

O clipă eşti Mamă pentru-ai tăi copii,

Dar tot într-o clipă tu poţi să devii

O oază de pace, speranţă şi har,

Cum pentru pierduţi e pe ţărmuri un far.

Apoi eşti un medic cu sfat şi-ajutor,

Iar dacă-i nevoie expert în decor,

Oriunde si-oricînd eşti lumină şi sare,

Şi pentru al tău soţ eşti un prieten în care,

Mereu îşi găseşte alin, desfătare.

Trecut-au milenii de cînd prima dată,

De mîna divină ai fost tu creată

Dar greul, durerea, nici chiar osîndirea,

În stare n-au fost să îţi schimbe menirea-

De-aduce în lume căldură şi viaţă,

De-a fi ajutor, călăuză, speranţă.

‘ţi doresc să rămîi tot aşa de frumoasă,

La chip şi la suflet,

În duh – evlavioasă,

Să fii împlinită,

Să fii sănătoasă,

Iubită,

Iubind,

Şi oricînd

Credincioasă!

Reclame

Hrană pentru copiii din Guatemala noiembrie 6, 2009

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , ,
add a comment

guatemala_mapUnicef raportează că aproape jumătate din copiii din Guatemala sunt cronic malnutriţi, clasîndu-se pe locul 6 în lista ţărilor cu cea mai grea situaţie din lume. Mulţi supravieţuiesc cu doar 50 de cenţi pe zi.  Dacă e să mai adaugi la aceasta abuzul şi neglijarea tabloul care se conturează nu este  deloc promiţător. Kids Alive International, cu scopul de a-L prezenta pe Isus acestor copii, a început un centru de îngrijire pînă la vîrsta de clasa a doua, în afara orşaului Guatemala, oferind micul dejun şi prînzul. Directorul în teren, Crobey Dukes spune, „Cînd am început proiectul aveam copii care efectiv îşi pierdeau cunoştinţa din cauza foamei, în special luni, pentru că nu au avut posibilitatea să mănînce de la prînzul de vineri, pe care l-au luat cu noi. În doar vreo doi ani am văzut cum inimile foarte împietrite care au început să se înmoaie, în timp ce Cuvîntul a început să pătrundă în vieţile copiilor. Prin copii impactul se răspîndeşte în şcoli, biserică, şi în vieţile familiilor. (

Mai de preţ decît mărgăritarele iunie 18, 2009

Posted by alaandrei in Femeile Bibliei fără Nume.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

„Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. ” Proverbe 18:22

mărgăritareAstăzi vom învăţa despre o femeie cinstită care este de mare preţ, vom învăţa ce înseamnă aceasta, cum este ea descrisă în Biblie şi care este caracterul ei. Femeia cinstită are un plan, are discernămînt, este o femeie înţeleaptă, este cumpătată. În ce constă secretul acestei femei?

Proverbe 31:10 „Cine poate găsi o femeie cinstită? CINE? Ea este mai de preţ decît mărgăritarele. DE CE? „Inima bărbatului ei se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.” De ce se încrede bărbatul ei în ea? „Ea îi face bine, şi nu rău”. (v.12)Deci în relaţia cu bărbatul tău, poţi să-i faci bine sau poţi să-i faci rău, dar o femeie care face bine şi nu rău, este recunoscută ca o femeie „mai de preţ decît mărgăritarele”. Tu ce faci? Îi faci bine, ori îi faci rău bărbatului tău? Poate vei spune: „Vai de mine, dar cum aş putea să-i fac rău bărbatului meu, doar el este soţul meu?” Totuşi există astfel de femei, care nu fac bine, ci fac rău soţilor lor.

În verstul 13 citim: „Ea face rost de lînă şi de in, şi lucrează cu mîini harnice”. Cum poţi să faci bine sau rău? Care este secretul? Femeia aceasta are discernămînt, şi ştie ce este bine şi ce este rău pentru bărbatul ei, pentru casa ei. Această femeie este harnică, ea lucrează cu mîini harnice.

În verstul 14, din Proverbe 31, citim: „Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pîinea.” Ea ştie unde se dă pîinea, cînde vine ea, deci este o femeie înţeleaptă, care are un plan, ştie cîtă pîine să cumpere. Dar acest verset nu se referă numai la pîine, ci şi la celelalte nevoi ale familiei, la roul femeii de a aduce în casă cele necesare familiei.

Ea are un plan: „Ea se scoală cînd încă este noapte, şi dă hrană casei sale.” (v.15 a) De fapt, ea ştie cine ce vrea, cine pleacă la şcoală, la ce oră; ea ştie de fiecare din casa ei, „ea împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.”(v.15.b) Poate vei spune, „O ce aş vrea să am şi eu o slujnică!” Accentul nu cade pe faptul că ai slujnice, ci pe faptul că ştii ce vrei, ştii cum să-ţi împarţi munca, fie la copiii tăi, fie însuşi faptul că ai o maşină de spălat rufe sau vase, ştii să-ţi împarţi timpul în aşa fel încît  să fii o femeie cumpătată şi cu un plan.

Această femeie „Se gîndeşte la un ogor, şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie.” (v.16) Deci, ea ştie să strîngă bani, să fie cumpătată, ştie cît să pună deoparte, şi ştie ce să-şi ia pentru binele familiei şi pentru bunul mers al gospodăriei ei. „Ea îşi încinge mijlocul cu putere, şi işi oţeleşte braţele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.” (v.17-18) Vei spune, „O se scoală cu noaptea în cap, nu doarme toată noaptea; eu nu vreau să fiu o astfel de femeie. Dacă asta mă face pe mine să fiu mai de preţ decît mărgăritarele, mai bine să fie alta, nu eu. Mie  îmi place să şi dorm noaptea, nu numai să lucrez.” În acest verset 18 nu este vorba despre a dormi sau a nu dormi, ci Dumnezeu ne arată pe paginile Scripturii adevăratele valori.

De obicei, femeile care se uită numai la problemele lor, care nu pot să-şi rezolve problemele lor, pentru că nu fac diferenţa între bine şi rău, acelea nu văd nevoile celorlalţi. Cînd nevoile femilor sunt împlinite, şi vom vedea că acest lucru este posibil în Dumnezeu, prin înţelepciunea care vine de la El, atunci aceste femei văd şi nevoile celor din jur şi le pot împlini, pentru că ştiu să strîngă, ştiu cum să-şi împartă lucrurile, au în plus, ca să dea şi celui lipsit. Lucrul cel mai important nu este cît de mul dai, ci ceea ce dai, să dai cu inima largă să dai cît poţi; să vezi nevoile celui lipsit şi să le împlineşti în măsura în care poţi.

Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.” (v.21-22) Vedem că are un plan şi ştie să strîngă pentru iarnă, cum să împlinească nevole casei. O asltfel de femeie, care ştie ce este bine şi ce este rău, are un bărbat „bine văzut la porţi” .(v. 23a) DE CE? Pentru că are o nevastă atît de bună, de mare preţ, mai de preţ decît mărgăritarele.

„Ea face cămăşi, şi le vinde, şi dă cingători … Ea este îmbrăcată cu tprie şi slavă şi rîde de ziua de mîine.” (v.24-25) Aceasta este o femeie care nu se îngrijorează, o femeie care rîde de ziua de mîine. Această femeie, prin faptul că îşi cunoaşte identitate ei, ştie cine este, nu se îngrijorează. Secretul acestei femei se află în penultimul verset din acest capitol, „Femeia care se teme de Domnul va fi lăudată” (v.30) Ea ştie să facă bine, şi nu rău, pentru că se teme de Domnul.

O altă calitate importantă  a femeii cinstite care este de mare preţ o găsim în v. 26-27,”Ea îşi deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănîncă pîinea lenevirii”. Aceasta este o concluzie a ceea ce am spus pînă acum. Această femeie este o femeie care se teme de Domnul, pentru că frica de Domnul este începutul înţelepciunii. Ea are o astfel de înţelepciune încît, ori de cîte ori îşi deschide gura, înţelepciunea ei se vede în învăţăturile plăcute pe cre le dă copiilor ei, celor din jur şi în tot ceea ce face.

Despre o astfel de femeie Scriptura spune,„Fiii ei se scoală şi o numesc fericită, bărbatul ei se scoală şi îi aduce laude…” Poate vei spune, „Eu fac bine bărbatului mei, sunt o femeie harnică şi fiecare din noi ştim cine suntem; sunt o femeie cumpătată, şi totuşi, nici copiii mei şi nici bărbatul meu nu mă laudă.” O femeie care se teme de Domnul va continua să-şi deschidă gura cu înţelepciune şi să aibă învăţături plăcut chiar dacă nu este laudată. Lauda va veni. Oamenii vor recunoaşte şi vor aprecia o astfel de femeie.

Chiar dacă acum soţul tău sau copiii nu văd lucrul aceste, Dumnezeu spune că ei vor recunoaşte, va veni acea zi în care ei se vor scula şi vor spune,”Te numim fericită pentru că, chiar şi atunci cînd noi nu te-am apreciat pentru ceea ce eşti, tu ai continuat să-ţi deschizi gura cu înţelepciune, ai continuat să arăţi ce înseamnp a fi o femeie care se teme de Domnul. De aceea, tu eşti o mamă  cinstită şi de mare preţ. Nici mărgăritarele şi nici un alt lucru preţios din lumea aceasta nu pot fi puse alături de valoarea ta inestimabilă!Mamă, cît de mult te preţuim!” Ai răbdare şi aşteaptă, pentru că aceata va fi răsplata ta, iar dacă copiii şi soţul tău îţi recunosc meritele şi te apreciază pentru felul tău de a fi, bucură-te de acest lucru!

Mia Oglice, „Femeile Biblie”, Un studiu Biblic despre Femeile fără Nume

Reprodus cu permisiunea autoarei