jump to navigation

Hristos S-a înălţat! iunie 9, 2016

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , ,
3 comments

El a venit să-nveţe şi să facă minuni şi semne pentru-a dovedi

Că este Fiul Celui Preaînalt şi pe toţi oamenii a mîntui,

Isus a dus la împlinire măreţul plan din veşnicii

Şi după moarte şi-nviere la Tatăl Său Se va sui,

Dar nu-nainte ca să lase porunci apostolilor Săi,

Şi timp de patruzeci de zile a stat şi a vorbit cu ei!

Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim

Ci să aştepte, făgăduinţa Tatălui divin:

„Căci Ioan a botezat cu apă dar voi foarte curînd,

Botezul veţi primi cu Duhul Sfînt!

Şi veţi primi putere,  cand se va pogorî Duhul cel Sfînt.

Ca să-mi fiţi martori în Ierusalim şi pe-ntreg pămînt!”

Apoi, pe cînd ei se uitau la El, S-a înălţat spre cer,

şi-a fost ascuns de ochii lor de-un nor ce-a apărut de nicăieri.

Ei nu puteau să-şi rupă ochii de cerul unde  Domnul plecat,

şi au văzut doi oameni îmbrăcaţi în alb ce-n faţa li s-au arătat:

„Băbaţi Galileeni ce staţi şi vă uitaţi sper cer?

Acest Isus ce s-a ‘nălţat v-a reveni-n acelaşi fel!”

V-a reveni aşa cum L-au văzut mergînd la cer!

O, cîtă bucurie şi speranţă cuvintele acestea-n inimă aştern!

V-a reveni! V-a reveni odată! V-a reveni ca să ne ia cu Sine!

Şi nu e altă veste mai frumoasă! Aşteaptă-L, deci, căci El revine!

Reclame

De ce nu mă ia Domnul în cer? august 29, 2009

Posted by alaandrei in Copil fiind....
Tags: , , , ,
6 comments

privire spre cerAceasta este întrebarea pe care  Adriel- Benedict mi-o adresează frecvent, în special, cînd îi vorbesc despre cer. „Dar de ce Domnul nu mă ia în cer acum, eu vreau în cer?!” Poate, veţi spune că în naivitatea  lui de copil, care încă n-a gustat din plăcerile vieţii aici pe pămînt, îşi doreşte el acest lucru! Dar oare este ceva ce poate fi comparat cu ce ne-a pregătit Tatăl nostru, cu cerul? Şi-apoi nu trebuie şi noi să fim la fel de nerăbdători să ajungem acolo. Nu cumva grijile şi problemele pămînteşti ne fac să uităm de frumuseţea cerului şi casa de sus. Oare tînjim noi cu adevărat după cer, aşa cum o face un copilaş naiv şi sincer în dorinţa lui de a fi cu Dumnezeu în cel mai extraordinar loc, creat de EL pentru noi?