jump to navigation

Ştiri creştine – Niger- îsetaţi şi flămînzi martie 2, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , ,
add a comment

Misionarii indigeni în Niger, Africa de Vest raportează, „În unele zone noi avem inundaţii excesive. În altele am avut secetă. Urmările şi de pe urma unora şi altora sunt aceleaşi: foamete cumplită, ameninţînd cu înfometare pînă la 8 milioane de oameni, după sursele oferite de guvern. Chiar şi vitele şi alte vietăţi sunt afectate din cauza lipsei de păşuni. Preţurile la alimente au crescut mult în ultimile luni, iar copiii sunt nevoiţi să meargă la o distanţă mare pentru a aduce apă. Mai puţin de un procent din cele 12 milioane de nigerieni îl cunosc pe Hristos. Majoritatea n-au auzit de Numele lui Isus. Rugaţi-vă pentru oamenii din Niger care sunt flămînzi şi însetaţi. Rugaţi-vă ca atît hrana fizică cît şi cea spirituală să ajungă pînă la ei. Rugaţi-vă pentru ca acel număr mic de creştini să fie lumină în întuneric pentru aproapele lor.

Reclame

Portretul Domnului Isus în Evanghelia după Ioan ianuarie 19, 2010

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , ,
3 comments

Isuse, cine ar încerca să Te descrie în cuvinte,

Cît de sarace ar parea, de orice sens lipsite.

Dar totuşi Tu Te-ai coborît la mintea noastră,

Şi ai venit să ne deschizi spre cer fereastră.

Fereastra Sfîntului Cuvînt şi-a vieţii Tale sfinte,

Cît ai trăit pe-acest pămînt, Tu ne-ai vorbit Cuvinte.

Ne-ai arăt că la-nceput erai cu Dumnezeu,

Apoi Lumină Te-ai făcut, venind din cerul Tău.

Cu Tine-n lume ai adus harul şi adevărul,

Şi Te-ai jertfit ca cei ce cred să moşteneacă cerul.

Tu Apă Vie poţi să dai şi  să astîmperi setea,

Tu eşti Hristosul cel promis care lăuntrul vede.

Eşti Pîinea Vieţii care dai deplină săturare,

Iar Trupul Tău de îl mîncăm avem în veci salvare.

Tu eşti Acela care chemi pe toţi să bea din Tine,

Şi rîu de apă vie curge din inima ce vine.

Iar dacă este cineva chiar  vrednic de pedeapsă,

Tu nu condamni, ci ierţi şi dai oricui a doua şansă.

În Tine-i numai Adevăr ce-aduce slobozire:

Cei ce-au fost robi de îl primesc nu mai tăiesc din fire.

Tu ai venit ca cei ce văd s-ajungă orbi deodată.

Iar cei n-au văzut dar cred, vederea  îşi recapătă.

Noi rătăceam ca nişte oi, pierdute şi flămînde,

Tu viaţa ai venit să-Ţi pui, în mîna Ta luîndu-ne.

Ne ţii aşa de strîns în ea, că-orişicine-ar încerca,

N-ar reuşi  din mîna Ta nicicînd ca să ne smulgă.

Tu eşti Pastorul  adevărat, ce-i gata să şi moară.

Tu Uşa eşti intrînd în care noi am găsit comoară.

Tu învierea eşti şi viaţa şi cel ce-n Tine a crezut,

Viaţa are chiar şi dacă de pe pămînt a dispărut.

Tu Împărat eşti, dar călare vii nu cu gînd de cucerire,

Pe mînzul unei măgăriţe, Tu vii cu pace şi iubire.

Tu gata eşti să speli picioare ce fug în grabă la trădare,

Pe cine speli îl faci curat şi are-n cerul Tău intrare.

Tu eşti Viaţă, Adevăr şi Cale spre Casa Tătălui de sus,

Locaşuri multe sunt acolo şi Tu ni-l pregăteşti, Isus.

Tu eşti adevărata Viţă iar noi mlădiţele din ea,

Ne curăţeşti şi  ne ajuţi s-aducem rod spre slava Sa,

Cănd ai plecat orfani nu suntem caci ne-ai trimis Mîngîietor,

Ca să ne-nveţe, şi să fie un bun şi drept îndrumător.

Tu pentru mine Te-ai rugat în cel mai rău din ceasuri,

Şi chiar de chinul era greu ai biruit vrăjmaşul!

Pe cruce ai fost răstignit Isuse, Doamne Sfinte,

Dar moarte n-a putut să ţină pe Domnul vieţii în morminte.

Cristosul, Fiu de Dumnezeu care-a venit să pătimească,

Tu-ai înviat ca toţi ce cred în Tine să primească,

Iertare, viaţă şi un loc în Patria cereacă.

Oare din aceeaş vînă a izvorului ţîşneşte şi apă dulce şi apă amară? august 31, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvîrşit, şi poate să-şi ţină în frîu tot trupul.

De pildă, dacă punem cailor frîul în gură, ca să ne asculte, le cîrmuim tot trupul.

Iată, şi corăbiile, cît de mari sînt, şi, măcar că sînt mînate de vînturi iuţi, totuş sînt cîrmuite de o cîrmă foarte mică, după gustul cîrmaciului.


Tot aşa şi limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde! Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, cînd este aprinsă de focul gheenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tîrîtoare, de vieţuitoare de mare se îmblînzesc, şi au fost îmblînzite de neamul omenesc, dar limba niciun om n’o poate îmblînzi. Ea este un rău, care nu se poate înfrîna, este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvîntăm pe Domnul, şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni cari sînt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeaş gură iese şi binecuvîntarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!


Oare din aceeaş vînă a izvorului ţîşneşte şi apă dulce şi apă amară? Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline, sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce.


Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blîndeţa înţelepciunii!


Dar dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămîntească, firească, drăcească.Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Înţelepciunea care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blîndă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.

Ştii cît timp vei mai avea apă la robinet? iunie 28, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , ,
add a comment

apa-robinet.previewCred că această întrebare nu este relevantă atît timp cît apă totuşi este. Aşa credeam şi eu pînă azi dimineaţa. După ce m-am trezit şi îndeptat spre baie am fost surprinsă să constat că presiunea apei scăzuse, ceea ce m-a şi pun în gardă. Cînd am coborît, la bucătărie am fost şi mai surprisă să constat că apă nu mai era deloc! Într-atît ne-am obişnuit cu comodităţile elementare încît nu nici nu prea realizăm beneficiul de a le avea, decît dacă … eşti nevoit să te descurci fără ele. Deci, am fost nevoiţi să lăsăm în chiuvetă vesela”veselă”, cu speranţa într-o după-amiază mai apoasă.

Cînd ne-am întors de la biserică, stradela era blocată … fapt care ne-a bucurat mult. Da, da ne-a bucurat pentru că era blocată de un excavator, care săpase o gaură mare chiar în mijlocul străduţei, ca să ajungă la apeduct. Cînd ne-am apropiat am văzut cauza lipsei de apă… ţeava învechită şi ruginită avea o crăpătură destul de mare prin care se scurgea preţiosul lichid.  Băieţii sigur că au rămas să mai urmărească mucitorii care încercau de zor să găsească o soluţie pentru problema dată, iar eu m-am îndreptat spre casă. Spre surprinderea mea, apa a  revenit chiar cînd am terminat să luăm masa, aşa că tare m-am mai bucurat cînd am văzut  grămada de veselă curată.

„Chiar operativ au mai lucrat,” m-am gîndit, şi mi-am împărtăşit bucuria cu soţul, care însă nu era la fel de entusiasmat ca mine. De la el am aflat în ce a constat „reparaţia” apeductului.  Pentru că robinetul din fîntînă de canalizare nu funcţiona, apa trebuia oprită de la alt robinet care ar fi sistat furnizarea apei la cîteva cartiere. Pentru că nu au primit permisiunea de a face acest lucru, muncitorii au introdus cîteva cepuri, care au oprit puţin scurgerea abundentă a apei. Pentru că nu aveau nimic altceva în dotare, au astupat groapa la loc şi … au plecat.  Întrebarea de mai sus rămîne actuală pentru noi, iar răspunsul „susură” mai mult a negativ.

Dar sunt sigură că ţeava ruginită şi găurită de pe strada noastră, nu este doar o excepţie în tot apeductul. De aceea, cred că  întrebarea  de mai sus, este la fel de actuală şi pentru ceilalţi cetăţeni şi din păcate, cu aceeaşi tentă negativă.  La fel, de fapt, ca şi cea „Cît timp vom mai suporta mirosul (ca să nu folosim un alt cuvînt) de la sistemele de curăţire a deşeurilor, care  devine chiar insuportabil uneori?

Nu sunt bani! Este un răspuns la toate problemele noastre. Bine că cel puţin s-au găsit „suficienţi” bani pentru reparaţia clădirilor de stat. Cum să „lucreze” sărmanii deputaţi şi să ne „uşureze” nouă viaţa? N-am să-l uit pe „eroul” nostru naţional, într-un interviu, cu cîtă ardoare susţinea că pentru el „binele oamenilor de rînd este o prioritate”. Mulţumim mult, „simţim” aceasta atît în aer cît şi în casele noastre!