jump to navigation

Gradul comparativ şi superlativ al adjectivelor şi adverbelor martie 7, 2012

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
1 comment so far

GRADUL COMPARATIV ŞI SUPERLATIV AL ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR

Positiv Comparativ Superlativ  
old

 

hot

 

early

 

gray

 

simple

 

strong

older

 

hotter

 

earlier

 

grayer

 

simpler

 

stronger

the oldest

 

the hottest

 

the earliest

 

the grayest

 

the simplest

 

strongest

La majoritatea adj. monosilabice se adaugă -er, -est.

Excepţie: right, wrong, real.

– adj. care se termină în –y(busy, happy, healthy) primesc –er, -est.

Excepţie: shy, sly, sorry, wry.

-dacă adj. se termină în voc.+cons.,- consoana se dublează

-dacă adj. se termină în cons+ y – y trece – i – + er, est.

iar dacă adj. se termină în vocală +y- y rămîne neschimbat.

famous

 

clever

more famous

 

cleverer

more clever

the most famous

 

the cleverest

the most clever

Pentru adj. bisilabice se foloşte more şi the most

Adj.:able, cruel, clever, common, friendly, gentle, handsome, narrow, pleasant, quiet, simple, sour, stupid – pot primi şi –er, -est, şi more, most.

important more important the most important Adj. plurisilabice primesc –more, -the most.
good

bad

ill

much

many

little

better

worse

worse

more

more

less (lesser)

the best

the worst

the worst

the most

the most

the least

Aceste adjective au forme neregulate pentru comparativ şi superlativ.

Less – se utilizează cu substantive necalculabile, denotă cantitate

Lesser – cu cele calculabile, denotă calitate, se utilizează rar

carefully

slowly

more carefully

more slowly

the most carefully

the most slowly

Adverbele formate din adj.+ ly primesc –more, –the most.
fast
long

fast

faster
longer

faster

the fastest

the longest

the fastest

Adverbele monosilabice, care au aceeaşi formă ca şi adj., (early, hard, high, late, near) primesc –er, -est.
well

badly

far

better

worse

further

farther

the best

the worst

the furthest

the farthest

Adverbele neregulate primesc

er, -est.

 

Reclame

FORMA INTEROGATIVA A PROPOZITIILOR CU TO BE februarie 8, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , ,
6 comments

La formare propozitiilor interogative SIMPLE verbul to be trece in fata:

Afirmativa                        Interogativa                Raspuns

I am right.                       Am I right?                Yes, I am. (No, I am not.)

You are his sister.     Are you his sister? Yes, I am. (No, I am not.)

He is her brother.     Is he her brother? Yes, he is. (No, he is not.)

We are sad.                    Are we sad?               Yes, we are. (No, we are not.)

You are happy.         Are you happy?       Yes, we are. (No, we are not)

They are pleased.      Are they pleased? Yes, they are. (No, they are not.)

PRONUMELE si ADJECTIVELE INTEROGATIVE

La formarea propozitiilor interogative SPECIALE participa adjectivele, pronumele sau adverbele interogative.

WHO [hu:] – cine?

WHOM [hu:m] – cui?, pe cine?

WHAT [wɔt] – ce?

WHICH [wit ʃ]  WHICH of you?– care? care dintre voi?

WHOSE [hu:z] – al cui?

WHAT kind of?  – ce fel de?

Who is he? He is my brother. sau He is John.

Aceasta intrebare se pune:

–          la persoana a III

–          arata gradul de rudenie

–          numele

What is she? She is a doctor.

–          indica profesia

–          indica pozitia sociala

Whose pen is this? – Al cui stilou este acesta?

What book is yours? – Carte este a  ta?

What colour is your dress? – De ce culoare este rochia ta?

ADVERBELE INTEROGATIVE

HOW [hau] – cum?

WHEN [wen] – cand?

WHERE [wεə] – unde?

WHY [wai] – de ce?

He is well. Is he well? How is he?

When are you back? Cand te intorci?

You are sad. Are you sad? Why are you sad?

They are at home. Are they at home? Where are they?