jump to navigation

Gradul comparativ şi superlativ al adjectivelor şi adverbelor martie 7, 2012

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
1 comment so far

GRADUL COMPARATIV ŞI SUPERLATIV AL ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR

Positiv Comparativ Superlativ  
old

 

hot

 

early

 

gray

 

simple

 

strong

older

 

hotter

 

earlier

 

grayer

 

simpler

 

stronger

the oldest

 

the hottest

 

the earliest

 

the grayest

 

the simplest

 

strongest

La majoritatea adj. monosilabice se adaugă -er, -est.

Excepţie: right, wrong, real.

– adj. care se termină în –y(busy, happy, healthy) primesc –er, -est.

Excepţie: shy, sly, sorry, wry.

-dacă adj. se termină în voc.+cons.,- consoana se dublează

-dacă adj. se termină în cons+ y – y trece – i – + er, est.

iar dacă adj. se termină în vocală +y- y rămîne neschimbat.

famous

 

clever

more famous

 

cleverer

more clever

the most famous

 

the cleverest

the most clever

Pentru adj. bisilabice se foloşte more şi the most

Adj.:able, cruel, clever, common, friendly, gentle, handsome, narrow, pleasant, quiet, simple, sour, stupid – pot primi şi –er, -est, şi more, most.

important more important the most important Adj. plurisilabice primesc –more, -the most.
good

bad

ill

much

many

little

better

worse

worse

more

more

less (lesser)

the best

the worst

the worst

the most

the most

the least

Aceste adjective au forme neregulate pentru comparativ şi superlativ.

Less – se utilizează cu substantive necalculabile, denotă cantitate

Lesser – cu cele calculabile, denotă calitate, se utilizează rar

carefully

slowly

more carefully

more slowly

the most carefully

the most slowly

Adverbele formate din adj.+ ly primesc –more, –the most.
fast
long

fast

faster
longer

faster

the fastest

the longest

the fastest

Adverbele monosilabice, care au aceeaşi formă ca şi adj., (early, hard, high, late, near) primesc –er, -est.
well

badly

far

better

worse

further

farther

the best

the worst

the furthest

the farthest

Adverbele neregulate primesc

er, -est.

 

Reclame

SOME/ANY/NO – adjective nehotărîte februarie 15, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
2 comments

SOME  şi ANY au sensul de o cantitate sau număr nedefinit. Ele pot fi întrebuinţate înainte de substantive la singular şi plural.

SOME este utilizat:

1)În propoziţii afirmative:
Mary gave me some details about the incident.

Maria mi-a dat cîteva detalii despre incident.

2)În propoziţiile interogative care exprimă o ofertă sau o invitaţie:

Would you like some tea?

Doriţi (nişte)ceai?

3)În propoziţii interogative cînd anticipăm un răspuns afirmative:

I saw my friend near a flower shop with a lovely bouquet in her hand. I asked her, „Have you bought some flowers?”

Am văzut-o pe prietna mea  cu un buchet draguţ în mînă. Am întrebat-o, „Ai cumpărat (nişte)flori?)

4)În propoziţii interogative cînd întrebarea nu se referă nemijlocit la adjectivul some:

Why have they decorated the room with flowers and some of my pictures?
De ce au decorat odaia cu flori şi unele din tablourile mele?

5) În propoziţii negative cînd sensul este afirmativ:

Father never comes home without bringing us some goodies.

Tatăl niciodată nu vine acasă fără să ne aducă nişte bunătăţi.

6) Cu sensul de „certain”(anumit):

Some children believe they must receive everything they want.
Anumiţi copii cred că trebuie să primească tot ce doresc.

7) Uneori pentru a sugera un sens emoţional de evaluare, „extraordinary”, fie pozitiv sau negativ. Numai contextul poate arăta care sens îl sugerăm:
Have you heard Henry’s latest poem?

Yes, I have. That’s some poem! (a real, true poem)

Ai citit ultima poezie a lui Henry?

Da. Aceasta e  poezie! (pozitivă)

Henry will never be a real poet. He writes some poems! (sens negativ)

Henry niciodată nu va fi un poet adevărat. El scrie nişte poezii! (negativ)

ANY este utilizat:

1)În propoziţii negative ca înlocţiitorul lui  SOME.
They haven’t any bread since the beginning of this week.

Ei nu au pîine de la începutul săptămînii.

2)După cuvintele hardly, scarcely şi barely (care poartă sens negativ)
We have hardly any money.

Noi abia de mai avem ceva bani.

3)În propoziţii interrogative cînd nu ştim ce răspuns vom primi:

Is there any milk in the bottle.

Este ceva lapte în sticlă.

4)În propoziţiile afirmative  cu sensul de “no matter what”(indiferent de ceea ce):

Any help will be welcome.

Orice ajutor va fi binevenit.

5) După “if”:
If they find any books on education, they will buy them.

Dacă ei vor găsi cărţi despre educaţie, ei le vor cumpăra.

6)În exprimarea unei îndoieli:

He didn’t think there were any people in the house.
El nu credea că în casă sunt oameni.

NO este utilizat cu verbe affirmative pentru a exprima negativul, ca o alternativă a vebului negativ +ANY:

We drink no wine.

(We don’t drink any wine.)

Noi nu servim vin.

FORMA INTEROGATIVA A PROPOZITIILOR CU TO BE februarie 8, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , ,
6 comments

La formare propozitiilor interogative SIMPLE verbul to be trece in fata:

Afirmativa                        Interogativa                Raspuns

I am right.                       Am I right?                Yes, I am. (No, I am not.)

You are his sister.     Are you his sister? Yes, I am. (No, I am not.)

He is her brother.     Is he her brother? Yes, he is. (No, he is not.)

We are sad.                    Are we sad?               Yes, we are. (No, we are not.)

You are happy.         Are you happy?       Yes, we are. (No, we are not)

They are pleased.      Are they pleased? Yes, they are. (No, they are not.)

PRONUMELE si ADJECTIVELE INTEROGATIVE

La formarea propozitiilor interogative SPECIALE participa adjectivele, pronumele sau adverbele interogative.

WHO [hu:] – cine?

WHOM [hu:m] – cui?, pe cine?

WHAT [wɔt] – ce?

WHICH [wit ʃ]  WHICH of you?– care? care dintre voi?

WHOSE [hu:z] – al cui?

WHAT kind of?  – ce fel de?

Who is he? He is my brother. sau He is John.

Aceasta intrebare se pune:

–          la persoana a III

–          arata gradul de rudenie

–          numele

What is she? She is a doctor.

–          indica profesia

–          indica pozitia sociala

Whose pen is this? – Al cui stilou este acesta?

What book is yours? – Carte este a  ta?

What colour is your dress? – De ce culoare este rochia ta?

ADVERBELE INTEROGATIVE

HOW [hau] – cum?

WHEN [wen] – cand?

WHERE [wεə] – unde?

WHY [wai] – de ce?

He is well. Is he well? How is he?

When are you back? Cand te intorci?

You are sad. Are you sad? Why are you sad?

They are at home. Are they at home? Where are they?