jump to navigation

Hristos S-a înălţat! iunie 9, 2016

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , ,
3 comments

El a venit să-nveţe şi să facă minuni şi semne pentru-a dovedi

Că este Fiul Celui Preaînalt şi pe toţi oamenii a mîntui,

Isus a dus la împlinire măreţul plan din veşnicii

Şi după moarte şi-nviere la Tatăl Său Se va sui,

Dar nu-nainte ca să lase porunci apostolilor Săi,

Şi timp de patruzeci de zile a stat şi a vorbit cu ei!

Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim

Ci să aştepte, făgăduinţa Tatălui divin:

„Căci Ioan a botezat cu apă dar voi foarte curînd,

Botezul veţi primi cu Duhul Sfînt!

Şi veţi primi putere,  cand se va pogorî Duhul cel Sfînt.

Ca să-mi fiţi martori în Ierusalim şi pe-ntreg pămînt!”

Apoi, pe cînd ei se uitau la El, S-a înălţat spre cer,

şi-a fost ascuns de ochii lor de-un nor ce-a apărut de nicăieri.

Ei nu puteau să-şi rupă ochii de cerul unde  Domnul plecat,

şi au văzut doi oameni îmbrăcaţi în alb ce-n faţa li s-au arătat:

„Băbaţi Galileeni ce staţi şi vă uitaţi sper cer?

Acest Isus ce s-a ‘nălţat v-a reveni-n acelaşi fel!”

V-a reveni aşa cum L-au văzut mergînd la cer!

O, cîtă bucurie şi speranţă cuvintele acestea-n inimă aştern!

V-a reveni! V-a reveni odată! V-a reveni ca să ne ia cu Sine!

Şi nu e altă veste mai frumoasă! Aşteaptă-L, deci, căci El revine!

Reclame

Credinţa face totul cu putinţă decembrie 6, 2015

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Credinţa este încrederea de neclintit,

În lucrul care l-ai nădăjduit,

Ea este o puternică încredinţare,

În ceea ce nu poţi vedea.
Prin ea pricepem că Pămîntul,

Cu tot ce este azi pe el,

A fost făcut doar prin Cuvîntul,

Plin de putere a lui Dumnezeu.
Prin ea adus-a Abel jertfă,

Şi-a fost primit şi socotit

neprihănit, şi azi vorbeşte

Chiar dacă trupul i-a murit.
Tot prin credinţă şi Enoh,

A fost mutat de pe pămînt,

Căci însuşi Dumnul îl luase,

Că-I e plăcut mărturisind.
Şi făra ea-i cu neputinţă,

Să fim plăcuţi lui Dumnezeu,

Tu trebuie să ai credinţă,

Şi-atunci te răsplăteşte El.
Prin ea şi Noie şi-a salvat,

Întreaga casa de pierzare,

Făcînd un chivot şi-osîndind,

O lume rea nepăsătoare.
Avraam a fost chemat să iasă,

Fără să ştie un se duce,

Şi-a locuit în cort, nu-n casă,

Moştenitor făcîndu-se al crucii,
Tot prin credinţă el a locuit,

În ţara care nu-i aparţinea,

Ca şi Isaac şi Iacov care au trebuit,

Să creadă că va fi a lor cîndva.
Şi Sara tot doar prin credinţă,

Putere a primit să zămislească,

Căci ce la oameni e cu neputinţă,

Doar Dumnezeu poate să-nfăptuiască.
Toţi cei ce prin credinţă au trăit,

Erau în căutarea unei Patrii,

Nu cea din care-odată au ieşit,

Ci una veşnică – a Domnului cetate.

Avraam crezînd că Domnul poate,

Din morţi s-aducă fiul înapoi,

Adus-a jerftfă unica iubire,

Sămînţa-n care mîntuiţi suntem şi noi.

Şi Moise prin credinţ-a fost ascuns,

Căci nu i s-au înfricoşat părinţii,

Iar el atunci cînd mare a ajuns,

Să sufere-ales, pe calea umilinţei.
El socotea ocara lui Hristos,

Ca o mai mare bogăţie,

Căci nu privea la ce e jos,

Ci avea ochii pironiţi spre răsplătire.
El prin credinţ-a părăsit Egiptul,

Fără să-i fie frică de necunoscut,

Încrederea şi-a pus-o-n Domnul,

De parcă Îl văzu pe Cel, ce-I nevăzut.
El Paştele a prăznuit şi a făcut,

Cu sîngele de miel stropirea,

Ştiind că n-o să moară cel întîi-născut,

Ci îi va ocoli pe-alături nimicirea.
El marea a trecut-o prin credinţă,

Ca pe uscat, iar egiptenii

În valuri se zbăteau, în neputinţă,

Şi au murit şi-ostaşi şi căpetenii.
A Ierihonului înalte ziduri,

Tot prin credinţă au căzut,

Iar de Rahav care iscoade găzdui,

Domnul văzînd credinţa-i milă a avut,
Şi de am vrea nu ne-ar ajuge vreme,

Să ne-amintim de toţi aceşti eroi,

De Ghedeon, Barac, Samson, Ieftaie,

De David, Samuel şi de proroci!
Ei prin credinţa-au cucerit împărăţii,

Dreptate au făcut şi-au căpătat făgăduinţe,

Şi gurile-au astupat la lei,

Şi focu-au stins tot prin credinţă.
Cu ea de ascuţişul sabiei-au scăpat,

S-au vindecat de boli, au cîştigat războaie,

Şi oştile vrăjmaşe ei le-au alungat,

Cine-ar putea pe ei să îi doboare?
Femeile înapoi primitau morţii,

Iar unii vrînd mai bună înviere,

Au preferat să moară chinuiţi,

Ca să se întîlească cu-al lor Mire.
Alţii au suferit batjocui şi bătăi,

Şi lanţuri grele şi-închisoare,

Au fost ucişi cu pietre de ai săi,

Tăiaţi au fost în două ca să moară.
Au pribejit lipsiţi de toate,

Ei, cei de care lumea vrednică nu este,

Prin munţi, şi prin pustii, şi peşteri,

Făr să primească ce se promisese.
Pentru că Dumnezeu avea-n vedere,

Ceva mai bun şi pentru noi,

Ca ei să nu ajungă la desăvîrşire,

ci nouă să ne fie martori!!!
Acum fiind înconjuraţi de norul,

Aşa de mare de martiri,

Să-nlăturăm şi piedici şi păcatul,

Şi s-alergăm spre veşnicii!!!
Să ne uităm dar ţintă la Isus,

Căpetenia şi Desvîrşirea,

Cel care pentru slava cea de sus,

A suferit şi a dispreţuit ruşinea!

 

 

Să te asculte Domnul august 17, 2011

Posted by alaandrei in Felicitări, Poezie.
Tags: , , ,
1 comment so far

Să te asculte Domnul în ziua grea,

Şi să te ocrotească –n al Său Nume!

Şi ajutor din locul Său cel sfânt  să-ţi dea

şi  din Sion cu braţul Său El să te îndrume!

Să-Și  amintească de tot darul adus de tine,

şi să primească tot ce fiinţa ta jertfeşte,

Să-ți dea ce inima mai mult doreşte,

şi  să-mplinească toate planurile înspre bine!

Atunci noi ne vom bucura de biruința-ţi

şi –n a Lui Nume steagul fluturavom.

Domnul să  îţi asculte a ta dorință

Căci stiu că Domnul scapă pe al Său om.

El va răspunde din locaşul sfânt,

prin ajutorul dreptei Sale atotputernice,

Unii se bizuie pe cai, pe care, pe ce sînt

dar noi ne bizuim pe al Său Nume!

Ei se îndoaie şi cad la pămînt,

dar noi ne ridicăm şi-aşa rămânem.

Să fii al Domnului trup, suflet, gînd,

Şi El mereru va fi cu tine!

Niciodată nu învinui iunie 26, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Pe nimeni nu-nvinui niciodat, şi nu te lasa spulberat,

Cînd greul, necazul, durerea te-apasă şi nu-i vezi menirea.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat, dacă-n inimă focul a-ncetat,

Dacă florile s-au ofelit sau de frig frunza a-ngălbenit.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat dacă cerul s-a întunecat,

Dacă soarele te arde rău sau de frig ‘ngheaţă sufletul tău.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat dacă totu-i străin şi ciudat

Dacă nu ai pe a ta cale aşternute de flori moi petale

Dacă toţi te-au lăsat cînd ţi-e rău şi nu ai un prieten al tău

Dacă cel mai drag om te-a trădat nici pe el nu-l blama niciodat

Dacă lacrimi îţi curg pe obraz fericit eşti sau eşti în necaz

Pe nimeni nu-vinui niciodat nu uita ce ţi-am tot repetat

De-au slăbit ale tale puteri nu mai poţi duce-atîtea poveri

Pe nimeni nu-vinui niciodat de sub sarcină te-ai aplecat

Dacă vrei să trăieşti fericit şi-un exemplu să fii strălucit

Ţine-n mintea ta căt vei trăi niciodată nu învinui

Pe acel ce alături îţi stă, dacă vrei vina pe tine-o dă

Pentru că  Domnul a oferit harul vieţii la toţi gratuit

Isus pentru toţi a murit, vina oricui El a ispăşit.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat, ci priveşte cît El a răbdat,

Findcă atît de mult El ne-a iubit încăt vina la toţi a plătit!

Căci mai mult face-o zi în curtea Casei Tale decît o mie-n altă parte iunie 22, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Cât de plăcute sunt locaşurile Tale,  O Sfinte,  Doamne al oştirilor!

Dup-ale Tale curţi suspină al meu suflet şi după ele eu tînjesc de dor!

Inima mea şi carnea strigă către Acel ce este veşnic viu!

Şi pasărea găseşte casă acolo şi rîndunica–şi pune în cuib puiul!

Ah, Doamne al oştirilor  şi Împărate, ah cît de scumpe-mi sunt altarele

Şi cît de fericiţi îi faci pe cei ce locuiesc în Casa Ta,

Căci ei tot pot să te mai laude şi aceasta-i şi dorinţa mea!

Ferice sunt acei ce-şi pun a lor tărie-n Tine, şi-n cine locuişte încrederea,

Căci dacă trec prin valea plîngerii, în loc plin de izvoare se preface ea.

Şi binecuvîntări acoperă această vale pe care le aduce timpurie ploaia.

Ei merg dintr-o putere în putere şi se înfăţişează înaintea-Ţi în Sion.

Ascultă rugăciunea mea, O Doamne! Şi ia aminte, Dumnezeul lui Iacov!

Tu, care eşti al nostru scut, vezi, Doamne, şi faţa unsului Tău o priveşte!

Căci mai mult face o zi în curtea Casei Tale decât o mie în altă parte, chiar regeşte;

eu vreau să stau în pragul Casei Tale, decât  în corturile răutății

Tu nu lipseşti de niciun bine pe cei ce duc o viaţă  a dreptăţii.

Căci Domnul este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi dă slavă,

Ferice  este  omul care se încrede în Tine şi care numai Ţie îţi dă laudă!

 

Domnul este Păstorul meu! iunie 22, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Domnul este Păstorul meu

Şi de nimic eu nu voi duce lipsă

În verzi păşuni mă paşte El

Şi lîngă ape limpezi-mi dă odihnă

El îmi înviorează al meu suflet,

Şi mă povăţuieşte drept, în al Său Nume,

Prin valea morţii `n al meu umblet

Încrezător şi sigur eu pot spune

Că nu mă tem de nici un rău

Căci Tu O, Doamne, eşti cu mine

Mă mîngîi cu toiagul şi nuiaua

Şi-n faţa celor răi îmi întinzi masa,

Cu untdelemn mă ungi şi-i plin paharul,

Iar fericirea şi-ndurarea-Ţi `mi umplu casa,

Ele întotdeauna mă vor însoţi,

Şi -n Casa Ta pîn` la sfîrşit voi locui!

Priveşte la Isus! aprilie 22, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , ,
3 comments

Drag vizitator,

în aceste zile cand ne amintim de moartea şi suferinţele Domnului nostru Isus Hristos, vrem să vă îndemnăm, să ne îndreptăm cu toţii privirile la El!

Oricine-n viaţă a trăit durerea,

Dar parcă nimeni nu te-a înţeles,

Vreau azi să mergem la Golgota,

Să vezi ce din durere s-a ales.

Vom merge cu pas iute-n, grabă,

Iersulalimu-n urmă vom lăsa,

Noi trebuie să urcăm dealul,

mai repede nu-avem cînd sta.

Vom merge după gloata zgomotoasă,

vezi feţe, voci răsună în urechea ta,

nişte femei bocesc iar colo,

Auzi cum rîde cineva.

Iată-n sfărşit şi pe Acel ce crucea duce,

El este condamnat, El va muri pe cruce!

Încearcă să n-asculţi şi să nu vezi decît pe El,

Spre faţa Lui aplecă-te mai tare,

noi am ajuns in dreptul Lui,

a Celui ce cazu sub greutatea mare.

E chiar aici, e-aproape, poti vedea

Şi sîngele uscat în firele de păr,

şi ochii trişti ce te privesc de sub cunună…

dar, cu un şuerat de bici e ridicat din humă,

Priveşte, dragul meu, cum e gonită jertfa,

şi lasă-ţi inima durerea-I s-o pătrundă,

Priveşte faţa-i albă şi schimonosită

Să poţi simţi pentr-o frăntură de secundă

Cum fu nelegiuirea pedepsită.

Priveşte, caci nicicînd ‘nainte

Ochii tăi n-au văzut asa ceva,

o cruce ridicată în vărf de munte,

ca să se împlinească judecata.

Iar condamnatul, plini de răni şi sînge,

Scuipat şi de mulţime înjosit,

Prin har ţi-a cumpărat salvare,

Ţie şi mie şi tuturor care-au greşit.

Priveşte-L, dragul meu, priveşte-L,

Şi dacă tot te crezi nefericit

Să sţii că pentru tine El orice chin a suferit.

El a purtat în rănile Lui sfinte

Toată povara şi durerea ta,

Şi orice suferinţă negrăită El o luă asupra Sa.

Aceasta este Dragostea măreaţa,

Iubirea Lui cu care ne-a iubit,

Adu la crucea Lui amarul şi tristeţea,

Tot greul ce pîn’ azi te-a chinuit.

Nimeni pe lume nu te va-nţelege,

Şi pace-n suflet nimeni nu-ţi va da,

Nimeni doar Fiul Cel de Rege,

Isus Hristos, doar El te v-ajuta.

E gata orice chin cu tine sa împartă,

Deschide-i astăzi larg, inima ta

Să capeţi pace, linişte, iertare,

şi niciodată nu vei regreta!

O rugăminte fierbinte … august 24, 2010

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , ,
add a comment

Suntem ambasadori a lui Hristos,

Şi vă rugăm pe toţi fierbinte,

Veniţi în cerul luminos,

Primiţi a harului cuvinte!

El ne-a iubit cu dragostea cu care,

Pentru cel drag viaţa îşi jerfeşte,

Şi-apoi oferă orşicui iertare,

Dacă din inimă se pocăieşte.

Tu omule ce-n lume rătăceşti,

Căutîndu-i sensul şi căutîndu-ţi rostul,

Degeaba te frămînţi şi pribegeşti,

DOAR DUMNEZEU E ROSTUL NOSTRU!

El are-un viitor şi o nădejde,

Pentru oricine-L crede şi-L primeşte,

Alege azi a Lui iubire,

Alege viaţa şi trăieşte!

Avalon /I don’t want to go/ Eu nu voi pleca martie 2, 2010

Posted by alaandrei in Poezie, Video.
Tags: , , , , ,
add a comment

Ai schimbat  lumea

Cînd la mine veni-I

Ai adus pasiune în adâncul inimii

Domnul meu să Te urmez în toate

Nu mai vreau să plec niciodată

Dacă  nu eşti în acea parte

Fiindcă ştiu fără Tine nu sunt decît o minciună

Şi nu vreau să merg pe acea cale

Rătăcind în depărtare

Fiindcă inima tre să fie lîngă Tine

Deci eu nu voi pleca

Deci vie orice

Voi sta cu Tine

Eu merg,  condu-mă

Poti sa ma numeşti nebun

Dar eu promit oricum

Că eu nu voi pleca

Dacă  nu eşti în acea parte

Fiindcă ştiu fără Tine nu sunt decît o minciună

Şi nu vreau să merg pe acea cale

Rătăcind în depărtare

Fiindcă inima tre să fie lîngă Tine

Deci eu nu voi pleca

Făr atingerea

Făr dragostea Ta

Ce mă umple ca un ocean

Al tău har e suficient

Eu nu voi pleca …

Psalm 38 februarie 25, 2010

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Psalm 38

I praise You Lord because You saved me

And kept my enemies from gloating over me,

I cried to You for help and for the healing

You’ve answered to my cry – redeeming,

Restoring my entire life and being

And from the grave you lifted up my feeling.

I sing my praises to you Lord and God,

Remembering all things that you have done,

Your anger lasting only for a moment

But goodness for a lifetime as a monument

Tears flooding all my soul by night

But joy comes in the morning…

You changed my sadness into joyful dance

You took away my sorrow fence

I cannot keep my heart in silence

I have to shout so that all people notice

Lord you are my God, You are my defense

I will forever give You thanks…

Portretul Domnului Isus în Evanghelia după Ioan ianuarie 19, 2010

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , ,
3 comments

Isuse, cine ar încerca să Te descrie în cuvinte,

Cît de sarace ar parea, de orice sens lipsite.

Dar totuşi Tu Te-ai coborît la mintea noastră,

Şi ai venit să ne deschizi spre cer fereastră.

Fereastra Sfîntului Cuvînt şi-a vieţii Tale sfinte,

Cît ai trăit pe-acest pămînt, Tu ne-ai vorbit Cuvinte.

Ne-ai arăt că la-nceput erai cu Dumnezeu,

Apoi Lumină Te-ai făcut, venind din cerul Tău.

Cu Tine-n lume ai adus harul şi adevărul,

Şi Te-ai jertfit ca cei ce cred să moşteneacă cerul.

Tu Apă Vie poţi să dai şi  să astîmperi setea,

Tu eşti Hristosul cel promis care lăuntrul vede.

Eşti Pîinea Vieţii care dai deplină săturare,

Iar Trupul Tău de îl mîncăm avem în veci salvare.

Tu eşti Acela care chemi pe toţi să bea din Tine,

Şi rîu de apă vie curge din inima ce vine.

Iar dacă este cineva chiar  vrednic de pedeapsă,

Tu nu condamni, ci ierţi şi dai oricui a doua şansă.

În Tine-i numai Adevăr ce-aduce slobozire:

Cei ce-au fost robi de îl primesc nu mai tăiesc din fire.

Tu ai venit ca cei ce văd s-ajungă orbi deodată.

Iar cei n-au văzut dar cred, vederea  îşi recapătă.

Noi rătăceam ca nişte oi, pierdute şi flămînde,

Tu viaţa ai venit să-Ţi pui, în mîna Ta luîndu-ne.

Ne ţii aşa de strîns în ea, că-orişicine-ar încerca,

N-ar reuşi  din mîna Ta nicicînd ca să ne smulgă.

Tu eşti Pastorul  adevărat, ce-i gata să şi moară.

Tu Uşa eşti intrînd în care noi am găsit comoară.

Tu învierea eşti şi viaţa şi cel ce-n Tine a crezut,

Viaţa are chiar şi dacă de pe pămînt a dispărut.

Tu Împărat eşti, dar călare vii nu cu gînd de cucerire,

Pe mînzul unei măgăriţe, Tu vii cu pace şi iubire.

Tu gata eşti să speli picioare ce fug în grabă la trădare,

Pe cine speli îl faci curat şi are-n cerul Tău intrare.

Tu eşti Viaţă, Adevăr şi Cale spre Casa Tătălui de sus,

Locaşuri multe sunt acolo şi Tu ni-l pregăteşti, Isus.

Tu eşti adevărata Viţă iar noi mlădiţele din ea,

Ne curăţeşti şi  ne ajuţi s-aducem rod spre slava Sa,

Cănd ai plecat orfani nu suntem caci ne-ai trimis Mîngîietor,

Ca să ne-nveţe, şi să fie un bun şi drept îndrumător.

Tu pentru mine Te-ai rugat în cel mai rău din ceasuri,

Şi chiar de chinul era greu ai biruit vrăjmaşul!

Pe cruce ai fost răstignit Isuse, Doamne Sfinte,

Dar moarte n-a putut să ţină pe Domnul vieţii în morminte.

Cristosul, Fiu de Dumnezeu care-a venit să pătimească,

Tu-ai înviat ca toţi ce cred în Tine să primească,

Iertare, viaţă şi un loc în Patria cereacă.

Viaţa trecătoare octombrie 8, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
add a comment

“Teme-te de Dumnezeu şi pazeşte poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om.” Eclesiastul  12:13

Omule ce umbli prin lume, ca o umbra, ca o floare,

Şi nu ştii cînd o să cadă ultimă a ta petală,

Că viaţa ta frumoasa, se opreşte într-o clipă

Iară sufletul se ‘nalţă,  întro veşnică odihnă.

Iar la porţile cetaţii, te aşteaptă Acela care,

Te-a răscumpărat din bezdnă,  prin sudoarea feţii Sale,

Deci grabeste-te cît viaţa, îţi mai este ‘ngăduită

Să te-ntorci  din somnul morţii, spre o lume mult dorită.

Dacă viaţa ta-i cu Domnul, acolo cînd vei ajunge,

Vei vedea pe El în slavă, şi mulţimile de îngeri,

Te vei bucura atuncea, vei  uita a crucii cale,

Vei slăvi pe Domnitorul, Salvatorul vieţii tale.

Gaivas Valentina

Seceriş 2009 (poezii pentru copii) octombrie 6, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

O ce frumos, Isuse drag

Tu ai creat acest meleag,

Păduri şi rîuri cristaline,

Livezi şi vii de pe coline,

Şi totul este viu, color,

Iarba şi apa de izvor,

Isuse, cît eu Te iubesc,

Şe pentru toate-ţi mulţumesc:

Pentru mămică şi tătic,

Pentru bunică şi bunic,

Şi pentru soare, pentru vînt,

Ploiţa caldă pe pămînt

Şi pentru roada din cîmpii,

Pentru atîtea bucurii,

Pentru viaţa ce ne-o dai,

Şi pentru veşnicul tău rai.

––––––––––-

Ce sărbătoare măreaţă

Cu poamă, cu mere, cu nuci,

Tu le-ai creat, o Isuse,

Gustoase, frumoase şi dulci,

Îşi mulţumim pentru apă,

Pîinea ce zilnic ne-o dai

Pentru a Ta bunătate,

Lăudat fii, că grijă Tu ai!

–––––––––-

Mierea este dulce? – Da!

Dar mai dulce decît ea,

Este-al Domnului cuvînt,

Viu, adevărat şi sfînt.

–––––––––-

Morcovul de îl iubeşti

Bine vezi şi mare creşti,

Biblia de o citeşti,

Vezi cu ochi duhovniceşti.

––––––––––-

Toate cîte azi le vezi,

Au crescut în vii, livezi

Am avut un an bogat,

Fie Domnul lăudat!

Ce-nseamnă acest cuvînt – Învăţător octombrie 2, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Ce înseamnă acest cuvînt –  ÎNVĂŢĂTOR

Şi care îi este menirea?

Să-ndrume, s-arate, să ajute celor

Ce-n viaţă-şi încearcă trăirea.

E mult de lucrat şi mult de răbdat

Şi mari de făcut sacrificii

Dar cînd îţi vezi rodul frumos şi bogat

Te bucuri de fii şi de fiice!

Nu-i rod fără muncă,

Nu strîngi de n-ai dat,

Dar dacă cu trudă şi jertfă

Tu plin de iubire ai tot semănat

Culegi seceriş  care n-ai aşteptat!!!

Ce poate în viaţă fi mai important?

Să fie averea, sau faima?

Acestea cum vin tot aşa au plecat,

Dar ceea ce-n inimă tu ai plantat,

Nu trece, nu piere neobservat,

O viaţă de om mult înseamnă!!!

Iar dacă ajungi să fii dezamăgit

Şi chiar să nu simţi împlinire

Priveşte spre Marele Învăţător

Şi veşnica Lui răsplătire.

Cui să-i dau ce am mai rău… iunie 23, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
add a comment

isus-chemareÎncredinţează temerile tale, cele mai mari în mîinile lui Isus şi El se va îngriji să le înlocuiască cu un viitor şi o nădejde acolo sus.

Încredinţează neputinţele tale, cele mai deznădăjduite în mîinile lui Isus şi El se va îngriji să le înlocuiască cu frumoase realizări, de nespus.

Încredinţează lacrimile tale, cele mai amare în mîinile lui Isus, şi El se va îngriji să le înlocuiască cu diamante în cununa, cum alte nu-s.

Încredinţează ura din inima ta, în mîinile lui Isus şi El se va îngriji să o înlocuiască cu dragostea cea care pe cruce pentru tini L-a pus.

Încredinţează neliniştea din inima ta, în mîinile lui Isus şi El se va îngriji să o înlocuiască cu pacea Sa care-n cuvinte e greu de spus.

Încredinţează suferinţele tale, în mîinile lui Isus şi El se va îngriji să le înlocuiacă cu un balsam vindecător ce alină dureri greu de dus.

„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi.” 1 Petru 5:7

Noul Legămînt mai 2, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
add a comment

jesus-bible-14g

Am auzit pe mulţi vestind Cuvîntul,

Dar prea puţini vorbind de Dumnezeu,

De ce-a făcut cînd, L-a ales pe Fiul,

Să fie Mare Preot pentru El.

Şi-am auzit ades atîtea lucruri,

Ce n-ar trebui în viaţă să le-avem,

Atîtea legi, porunci şi interdicţii,

Pe care noi mereu le tot călcăm.

Am încercat să fiu cum mi se cere,

Şi m-am zbătut, dar fără nici un rost,

Cu cît mai mult doream să fac doar bine,

Cu-atît mai rău făceam, cădeam mai jos.

Deci, nu puteam să cred nici pentr-o clipă,

Că Dumnezeu poate iubi pe cineva,

În care este-atîta josnicie,

Şi să-l primeacă chiar dacă-i aşa.

Dar am aflat o veste minunată,

Ceva, ce m-a făcut din nou să sper,

Cînd am citit că s-a schimbat şi legea,

Şi calea care duce către cer!

E vorba de schimbarea preoţiei,

Şi de un Legămînt mai bun, mai nou,

De-o jertfă-adusă pentru oameni,

Fiind al dragostei cereşti ecou.

O jertfă mai desăvîrşită,

Adusă-odată pentru totdeauna,

Şi-un Mare Preot care mijloceşte,

Pentru oricine crede, şi-I se-nchină,

Şi-o lege nouă, scrisă chiar pe inimi,

Ce-ţi dă putere şi credincioşie,

Şi-o bucurie care-ntrece toate,

Şi-o ţară-n ceruri, pentru veşnicie!

Moldova – unica şansă aprilie 23, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

O ţară frumoasă ne-a dat Dumnezeu,

Cu lanuri, păduri şi izvoare,

Şi ţara aceasta cu drag o iubim,

Moldova e una sub soare.

Dar lumea aceasta, cu tot ce-i frumos,

Uita-ta de Domnul Cel care,

Muri pentru noi, pe o cruce străpuns,

Şi-i cheamă pe toţi din pierzare.

Azi Domnul, din cer se îndreaptă, din nou,

Şi strigă: „O vino, Moldovă!

Mă doare că Eu pentru tine-am răbdat,

O cruce, cunună de spini şi ocară.

O lasă tu idolii tăi de argint,

Şi vino, închină-te Mie,

Căci Eu pe Golgota în chin am murit,

Şi vreau să te scot din robie.

O vino la Mine, popor zbuciumat,

De patimi, de groază, de ură,

Eu sîngele Meu am vărsat,

Ca să fii… o nouă făptură.”

Cine este Isus? aprilie 20, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
add a comment

Tot binele care există, are o cauză, după cum tot răul care există are o cauză.

Cauza tuturor binecuvîntărilor este Domnul Isus Hristos.

Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului, ca fiii oamenilor să devină fiii lui Dumnezeu.

El s-a făcut părtaş firii noastre pămînteşti, ca noi să ne facem părtaşi firii dumnezeieşti.

El a îmbrăcat sărăcia noastră, ca noi să îmbrăcăm bogăţia Lui.

El s-a făcut rob, ca noi să domnim în slavă, cu El.

El a fost despărţit de Dumnezeu din pricina păcatului, ca noi să nu mai fim despărţiţi niciodată.

El, care era duh, s-a născut din sînge şi carne, ca noi care eram sînge şi carne să ne naştem din Duh.

El a venit, dar oamenii n-au avut loc pentru El, în schimb El, are loc pentru toţi oamenii.
„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară.”

El a venit în cel mai umil dintre locuri, ca să ne ducă pe noi, în cel mai strălucit dintre locuri.

El a venit în lumea morţii, ca să ne ducă pe noi în lumea vieţii, unde nu mai este moarte.

Oamenii l-au condamnat la moarte, El dăruieşte oamenilor  viaţa.

Oamenii i-au luat viaţa, El ne dăruieşte viaţa veşnică.

Oamenii l-au socotit vinovat şi l-au condamnat.

El ne socoteşte fără vină şi ne-a graţiat.

Oamenii au dat ce au avut mai rău, El a dat ce a avut mai bun.

Trecutul îl recomandă pe El.

Prezentul nu are nimic mai bun decît El.

Viitorul nu-i de dorit fără El.

El a adus pîine din cer sufletelor noastre flămînde, apă vie pentru setea noastră spirituală, lumină ochilor noştri duhovniceşti şi pace sufletului nostru zbuciumat.

El este CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA.

El este Cuvîntul lui Dumnezeu.

Eşti răspunzător, dacă avînd Biblia, n-o citeşti.

Eşti vinovat, dacă citind Biblia n-o împlineşti.

Eşti cu totul de condamnat, dacă citind şi crezînd Biblia n-o trăieşti?

De ce?

Pentru că vine o zi cînd totul va trece şi nimic nu va rămînea, afară de Cuvintele Mele, tot ce ai făcut după Cuvînt va rămîne, orice altă faptă va arde!