jump to navigation

Gradul comparativ şi superlativ al adjectivelor şi adverbelor martie 7, 2012

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
1 comment so far

GRADUL COMPARATIV ŞI SUPERLATIV AL ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR

Positiv Comparativ Superlativ  
old

 

hot

 

early

 

gray

 

simple

 

strong

older

 

hotter

 

earlier

 

grayer

 

simpler

 

stronger

the oldest

 

the hottest

 

the earliest

 

the grayest

 

the simplest

 

strongest

La majoritatea adj. monosilabice se adaugă -er, -est.

Excepţie: right, wrong, real.

– adj. care se termină în –y(busy, happy, healthy) primesc –er, -est.

Excepţie: shy, sly, sorry, wry.

-dacă adj. se termină în voc.+cons.,- consoana se dublează

-dacă adj. se termină în cons+ y – y trece – i – + er, est.

iar dacă adj. se termină în vocală +y- y rămîne neschimbat.

famous

 

clever

more famous

 

cleverer

more clever

the most famous

 

the cleverest

the most clever

Pentru adj. bisilabice se foloşte more şi the most

Adj.:able, cruel, clever, common, friendly, gentle, handsome, narrow, pleasant, quiet, simple, sour, stupid – pot primi şi –er, -est, şi more, most.

important more important the most important Adj. plurisilabice primesc –more, -the most.
good

bad

ill

much

many

little

better

worse

worse

more

more

less (lesser)

the best

the worst

the worst

the most

the most

the least

Aceste adjective au forme neregulate pentru comparativ şi superlativ.

Less – se utilizează cu substantive necalculabile, denotă cantitate

Lesser – cu cele calculabile, denotă calitate, se utilizează rar

carefully

slowly

more carefully

more slowly

the most carefully

the most slowly

Adverbele formate din adj.+ ly primesc –more, –the most.
fast
long

fast

faster
longer

faster

the fastest

the longest

the fastest

Adverbele monosilabice, care au aceeaşi formă ca şi adj., (early, hard, high, late, near) primesc –er, -est.
well

badly

far

better

worse

further

farther

the best

the worst

the furthest

the farthest

Adverbele neregulate primesc

er, -est.

 

Reclame

Doreşti să studiezi engleza? Înscrie-te acum! septembrie 12, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză, Social.
Tags: , , , ,
4 comments

După cum toate lucrurile trecătoare au un sfîrşit nu face excepţie nici anotimpul preferat al tuturor elevilor şi studenţilor. Da vara ne păreseşte dar nu ne lasă de capul nostru. Avem un nou an de învăţămînt în faţă şi de cum îl vom încheia depinde mult cum îl vom începe. Începe de pe acum să studiezi engleza şi la finele anului nu va trebui să petreci nopţi la rînd încercînd să recuperezi ceea ce ai pierdut. Înscrie-te acum la cursurile de engleză oferite de Asociaţia Obştească „Engleza pentru o viaţă nouă”. Cine cunoaşte limba engleză întotdeauna va beneficia de noi oportunităţi şi privilegii, de o viaţă mai bună. Te invităm să studiezi engleza împreună cu noi ca să te poţi bucura din plin de viaţă!

Declinarea pronumelor Personale la Dativ şi Acuzativ (l.engleză) martie 29, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , , ,
add a comment
Nomin. Cine? Dativ Cui? Acuzativ Pe cine? Ce? Engleza
I Mie,îmi, mi (pe) mine mă Me
You Ţie , îţi, ţi (pe) tine te You
He Lui, îi, i (pe) el îl, l Him
She Ei, îi, i (pe) ea, o Her
It Lui, îi, ei, i (pe) el îl, l, pe ea, o It
We Nouă, ne, ni (pe )noi, ne Us
You Vouă, vă, vi (pe) voi, vă You
They Lor, le, li (pe) ei îi, (pe) ele le Them

Pronumele Personale la Dativ şi Acuzativ în limba engleză au o singură formă şi se utilizează pentru a înlocui substantive cu funcţia de compliment direct sau indirect:

 1. La cazul dativ (cui?):
  My son offered me some nice flowers. Fiul meu mi-a oferit nişte flori drăguţe.
 2. La acuzativ(pe cine? ce? cu cine?cu ce? de la cine?  de la ce? pentru cine?pentru ce? despre cine? despre ce? etc.):
  We can visit him at the hospital. Noi îl putem vizita la spital.
  Mary looks at her with a smile. Maria o priveşte cu un zîmbet.

De sine statator pronumele personale la dativ/ acuzativ se utilizează, de obiecei în răspunsurile scurte, cu particula not:

„Will you go to the zoo, too?” „Me?Not me!”

Poate fi utilizat şi ca subiect pentru a accetua afirmaţia

„You must wash the dishes.” „Me wash the dishes? Not likely!”

The ass and the lap-dog martie 12, 2010

Posted by alaandrei in Fables.
Tags: , , , ,
add a comment

A man had an Ass, and a very beautiful Maltese Lap – Dog. The Ass was left in a stable and had plenty of oats and hay to eat, just as any other Ass would. The Lap – Dog knew many tricks and was a great favorite with his master, who often fondled her and seldom went out to dine without bringing her home something tasty to eat.

The Ass, on the contrary, had much work to do in carrying wood from the forest or burdens from the farm. He often lamented his hard fate and contrasted it with the luxury and idleness of the Lap-Dog, till at last one day he broke his cords and halter, and galloped into his master’s house.

He tried to jump about his master like the Lap – Dog used to do, but he broke the table and smashed all the dishes upon it to atoms. He then attempted to lick his master, and jumped upon his back.

The servants, hearing the terrible noise, came to their master and drove out the Ass to the stable. The Ass returned there beaten nearly to death.“I have brought it all on myself!” he said mournfully. “Why could I not have been contented to labor with my companions, and not wish to be idle all the day like that useless little Lap- Dog.”

Misfortunes springing from ourselves are the hardest to bear.

The Mice and the Weasels martie 1, 2010

Posted by alaandrei in Fables, Limba Engleză.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

The Weasels and the Mice waged a perpetual war with each other, in which much blood  was shed. The Weasels were always the victors.  The mice thought that the cause of their defeats was that they had no leaders to command  them, and that they were exposed to dangers from lack of discipline. So they chose some noble  Mice as leaders. Their leaders were known for their strength and wit, as well as for their courage  in the fight. The new leaders formed the rest of the Mice into regiments and battalions. When all this was done, the war started again. The new Mice generals bound their heads  with straws, that they might be seen by all their troops. Scarcely had the battle begun, when the Mice were routed and had to hide into their holes as fast as they could. The generals, not being able to get in because of the ornaments on their heads, were all captured and eaten by the  Weasels.

The more honor the more danger.

The Past Continuous Tense februarie 22, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
add a comment


The Past Continuous Tense  se formează în felul următor:

Forma afimativă

Pron+ to be +Particiul I

Forma interogativă

to be+ Pron+ Paticipiul I

Forma negativă

pron+ To be+ not+ Participiul I

I was praying

You were praying

He was praying

She was praying

We were praying

You were praying

They were praying

Was I praying?

Were you praying?

Was he praying?

Was she praying?

Were we praying?

Were you praying?

Were they praying?

I was not praying

You were not praying

He was not praying

She was not praying

We were not praying

You were not praying

They were not praying

Se utilizează:

 1. Pentru a exprima o acţiune în progress la un anumit moment din trecut:
  I remember that at 2 o’clock my sisters were helping our mom in the kitchen.
 2. Pentru a arăta că o acţiune avea loc la un anumit timp, cînd ceva mai important sau dramatic s-a întîmplat:
  Jesus was sleeping in the boat when a there came down a storm of wind.
 3. Pentru a arăta că mai multe acţiuni se întîmplau simultan în trecut.
  When I was reading, my fiend was doing her homework and the children were playing outside.
 4. În vorbirea Indirectă, pentru a exprima forma  Present Continuous din vorbirea Directă:
  „I am working now,”  the little boy explained.
  The little boy  explained that he was working then.
 5. Pentru a da importanţă unei înţelegeri văzută din trecut:
  Their parents didn’t come to their place that evening because they were taking the plane to Paris.
 6. Cu adverbul always pentru a exprima o acţiune repetată în trecut care necăjea pe vobitor:
  The two students were always laughing during my classes.
 7. În propoziţia condiţională, pentru a exprima Present Conditional  în desfăşurare:
  What would you say if they were coming for dinner?

Participiul trecut (II) în limba engleză februarie 19, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

THE PAST PARTICIPLE

Este una din cele patru forme ale verbului  în limba engleză. Se termină în –ed pentru verbele regulate şi are o formă specială pentru verbele neregulate: done, seen, brought

Se utilizează:

1. În calitate de adjectiv:
an uneaten  loaf –
o franzelă nemîncată

a pruned branch – o ramură curăţită

2. Ca parte din formele verbelor la perfect (adică după verbul to have)

They have finished their work. Ei au terminat lucrul.

Jim has eaten his lunch. Jim a mîncat prînzul.

THE PRESENT PERFECT SIMPLE

Affirmative Interrogative Negative
I/you/we/they/ have written

He/she/it   has written

Have I /you/we/they written?

Has he/she/it written ?

I/you/we/they have not (haven’t) written

He /she/it has not (hasn’t) written

UTILIZAREA:

 1. Cînd suntem interesaţi în rezultatul acţiunii fără ca timpul să fie specificat:
  I have finished my work.
 2. Cînd acţiunea din trecut continuă pînă în prezent:
  Many pupils have learnt in this school. (în trecut, acum şi în viitor)
 3. Pentru a exprima activităţi  repetate de cîteva sau multe ori în trecut(timpul nu este specificat)
  Pete has eaten in that restarant  many times.
 4. Cu cuvinte care denotă perioada de timp care inca nu s-a incheiat: today, this morning, this week, this month, this year, all day, all night.
  Last week we wrote three letters, but this week we have written only one.
 5. Cu adverbe de timp nehotărîte: ever, never, often,
  He has never visited New York.
  Have you ever shaken hands with the prezident?
 6. Cu cuvintele since şi for :
  Erica has lived in this city since 1998.
  I have known Ben for ten years.

PRESENT PERFECT  SAU SIMPLE PAST

 1. Simple Past exprimă o activitate  care a avut loc la un anumit timp în trecut:
  I finished my work one hour ago.
  I was in Europe in 2005/three years ago/last year.
 2. Present Perfect exprimă o activitate fără a specifica timpul:
  I have already finished my work.
  I have been in Europe many times/several times/once.

Adăugarea terminaţiilor -ing şi -ed în limba engleză februarie 17, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , , ,
add a comment
END OF VERB DOUBLE CONS SIMPLE FORM   – ING    -ED
– E NO smile smiling    smiled

hope hoping    hoped

ing form: drop the –e, add – ing.

–  ed form: just add –d.

Two consonants NO help helping    helped

learn learning learned

If the verb ends in two consonants, just adding, ored.
Two vowels + One consonant NO Rain   raining  rained

Heat  heating  heated

If the verb ends in two vowels + a consonant, just add –ing or –ed.
One vowel + One consonant YES

One syllable verbs

Stop stopping  stopped

Plan planning planned

If the verb has only one syllable and ends in one vowel + one consonant, double the consonant to make the –ing or –ed form.
NO

Two syllable verbs

`visit  visiting  visited

`offer offering  offered

If the first syllable of a two syllable verb is stressed, don’t double the consonant.
YES Pre`fer preferring preferred

Ad`mit admitting admitted

If the second syllable of a two- syllable verb is stressed, double the consonant.
-Y NO Play playing    played

Enjoy enjoying enjoyed

Worry worrying worried

Study studying   studied

If the verb ends in a vowel +-y keep the –y. Do not change it to –i.


If the verb ends in a consonant + – y keep the –y for the –ing form, but change the –y to i to make the –ed form.

E Die dying       died

Tie tying        tied

– ing form: Change  – ie to –y and add – ing.

ed form: Just add – d.

SOME/ANY/NO – adjective nehotărîte februarie 15, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
2 comments

SOME  şi ANY au sensul de o cantitate sau număr nedefinit. Ele pot fi întrebuinţate înainte de substantive la singular şi plural.

SOME este utilizat:

1)În propoziţii afirmative:
Mary gave me some details about the incident.

Maria mi-a dat cîteva detalii despre incident.

2)În propoziţiile interogative care exprimă o ofertă sau o invitaţie:

Would you like some tea?

Doriţi (nişte)ceai?

3)În propoziţii interogative cînd anticipăm un răspuns afirmative:

I saw my friend near a flower shop with a lovely bouquet in her hand. I asked her, „Have you bought some flowers?”

Am văzut-o pe prietna mea  cu un buchet draguţ în mînă. Am întrebat-o, „Ai cumpărat (nişte)flori?)

4)În propoziţii interogative cînd întrebarea nu se referă nemijlocit la adjectivul some:

Why have they decorated the room with flowers and some of my pictures?
De ce au decorat odaia cu flori şi unele din tablourile mele?

5) În propoziţii negative cînd sensul este afirmativ:

Father never comes home without bringing us some goodies.

Tatăl niciodată nu vine acasă fără să ne aducă nişte bunătăţi.

6) Cu sensul de „certain”(anumit):

Some children believe they must receive everything they want.
Anumiţi copii cred că trebuie să primească tot ce doresc.

7) Uneori pentru a sugera un sens emoţional de evaluare, „extraordinary”, fie pozitiv sau negativ. Numai contextul poate arăta care sens îl sugerăm:
Have you heard Henry’s latest poem?

Yes, I have. That’s some poem! (a real, true poem)

Ai citit ultima poezie a lui Henry?

Da. Aceasta e  poezie! (pozitivă)

Henry will never be a real poet. He writes some poems! (sens negativ)

Henry niciodată nu va fi un poet adevărat. El scrie nişte poezii! (negativ)

ANY este utilizat:

1)În propoziţii negative ca înlocţiitorul lui  SOME.
They haven’t any bread since the beginning of this week.

Ei nu au pîine de la începutul săptămînii.

2)După cuvintele hardly, scarcely şi barely (care poartă sens negativ)
We have hardly any money.

Noi abia de mai avem ceva bani.

3)În propoziţii interrogative cînd nu ştim ce răspuns vom primi:

Is there any milk in the bottle.

Este ceva lapte în sticlă.

4)În propoziţiile afirmative  cu sensul de “no matter what”(indiferent de ceea ce):

Any help will be welcome.

Orice ajutor va fi binevenit.

5) După “if”:
If they find any books on education, they will buy them.

Dacă ei vor găsi cărţi despre educaţie, ei le vor cumpăra.

6)În exprimarea unei îndoieli:

He didn’t think there were any people in the house.
El nu credea că în casă sunt oameni.

NO este utilizat cu verbe affirmative pentru a exprima negativul, ca o alternativă a vebului negativ +ANY:

We drink no wine.

(We don’t drink any wine.)

Noi nu servim vin.

Play it by Ear februarie 9, 2010

Posted by alaandrei in Idioms, Limba Engleză.
Tags: , , , , ,
add a comment

improvise as one goes along

– Let’s go to visit John, I’ve heard he is ill.

– Sure. And what’ll we do after that?

– Oh, I don’t know. Let’s play it by ear.

– Well, I would like to have a more definite plan of action.

– Don’t be like that. It’s always interesting to see what God has prepared for us,  not knowing what to expect and deciding what to do as we go along.

Întrebările disjunctive în limba engleză (tag questions) ianuarie 14, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , ,
21 comments

Întrebările disjunctive

Întrebările disjunctive sunt cele care se adaugă la sfîrşitul propoziţiei şi se traduce în limba romănă prin „,nu-i aşa?” sau „aşa-i?” Această întrebare este utilizată atunci cînd interlocutorul se aşteaptă ca persoana cu care discută să fie acord cu el. El îşi exprimă ideia, întrebînd în acelaş timp.

AFIRMATIVĂ                     NEGATIVĂ 

propoziţia                    Verb Pronume

You know Bob Wilson,      don’t you?     Yes, I do.

Mary is from Chicago,     isn’t she?       Yes, she is.

Jerry can play the piano,  can’t he?  Yes, he can.

Cînd verbul de bază e afimativ, întrebarea disjuctivă e negativă. 

Interlocutorul se asteaptă la un răspuns pozitiv.

negativă                             afirmativă 

You don’t know Bob Wilson, do you?  No, I don’t.

Mary isn’t from Chicago,   is she?    No, she isn’t.

Jerry can’t play the piano, can he? No, he can’t.

Cînd verbul de bază e negativ, întrebarea disjunctivă va fi afirmativă. 

Interlocutorul se asteaptă la un răspuns negativ.

COMPARAŢI:

ÎNTREBAREA SIMPLĂ

Do you know Bob Wilson? (Interlocutorul nu ştie ce vei răspunde la întrebarea lui.)

ÎNTREBAREA DISJUNCTIVĂ

You know Bob Wilson, don’t you? (Interlocutorul  crede că cel cu care vorbeşte îl cunoaşte pe Bob Wilson, şi vrea să stie dacă ceea ce crede el e corect. )

ADĂUGAŢI ÎNTREBAREA DISJUNCTIVĂ ŞI RĂSPUNSUL:
1. a.You are a student,
____________________________
b. ___________________________________________

2. a. Erica lives in the dorm, ________________________

b. ______________________________________

3.   a. You don’t live in the dorm, ______________

b. _____________________________________

4.   a. Mr. Lee is at home now, _______________

b. ____________________________________

5.   a. You can speak Spanish, ________________

b. ______________________________________

6.   a. Tim and Brian can’t speak Arabic, _________

b. _______________________________________

7.   a. It snows a lot in Moldova, _______________

b. ______________________________________

8.  a. This is your pen, _______________________

b. _____________________________________

9.  a. Those are your gloves, _________________

b. _____________________________________

10.  a. These aren’t Jean’s glasses, _____________

b.  _____________________________________

Răspunsuri:

1. a. …, aren’t you?

b.Yes, I am.

2. a. …, doesn’t she?

b. Yes, she does.

3. a.  …, do you?

b. No, I don’t.

4. a. …, isn’t he?

b. Yes, he is.

5. a. …., can’t you?

b. Yes, I can.

6. a. …, can they?

b. No, they can’t.

7. a. …., doesn’t it?

b. Yes, it does.

8. a. …., isn’t it?

b. Yes, it is.

9. a. …, aren’t they?

b. Yes, they are.

10. a. …., are they?

b. No, they aren’t.Articolul în limba engleză ianuarie 2, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , ,
add a comment
Articolul nehotarit a/ an in trecut  adjectiv, insemna unul- se traduce in limba romina ca un, o.

A se pronunta  [ə] in vorbirea fluenta inaintea cuvintelor ce incep cu o consoana:

a book, a name,  a tree

An se pronunta [ən] inaintea vocalelor sau a lui h mut:

an apple, an hour, an egg

Articolul hotarit the are aceeasi forma pentru singular si plural la toate genurile, echivalentul in romina- a,(fem) l, le(mas), .

The se pronunta [ðə] inaintea consoanelor: the book, the name, the tree.

The se pronunta [ði] inaintea vocalelor si lui h mut : the apple, the hour, the egg.

Utilizarea articolului nehotarit a, an

1. cu substantive calculabile la singular

An apple – un mar

A sheep – o oaie

2. cand vrem sa spunem ce este sau cum este ceva/cineva

A teacher – un invatator

A nice person – o persoana draguta

3. cand vorbim despre un obiect pentru prima data

A cap – un chipiu

4. cand vorbim despre ceva la general fara a specifica care anume

A dog – un ciine

5. cand vrem sa facem o clasificare a oamenilor dupa:

 • Origine – an American
 • Ocupatie – a doctor
 • Religie – an orthodox
 • Politica – a republican
Utilizarea articolului hotarit the:

1. Cu substantive la singular plural, care au fost deja mentionate sau sunt bine cunoscute de vorbitori:

The cap – chipiul

2. substantive considerate unice:

The earth-pamintul, the Bible Biblia, the sun – soarele

3. substantiv la singular folosit ca reprezentant al unei clase:

The elephant is a big animal.

Elefantul este un animal mare.

4. cu denumiri de tari compuse din entitati mai mici sau care au forma de plural: the United States,

5. cu denumiri de riuri, mari, oceane, lanturi muntoase, grupuri de insule: The Thames, The Black Sea, The Pacific, The Carpathians…

6. cu denumiri de corabii, trenuri, aeronave: The Titanic, …

7. cu denumiri de hoteluri, magazine, cladiri, institutii…

8. denumiri de instrumente musicale: to play the piano/violin/guitar.

Cazuri in care nu utilizam articole:

1. cu substantive abstracte:

Life, love, death, joy,

2. cu denumiri de materiale la general(milk, bread, gold, snow, wool,)

Coffee is bitter

3. cu substantive la plural folosite in sens general:

Books are silent friends.

4. inaintea denumirilor de mese: breakfast, dinner, lunch, supper

5. cu nume de persoane, orase, tari, compuse dintr-un singur cuvint:

Robert, Bucharest, Moldova

6. cu denumiri de limbi: English, French

7. cu titluri urmate de nume proprii: President Bush, Doctor Brown,

8. cu cuvintele:

Church, school, university, prison, hospital, cand sunt folosite in scopul pentru care sunt predestinate.

9. cu denumirile:

Days, months, seasons, holidays

10. cu denumiri de obiecte de studiu, stiinte:

Maths, Music, Physics,

11. cu mijloacele de transport:

By air, by bicycle, by boat, by bus, by car, by land, by plane, by sea, by ship, by train, on foot.

Verbe care nu se utilizează cu aspectul continuu decembrie 17, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

1. VERBE DE PERCEPTIE:

To feel, to hear, to notice, to see, to smell, to taste, etc.
The hay smells nice today.
Do you see the bird now?

The soup tastes delicious.

Cand aceste verbe au sens diferit de cel de baza ele pot fi utilizate in aspect continuu.

To see – I am seeing my dentist on Friday.(programare)
Mary is seeing the sights so she will be late. (a vizita locuri turistice)

To hear – I am hearing interesting things about our new neighbour (a afla vesti despre, de la)

To feel – The doctor is feeling the patient’s foot. (a examina)

2. VERBE CE EXPRIMA ACTIVITATI MINTALE:

To agree, to believe, to find, to forget, to imagine, to know, to remember, to think that, to trust, to understand, to doubt, to recognize, to guess., etc.

  I forget her address now.
  She knows what you mean.
  What do you think of the new price?
  I am sure she understands the lesson now.
  Cand insa aceste verbe au alt sens decat cel de baza ele pot fi utilizate in aspect continuu.

To forget –  I am forgetting figures. (piedere treptata a memoriei)
To think – I am thinking about our new friends.

3. VERBE CE EXPRIMA DORINTA:

  To wish, to desire, to intend, to want, etc.
  I want that book now.

4. VERBE CE EXPRIMA ATITUDINI, STARI EMOTIVE:

  To adore, to like, to love, to please, to prefer, to dislike, to detest, to abhor, to displease, etc.

I think she loves you very much.

5. VERBE CE EXPRIMA POSESIA:

  To belong to, to have, to hold, to keep, to owe, to own, to possess, etc.
  How many friend do you have?
  Excepţie: Folosit cu sensul se a lua masa, sau a face baie poate fi utilizat cu continuu.
  Jane is having a bath now.
  We are having breakfast.

6. VERBE CARE EXPRIMA STARI SAU CONDITII:

  To appear, to be, to consist of, to contain, to differ, to deserve, to equal, to exist, to resemble, to seem, to suit, etc.

7. ALTE VERBE:

To compare, to expect, to matter, to result from, etc.

  I expect(suppose)you know him. / I am expecting (waiting for) an important guest now.

8. VERBELE MODALE:

Can, may, must, etc.

  I can drive a car now.
  She may go to the cinema now.
  You must learn the new words now.

Pluralul substantivelor în limba engleză decembrie 9, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , ,
12 comments
 1. REGULA GENERALĂ
  – adaugăm – s la forma de singular
  a book –  the books                      a name – the names
  a test – the tests                           a  face – the faces
 2. dacă sub. se termină în vocală +  Y, adăugăm – s
  a day – the days                           a key – the keys
  a boy – the boys                           a  way – the ways
 3. dacă sub. se termină în consoană + Y, Y trece în i + es
  a lady – the ladies                                    a body – the bodies
  a baby – the babies                                a family – the families
 4. sub. care se termină în  O, primesc – s
  – dacă sunt precedate de o vocală
  a radio – the radios               a studio – the studios
  – abrevierile
  killos – killogrames        photos – photograph              autos – automobile
 5. sub. care se termină în O primesc –es
  dacă sunt precedate de o consoană
  an escho – the echoes                  a potato – the potatoes
  a hero – the heroes                       a mosquito – mosquitoes
 6. sub. care se termină în – f sau – fe trec în – v , sau – ve +s
  a life – the lives                            a wife – the wives
  a knife – the knives                      a half – the halves
  Excepţie: a roof – the roofs; a proof – the proofs, ş.a.
 7. sub. care se termină în – x, – ss, – s, – ch, -sh, – tch, primesc – es [iz]
  a box – the boxes                         a dish – the dishes
  a class – the classes                      a match – the matches
  a bench – the benches                  a circus – the circuses
 8. sub. care au forma neregulată la plural:
  a goose – the geese                     an ox – the oxen
  a foot – the feet                            a child – the children

a tooth – the teeth                      a louse – the lice
a man – the men                          a mouse – the mice
a woman – the women

 1. 9. Sub. care au aceeaşi formă pentru plural şi singular:
  a deer – the deer              a sheep – the sheep                a fish – the fish
  a swine – the swine          a fruit – the fruit                   

Genitivul analitic (Prepozitional) noiembrie 16, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Se formeaza cu ajutorul prepozitiei of [əv] si se foloseste cand:
1. “posesorul” e un obiect:
the roof of the house – acoperisul casei
the garden of the school – gradinita scolii
2. cu nume geografice:
the City of London – orasul Londrei
3. cand vrem sa subliniem importanta unui nume propriu.
We have the grace of God. Noi avem harul lui Dumnezeu.
4. cand “posesorul” este un animal mic, insecta
the wings of the fly – aripile mustii

Dublu posesiv:
A portrait of Turner – un portret al lui Turner (in care este el )
A portrait of Turner’s – un portret al lui Turner care a fost pictat de el si ii apartine

Genitivul analitic este privit ca o alternativa a Genitivului sintetic:
My mother’s cup – cana mamei mele,
The cup of my mother – cana mamei mele
Aceste doua imbinari au acelasi sens.

Pe de alta parte Genitivul Sintetic nu este o alternativa a Genitivului analitic
The roof of the house – acoperisul casei
Dar va fi gresit sa spunem – the houses’s roof.

Genitivul sintetic noiembrie 13, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , ,
add a comment

Genitivul sintetic (‘s genitivul)

Se formeaza:
a)      sub la singular + ‘s
my mother’s cup – cana mamei mele
the teacher’s book – cartea profesorului
b)      sub la plural + 
the boys’ ties – craveţile baietilor
my parents’ car – masina parinţilor mei
c)      sub neregulate + ‘s
my children’s toys – jucariile copiilor mei
my child’s toy – jucaria copilului meu

O regulă mai puţin utilizată în vorbire este că substanivele proprii care se termina in s” primesc numai apostroful, desi ‘s tot poate fi adaugat iar substativul  primeşte terminaţia [iz]:

Ex: Jesus’s [‘dʒi:zəsiz]

Se foloseşte cu:

 1. nume proprii:
  Mary’s son – fiul Mariei
 2. nume de persoane, substantive insufletite:
  my sister’s pen – pixul surorii mele
  her father’s family – familia tatalui ei
 3. substantive colective:
  our company’s success – succesul companiei noastre
 4. cu nume ce denota alte fiinte:
  the cat’s eyes – ochii pisicii
  the sheep’s nose – nasul oii
 5. cu substantive abstracte:
  love’s sacrifice – sacrificiul dragostei
 6. denumiri de tari si orase:
  Modova’s cities – orasele Moldovei
 7. nume de diviziuni cronologice sau care denota masura, distanta, greutatea, valoarea:
  tomorrow’s meeting – intilnirea de mine
  week’s holiday – vacanta de o saptamina
  two lei’s worth – in valoare de doi lei
 8. cand cuvintele church, department store, hotel, shop, theatre este subinteles
  St. Paul’s – catedrala sf. Pavel.
  grocer’s – bacanie, butcher’s – macelar, baker’s – brutar
  my aunt’s – la matusa mea (acasa)