jump to navigation

Nu renunţa … la viaţă martie 17, 2010

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

„Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” Efeseni 2:10

Ştiiai că Dumnezeu are pregătite fapte bune mai dinainte pe care anume tu poţi să le faci şi să aduci prin această laudă lui Dumnezeu? Cum îşi trăieşti viaţa? Recent am citit o mărturisire a unei persoane, care în rezultatul modului imoral de viaţă pe care îl ducea, era total nefericită şi de cîteva ori a încercat să se sinucidă, spunînd că viaţa nu mai are rost. Da posibil dacă te concentrezi la propria persoană şi nu urmăreşti nimic în afară de satisfacerea propriilor plăceri, care în final îţi lasă acest sentiment amar de nemulţumire.  Dar dacă ai avea şansa să vezi lacrimile de recunoştinţă în ochii unei bătrînele căreia i-ai ajutat să iasă, poate după săptămîni întregi de singurătate, şi să se bucure şi ea de soarele primăverii, sau dacă ai observa privirea plină de admiraţie şi respect a unui copilaş căruia tocmai i-ai oferit din timpul tău şi l-ai făcut să se simtă important şi iubit, pentru că părinţii îi sunt plecaţi şi nu are cine să-i acorde atenţie, şi sunt încă atîtea lucruri necesare şi utile pe care le poţi face…  Te-ai întrebat care sunt faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine azi? Viaţa este plină de sens!

„Nu uita niciodată că pielea se încreţeşte, părul încărunţeşte, iar zilele se adună în  ani… Dar ce e mai important, se conservă; forţa şi determinarea ta nu au vîrstă. Spiritul tău e cel care îndepărtează pînzele de păianjen. Dincolo de orice punct de sosire e unul de plecare. Dincolo de orice reuşită e o altă încercare. Cît timp trăieşti, simte-te vie! Dacă ţi-e dor de ce făceai, fă-o din nou. Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp… Mergi mai departe! Atunci cînd toţi se aşteaptă să renunţi, nu lăsa să se tocească  tăria pe care o ai în tine. Fă astfel loc de milă, să impui respect. Cînd nu mai poţi să alergi, ia-o la trap. Cînd nu poţi să mergi, ia bastonul. Însă nu te opri … niciodată…!” Maica Teresa de Calcutta

Reclame

„Nu am de ales!” … dar oare aşa să fie?… martie 16, 2010

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Două prietene apropiate se ceartă şi în fierbinţeala argumentelor una din ele promite că nu va mai vorbi cu cealaltă … niciodată. „Nu am de ales!„, zice ea, „odată ce lucrurile au luat aşa o întorsătură. „

Soţia a aflat că soţul a înşelat-o şi a înaintat cererea de divorţ, „Nu am de ales”, afirmă ea plîngînd.

„Eu nu simt nimic pentru persoanele de sex opus, cred că sunt homosexual. Nu am de ales!”

„Eu m-am născut cu acest handicap care nu-mi permite să realizez nimic util  în viaţă. Nu am de ales!”

Să fie oare adevărat?  Sau poate aceasta tot este o alegere – cea de a nu avea de ales?

Omului i s-a oferit posibilitatea de a alege încă din grădina Edenului. Noi toţi avem această posibilitate de a alege, oricît de încurcată nu ar părea situaţia în care am ajuns, oricît de deznădăjduită nu ni s-ar arăta. Da unele alegeri sunt mai dificile de făcut şi cer mai multă maturitate şi înţelepciune, dar această nu înseamnă nu ele nu trebuie făcute.

Cum să faci alegeri pe care să nu le regreţi? Cum să ştii în ce mod alegerile pe care le faci vor influienţa tot restul vieţii tale? Cum să desluşeşti în tumultul de sfaturi şi propuneri care răsună de la televizor, de la radiou, care vin de la cei mai buni prieteni sfatul cel mai corect, propunerea cea mai înţeleaptă?

De cele mai multe ori alegerile pe care le facem sunt influenţate de modul de viaţă, de valorile pe care le avem de idealurile care ne inspiră şi nu în ultimul rînd de credinţa pe care o avem. Cum este Dumnezeul căruia tu îi înalţi rugăciunile atunci cînd eşti disperat? Ce cere Dumnezeul tău de la tine? Cunoşti tu glasul Lui din miile de voci care răsună în jurul tău. Îl poţi desluşi ca să asculţi de le atunci cînd vine vorba de a face o alegere mai neînsemnată sau de mare importanţă?

Dumnezeu a spus poporului pe care l-a ales să fie al Lui: „Ţi -am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi urmaşii tăi, –  iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultînd de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale…” Deutronom 30:19-20

„Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.
Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.
Oricine crede în El, nu este judecat….
…cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă sînt făcute în Dumnezeu.”
Ioan 3:16-21

Dumnezeu a trimis Viaţa pe pămînt în persoana Fiului Său, Isus Hristos, care a murit pe cruce, plătind pentru orice alegere greşită pe care a făcut-o vreodată fiinţa umană, cea de a nu asculta de Dumnezeu, şi oferind şansa de a primi iertare şi de a fi înfiat de Dumnezeu.

Dar … tot în Cuvîntul său vedem oameni care, pentru au iubit mai mult întunericul, au ALES să nu vină la lumină, să nu creadă în jertfa Fiului Lui Dumnezeu, şi să continuie să facă alegeri greşite.

dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decît lumina, pentrucă faptele lor erau rele.
Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.” Ioan 3:18-20

Să nu spui niciodată: „Nu am de ales.” Aceată afirmaţie este lipsită de adevăr! Tu ai libertatea de a alege. Totul depinde de tine! ALEGE VIAŢA!

Reconcilierea octombrie 7, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

„Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” 2Corinteni 5:21

Păcatul este o relaţie fundamentală; nu este numai faptul că se face  răul ci că se alege acest mod de viaţă, deliberat şi accentuat de independenţă faţă de Dumnezeu. Religia creştină bazează totul pe natura pozitivă şi radicală a păcatului. Alte religii au de a face cu păcate, şi doar Biblia are de a face cu păcatul.

Descoperirea pe care ne-o face Biblia constă nu în faptul că Isus a luat asupra Sa păcatele fiinţei noastre, dar că El a luat asupra Sa însăşi păcatul pe care îl primim prin moştenire. Dumnezeu L-a făcut pe Fiul Său păcat pentru ca să poată face pe păcătos sfînt. În Biblie  se vorbeşte mult despre faptul că Isus a purtat păcatele noastre identificîndu-se cu noi. El de bună voie a luat pe umerii Săi, şi a purtat în persoană Sa, tot păcatul  rasei umane, plasînd astfel toată omenirea pe poziţia de răscumpăraţi. Isus Cristos a reabilitat rasa umană, El a pus-o pe locul pe care se afla după planul lui Dumnezeu şi oricine poate intra în uniune cu Dumnezeu pe bazîndu-se pe lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus la cruce.

Omul nu se poate răscumpăra singur. Răscumpărarea este partea lui Dumnezeu, absolută şi completă, iar referinţa ei faţă de fiecare om este o chestiune de acţiune individuală. O distinţie trebuie făcută totdeauna între descoperirea răscumpărării şi experienţa conştientă a salvării în viaţa omului.

Tendinţa spre regenerare octombrie 6, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

„Dar cînd Dumnezeu a găsit cu cale … să descopere  în mine pe Fiul Său.”Galateni 1:15-16

Dacă Isus Cristos ar trebui să înceapă lucrarea de regenerare în mine, cu ce anume se confruntă El? Eu am o moştenire la care nu am avut nimic de spus: nu sunt sfînt, nici pe aproape, şi dacă tot ce poate face Domnul Isus este să-mi spună că trebuie să fiu sfînt, învăţătura Lui seamănă disperare. Dar dacă înţeleg că Isus Cristos este REGENERATORUL, Cel care poate pune în mine moştenirea sfinţeniei Lui, atunci încep să văd unde anume mă duce El cînd spune că eu trebuie să fiu sfînt. Răscumpărare înseamnă că Domnul Isus poate pune în orice om o dispoziţie ereditară care este şi în El însuşi şi toate standardele pe care El le ridică sunt bazate pe această dispoziţie: Învăţătura Lui este pentru viaţa pe care El o dă. Tranzacţia morală din partea mea este consimţămîntul cu privire la verdictul lui Dumnezeu despre păcat în crucea lui Isus Cristos.

Învăţătura Noului  Testament despre regenerare este că atunci cînd omul este lovit de un sentiment de necesitate, Dumnezeu va pune Duhul Său Sfînt în duhul lui şi duhul omului va fi umplut de puterea Duhului Fiului lui Dumnezeu, „pînă ce Cristos va lua chip în voi”. Miracolul moral al Răscumpărării  este că Dumnezeu poate pune în mine o dispoziţie nouă prin care eu pot trăi o viaţă totalmente nouă. Cînd ajung la limita necesităţii şi îmi văd limitările, Domnul Isus spune, „Binecuvîntat eşti tu.” Dar această stare trebuie realizată, pînă la ea este o cale de parcurs. Dumnezeu nu pune în mine o fiinţă moral resposabilă, acea moştenire care este şi în Isus  Cristos, dacă eu nu sunt conştient de această necesitate.

La fel cum moştenirea păcatului a intrat în rasa umană printr-un singur om, aşa a intrat şi Duhul Sfînt printr-un singur Om, iar răscumpărarea înseamnă că eu pot fi izbăvit de moştenirea păcătoasă şi prin Isus Cristos pot primi moştenirea nepătată şi anume cea a Duhului Sfînt.

Găseşte putere în vreme de durere septembrie 9, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
Tags: , , , ,
add a comment

Viaţa e prea scurtă ca să treci prin ea deprimat şi învins. Indiferent de lucrurile care vin împotriva ta sau care te fac să luneci şi să cazi, indiferent de cine sau ce încearcă să te doboare, trebuie să te ridici din nou şi din nou, în lăuntrul tău. Învaţă să păstrezi o atitudine de credinţă şi speranţă chiar cînd nu mai este nici o scăpare. Învăţă să fii fericit, chiar dacă lucrurile nu se întîmplă după cum doreşti.

„Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.” Psalmul 33:11

Lasă trecutul în urmă septembrie 4, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Dacă vei avea atitudinea de credinţă şi victorie, Dumnezeu a promis să vindece rănile tale. El le poate folosi spre binele tău şi tu vei ieşi din acele împrejurări cu o schimbare spre mai bine, decît dacă ele nu ţi s-ar fi întîmplat. Cînd noi suntem răniţi şi suferim, noi alegem să ne concentrăm asupra durereii şi să ne umplem de amărăciune, sau putem alege să lăsăm în urmă experienţele neînţelese de noi şi să lăsăm pe Dumnezeu să-şi arate puterea şi înţelepciunea Sa, cu privire la viaţa noastră.

„Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăş viaţa, ne vei scoate iarăş din adîncurile pămîntului.  Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te, şi mîngîie-mă din nou!” Psalmul 71:20-21

Descoperă puterea gîndurilor şi cuvintelor tale septembrie 2, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Cînd ai un mod de gîndire pozitiv, vei avea parte de lucruri măreţe în viaţa ta. Noi trebuie să alegem continuu să păstrăm în minte lucrurile de sus. Apostolul Pavel ne aduce o listă întreagă după care ne putem evalua gîndurile noastre: „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească”.

” Mă gîndesc adînc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am supt ochi. Mă desfătez în orînduirile Tale, şi nu uit Cuvîntul Tău.” Psalmul 119:15-16

Dezvoltă o imagine sănătoasă de sine septembrie 1, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Trebuie să-ţi reprogramezi mintea după Cuvîntul lui Dumnezeu, schimbă imaginea negativă de învinst, şi începe a te vedea un biruitor. Începe a vedea căsătoria drept una refăcută. Afacerea ta drept una înfloritoare. Priveşte la copiii tăi ca unii care se bucură de lucrurile bune ale lui Dumnezeu. Trebuie să vezi aceste lucruri cu ochii credinţei, şi apoi ele se vor realiza în viaţa ta.

„Orînduirile Domnului sînt fără prihană, şi veselesc inima; poruncile Domnului sînt curate şi luminează ochii. Frica de Domnul este curată, şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sînt adevărate, toate sînt drepte.” Psalmul 19:8-9

Lărgeşte-ţi viziunea august 29, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Este o seminţă în tine care încearcă să prindă rădăcini. Dumnezeu este acela care a pus această seminţă. El vrea să te umple cu atîta credinţă şi aşteptări că seminţa va creşte şi va aduce un seceriş bogat. Acum e timpul tău. Acesta este timpul tău de creştere. Prietene dacă intri în legămînt cu Dumnezeu, acesta poate fi cel mai măreţ timp din viaţa ta. Acesta poate fi timpul în care Dumnezeu toarnă din harul său din abudenţă.

„Încrede-te în Domnul, şi fă binele; locuieşte în ţară, şi umblă în credincioşie.” Psalmul 37:3

Trăieşte spre a dărui august 27, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Noi trebuie să ne concentrăm mai mult asupra faptului cum am putea fi o binecuvîntare, decît a căuta să fim binecuvîntaţi. Trebuie să fim mereu în căutarea oportunităţilor de a împărtăşi dragostea lui Dumnezeu, darurile Lui, bunătatea Lui, cu alţi oameni. Haideţi să fim practici. Dacă ai lucruri, pe lîngă casă, pe care nu le vei mai utiliza, de ce să nu le dai cuiva care chiar are nevoie de ele? Acele lucruri nu-ţi folosesc la nimic în podul casei, în subsol, sau garaj. Dacă poţi să ajuţi prin satisfacerea unei nevoi, vei ajunge să te bucuri şi de roadele acestui semănat.

” Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.” Eph 4:28

Găseşte putere în timp de durere august 26, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Eroul Vechiului Testament, David, n-a fost perfect. El a făcut greşeli şi a ajuns să fie descurajat, dar el s-a rugat, „Doamne, pune un duh nou, statornic în mine.” Tu trebuie să te rogi la fel. „Doamne, ajută-mă să mă eliberez de această atitudine negativă. Ajută-mă să mă las de atitudinea această de auto-compătimire. Ajută-mă să nu mă dau bătut. Pune un duh nou în mine.”

„Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt. Dă-mi iarăş bucuria mîntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!” Psalmul 51:10-12

Descoperă puterea gîndurilor şi cuvintelor tale august 23, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Dacă nu crezi că poţi avea succese nu le vei  niciodată. Dacă nu te gîndeşti că Dumnezeu poate să schimbe situaţia dată spre binele tău, probabil că EL nu o va face. Cînd tu îţi aliniezi gîndurile tale cu cele ale lui Dumnezeu şi îţi pui încrederea în promisiunile Lui, cînd tu totdeauna ai în minte gîndurile despre biruiţa Lui, puterea, tăria, credincioşia, nimic nu te poate opri. Cînd tu gîndeşti pozitiv, gînduri măreţe, tu vei propulsat spre măreţie, creştere şi spre binecuvîntătile supranaturale ale lui Dumnezeu.

” De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.”Marcu 11:24

Dezvoltă o imagine sănătoasă de sine august 22, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
1 comment so far

bestfriendjesushug1Dumnezeu este un Dumnezeu bun, şi El dă lucruri bune copiilor Săi. Indiferent de cît de mult ai fost denigrat sau cît de multă suferinţă ai îndurat în viaţa ta, indiferent de cîte piedici sau eşecuri ai avut, nu poţi să-ţi permiţi să accepţi că aşa este viaţa. Nu, Dumnezeu are pregătite lucruri mai bune pentru tine!

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.” Efeseni 1:4-6

Lărgeşte-ţi viziunea august 21, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Nu admite sau spune în mintea ta: „Aceasta niciodată nu ar putea să  mi se  întîmple mie. Eu nu sunt aşa de talentat. Eu niciodată nu aş fi în stare să ajung la aşa o realiazare. Eu niciodată nu voi avea suma necesară de bani” ş.a. Înţelege că Dumnezeu totdeauna doreşte să planteze noi seminţe în inima ta. El vrea ca noi să ne imaginăm, să renunţăm la ideile învechite şi să înmulţim noi lăstari ai creativităţii în interior. Cheia este să credem, să lăsăm aceste seminţe să prindă rădăcini şi să crească.

„Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Încredinţează-ţi soarta în mîna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra.” Psalmul 37:4-5

Descoperă puterea gîndurilor şi cuvintelor tale august 9, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

omul nouInteresant este faptul că, Scriptura ne spune să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Nu poţi sta pur şi simplu şi aştepta ca această nouă persoană să apară pe neaşteptate, nici nu poţi să mergi prin viaţă avînd un cadru negativ al minţii şi să aştepţi ca totul să se schimbe spre bine. Nu, trebuie să te „dezbraci” de acele gînduri negative şi să te „îmbraci” cu o nouă gîndire. Cu alte cuvinte, trebuie să-ţi schimbi modul de gîndire şi să te sprigini pe lucrurile adevărate ale lui Dumnezeu. Cînd pierzi din vedere aceasta şi dai voie gîndurilor negative să invadeze mintea ta, este foarte uşor să te sfîrşeşti prin a fi descrujat.

„… şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” Efeseni 4:24

Dezvoltă o imagine sănătoasă de sine august 8, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

ţesut în pîntecele mameiTrebuie să înţelegi un adevăr foarte important, tu nu eşti un accident cosmic, rătăcind la întîmplare şi fără nici un scop prin viaţă. Dumnezeu are un plan specific cu viaţa ta. El nu a intenţionat să treci prin viaţă fiind miserabil, deprimat, singuratic, bolnav şi înfrînt.

„Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m’ai ţesut în pîntecele mamei mele…” Psalmul 139:9-10, 13

Lărgeşte-ţi viziunea august 7, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

-encouraged-to-work by beesDacă vei privit atent în jurul tău, vei vedea că Dumnezeu vrea să te încurajeze. El permite să te întîlneşti cu oameni care au mai mult succes, au căsnicii mai solide şi se bucură de binecuvîntări variate, din partea Lui. Cînd vezi sau auzi despre oameni care reuşesc, sau chiar realizează ceea ce ai fi dorit să faci tu, fii mai degrabă încurajat, decît invidios.

„…pentruca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sînt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.” Coloseni 2:2-3

Alege să fii fericit august 6, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

multumire_9Adevărul este că, Dumnezeu aşteaptă. Dacă ţi-ai schimba atitudinea şi ai începe să te bucuri în starea în care te afli, Dumnezeu ar interveni şi ar începe lucrarea în viaţa ta. Dar dacă tot timpul eşti în aşteptarea unui eveniment care să te facă fericit, îţi vei petrece tot restul vieţii în aşteptare.

„Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare cîştig. Căci noi n’am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.” I Timotei 6:6-8

Trăieşte spre a dărui august 5, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
Tags: , , , , ,
add a comment

incurajare_38Nu trăi o viaţă centrată pe propria personalitate. Tu poţi da şi oferi atîtea! Cînd îţi concentrezi atenţia asupra ta, nu doar că te lipseşte de ce are mai bun Dumnezeu pentru tine, dar îi privezi şi pe alţi oameni de bucuria şi binecuvîntările pe care Dumnezeu vrea să le dăruiască, prin tine. E uşor să critici şi să condamni, să arăţi cu degetul la toate neajunsurile şi greşelile altora. Dar Dumnezeu vrea ca noi să-i ridicăm pe oameni, să fim binecuvîntare, să le vorbim cuvinte care inspiră credinţă şi victorie. Cît timp îţi ia să-i spui cuiva o vorbă de încurajare?

„Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: „Astăzi,” pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.” Evrei 3:13

Lasă trecutul în urmă august 3, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Prea des ne tot întoarcem la amintirile dureroase din trecut pentru a le retrăi din nou şi din nou, negînd dorinţa lui Dumnezeu, care  vrea să aducă vindecare. O rană veche nu se va vindeca cum se cuvine, pînă cînd nu învăţăm să nu o mai răvăşim. Reţineţi, emoţiile  urmează gîndurile. Cînd preferi să rămîi  cu experienţele dureroase din trecut, emoţiile  vor „merge” şi ele acolo, şi aşa ajungi să simţi durerea retrăită cîndva şi la momentul dat. Poţi retrăi ceva în mintea ta şi simţi azi, tot aşa de viu, ca şi ceea ce s-a întîmplat, cu douăzeci de ani în urmă.  Dar poţi să alegi să cauţi răspunsul la durerea ta în Cuvîntul lui Dumnezeu şi să afli care este cauza suferinţelor tale. Numai El te poate ajuta cu adevărat!

„Cînd mi se amăra inima, şi mă simţeam străpuns în măruntaie, eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sînt totdeauna cu Tine, Tu m’ai apucat de mîna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.” Psalmi 73:21-24

Descoperă puterea gîndurilor şi cuvintelor tale iulie 26, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

View-From-A-Workshop-Of-Silversmiths-Of-The-Unloading-Of-A-Merchant-Vessel-Into-Port,-From-A-Silversmith-Book-Llibre-De-Passenties-Per-Argenters,-1761În viaţa fiecăruia din noi vin timpuri grele. Isus n-a spus că vom fi scutiţi de încercări. El a spus că noi putem alege cum să le privim. Putem alege să credem că El este mai mare decît problemele care vin, noi putem alege ce să gîndim despre ele. În timp ce stai pe promisiunile Cuvîntului lui Dumnezeu, vei fi umplut de speranţă. Vei avea o atitudine pozitivă bazată pe credinţă şi vei obţine victorie. Încercările sunt pentru a ne curăţi şi desăvîrşi astfel ca în noi să poată fi văzut Isus. La fel cum îşi priveşte argintarul faţa în argintul pe care îl curăţă, şi continuu măreşte temperatura, pentru a îndepărta orice impuritate, pînă îşi va vedea limpede chipul său, tot aşa doreşte şi Domnul Isus să-şi poată vedea clar chipul Său în viaţa noastră, iar suferinţele sunt mijlocul prin care se poate face această curăţire.

„V’am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. In lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ioan 16:33

Dezvoltă o imagine sănătoasă de sine iulie 2, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

fix-our-eyes-on-jesus„Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!” Psalmul 84:11-12

Trebuie să înveţi cum să dai la o parte acele gînduri negative şi să începi a te privi aşa cum te vede Dumnezeu – ca pe un cîştigător şi învingător. El te vede „capabil”. Dacă doreşti ca circumstanţele să se schimbe spre bine în viaţa ta, mai întîi trebuie să le vezi schimbîndu-se prin „ochii credinţei”. Trebuie să te vezi: fericit, împlinit şi trăind o viaţă victorioasă.

Trăieşte spre a dărui iunie 29, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

atingerea_mamei_inlatura_durerea_copilului_833d88eCineva are nevoie de îmbrăţişarea ta astăzi. Cineva are nevoie de dragostea ta. Cineva are nevoie să-ţi simtă atingerea. Poate nici nu realizezi aceste lucru, dar mîinile tale au puterea de a vindeca. Vocea ta are putere vindecătoare. Dumnezeu vrea să aducă prin tine speranţă, vindecare, dragoste şi victorie oamenilor, oriunde mergi. I-aţi mintea de la probleme, şi caută să fii o binecuvîntare pentru alţi oameni. Dumnezeu va face pentru tine mai mult decît ai putea cere sau gîndi.

„După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în cuvînt, în cunoştinţă, în orice rîvnă, şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere.” 2 Corinteni 8:7

Caută putere în vreme de durere iunie 28, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei, Social.
add a comment

phare-le-fourIndiferent de ceea prin ce treci la moment, sau cît de disperat eşti poţi totuşi să rămîi tare în interior. Trebuie să-ţi implici voinţa, nu doar emoţiile. Poate stai şi aştepţi ca Dumnezeu să schimbe circumstanţele în care te afli. Atunci tu te vei simţi mai bine şi poate chiar fericit, atunci vei avea o atitudine diferită, atunci Îl vei lăuda pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu aşteaptă ca tu să te ridici în omul din lăuntru. Cînd îţi faci partea ta, EL va începe să schimbe lucrurile şi să facă lucrări extraoridinare în viaţa ta.

„Prin răbdarea voastră, vă veţi cîştiga sufletele voastre.” Evanghelia după Luca 21:19

Lasă trecutul în urmă iunie 27, 2009

Posted by alaandrei in Gîndul zilei.
add a comment

Dacă ai avut o experienţă dureroasă, nu lăsa acea experienşă să devină puctul central în viaţa ta. Trebuie să treci peste ea. Numai dacă laşi trecutul în urmă, Dumnezeu va aduce înnoire în viaţa ta. E ceva firesc să simţi întristare, dar nu trebuie să tînjeşti cinci sau zece ani mai tîrziu. Dacă doreşti, cu adevărat, să fii întreg dacă doreşti întradevăr să te faci bine, trebuie să-ţi continui viaţa.

„Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul: căci El vorbeşte de pace poporului Său şi iubiţilor Lui, numai, ei să nu cadă iarăş în nebunie. Da, mîntuirea Lui este aproape de ceice se tem de El, pentruca în ţara noastră să locuiască slava.” Psalmul 85:8-9

ţara