jump to navigation

Hristos a înviat! mai 5, 2013

Posted by alaandrei in Felicitări.
5 comments

Dragi vizitatori, ai blogului Familia Creştină, din partea familiei noastre dorim să vă felicităm cu această luminoasă sărbătoare a învierii Domnului nostru Isus Hristos! Fie ca această extraordinară biruinţă asupra morţii şi păcatului să ţină aprinsă în inimi, flacăra speranţei într-o înviere din morţi, a noastră a tuturor, ca să fim împreună cu Mîntuitorul şi Răscumpărătorul sufletelor noastre pentru veşnicie!!!

Hristos e viu!

Cîntaţi cu toţi!

Ce bucurie mare,

Păcat şi moarte-a biruit

Şi ne-a adus iertare!

Hristos e viu!

Şi va domni

În vecii vecilor!

Să spunem astăzi tuturor

Că au un Salvator!!!

Reclame

Femeie – fiică, soră, soţie, mamă, noră, soacră! martie 8, 2013

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , , ,
10 comments

Femeie

Cu zîmbetul cald şi faţa senină

Tu ştii s- asculţi, de dragoste plină

Cu rîvnă arzîndă şi dorul nestins,

Tu semeni Cuvîntul, Lumina aprinzi.

O clipă eşti Mamă pentru-ai tăi copii,

Dar tot într-o clipă tu poţi să devii

O oază de pace, speranţă şi har,

Cum pentru pierduţi e pe ţărmuri un far.

Apoi eşti un medic cu sfat şi-ajutor,

Iar dacă-i nevoie expert în decor,

Oriunde si-oricînd eşti lumină şi sare,

Şi pentru al tău soţ eşti un prieten în care,

Mereu îşi găseşte alin, desfătare.

Trecut-au milenii de cînd prima dată,

De mîna divină ai fost tu creată

Dar greul, durerea, nici chiar osîndirea,

În stare n-au fost să îţi schimbe menirea-

De-aduce în lume căldură şi viaţă,

De-a fi ajutor, călăuză, speranţă.

‘ţi doresc să rămîi tot aşa de frumoasă,

La chip şi la suflet,

În duh – evlavioasă,

Să fii împlinită,

Să fii sănătoasă,

Iubită,

Iubind,

Şi oricînd

Credincioasă!

Să te asculte Domnul august 17, 2011

Posted by alaandrei in Felicitări, Poezie.
Tags: , , ,
1 comment so far

Să te asculte Domnul în ziua grea,

Şi să te ocrotească –n al Său Nume!

Şi ajutor din locul Său cel sfânt  să-ţi dea

şi  din Sion cu braţul Său El să te îndrume!

Să-Și  amintească de tot darul adus de tine,

şi să primească tot ce fiinţa ta jertfeşte,

Să-ți dea ce inima mai mult doreşte,

şi  să-mplinească toate planurile înspre bine!

Atunci noi ne vom bucura de biruința-ţi

şi –n a Lui Nume steagul fluturavom.

Domnul să  îţi asculte a ta dorință

Căci stiu că Domnul scapă pe al Său om.

El va răspunde din locaşul sfânt,

prin ajutorul dreptei Sale atotputernice,

Unii se bizuie pe cai, pe care, pe ce sînt

dar noi ne bizuim pe al Său Nume!

Ei se îndoaie şi cad la pămînt,

dar noi ne ridicăm şi-aşa rămânem.

Să fii al Domnului trup, suflet, gînd,

Şi El mereru va fi cu tine!

Manifestarea Duhului Sfînt în cei credincioşi iunie 12, 2011

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Astăzi sărbătorim un eveniment important pentru toţi creştinii şi anume – coborîrea Duhului Sfînt, care a avut loc la Ziua Cincizecimii.  Cu ocazia acestei sărbători le dorim  tuturor vizitatorilor blogului o viaţă călăuzită de puterea Duhului Sfînt, prin care să fie slăvit şi glorificat Numele lui Dumnezeu!

Te-ai întebat vreodată care a fost cauza transformării radicale care avut loc în viaţa ucenicilor, care s-au ascuns în odaia de sus şi nu îndrăzneau să se arate.  Ce l-a făcut pe Petru, care a cedat în faţa unei slujnice şi l-a trădat pe Mîntuitorul, să vorbească cu îndrăzneală în faţa mulţimii chiar dacă i s-a interzis categoric să mai facă aceasta. Ce s-a întîmplat de a putut dormi liniştit în închisoare  chiar dacă ziua următoare trebuia să fie judecat? Ce s-a întîmplat cu toţi aceşti oameni simpli fără stofă de teolog şi fără carte de au ajuns să adune mulţimi de mii de oameni şi să le vorbească cu îndrăzneală despre nădejdea pe care o au şi despre împlinirea Scripturii!

Nu este un alt secret decît cel prin care s-a împlinit făgăduinţa scrisă în Faptele Apostolilor 1:8, „Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.”

Duhul Sfînt care s-a pogorît la Cincizecime peste ei a fost şi este sursa puterii şi îndrăznelii cu care apostolii au putut să-şi biruie propriile temeri şi frica. Ai îndrăzneala să vesteşti Cuvîntul, ai curajul să mărturiseşti lucrările şi minunile pe care Dumnezeul la face în viaţa ta?

Atunci cînd au fost prinşi şi li s-a interzis să mai vestească Cuvîntul apostolii au înălţat o  rugăciune lui  Dumnezeu cerînd: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvîntul Tău cu toată îndrăzneala,   şi întinde-Ţi mîna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfînt, Isus.” Fapte Apostolilor 4:28-30
Care a fost răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune?  „După ce s’au rugat ei, s’a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s’au umplut de Duhul Sfînt, şi vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. „ Fapte 4:31

Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm conduşi întotdeauna de Duhul Sfînt pe care El ni l-a dat ca să avem îndrăzneala pe care au avut-o şi apostolii de a duce Evanghelia pînă la marginile lumii.

Scumpului nostru învăţător… Vasile Filat septembrie 28, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Astăzi, Vasile Filat, scumpul nostru învăţător, păstor, prieten şi frate îşi sărbătoreşte aniversarea zilei de naştere. Mulţumim mult lui Dumnezeu că avem harul să facem parte din echipa de lucru şi slujire împreună cu el. Peste 16 ani acest om extraodinar ne-a încurajat, îndemnat şi învăţat din Cuvîntul lui Dumnezeu, fiind totodată un exemplu viu de trăire şi slujire. Prin acest mesaj dorim să-l felicităm cu aniversarea şi să-i dorim sănătate, multe victorii şi realizări importante, bucurii şi împliniri în slujirea şi lucrarea pe care o face de dragul şi pentru Mîntuitorul şi Domnul nostru Isus Hristos!

Ce înseamnă acest cuvînt ”ÎNVĂŢĂTOR”

Şi care îi este menirea?

Să-ndrume, s-arate, s-ajute celor

Ce-n viaţă-şi încearcă trăirea.

E mult de lucrat şi mult de răbdat,

Şi mari de făcut sacrificii,

Dar cînd îţi vezi rodul frumos şi bogat,

Te bucuri de fii şi de fiice!

Nu-i rod fără muncă,

Nu strîngi de n-ai dat,

Dar dacă cu trudă şi jertfă,

Tu plin de iubire ai tot semănat

Culegi seceriş  care n-ai aşteptat!!!

Ce poate în viaţă fi mai important?

Să fie averea, sau faima?

Acestea cum vin tot aşa au plecat.

Dar ceea ce-n inimă tu ai plantat

Nu trece, nu piere neobservat,

O viaţă de om mult înseamnă!!!

Iar cînd lucru este obositor,

Şi parcă nu  simţi împlinirea,

Priveşte la Marele Învăţător,

Şi veşnica Lui răsplătire!

La mulţi ani, preaiubitului meu august 12, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , ,
4 comments

Tall RoseNici nu vreau să-mi închipui ce-ar fi fost,

De nu te-aş fi-ntîlnit în viaţa mea,

Prin tine Domnul dă vieţii mele rost,

Şi am tot ce un soţ vreodată-ar putea da.

Îţi mulţumesc că eşti aşa cum eşti,

Că ai pe Domnul – Cap şi Salvator,

Orice-ar veni eu tot te voi iubi,

Şi te aştept să vii, de unde eşti, cu dor.

De ziua ta noi îţi dorim atîta sănătate,

Ca şi-n continuare să le poţi sluji,

La toţi ce-n Evanghelie i-au parte,

Şi astfel voia Lui a împlini.

Să si curaj şi multă îndrăzneală,

Să aperi Adevărul cum şi faci,

Să fii pentru feciorii tăi o pildă,

Cînd spui ceva, lucrezi sau taci.

Să ai tot ce-ţi doreşte al tău suflet,

Să fii ferice, împlinit şi bucuros,

Ca toţi cei  ce privesc la al tău umblet,

Să vadă-n tine chipul lui Hristos!

Cu multă dragoste, cei ce te iubesc

La mulţi ani Adriel-Benedict! august 10, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
2 comments

La mulţi ani!La mulţi ani, Adriel-Benedict,

La mulţi ani, scumpul nostru odor,

Ţie versuri doresc să-ţi dedic,

iar apoi să-ţi cîntăm toţi în cor.

Să ai parte de zile senine,

Sănatate şi pace din plin,

Să se bucure Domnul de tine,

Şi îl El să găseşti tu alin.

Să te-asculte de sus Dumnezeu,

Cînd tu ruga spre cer vei-nălţa,

Să te  poarte pe braţe mereu,

Şi cu El să fii în Ţara Sa!

Cu multă dragoste, cei ce te iubesc

Hristos S-a înălţat! mai 13, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , ,
add a comment

cristosainviatinaltarea

„Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, dela început pînă în ziua în care S’a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe cari-i alesese. După patima Lui, li S’a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care,” le-a zis El, „aţi auzit-o dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.” Deci apostolii, pe cînd erau strînşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpînirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.” După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau ei la El, S’a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd Se suia El, iată că li s’au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S’a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergînd la cer.” Faptele Apostolilor 1:1-11

Urări de bridalshower aprilie 13, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , ,
6 comments

Scumpa noastra Oxanica,

Noi te ştim încă de mică

Şi deşi n-a fost demult,

Multă vreme a trecut,

Iarna pe la seminare

Primavara la concurs

Vara făceam tabere

Toamna începeam alt curs,

Şi aşa ai colindat

Cînd o ţară cînd un sat

Din Crocmaz la România

La Uzbechistan, şi apoi chiar şi la Italia

Noi ne-am bucurat oricînd

sa fii parte din echipă,

scriiind cărţi, mereu predînd

Zîmbitoare, veselă şi neobosită.

Să nu crezi nici pentr-o clipă

Că noi vom uita

Faţa de căldură plină

Slujba ta şi dragostea.

Îţi dorim şi mai departe

Să rămîi mereu

În  a Domnului echipă

Şi cu Dan al tău!

Felicitare pentru soacra mare! martie 15, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , ,
1 comment so far

alunitsa

Scumpă şi dragă bunică şi mamă,

Îţi mulţumim pentru ceea ce eşti,

Pentru căldura şi grija ta mare

Cu care ne-aştepţi şi mereu ne primeşti,

Îţi mulţumim pentru nopţi nedormite,

Cînd legănai şi-ngrijeai de fecior,

Că l-ai crescut şi-nvăţat ce e bine,

Iar astăzi el are grijă de noi,

Îţi mulţumim pentru zîmbetul dulce,

Şi pentru sfatul ce-l dai la nevoi,

Şi pentru masa mereu pregătită,

Bogată şi gata cînd venim noi,

Azi îţi dorim sănătate şi pace,

Şi zile multe să ai pe pămînt,

Fie ca Domnul să-ţi poarte de grijă,

Cu El să rămîi şi acum şi oricînd,

Să ai numai clipe de bucurie,

Să ai parte numai de floare şi cînt,

În suflet să fie mereu primăvară,

În inimă dragoste pentru ce-i sfînt,

Domnul asupra ta să vegheze,

Iar cînd norii grei se adună şi vînt,

El orice durere s-o îndepărteze,

Şi Soare să-ţi fie oricînd!

Fa această primăvară deosebită! martie 1, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , ,
add a comment

La mulţi ani Andrieş Jr. !!! februarie 21, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , ,
5 comments

Cînd te-am ţinut în braţe, întîia oară-n viaţă

Eram prea fericită, de toate am uitat,

Cînd te priveam la faţă, eram înmărmurită,

De-aşa minune care din mine s-antrupat!

Sunt unşpe ani de-atuncea,

Dar chiar şi-acuma simt,

Fiorul fericirii că eşti pe-acest pămînt,

Mă bucur mult că Domnul ne-a binecuvîntat,

Cu-aşa comoară scumpă, cu-aşa un scump băiat!

Noi îţi dorim cu toţii ani mulţi şi fericiţi,

Să bucuri pe tot omul şi pe ai tăi părinţi.

Să faci din Domnul tare, un loc de adăpost,

Şi-orice de se-ntîmplă din toate vei fi scos.

Să-ţi împlinească Domnul tot ce tu îţi doreşti,

Dar mai întîi de toate, pe El să Îl iubeşti!

Să ai şi sănătate şi-nţelepciune multă,

Pe ea o dobîndeşti de studiezi Cuvîntul!

Noi te iubim şi-n toate alături îţi vom sta!

La mulţi ani îţi dorim cei din familia ta!

Felicitare celei mai fine fine ianuarie 2, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , ,
add a comment

Din toate florile frumoase,

Tu, fină, eşti cea mai strălucitoare,

Cu o mireasmă dulce ca de crini,

Şi zîmbet sclipitor de lăcrămioare!

Noi îţi dorim mereu să înfolreşti,

Să dăruieşti lumină şi iubire,

În greutăţi să nu te ofileşti,

Şi-n tot ce-atingi să faci deosebire.

Să ai din plin răbdare şi credinţă

Să poţi pe Paula s-o îndrumi corect,

Să-i fii lui Igor vis şi năzuinţă

Şi-n Domnul, voi să fiţi CUPLUL PERFECT!

Noi vă dorim în Noul An… decembrie 31, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Noi vă dorim în Noul An

Doar împliniri şi bucurie,

Să fie sufletul liman,

De pace sfîntă şi iubire!

Să fiţi pentru acei din jur,

În noapte-o rază  de  lumină,

Cuvîntul să vă fie aur,

Iar faptă întotdeauna bună.

Căci semănînd aşa seminţe,

Veţi avea rodul mult  dorit:

Acela de a fi ferice,

şi-aici şi-n raiul nesfrîşit!

Dumnezeu Fiul s-a întrupat decembrie 8, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Tot binele care există are o cauză, după cum tot răul care există are o cauză.

Cauza tuturor binecuvîntărilor este  Domnul Isus Hristos.

Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului, ca fiii oamenilor să devină fiii lui Dumnezeu.

El s-a făcut părtaş firiii noastre pămînteşti ca noi să devenim părtaşi firii Dumnezeieşti.

El a îmbrăcat sărăcia noastră, ca noi să obţinem bogăţia Lui.

El s-a făcut rob ca noi să domnim în slavă.

El a fost despărţit de Dumnezeu din pricina păcatului ca noi să nu mai fim despărţiţi niciodată.

El care era Duh s-a născut din sînge şi din carne, ca noi care eram sînge şi carne să ne naştem din Duh.

El a venit dar oamenii n-au avut loc pentru El, El în schimb are loc pentru toţi oamenii, „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.”

Ela a venit în cel mai umil dintre locuri, ca să ne ducă pe noi în cel mai strălucit dintre locuri.

El a venit în lumea morţii ca să ne ducă pe noi în lumea vieţii.

Oamenii L-au condamnat la moarte, El dăruieşte viaţa.

Oamenii I-au luat viaţa, El le-a dăruit viaţă veşnică.

Oamenii L-au socotit vinovat şi L-au condamnat, El ne socoteşte fără vină şi ne-a graţiat.

El a dat oamenilor ce a avut mai bun.

Trecutul îl recomandă pe El, prezentul nu are nimic mai bun, decît El, viitorul nu este de dorit fără El.

Primeşte azi darul fără plată a lui Dumnezeu şi te vei putea bucura de cel mai frumos şi binecuvîntat Crăciun!

CRĂCIUN FERICIT LA TOŢI!

Felicitare pentru Marina noiembrie 20, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Draga Marina, la mulţi ani!

Ce  să-ţi dorim …,

Din cîte stim, de toate ai:

Un soţ cu minte şi frumos

Şi un copil venit din rai!

Noi astăzi te felicităm!

Şi  Domnului te-ncredinţăm,

Să–ţi dea El tot ce-i mai senin,

Din dragoste şi Duh divin.

Să te îmbrace cu tărie,

Să-ţi dea împlinire-n căsnicie,

Şi al tău soţ să te răsfeţe,

Ca-n visurile îndrăzneţe.

Să-ţi fie David sănătos,

Iar chipul veşnic luminos.

Să poţi cu zîmbetul tău larg,

Primi pe-oricine-ţi vine-n prag.

Să-ţi fie casa o cetate,

Pe Stînca vieţii ridicată.

Să nu priveşti nicicînd în jos,

Doar sus, spre scumpul tău, Hristos!

Felicitare pentru socru mare! octombrie 20, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Tall RoseE mijloc de toamnă, rodnică, bogată

Şi dorim să-i spunem scumplului nost tată

Că şi noi cu multă dragoste şi stimă

Îi  urăm căldură, roadă şi lumină,

Îi dorim să fie cum şi  e cu toţi

Omenos şi darnic, iubit de nepoţi,

Multe să îi fie pe acest pămînt

Zilele cu soare, fără nori şi vînt.

Să iubească numai ce-i adevărat

Să trăiască viaţa  cinstit şi curat.

El dintotdeauna aşa a trăit

Deaceea astăzi e de toţi iubit!

Noi  îi mulţumim pentru munca grea

Care o depune pentru-a ne-ajuta.

Mulţumim că este şi  sever şi blînd

Binele la toţi mereu căutînd.

Domnul să-şi reverse a Sa îndurare

Să îi dea din ceruri binecuvîntare,

Să îi facă parte şi aici şi sus

De o viaţă lungă cu Domnul Isus.

Felicitare fratelui mai 12, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
add a comment

P4270079

Mă bucur mult şi sunt mîndră de tine

Ai ajuns să ai tot ce-ţi doreşti

Dar mai mult mă încîntă faptul,

Că un soţ şi un tată bun eşti!

Orice clipă din viaţa ta Domnul,

Te-a păzit şi ferit de ce-i rău,

Vrea să fii fericit şi acuma,

Dar nu numai, ci şi-n cerul Său.

Îţi doresc numai zile senine,

Ca acelea în cari te-ai născut,

Îţi doresc sănătate şi bine,

Să cunoşti ce-ncă n-ai cunoscut!

Să te bucure fiul şi fiica

Iar soţia prieten fidel

Să-ţi rămînă alături în toate,

Fiţi copiilor voştri model!

Azi cînd stai să priveşti la viaţă-ţi

Bucurîndu-te de tot ce ai,

Aminteşte-ţi că toate aceatea,

Sunt un dar de la Domnul, din rai.

La mulţi ani, îţi dorim,

Numai bine, iar de vin

Clipe grele şi nori

Nu uita ai în ceruri un Tată,

Doar să-L chemi …

El răspunde îndată

Cum şi tu lui Vlăduţ multe ori…

La mulţi, mulţi, ani!!!!!!!!!!!!!