jump to navigation

Niciodată nu învinui iunie 26, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Pe nimeni nu-nvinui niciodat, şi nu te lasa spulberat,

Cînd greul, necazul, durerea te-apasă şi nu-i vezi menirea.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat, dacă-n inimă focul a-ncetat,

Dacă florile s-au ofelit sau de frig frunza a-ngălbenit.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat dacă cerul s-a întunecat,

Dacă soarele te arde rău sau de frig ‘ngheaţă sufletul tău.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat dacă totu-i străin şi ciudat

Dacă nu ai pe a ta cale aşternute de flori moi petale

Dacă toţi te-au lăsat cînd ţi-e rău şi nu ai un prieten al tău

Dacă cel mai drag om te-a trădat nici pe el nu-l blama niciodat

Dacă lacrimi îţi curg pe obraz fericit eşti sau eşti în necaz

Pe nimeni nu-vinui niciodat nu uita ce ţi-am tot repetat

De-au slăbit ale tale puteri nu mai poţi duce-atîtea poveri

Pe nimeni nu-vinui niciodat de sub sarcină te-ai aplecat

Dacă vrei să trăieşti fericit şi-un exemplu să fii strălucit

Ţine-n mintea ta căt vei trăi niciodată nu învinui

Pe acel ce alături îţi stă, dacă vrei vina pe tine-o dă

Pentru că  Domnul a oferit harul vieţii la toţi gratuit

Isus pentru toţi a murit, vina oricui El a ispăşit.

Pe nimeni nu-nvinui niciodat, ci priveşte cît El a răbdat,

Findcă atît de mult El ne-a iubit încăt vina la toţi a plătit!

Reclame

Căci mai mult face-o zi în curtea Casei Tale decît o mie-n altă parte iunie 22, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Cât de plăcute sunt locaşurile Tale,  O Sfinte,  Doamne al oştirilor!

Dup-ale Tale curţi suspină al meu suflet şi după ele eu tînjesc de dor!

Inima mea şi carnea strigă către Acel ce este veşnic viu!

Şi pasărea găseşte casă acolo şi rîndunica–şi pune în cuib puiul!

Ah, Doamne al oştirilor  şi Împărate, ah cît de scumpe-mi sunt altarele

Şi cît de fericiţi îi faci pe cei ce locuiesc în Casa Ta,

Căci ei tot pot să te mai laude şi aceasta-i şi dorinţa mea!

Ferice sunt acei ce-şi pun a lor tărie-n Tine, şi-n cine locuişte încrederea,

Căci dacă trec prin valea plîngerii, în loc plin de izvoare se preface ea.

Şi binecuvîntări acoperă această vale pe care le aduce timpurie ploaia.

Ei merg dintr-o putere în putere şi se înfăţişează înaintea-Ţi în Sion.

Ascultă rugăciunea mea, O Doamne! Şi ia aminte, Dumnezeul lui Iacov!

Tu, care eşti al nostru scut, vezi, Doamne, şi faţa unsului Tău o priveşte!

Căci mai mult face o zi în curtea Casei Tale decât o mie în altă parte, chiar regeşte;

eu vreau să stau în pragul Casei Tale, decât  în corturile răutății

Tu nu lipseşti de niciun bine pe cei ce duc o viaţă  a dreptăţii.

Căci Domnul este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi dă slavă,

Ferice  este  omul care se încrede în Tine şi care numai Ţie îţi dă laudă!

 

Domnul este Păstorul meu! iunie 22, 2011

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Domnul este Păstorul meu

Şi de nimic eu nu voi duce lipsă

În verzi păşuni mă paşte El

Şi lîngă ape limpezi-mi dă odihnă

El îmi înviorează al meu suflet,

Şi mă povăţuieşte drept, în al Său Nume,

Prin valea morţii `n al meu umblet

Încrezător şi sigur eu pot spune

Că nu mă tem de nici un rău

Căci Tu O, Doamne, eşti cu mine

Mă mîngîi cu toiagul şi nuiaua

Şi-n faţa celor răi îmi întinzi masa,

Cu untdelemn mă ungi şi-i plin paharul,

Iar fericirea şi-ndurarea-Ţi `mi umplu casa,

Ele întotdeauna mă vor însoţi,

Şi -n Casa Ta pîn` la sfîrşit voi locui!

În Algeria vor să închidă bisericile creştine iunie 17, 2011

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , ,
add a comment

 Creştinii din Algeria experimentează un nou val de persecuţii. Guvernatorul provinciei Bejaia, din Algeria a emis un decret prin care “toate cladirile destinate închinării religioase – în afara celor musulmane – vor fi închise definitiv”. Au trecut cîţiva ani de cînd ei au închis 12 biserici, acum creştinii sunt îngrijoaraţi de cele 7 biserici rămase şi încă cîteva case, în care creştinii se adună la închinare, care se spune că trebuie închise. Aproximativ 97% din Algeria e islamică cu o minoritate mică de creştini. Recent, un soţ şi tată tînăr a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru că a încălcat legea cu privire la blasfemie. I-a dat vecinului său un CD despre creştinism. (Voice of the Martyrs, Open Doors. June 2011)

Rugaţi-vă pentru creştinii care sunt persecutaţi ca ei să rămînă statornici în credinţă şi pentru ca legile care cer încearcă să închidă bisericile să nu treacă, dar să li se redea libertatea si dreptul de a se închina în clădirile care le-au slujit în calitate de biserici pînă a fi închise.

Manifestarea Duhului Sfînt în cei credincioşi iunie 12, 2011

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Astăzi sărbătorim un eveniment important pentru toţi creştinii şi anume – coborîrea Duhului Sfînt, care a avut loc la Ziua Cincizecimii.  Cu ocazia acestei sărbători le dorim  tuturor vizitatorilor blogului o viaţă călăuzită de puterea Duhului Sfînt, prin care să fie slăvit şi glorificat Numele lui Dumnezeu!

Te-ai întebat vreodată care a fost cauza transformării radicale care avut loc în viaţa ucenicilor, care s-au ascuns în odaia de sus şi nu îndrăzneau să se arate.  Ce l-a făcut pe Petru, care a cedat în faţa unei slujnice şi l-a trădat pe Mîntuitorul, să vorbească cu îndrăzneală în faţa mulţimii chiar dacă i s-a interzis categoric să mai facă aceasta. Ce s-a întîmplat de a putut dormi liniştit în închisoare  chiar dacă ziua următoare trebuia să fie judecat? Ce s-a întîmplat cu toţi aceşti oameni simpli fără stofă de teolog şi fără carte de au ajuns să adune mulţimi de mii de oameni şi să le vorbească cu îndrăzneală despre nădejdea pe care o au şi despre împlinirea Scripturii!

Nu este un alt secret decît cel prin care s-a împlinit făgăduinţa scrisă în Faptele Apostolilor 1:8, „Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.”

Duhul Sfînt care s-a pogorît la Cincizecime peste ei a fost şi este sursa puterii şi îndrăznelii cu care apostolii au putut să-şi biruie propriile temeri şi frica. Ai îndrăzneala să vesteşti Cuvîntul, ai curajul să mărturiseşti lucrările şi minunile pe care Dumnezeul la face în viaţa ta?

Atunci cînd au fost prinşi şi li s-a interzis să mai vestească Cuvîntul apostolii au înălţat o  rugăciune lui  Dumnezeu cerînd: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvîntul Tău cu toată îndrăzneala,   şi întinde-Ţi mîna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfînt, Isus.” Fapte Apostolilor 4:28-30
Care a fost răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune?  „După ce s’au rugat ei, s’a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s’au umplut de Duhul Sfînt, şi vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. „ Fapte 4:31

Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm conduşi întotdeauna de Duhul Sfînt pe care El ni l-a dat ca să avem îndrăzneala pe care au avut-o şi apostolii de a duce Evanghelia pînă la marginile lumii.