jump to navigation

Rugăciunea ucenicului ianuarie 28, 2011

Posted by alaandrei in Social.
2 comments

„Învaţă-mă, Doamne, calea orînduirilor Tale, ca s’o ţin pînă în sfîrşit!

Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s’o ţin din toată inima mea!

Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.

Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre cîştig!

Abate-mi ochii dela vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!

Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău, făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!

Depărtează dela mine ocara de care mă tem! Căci judecăţile Tale sînt pline de bunătate.

Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!”

Reclame

Replica evanghelicilor la filmul Jurnal TV despre secte ianuarie 25, 2011

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , ,
add a comment