jump to navigation

Femeia care preţuieşte înţelepciunea (continuare) martie 9, 2010

Posted by alaandrei in Femeile Bibliei fără Nume.
Tags: , , , ,
trackback

În 2 Cronici capitolul 9 ni se vorbeşte din nou despre  împărăteasa  din Seba. Aici este descrisă din nou faima lui Solomon, care a ajuns pînă la împărăteasa din Seba. Aici ni se spune la specific a folosit Solomon lemnul mirositor: ” a făcut … scări pentru Casa Domnului şi pentru casa împăratului, şi arfe şi alăute pentru cîntăreţi. Nu se mai văzuse aşa ceva în ţara lui Iuda. ” v. 11,12 La rîndul  lui, împăratul Solomon a dat împărătesei tot ce a dorit şi tot ce a cerut ea. Vedem că datorită măreţiei pe care o vede, şi prin felul în care vorbeşte, Solomon, împărăteasa aduce daruri, care sunt folosite în Casa Domnului.

Deci, aici o vedem pe împărăteasa care găseşte timp, care merge cale lungă, care este interesată să cunoască înţelepciunea dată de Dumnezeu, să audă cu urechile ei cum va răspunde  împăratul Solomon la întrebările inimii ei. Această femeie caută înţelepciunea, aleargă după ea. Nu-i ajungeau ei toate bogăţiile pe care le avea, şi să spună: „Sunt mulţumită!”? Nu, ci ea s-a gîndit: „Eu preţuiesc atît de mult această înţelepciune, încît vreau să investesc timp şi să văd cum arată această înţepciune, vreau să o aud cu urechile mele.”

Ce înveţi de la împărăteasa din Seba? Doreşti şi tu înţelepciunea mai mult decît mărgăritarele? Cum se poate găsi această înţelepciune? Ea se găseşte în Cuvîntul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: „… dar cel ce m’ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău … Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău.” Proverbe 1:33, 2:10 Cînd? Atunci cînd o cauţi, cînd o doreşti şi o ceri de la Dumnezeu. De ce dorim noi înţelepciune? Pentru că vrem să trăim potrivit cu Cuvîntul lui Dumnezeu.

Care este înţelepciunea adevărată? Vedeţi că împărăteasa a venit şi a pus multe întrebări pe care le avea în inima ei, iar Solomon a ştiut să răspundă la toate. Atunci cînd cauţi înţelepciunea lui Dumnezeu, care se găseşte pe paginile Sfintei Scripturi, Dumnezeu îţi va da înţelepciune şi pricepre, în aşa fel întcît să ai cunoştinţă şi desfătare în voia lui Dumnezeu, să ştii cum să citeşti Cuvîntul lui Dumnezeu, şi să-l aplici în viaţa ta, la toate nevoile tale.  Această este înţelepciunea adevărată şi o poţi găsi, o poţi avea, dacă o ceri de la Dumnezeu.

În Noul Testament, Domnul Isus o menţionează pe această împărăteasă. Matei 12:38-41 ne arată contextul în care Domnul Isus foloseşte acest exemplu. „Atunci unii din cărturari şi din Farisei au luat cuvîntul, şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn dela Tine!” Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decît semnul proorocului Iona.  Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pîntecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pămîntului. Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l vor osîndi, pentru că ei s’au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decît Iona.”

Astfel, Domnul Isus se prezintă ca fiind Cel mai mare. Ei nu cred în El, Îl tot ispitesc, şi apoi Isus dă exemplul cu împărăteasa de la miazazi, care este împărăteasa din Seba. Aceasta se va scula alături de bărbaţii din Ninive, care s-au pocăit, atunci cînd Iona le-a propovăduit Evanghelia, această împărăteasă „se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l va osîndi, pentru că ea a venit dela marginile pămîntului, ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decît Solomon.” v.42 Acest Unul, care este Domnul Isus,  El, Dumnezeirea întrupată, El este Cel care dă înţelepciune, El este înţelepciunea.

În Luca 11:31, Domnul Isus vorbeşte din nou despre împărăteasa de la miazăzi, după ce, în versetul 28, Isus spune celor de Îl ascultau: „Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi-l păzesc!” Care este adevărata fericire? Care este adevărata înţelepciune? Este să asculţi de Cuvîntul lui Dumnezeu: nu numai să-l asculţi, dar să-l şi împlineşti.

„Pe cînd noroadele se strîngeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decît semnul proorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru Niniviteni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam, şi-i va osîndi; pentrucă ea a venit dela capătul pămîntului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decît Solomon.” v.29-31 Deci, vedem că Domnul  Isus o foloseşte pe împărăteasa de la miazăzi ca exemplu: ea a fost o femeie care a dorit, care a căutat, care a vrut să audă înţelepciunea lui Solomon.

Înţelepciunea se caută, se doreşte, şi se cere; Dumnezeu spune că El o dă cu mînă largă tuturor celor care o cer. În Proverbe 8:11 citim: „Înţelepciunea preţuieşte mai mult decît mărgăritarele, şi nici un lucru de preţ nu se poate asemăna cu ea.”

Vedem că această împărăteasă, deşi a avut tot ce i-a trebuit, a înţeles că înţelepciunea preţuieşte mai mult decît mărgăritarele, şi că nici un lucru de preţ nu este asemenea ei, nu are o valoare atît de mare ca înţelepciunea. „Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea, şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.” v.12 Observăm că înţelepciunea locuieşte în minte, acolo ea chibzuieşte  planuri. Acestea sunt planuri care duc la viaţa, planuri după sfatul şi voia lui Dumnezeu, care se găsesc în Cuvîntul lui Dumnezeu. Domnul spune: „De la mine vine sfatul şi izbînda, eu sunt priceperea, a mea este puterea.” v.14

Nu vrei şi tu să cauţi înţelepciunea ca împărăteasa  de la miazăzi, care a avut tot ce i-a trebuit, şi totuşi s-a deranjat, a umblat, a căutat, pentru că a înţeles că înţelepciunea preţuieşte mai mult decît mărgăritarele, că ea vine de la Dumnezeu. El este Cel care îţi dă priceperea, sfatul, şi izbînda. Numai cere-o, caut-o, şi El ţi-o va da. Doreşti tu acest lucru? Atunci vei avea bogăţie, slavă, şi Dumnezeu îţi va da înţelepciunea în vorbire, pentru că tot Dumnezeu spune: „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor, este priceperea. Prin mine ţi se vor înmulţi zilele, şi ţi se vor mări anii vieţii tale.” Proverbe 9:10-11  Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept, de aceea alege să fii înţelept pentru tine, pentru cei din jurul tău şi pentru slava lui Dumnezeu.

Mia Oglice, Femeile Bibliei, Un studiu Biblic despre „Femeile fără Nume”

Reprodus cu permisiunea autoarei

Reclame

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: