jump to navigation

Ştiri creştine – Birmania februarie 28, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Christian Solidarity Worldwide (CSW) raportează că peste 70 de case, o clinică mobilă şi 2 şcoli din Birmania de est au fost arse de către patrula militară intesificînd ofensiva asupra minorităţii creştine Karen. Alte şcoli au fost închise forţat. Mii de oamenii au fost exilaţi şi încă se ascund de frica atacurilor următoare, conform celor de la Free Burma Rangers (FBR), o organizaţie de asistenţă care lucrează în zona de conflict. Benedict Rogers, liderul echipei din Asia de Est de pe lîngă CSW, a spus, „Atacurile acestea din urmă servesc drept dovezi clare  a unui plan brutal de curăţire etnică împotriva minorităţilor, instigat de regimul militar din Birmania.” Între timp, guvernul regal tailandez şi liderii militari locali ameninţă să forţeze cele 3.000 de refugiaţi Karen, care temporar trăiesc în tabere situate la frontiera dintre Birmani şi Tailanda, să se întoarcă în Birmania fără protecţie. RELIGION TODAY 12 Feb.’10/CSW
Rugaţi-vă pentru minoritatea etnică Karen care sunt forţaţi să se întoarcă în Birmania fără să le se ofere protecţie. Rugaţi-vă şi pentru oranizaţia Christian Solidarity Worlwide.

Reclame

Emma Morosan – La Calvar februarie 28, 2010

Posted by alaandrei in Video.
Tags: , ,
1 comment so far

Gabi Iluţ – În aşteptare februarie 26, 2010

Posted by alaandrei in Video.
Tags: , ,
add a comment

Ştiri creştine – Laos – închinarea sub ameninţarea cu arme februarie 26, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

În jur de 100 de oficiali locali, poliţia şi sătenii au îndreptat armele ţintind în capurile creştinilor în timpul serviciului de duminică dimineaţa într-un sătuc din Laos, în ianuarie, scoţîndu-i cu forţa din biserică dar şi din casele lor, după cum comunică organizaţia pentru Drepturile Omului şi Libertăţii Religioase din Laos. 45 de creştini adulţi şi copii au fost excortaţi într-un cîmp deschis, în timp ce oficialii au confiscat bunurile lor personale din case şi au distrus 6 dintre acestea. De atunci, oficialii au postat poliţia locală la intrarea în satul Katin ca să nu permită întoarcerea creştinilor în sat. Bărbaţii, femeile şi copiii dorm de atunci  pe pămînt, în pădure, fără hrană suficientă şau unelte necesare pentru a supravieţui. Mai mult de atît, oficialii au venit  la locul unde creştinii sunt forţaţi să se afle şi le-au interzis să construiască  locuri de adăpost, odonîndu-le să doarmă pe pămînt. Laos este o ţară comunistă dintre care 1.5 % sunt creştini şi 67% budişti. COMPASS DIRECT.

Rugaţi-vă pentru creştinii din Laos ca să rămînă tari în credinţa lor, necătînd la aceste persecuţii. Rugaţi-vă pentru oficialii locali şi poliţie ca să fie atinşi de dragostea lui Dumnezeu şi să ajungă să creadă în Dumnezeu, la fel ca şi Pavel care la început a persecutat biserica primară.

Adi Gliga – Iartă-mă februarie 25, 2010

Posted by alaandrei in Video.
Tags: , ,
add a comment

Psalm 38 februarie 25, 2010

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Psalm 38

I praise You Lord because You saved me

And kept my enemies from gloating over me,

I cried to You for help and for the healing

You’ve answered to my cry – redeeming,

Restoring my entire life and being

And from the grave you lifted up my feeling.

I sing my praises to you Lord and God,

Remembering all things that you have done,

Your anger lasting only for a moment

But goodness for a lifetime as a monument

Tears flooding all my soul by night

But joy comes in the morning…

You changed my sadness into joyful dance

You took away my sorrow fence

I cannot keep my heart in silence

I have to shout so that all people notice

Lord you are my God, You are my defense

I will forever give You thanks…

Învaţă engleza în 10 zile cît alţii într-un an!!! februarie 24, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , ,
3 comments

Eficienţa metodei EFNL (English for a New Life) au experimentat-o un mare număr de oameni care au învăţat rapid şi temeinic limba Engleză. În cadrul şcolii EFNL deja 10 ani se organizează tabere de studiere a intensive limbii Engleze având la bază textele biblice. (mai multe)

Rugăciunea şcolarului februarie 23, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Fiinţă Preaînaltă,

Făcătorul celor văzute şi nevăzute,

Înţepciune şi Bunătate nemărginită,

Dumnezeule Preasfinte,

Izvorul înţelepciunii

primeşte binecuvîntările ce se aduc Ţie

din buze nevinovate,

ascultă rugăciunile ce le înalţăm

către veşnicul Tău scaun.

Întăreşte Preabunule,

pe stăpînitorii noştri

bisericeşti şi cetăţeneşti.

Păzeşte cu harul Tău pe

părinţii noştri, pe învăţătorii

şi profesorii noştri

care se ostenesc pentru noi;

întîmpină trebuiţele lor

şi-i mîngîie în necazuri.

Fă să se pogoare pe pămînt şi prin noi

Pacea

Dragostea

Bunăîntelegerea

şi toate darurile cereşti.

Luminează mintea noastră,

Întăreşte-ne a săvîrşi învăţăturile

după voia Ta,

arată-ne calea Ta, calea faptei bune,

să putem fi folositori nouă înşine

părinţilor care ne-au născut

şi îngrijesc de noi,

şi Patriei în care ne bucurăm de

darurile Tale.

Primeşte Preaîndurate Doamne,

plecarea genunchilor noştri,

binevoieşte a lua aminte la

smeritul nostru glas.

Trimite-ne darul Tău şi ne învredniceşte

a petrece cursul vieţii cu înţelepciune

şi fapte bune,

ca să se mărească de noi

Preasfînt numele Tău

în veci

Amin

The Past Continuous Tense februarie 22, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
add a comment


The Past Continuous Tense  se formează în felul următor:

Forma afimativă

Pron+ to be +Particiul I

Forma interogativă

to be+ Pron+ Paticipiul I

Forma negativă

pron+ To be+ not+ Participiul I

I was praying

You were praying

He was praying

She was praying

We were praying

You were praying

They were praying

Was I praying?

Were you praying?

Was he praying?

Was she praying?

Were we praying?

Were you praying?

Were they praying?

I was not praying

You were not praying

He was not praying

She was not praying

We were not praying

You were not praying

They were not praying

Se utilizează:

 1. Pentru a exprima o acţiune în progress la un anumit moment din trecut:
  I remember that at 2 o’clock my sisters were helping our mom in the kitchen.
 2. Pentru a arăta că o acţiune avea loc la un anumit timp, cînd ceva mai important sau dramatic s-a întîmplat:
  Jesus was sleeping in the boat when a there came down a storm of wind.
 3. Pentru a arăta că mai multe acţiuni se întîmplau simultan în trecut.
  When I was reading, my fiend was doing her homework and the children were playing outside.
 4. În vorbirea Indirectă, pentru a exprima forma  Present Continuous din vorbirea Directă:
  „I am working now,”  the little boy explained.
  The little boy  explained that he was working then.
 5. Pentru a da importanţă unei înţelegeri văzută din trecut:
  Their parents didn’t come to their place that evening because they were taking the plane to Paris.
 6. Cu adverbul always pentru a exprima o acţiune repetată în trecut care necăjea pe vobitor:
  The two students were always laughing during my classes.
 7. În propoziţia condiţională, pentru a exprima Present Conditional  în desfăşurare:
  What would you say if they were coming for dinner?

La mulţi ani Andrieş Jr. !!! februarie 21, 2010

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , ,
5 comments

Cînd te-am ţinut în braţe, întîia oară-n viaţă

Eram prea fericită, de toate am uitat,

Cînd te priveam la faţă, eram înmărmurită,

De-aşa minune care din mine s-antrupat!

Sunt unşpe ani de-atuncea,

Dar chiar şi-acuma simt,

Fiorul fericirii că eşti pe-acest pămînt,

Mă bucur mult că Domnul ne-a binecuvîntat,

Cu-aşa comoară scumpă, cu-aşa un scump băiat!

Noi îţi dorim cu toţii ani mulţi şi fericiţi,

Să bucuri pe tot omul şi pe ai tăi părinţi.

Să faci din Domnul tare, un loc de adăpost,

Şi-orice de se-ntîmplă din toate vei fi scos.

Să-ţi împlinească Domnul tot ce tu îţi doreşti,

Dar mai întîi de toate, pe El să Îl iubeşti!

Să ai şi sănătate şi-nţelepciune multă,

Pe ea o dobîndeşti de studiezi Cuvîntul!

Noi te iubim şi-n toate alături îţi vom sta!

La mulţi ani îţi dorim cei din familia ta!

Adi Gliga – N-am meritat februarie 20, 2010

Posted by alaandrei in Video.
Tags: , , , ,
add a comment

Cine din noi a meritat ca cineva să moară în locul nostru? Ce avem deosebit sau bun în noi pentru care am fi meritat o asemenea jertfă? Ce am făcut noi pentru alţii ca să căpătăm aşa o favoare?

Participiul trecut (II) în limba engleză februarie 19, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

THE PAST PARTICIPLE

Este una din cele patru forme ale verbului  în limba engleză. Se termină în –ed pentru verbele regulate şi are o formă specială pentru verbele neregulate: done, seen, brought

Se utilizează:

1. În calitate de adjectiv:
an uneaten  loaf –
o franzelă nemîncată

a pruned branch – o ramură curăţită

2. Ca parte din formele verbelor la perfect (adică după verbul to have)

They have finished their work. Ei au terminat lucrul.

Jim has eaten his lunch. Jim a mîncat prînzul.

THE PRESENT PERFECT SIMPLE

Affirmative Interrogative Negative
I/you/we/they/ have written

He/she/it   has written

Have I /you/we/they written?

Has he/she/it written ?

I/you/we/they have not (haven’t) written

He /she/it has not (hasn’t) written

UTILIZAREA:

 1. Cînd suntem interesaţi în rezultatul acţiunii fără ca timpul să fie specificat:
  I have finished my work.
 2. Cînd acţiunea din trecut continuă pînă în prezent:
  Many pupils have learnt in this school. (în trecut, acum şi în viitor)
 3. Pentru a exprima activităţi  repetate de cîteva sau multe ori în trecut(timpul nu este specificat)
  Pete has eaten in that restarant  many times.
 4. Cu cuvinte care denotă perioada de timp care inca nu s-a incheiat: today, this morning, this week, this month, this year, all day, all night.
  Last week we wrote three letters, but this week we have written only one.
 5. Cu adverbe de timp nehotărîte: ever, never, often,
  He has never visited New York.
  Have you ever shaken hands with the prezident?
 6. Cu cuvintele since şi for :
  Erica has lived in this city since 1998.
  I have known Ben for ten years.

PRESENT PERFECT  SAU SIMPLE PAST

 1. Simple Past exprimă o activitate  care a avut loc la un anumit timp în trecut:
  I finished my work one hour ago.
  I was in Europe in 2005/three years ago/last year.
 2. Present Perfect exprimă o activitate fără a specifica timpul:
  I have already finished my work.
  I have been in Europe many times/several times/once.

Ştiri creştine – Irak, Mosul februarie 18, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Trei creştini  au fost ucişi de duminică pînă marţi în oraşul neliniştit Mosul.

Liderii creştini sunt nemulţumiţi de felul în care forţele speciale „stau şi privesc” cum creşte numărul atacurilor asupra minorităţilor religioase în perioada premegătoare alegerilor parlamentare.

Marţi un bărbat înarmat a sărit dintr-o maşină, deschizînd focul aspura a doi studenţi creştini. Apoi a fugit împreună cu ceilalţi doi bărbaţi care se aflau în maşină.

Zia Toma, 21 ani, sudent la inginerie, a fost omorît iar Ramsin Shmael 22 ani, student la farmaceutică a fost rănit. Ambii studenţi erau creştini asirieni.

Tot în Mosul au fost ucişi doi poliţişti şi alţii 9 au fost răniţi într-un atac cu bombă.

Atacul studenţilor a fost precedat de uciderea altor doi proprietari creştini de mangazine în atacuri diferite. Iar acestea de marţi au fost precedate de alte două crime care au avut loc luni şi duminca.

Yahya Abid Mahsoob,  Preşedintele Comitetului Drepturilor Omului al Consiliului provincial din Ninive, a condamnat aceasta companie organizată îndreptată împotriva creştinilor şi au făcut apel către foţele locale şi guvernamentale ca să ia toate măsurile necesare pentru protecţia creştinilor.

Astfel de atacuri au loc în mod regulat în Mosul şi regiunile de linga provinciile Ninive, fiind considerate zonele cele mai violente din Irak.

Adăugarea terminaţiilor -ing şi -ed în limba engleză februarie 17, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , , ,
add a comment
END OF VERB DOUBLE CONS SIMPLE FORM   – ING    -ED
– E NO smile smiling    smiled

hope hoping    hoped

ing form: drop the –e, add – ing.

–  ed form: just add –d.

Two consonants NO help helping    helped

learn learning learned

If the verb ends in two consonants, just adding, ored.
Two vowels + One consonant NO Rain   raining  rained

Heat  heating  heated

If the verb ends in two vowels + a consonant, just add –ing or –ed.
One vowel + One consonant YES

One syllable verbs

Stop stopping  stopped

Plan planning planned

If the verb has only one syllable and ends in one vowel + one consonant, double the consonant to make the –ing or –ed form.
NO

Two syllable verbs

`visit  visiting  visited

`offer offering  offered

If the first syllable of a two syllable verb is stressed, don’t double the consonant.
YES Pre`fer preferring preferred

Ad`mit admitting admitted

If the second syllable of a two- syllable verb is stressed, double the consonant.
-Y NO Play playing    played

Enjoy enjoying enjoyed

Worry worrying worried

Study studying   studied

If the verb ends in a vowel +-y keep the –y. Do not change it to –i.


If the verb ends in a consonant + – y keep the –y for the –ing form, but change the –y to i to make the –ed form.

E Die dying       died

Tie tying        tied

– ing form: Change  – ie to –y and add – ing.

ed form: Just add – d.

SOME/ANY/NO – adjective nehotărîte februarie 15, 2010

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
2 comments

SOME  şi ANY au sensul de o cantitate sau număr nedefinit. Ele pot fi întrebuinţate înainte de substantive la singular şi plural.

SOME este utilizat:

1)În propoziţii afirmative:
Mary gave me some details about the incident.

Maria mi-a dat cîteva detalii despre incident.

2)În propoziţiile interogative care exprimă o ofertă sau o invitaţie:

Would you like some tea?

Doriţi (nişte)ceai?

3)În propoziţii interogative cînd anticipăm un răspuns afirmative:

I saw my friend near a flower shop with a lovely bouquet in her hand. I asked her, „Have you bought some flowers?”

Am văzut-o pe prietna mea  cu un buchet draguţ în mînă. Am întrebat-o, „Ai cumpărat (nişte)flori?)

4)În propoziţii interogative cînd întrebarea nu se referă nemijlocit la adjectivul some:

Why have they decorated the room with flowers and some of my pictures?
De ce au decorat odaia cu flori şi unele din tablourile mele?

5) În propoziţii negative cînd sensul este afirmativ:

Father never comes home without bringing us some goodies.

Tatăl niciodată nu vine acasă fără să ne aducă nişte bunătăţi.

6) Cu sensul de „certain”(anumit):

Some children believe they must receive everything they want.
Anumiţi copii cred că trebuie să primească tot ce doresc.

7) Uneori pentru a sugera un sens emoţional de evaluare, „extraordinary”, fie pozitiv sau negativ. Numai contextul poate arăta care sens îl sugerăm:
Have you heard Henry’s latest poem?

Yes, I have. That’s some poem! (a real, true poem)

Ai citit ultima poezie a lui Henry?

Da. Aceasta e  poezie! (pozitivă)

Henry will never be a real poet. He writes some poems! (sens negativ)

Henry niciodată nu va fi un poet adevărat. El scrie nişte poezii! (negativ)

ANY este utilizat:

1)În propoziţii negative ca înlocţiitorul lui  SOME.
They haven’t any bread since the beginning of this week.

Ei nu au pîine de la începutul săptămînii.

2)După cuvintele hardly, scarcely şi barely (care poartă sens negativ)
We have hardly any money.

Noi abia de mai avem ceva bani.

3)În propoziţii interrogative cînd nu ştim ce răspuns vom primi:

Is there any milk in the bottle.

Este ceva lapte în sticlă.

4)În propoziţiile afirmative  cu sensul de “no matter what”(indiferent de ceea ce):

Any help will be welcome.

Orice ajutor va fi binevenit.

5) După “if”:
If they find any books on education, they will buy them.

Dacă ei vor găsi cărţi despre educaţie, ei le vor cumpăra.

6)În exprimarea unei îndoieli:

He didn’t think there were any people in the house.
El nu credea că în casă sunt oameni.

NO este utilizat cu verbe affirmative pentru a exprima negativul, ca o alternativă a vebului negativ +ANY:

We drink no wine.

(We don’t drink any wine.)

Noi nu servim vin.

Din Litonia la Londra – ajutată de… un înger februarie 14, 2010

Posted by alaandrei in Îngeri şi miracole.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

De origine sunt din Litonia, unul din statele Baltice, dar acum sunt cetăţean englez. Într-o dimineaţă tristă şi ploioasă am părăsit casa mea din Litonia, părinţii, toţi cei dragi, prieteni, biserica şi ţara pentru a veni în Marea Britanie cu scopul de a fi pregătită pentru o vocaţie specială.

Din Litonia trebuia să călătoresc prin Lituania, Germania, Olanda şi Belgia. Apoi de la Bruxelles la Ostende  pentru ca să traversez Canalul la Dover. De acolo la destinaţia finală, Londra, toate de una singură, abia ieşind din adolescenţă.

Era deja tîrziu cînd am ajuns la Bruxelles, un însoţitor m-a ajutat să cobor din tren şi un taxi m-a adus la staţia de unde trebuia să iau trenul la Ostende. Şoferul a lăsat bagajul chiar afara şi a plecat. Căutam vre-un hamal dar nu vedeam nici unul.

Sistemul public de anunţuri a făcut un nou apel pe care eu nu l-am înţeles. Oamenii au alergat grăbiţi spre porţi. Era oare acela trenul meu?

Eram agitată, dar fără cineva să mă ajute, nu mă puteam mişca, şi oricum nu am auzit denumirea Ostende în anunţ.

În cîteva minute staţia era pustie şi m-a simţit înfiorător de singură. Eram foarte obosită fiind în drum toată ziua şi toată noaptea, şi ultimile două nopţi nu am dormit prea bine şi nici în noaptea înainte de plecare nu am putut închide un ochi. Vis-a-vis de staţie era un depozit de cherestea în care cîţiva lucrători verificau şi marcau lemnul împrăştiat peste tot în curte. În timp ce-i priveam, m-am gîndit că poate unul din ei îmi va putea ajuta să duc bagajul pînă la intrarea in gară de trenuri, şi poate şti cînd este trenul la Ostende.  Doi dintre bărbaţi lucram mai aproape de drum. Nu ştiam nici franceza, nici flamanda, şi în afara de limba maternă, puteam vorbi doar germana.

„Poate ei înţeleg puţină germană”, m-am gîndit.

Dar mă temeam să mă apropii de ei. Puteam fi jefuită! Mă temeam de acest lucru şi în timp ce mă aflam pe tren, pe timp de noapte. Ar fi fost şi mai rău dacă mi-ar fi luată geantă în care era paşaportul şi viza pentru Marea Britanie, cît şi biletele pentru toată călătoria. Probabil că trenul la Ostende a plecat înainte ca eu să fi ajuns la staţie. Ce să fac mai departe?

Nici un hamal sau portar nu era nicăieri. Staţie părea părăsită. Se apropia noaptea, iar eu eram foarte neliniştită, deci acolo, la intrarea în gară, înconjurată de trei geamantane, şi cu o chitară în mînă, am închis ochii şi m-am rugat: „Doamne trimite pe cineva care poate vorbi Germana şi care mă poate ajuta!”

Nu mă aşteptam ca cineva în acele locuri, să poată vorbi una din limbile statelor Baltice. Era prima dată cînd ieşeam din ţara mea şi atît de departe de casă, deşi ştiam că cei de acasă  se roagă pentru mine.

Am privit din nou spre depozitul de cherestea. Încă nu se întunecase si puteam vedea bine curtea.  Atunci am văzut un alt bărbat în mijlocul curţii care se deosebea de ceilalţi lucrători. De fapt ai putea să-l iai drep un om de afaceri, pe care nici cum nu te-ai aştepta să-l vezi în mijlocul unui depozit de cherestea. Purta o haina de trei sferturi şi o pălărie.  Arăta de parcă ar fi trebuit să aibă şi o geamantan dar nu avea nimic în mînă.

Îl priveam în timp ce-şi făcea drum spre gara de tren. Dar eram nedumerită: „Cum de a ajuns în mijlocul depozitului de cherestea? Acesta era blocat de un zid inalt de cărămidă.” Straniu, mi-am zis, ei îl tratează de parcă n-ar exista. Mă gîndeam că l-ar fi întrebat ce făcea acolo.

Nici el nu le-a vorbit. El s-a apropiat de gară şi apoi a intrat în poarta din partea dreaptă. Eu stăteam în partea stîngă, aşa că fără să meargă mai departe, el s-a îndreptat spre mine şi m-a întrebat politicos în limba Germană: „Vă pot ajuta? V-am văzut stînd singură.” El avea atît blîndeţă şi compasiune în voce. „Eu caut un hamal pentru ca să ajug la trenul ce pleacă spre Ostende.” „Trenul d-ra a plecat şi mă tem că nu mai este nici un tren în această seară.” Eram uluită şi nu-mi trecea prim minte nici un răspuns. Atunci el a sugerat: „Aţi putea sta peste noapte într-un hotel şi pleca mîine dimineaţă.”

„Dar eu nu cunosc nici un hotel şi sunt străină aici, în plus, ar putea oare fi deschis vreun hotel aşa tîrziu?” Eram cuprinsă de panică. „Eu cunosc un hotel privat în suburbie, ” m-a asigurat el. „Îmi permiţi să te duc acolo.” „Dar am avea nevoie de un taxi,” am spus eu amînînd plecarea, fiindu-mi frică că aş putea fi luată într-o călătorie nu prea plăcută. „Nu avem nevoie de un taxi, e doar la 10 minute depărtare – putem merge pe jos.

„Dar ne trebuie un hamal pentru tot bagajul meu”, am venit eu cu o altă obiecţie.  „Nu avem nevoie de un hamal, să lăsăm bagajul la camera de păstrare de unde îl poţi lua dimineaţa cînd te întorci. Nu vom da geanta ta la păstrare pentru că vei avea nevoie de lucrurile din ea în această seară. „

Spunînd aceasta a ridicat cele două geamantane de parcă ar fi fost uşoare ca pana, deşi era mijlociu de statură şi nu arăta atletic. Am luat geanta mea mică şi chitara şi l-am urmat. Cînd am ajuns la camera de păstrare, a pus cu geamantanele pe tejghea cu uşurinţă. Am lăsat şi chitara.

Se părea că el preluase „cazul meu”. Mă simţeam ca o fetiţă mică lîngă tăticul meu. Frica s-a schimbat în fericire şi un sentiment de siguranţă m-a învăluit complet. „Acum te voi duce ca să poţi schimba nişte bani.” El mi-a spus cîţi bani voi avea nevoie să schimb pentru ca să pot plăti hotelul, taxiul şi hamalul în dimineaţa următoare. Apoi  a adăugat, „Voi comanda un taxi şi un hamal pentru mîine, îi voi da adresa hotelului la care stai si îi voi spune unde să te aducă.”

Am căpătat nişte bani Belgieni de la un ghişeu puternic luminat, şi de la luminile acelea puternice el m-a condus pe o stradă slab iluminată, dar nici un gînd de teamă, că cineva o să-mi fie furată geanta în întuneric, nu mi-a trecut prin minte. Curînd eram pe un pod travesîndu-l pentru a ajunge pe cealaltă parte, şi pentru a întreţine conversaţiea, el mi-a povestit totul despre oraş, dar eram surprinsă că nici o dată nu m-a întrebat de unde sunt sau de ce plecam în Anglia. Toată oboseala şi anxietatea s-au evaporat, pacea mi-a umplut inima şi mergeam veselă lîngă străinul care-mi ducea valiza.

Am ajuns la hotel care se afla pe o străduţă liniştită, şi am intrat pe verandă.  El a pus jos valiza şi a sunat din clopeţel. Uşa s-a deschis şi a apărut o femeie de vîrstă mijlocie şi spre surprinderea mea, străinul meu amabil nu i-a vorbit în Germană, ci cum mi s-a părut mie franceza sau flamanda. Mai degrabă am avut impresia că s-a scuzat pentru ora tîrzie, şi probabil a menţionat şi faptul că nu vorbesc decît germana, pentru că femeia s-a întors şi mi-a spus în germana: „Vă voi arăta camera.”

Străinul mi-a reamintit să iau şi valiza cu mine. Erau două camere drăguţe chiar la ieşirea de pe verandă, care ducea din una în cealaltă. „Ambele camere sunt libere în această seară, poţi alege oricare dintre ele.” „Voi sta în prima, mă aranjează chiar foarte mult.”  „Bine, eu plec să-i spun domnului care a venit cu tine că ai hotărît să iai camera, el probabil aşteaptă pe verandă.” Ea a plecat grăbită, dar s-a întors foarte nedumerită. „El a plecat! A dispărut complet! Cum a putut face una ca asta? Am privit şi în susul şi în josul străzii. Nu este nici urmă. Nu pot să cred.” Ea mă privea iscoditor, parcă aşteptînd vreo explicaţie, apoi i-a a adăugat, „Oricum, el mi-a spus că va comanda un taxi pentru tine.” „Da, asta mi-a spus şi mie.” „Bine atunci, dacă vrea să comande un taxi, el trebuie să treacă podul. Nu este altă cale, pe care ar putea ajunge la gara, aşa dar,  în două minute va fi pe pod!”

Ea mă privea parcă în căutarea unei soluţii, dar nu puteam să-i ofer nici una. În camera mea m-am gîndit la tot ce s-a întîmplat. La început apariţia lui neaşteptată în depozitul de cherestea, printre lucrătorii care nici nu bănuiau prezenţa lui acolo. Chiar după ce m-am rugat, „Trimite-mi un ajutor care poate vorbi germana.” El s-a apropiat şi ştia că nu sunt o belgiană. Primele sale cuvinte au fost în germană. Apoi el ştia că nu aveam nici mărci germane şi nici bani belgieni. Apoi puterea de care a dat dovadă cînd a dus valizele şi plus la toate – dispariţia lui ciudată.

Mulţumitoare dar nu obosită, m-am strecurat în aşternutul alb ca zăpada  şi am adormit imediat.

Dimineaţa clopoţelul a sunat şi acolo se afla un şofer care a spus, „Buna dimineaţa! M-a sunat un domn să vin să vă iau.”

Dr. E. K Victor Pearce, Miracole şi Îngeri

Este oare ideia de a ajunge la maternitate „cu voturile” chiar atît de absurdă? februarie 12, 2010

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

Nu chiar atît de absurdă dacă asta ar însemna ca cei care devin părinţi să primească un vot în plus.

Dăm dreptate celor care susţin că avem prea mulţi tineri care încă nu sunt gata să înţeleagă importanţa dreptului la vot, nici să facă o alegere corectă. Da, cei de 16 ani încă nu simt responsabilitatea pe care o poartă participînd la această acţiune. Nu sunt nici destul de consecvenţi şi  „maturi” ca să poată face o alegere care ar contribui la binele lor.

Deaceea credem că acest vot poate fi acordat celor care au devenit părinţi. Cei care au trecut prin aceasta experienţă vor fi de acord, că odată cu apariţia copilului în familie se schimbă multe. Nu doar că părinţii devin mai responsabili şi mai serioşi în aspectul creşterii şi întreţinerii copilului dar aceştea vor fi preocupaţi în egală măsură şi de viitorul lui. Acest fapt îi va face mult mai lucizi şi preocupaţi în a discerne şi a hotărî cui să acorde atît votul lor cît şi cel „al copilului”.

De asemenea credem că aceasta va creşte numărul celor care vor participa la votare.

Totodată aceasta va creşte şi interesul policienilor faţă de familiile care contribuie la dezvoltarea şi creşterea societăţii  anume prin faptul că decid să dea naştere şi să crească copii, contribuind şi la ameliorarea crizei demografice. Prea puţin se face în prezent în acest domeniu, din care cauză am ajuns unde am ajuns…

Ce ziceţi mergem „la maternitate cu votarea”? Mai ales că copiii deja primesc paşaport înainte de a părăsi maternitatea!

Play it by Ear februarie 9, 2010

Posted by alaandrei in Idioms, Limba Engleză.
Tags: , , , , ,
add a comment

improvise as one goes along

– Let’s go to visit John, I’ve heard he is ill.

– Sure. And what’ll we do after that?

– Oh, I don’t know. Let’s play it by ear.

– Well, I would like to have a more definite plan of action.

– Don’t be like that. It’s always interesting to see what God has prepared for us,  not knowing what to expect and deciding what to do as we go along.

Ady Gliga – Vine Isus februarie 8, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , ,
add a comment

FORMA INTEROGATIVA A PROPOZITIILOR CU TO BE februarie 8, 2010

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , ,
6 comments

La formare propozitiilor interogative SIMPLE verbul to be trece in fata:

Afirmativa                        Interogativa                Raspuns

I am right.                       Am I right?                Yes, I am. (No, I am not.)

You are his sister.     Are you his sister? Yes, I am. (No, I am not.)

He is her brother.     Is he her brother? Yes, he is. (No, he is not.)

We are sad.                    Are we sad?               Yes, we are. (No, we are not.)

You are happy.         Are you happy?       Yes, we are. (No, we are not)

They are pleased.      Are they pleased? Yes, they are. (No, they are not.)

PRONUMELE si ADJECTIVELE INTEROGATIVE

La formarea propozitiilor interogative SPECIALE participa adjectivele, pronumele sau adverbele interogative.

WHO [hu:] – cine?

WHOM [hu:m] – cui?, pe cine?

WHAT [wɔt] – ce?

WHICH [wit ʃ]  WHICH of you?– care? care dintre voi?

WHOSE [hu:z] – al cui?

WHAT kind of?  – ce fel de?

Who is he? He is my brother. sau He is John.

Aceasta intrebare se pune:

–          la persoana a III

–          arata gradul de rudenie

–          numele

What is she? She is a doctor.

–          indica profesia

–          indica pozitia sociala

Whose pen is this? – Al cui stilou este acesta?

What book is yours? – Carte este a  ta?

What colour is your dress? – De ce culoare este rochia ta?

ADVERBELE INTEROGATIVE

HOW [hau] – cum?

WHEN [wen] – cand?

WHERE [wεə] – unde?

WHY [wai] – de ce?

He is well. Is he well? How is he?

When are you back? Cand te intorci?

You are sad. Are you sad? Why are you sad?

They are at home. Are they at home? Where are they?

Au fost odată … patru oameni februarie 7, 2010

Posted by alaandrei in Social.
2 comments

Au fost odată patru oameni … unul se numea Toţi, al doilea – Cineva, al treilea – Oricine şi al patrulea – Nimeni.

Şi cum era de aşteptat, ceva important trebuia făcut fără amînare. Toţi era sigur că Cineva îl va face. Oricine ar fi putut să-l facă … dar Nimeni nu l-a făcut. Cineva s-a supărat rău pentru că aceasta Toţi era dator să-o facă. Toţi s-a gîndit că Oricine poate să-l facă, dar Nimeni n-a înţeles că Toţi n-o să-l facă. Deci s-a sfîrşit totul cu aceea că Toţi îl învinuia pe Cineva deoarece Nimeni n-a făcut ceea ce Oricine putea să facă.

Femeia înţeleaptă scapă viaţa cetăţii (continuare) februarie 7, 2010

Posted by alaandrei in Femeile Bibliei fără Nume.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Am spus ca frica de Domnul duce la viaţă şi este începutul înţelepciunii. Această femeie a avut o înţelepciune cu care a putut să înduplece tot poporul şi astfel l-au  prin pe Şeba , i-au tăiat capul, şi ea a făcut întocmai cum a spus: „Iată, capul lui îţi va aruncat peste zid.” Deci,  după ce înduplecă pe tot poporul, ea aruncă capul peste zid şi: „Ioab a sunat din trîmbiţă, s-au împrăştiat de lîngă cetate, şi fiecare s-a dus în cortul lui. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat.” (v.22 b)

Am văzut, deci, că o femeie înţeleaptă ştie prin acţiunile şi prin vorbirea ei să înduplece, să arate că cel vinovat trebuie pedepsit, şi nu toată cetatea. Vedem că această femeie se deosebeşte de celelalte prin vorbirea ei.

În cartea Provebe 16:20 citim: „Cine cugetă la Cuvîntul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul, este fericit.” Cine este cel care se încrede în Domnul şi cine este cel care cugetă la Cuvîntul Domnului? În versetul 21 ni se spune: „Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput.” Dacă ai o inimă înţeleaptă vei cugeta la Cuvîntul lui Dumnezeu, te vei încrede în Domnul. Ce fel de cuvinte vei avea de spus? „… Dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa.” (v.21b)

„Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are.” (v.22a) Vedem că această femei înţeleaptă are dulceaţa pe buzele ei, care duce la ştiinţa, şi anume, ştie cum să pună problemele, cum să înduplece, şi această înţelepciune a ei, exact cum  este descrisă aici, este un izvor de viaţă. (Ea aduce viaţă, şi scapă poporul), dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.” (v. 22b)

În textul nostru  am văzut cum Şeba, un om de nimic, care a vorbit fără înţelepciune, a fost pedepsit pentru nebunia lui, şi anume, oamenii au înţeles că trebuie să fie pedepsit şi capul lui aruncat peste zid. În Proverbe 16, cuvîntul spune în continuare: „Cine are o inimă înţeleaptă, îşi arată înţelepciunea cînd vorbeşte.” (v. 23) Observăm că această femeie, prin faptul că a ştiut să vorbească, dovedeşte că are o inimă înţeleaptă, „şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase.” (v.24)

Din felul ei de vorbire, reiese că această femeie ştie să vorbească, are învăţături plăcute, ştie cum să pună lucrurile în aşa fel încît să aducă viaţă pentru cetatea ei. În Proverbe 16:32 ni se spune: „Cel încet la mînie preţuieşte mai mult decît un viteaz, şi cine este stăpîn pe sine preţuieşte mai mult decît cine cucereşte cetăţi.” Ea fiind o femei înţeleaptă, are înţelepciune, prin vorbirea ei ştie să potolească mînia lui Ioab, şi astfel, prin atitudinea şi prin vorbirea ei arată că, de fapt,  preţuieşte mai mult decît un viteaz.

În Proverbe 18:13 citim din nou cum înţelepciunea se vede în vorbire: „Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea.” Vă aduceţi aminte cum strigă această femeie înţeleaptă: „Ascultaţi-mă, ascultaţi-mă!”? Ea ştie că cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea, şi de aceea ea vorbeşte  abia după ce are încredinţarea că Ioab o ascultă, confirmînd  prin propriile sale cuvinte: „Ascult!”. De ce acţionează astfel această femeie înţeleaptă? Pentru că ea ştie că numai cel care ascultă poate să priceapă ceea ce are ea de spus. „Duhul omului îl sprigineşte la boală; dar duhul doborît de întristare, cine-l va ridica? O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa.” (v. 14-15)

Această femeie are o inimă pricepută, pentru că ea a căutat această înţelepciune, şi astfel din vorbirea  ei se vede că are înţelepciune: „Din rodul gurii îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii.” (v.20-21) În cazul nostru vedem că ştiind cum să pună problemele, această femeie, prin faptul că a fost o femeie înţeleaptă, a ştiut cum să înduplece, şi cum să vorbească. Astfel  ea aduce viaţă cetăţii, şi moarte celui care merită moartea, celui care a vorbit uşuratic, acelui om de nimic, care a adus tulburare.

Vedem contrastul, între femeia înţeleaptă, care aduce pace, şi viaţă cetăţii sale, şi oamenii care vorbesc cu asprime, bărbaţiilui Iuda şi bărbaţii lui Israel, vorbire care produce despărţire. De aceea, Dumnezeu ne îndeamnă, ne spune şi nouă să fim femei înţelepte.

Să urmăm exemplul  acestei femei şi astfel, prin vorbirea noastră, prin înţelepciune care vine de sus, cuvintele noastre să aducă viaţă, iar comportarea noastră să arate că avem o inimă înţeleaptă. De ce? Deoarece am înţeles că moartea şi viaţa sunt în puterea limbii, şi că înţelepciunea care vine de sus se manifestă prin felul nostru de vorbire, prin cuvintele pe care le spunem  datorită înţelepciunii care vine de sus.

Mia Oglice,  Femeile Bibliei, Un studiu Biblic despre „Femeile fără Nume”

Reprodus cu permisiunea autoarei


Ştiri creştine – Uzbekistan februarie 6, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Crăciunul illegal ca şi activitate religioasă neînregistrată a fost pedepsită şi continuă să fie şi în 2010, necătînd la standardele internaţionale de drepturi ale omului. La data de 3 ianuarie, opt ofiţeri de poliţie au organizat un atac asupra unei adunări cu prilejul Crăciunului organizată de o biserică înregistrată oficial. Cînd au fost întrebaţi de ce sărbătorirea Crăciunului este ilegală, poliţiştii au răspuns că Biserica Sfîntă a Evangheliei depline nu “este înregistrată” în satul Umid. Trei din liderii bisericii acum vor trebui să suporte pedeapsă administrativă. De asemenea, în urma activităţii religioase neînregistrate în regiunea de sud Surkhandarya, pastorul Bakhrom Nazarov a fost amendat de peste 83 de ori сu suma de un salariu minim. 21 de oameni au fost reţinuţi şi ţinuţi în închisoare între februarie şi august 2009.  Oricum nu se cunosc cazuri de arestări ale celor care şi-au mărturisit credinţa în ultima parte a anului 2009. Cînd un judecător a fost întrebat ce  ar putea însemna aceasta, el a spus că “ar putea fi din cauza liberalizării sistemului judiciar din Uzbekistan, care are loc la moment.” Să sperăm ca anume aceasta este adevărata cauză şi nu alta.

LISTA NEAGRĂ A PERSECUTORILOR februarie 5, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , ,
add a comment

Timp de 8 ani la rind, Korea de Nord din nou şi din nou s-a clasat pe locul întîi pe Lista anuală de monitorizare din lume a organizaţiei Open Doors. Represiunea în curs de desfăşurare a  creştinilor din Iran a mutat acestă ţară de pe locul trei pe locul doi, în aceeaşi listă. Următoarea după Korea de Nord şi Iran este Arabia Saudită, Somalia, Maldivele, Afganistanul, Yemenul, Mauritania, Laos, Eritrea şi Uzbekistanul. Conform rapoturilor, liderii din Korea de Nord fac încercări disperate de a controla societatea cu scopul de a dezrădăcina orice activitate creştină.  Sunt 200.000 de corieni in închisorile politice, incluzînd aproape 50.000 de creştini.

Ştiri creştine – Israel februarie 4, 2010

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , ,
add a comment

La încheierea primei decade a celui de al treilea mileniu, Israelul are 7.5 milioane de rezidenţi, inclusive 5.7 milioane de evrei (75.4% din populaţie) 1.5 milioane de arabi (20.3% din populaţie). Cele 319.000 de rezidenţi care rămîn sunt alcătuite din creştini şi oameni de alte religii.

Ministerul Afacerilor Externe şi Interne au discutat aprins cu privire la statutul şi beneficiile acordate creştinilor evanghelici. Ministerul Afacerilor Externe a vrut să recunoască evanghelicii ca biserică independentă, după cum au fost recunoascute şi alte biserici. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a răspuns că multe alte curente adiţionale din creştinism  vor cere în acest caz să primeacă o recunoaştere similară şi să fie eligibili pentru alte beneficii, iar statul nu ar fi în stare să facă faţă unei asemenea supratensiuni. Deci problema se află încă în dezbatere.

Între timp persecuţia creştinilor mesianici este în continuă creştere.