jump to navigation

Noi vă dorim în Noul An… decembrie 31, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Noi vă dorim în Noul An

Doar împliniri şi bucurie,

Să fie sufletul liman,

De pace sfîntă şi iubire!

Să fiţi pentru acei din jur,

În noapte-o rază  de  lumină,

Cuvîntul să vă fie aur,

Iar faptă întotdeauna bună.

Căci semănînd aşa seminţe,

Veţi avea rodul mult  dorit:

Acela de a fi ferice,

şi-aici şi-n raiul nesfrîşit!

Reclame

Cine a dat cel mai mult în campania de la Pro-TV, „Dăruieşti şi cîştigi” decembrie 31, 2009

Posted by alaandrei in Social.
1 comment so far

Mai întîi dorim să exprimăm respectul faţă de toţi cei care s-au implicat în aceasta campanie, iniţiată de PRO-TV. Ne-am bucurat din suflet, alături de fiecare participant şi am plîns de bucurie pentru unii din ei. Suntem un popor şi faptul acesta ne face să suferim cu cei ce suferă din poporul nostru, şi ne bucurăm atunci cînd cineva are un prilej de bucurie. Am cunoscut mai îndeaproape pe unii din cei ce au participat la campanie şi e greu de descris şi exprimat în cuvinte, bucuria lor şi recunoştinţa faţă de toţi cei care le-au fost aproape şi s-au implicat, din toată inima, pentru a le ajuta.

Suntem siguri că în umbră au rămas multe persoane, care poate nu au fost văzuţi în scena, dar care au contribuit substanţial la împlinirea viselor. Unii au reuşit cu un sfat potrivit  şi o vorbă bună să facă mai mult poate, decît cei care au dat din banii lor. Şi nu puţini au fost cei care s-au rugat şi mijlocit, pentru aceşti oameni, înaintea lui Dumnezeu.

Cu părere de rău au fost şi unii care nu doar că n-au făcut nimic din cele menţionate mai sus, dar au îndrăznit să le bage în vină participarea la campanie şi sa-i acuze că singuri sunt responsabili pentru ce li se întîmplă, şi nimeni nu este dator să le ajute. Cred că aceştea au fost cei mai nedemni fii ai neamului şi poporului nostru.

Această iniţiativă a fost una de succes şi ne-a dat tuturor ocazia să dăm din ceea ce avem. Atunci cînd ne învăţăm să dăm din puţinul nostru, vom putea să dăm chiar şi cînd vom avea mult. E un lucru ştiut, cu cît mai mult ai, cu atît mai greu dai. Dar dacă aşteptăm să vină alţii să ajute pe cei de lîngă noi, pentru că ne tot credem sărăci, nu vom ajunge să dăm nici cînd vom fi bogaţi.

De fapt, nu cei care au primit au fost cei mai fericiţi, dar cei care au putut să le dea, pentru că adevărat este proverbul care spune, „Este mai ferice să dai decît să primeşti”. Iar altele două care vin să susţină acelaş gînd spun aşa: „Aruncă-ţi pînea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăş!” şi „Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.”

De ce este atît de important să dăm? Pentru că dacă ne învăţăm să preţuim şi apreciem omul – atunci vom căuta să investim bogăţiile noastre în aceia în care cu adevărat se merită să fie investite – adică în oameni. Dar dacă vom ţine numai la comorile trecătoare şi materiale atunci, despărţirea de ele va fi foarte anevoioasă sau chiar imposibilă, pentrucă unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

Şi acum să vedem cine totuşi a pus cel mai mult. Din punct de vedere omenesc este simplu am văzut, am calculat şi am clasat. Dar nu tot aşa se face calculul, cînd privim din perspectiva lui Dumnezeu. La El cel mai mult dă acel care dă tot, şi nu cel care dă din surplusul său. De exemplu: poate cineva avea ultimii  10 lei şi i-a dat, iar cineva a dat 100 din 1000. Cine a dat mai mult? Cum credeţi?

Crăciunul este exemplul desăvîrşit de dăruire – cel al lui Dumnezeu. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.


Gabi Iluţ – Zboară timpul decembrie 30, 2009

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

Psalmul 90:10  „Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mîndreşte omul în timpul lor nu este decît trudă şi durere, căci trece iute, şi noi sburăm. ”

Adi Gliga – Poate că mîine decembrie 29, 2009

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

Au rămas zile numărate pînă vom păşi în Anul Nou – 2010, poate vom păşi. Nu ştim nici dacă vom păşi în ziua de mîine. Mă întreb: „Dacă aş şti că trăiesc ultima zi din viaţă, ce aş face?” „Dar dacă ar fi ultimul an?”

Femeia care a intervenit la momentul oportun(continuare) decembrie 28, 2009

Posted by alaandrei in Femeile Bibliei fără Nume, Social.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

După ce Absalom ia această hotărîre, şi anume  că toţi copiii lui Israel să urmeze sfatul lui Huşai, Huşai le spune preoţilor  că Ahitofel a dat cutare sfat lui Absalom… El spune tot ce se întîmplă şi trimite această ştire prietenului său, David, sfătuindu-l: „Nu sta noaptea în cîmpiile pustiei, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul şi tot poporul  care este cu el să fie în primejdie  să piară. Ionatan şi Ahimaaţ stăteau lîngă fîntîna Roguel. Slujnica  venea şi le aducea ştiri. (v.16-17)

Aici întîlnim o slujnică, care se afla lîngă fîntîna Roguel (En-rogel) care venea şi aducea ştirile, spunea ce se întîmplă, ca să fie duse mai departe la îmăratul David, „… căci nu îndrăzneaz să se arate şi să intre în cetate.” (v.17b) Cine? Existau doi slujitori, care stăteau acolo lîngă fîntînă ca să primească veşti de la Huşai să le ducă  lui David.

Această femei este o femeia curajoasă, care crede în planul lui Dumnezeu. Ea a auzit că Dumnezeu l-a ales pe David ca împărat, nu pe Absalom, de aceea, ea îşi pune viaţa în pericol, îşi foloseşte dibăcia, îsteţimea, şi înţelepciunea ei, ca să intervină şi să-i ajute pe aceşti doi slujitori, exact în momnetul în care ei au nevoie. De ce?  Pentru că ea crede Cuvîntul lui Dumnezeu şi promisiunea că David va fi împărat.

„Dar odată, i-a zărit un tînăr…” (Pe cine? Pe aceşti doi slujitori.) …Ei au plecat amîndoi în grabă… la casa unui om, care avea o fîntînă, în curte, şi s-au pogorît în ea.” (v.18) Acest tînăr îi dă de ştire lui Absalom că i-a văzut pe cei doi slujitori ai lui David. Atunci Absalom îşi trimite slujitorii săi ca să cerceteze. Femeia îşi dă seama, şi ce face? „A luat o învelitoare, a întins-o peste gura fîntînii, şi a împrăştiat urluiala pe ea.” (v.19) Deci, ea procedează ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic, ca să nu dea nimic de bănuit: „Slujitorii lui Absalom au intrat în casă la femeia aceasta au zis: „Unde sunt Ahimaaţ şi Ionatan?” (v.20)

Este interesant de observat că numele acestei femei nu este menţionat. Ea este descrisă ca o slujnică  ce aducea ştiri, ca o femeie care este de partea împăratului, o femeie îndrăzneaţă, care are inscusinţă în a face această învelitoare, care are înţelepciune şi nu se pierde cu firea; în momentul în care intervine ceva neprevăzut ştie cum să intervină. Observăm că ea a făcut ţesătura învelitorii astfel încît oameniii lui Absalom să nu bănuiască nimic. Deci vedem că această femeie este iscusită şi intervine la momentul oportun. Ea ştie cum să rezolve problema, atunci cînd oamenii trimişi de Absalom vin în casă ei şi o cercetează.

Femeia le-a răspuns: „Au trecut pîrîul”. Au căutat, şi negăsindu-i, s’au întors la Ierusalim. După plecarea lor, Ahimaaţ şi Ionatan au ieşit din fîntînă, şi s’au dus să dea de ştire împăratului David. Au zis lui David: „Sculaţi-vă şi grăbiţi-vă de treceţi apa, căci Ahitofel a plănuit cutare şi cutare lucru împotriva voastră.” David şi tot poporul care era cu el s’au sculat şi au trecut Iordanul; cînd se lumina de ziuă, nu rămăsese nici unul care să nu fi trecut Iordanul”. (2 Samuel 17:21-22)

Deci, această femeie înţeleaptă face o lucrare de intermediere: ea află, prin Huşai, ce se întîmplă la curtea lui Absalom, spune cele aflate slujitorilor pe care îi ascundea în fîntîna Roguel, şi aceştia mergeau mai departe, şi transmiteau veştile împăratului David. Astfel, împăratul David este salvat împreună cu tot poporul şi slujitorii lui. Vedem că această femeie are curaj, inscusinţă, înţelepciune şi, prin ceea ce face, ea dovedeşte cît de mult crede în Cuvîntul lui Dumnezeu, prin faptul că îşi pune viaţa în pericol, pentru a apăra pe împăratul David, care este urmărit de fiul său Absalom.

Putem compara această femeie cu Rahav. Pentru aceasta să privim în cartea Iosua, să vedem ce au în comun aceste două femei. Prin faptul că îi ascunde pe cei doi slujitori ai lui David, vedem că ea se aseamănă cu Rahav, care ascunde şi ea doi bărbaţi. Cu ce scop? Aceşti oameni au venit ca să iscodească Ierihonul, şi să ducă vestea bună, că într-adevăr ei pot să cucerească ţara, poporul Israel poate să intre în Ierihon.

Rahav ascunde iscoadele, şi care este secretul? Ea îl spune în Iosua 2:9-12: „Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat groază de voi, şi toţi locuitorii ţării tremurau înaitea voastră. (De ce?) Fiindcă am auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele mării Roşii, şi am auzit ce aţi făcut celor doi împăraţi ai Amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon şi Og, pe cari i-aţi nimicit cu desăvîrşire.  De cînd am auzit lucrul acesta, ni s’a tăiat inima, şi toţi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră;(De ce?) căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pămînt.  Şi acum, vă rog, juraţi-mi pe Domnul că veţi avea faţă de casa tatălui meu aceeaş bunăvoinţă pe care am avut-o eu faţă de voi.

Vedem că Rahav le ascunde pe cele două iscoade, pentru că ea are credinţă, aşa cum citim şi în Iacov. Rahav crede că Dumnezeu a hotărît că Ierihonul să cadă în mîinile poporului Israel, pentru că Dumnezeu în planul Lui este de partea poporului Israel, şi vrea să-i  dea biruinţă. Rahav a auzit cine este acest Dumnezeu, că El „este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pămînt” şi, din această cauză, ea ascunde iscoadele prin credinţă, şi arată bunăvoinţă acestpr iscoade, ca să le scape viaţă.

Vedem ce asemănătoare este istoria lui Rahav cu istoria acestei femei care slujea lîngă fîntîna Roguel, şi care îi protejează pe doi dintre slujitorii lui David. De ce? Pentru că ea crede că Domnul Dumnezeul lui Israel, a hotărît ca David să fie împărat, şi nu Absalom. Ea îşi pune viaţa în pericol, pentru că ştie că acesta este planul lui Dumnezeu.

Atunci înţelegi care este planul lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta, cu privire la cei din jurul tău, atunci ai un cuvînt potrivit, ştii să intervii la momentul oportun, în aşa fel încît să fii o femeie înţeleaptă, care slujeşte oamenilor, şi prin aceasta slujeşte lui Dumnezeu. Prin intervenţiile noastre înţelepte, noi facem ca planul lui Dumnezeu să se împlinească, aşa cum a făcut Rahav şi femeia de lîngă fîntîna Roguel. Dumnezeu, cu siguranţă, putea să folosească pe altcineva, dacă nu era Rahav, sau femeia de lîngă fîntîna de Roguel, dar eu aş vrea ca, în planurile lui măreţe, Dumnezeu să mă aleacă pe mine, să intervin în situaţii ca acestea. Eu doresc ca, la momentul potrivit, să ştiu cum să-mi  folosesc iscusinţa, în aşa fel încît să scap viaţa celor pe care Dumnezeu vrea să-i folosească. Aş vrea să disting voia lui Dumnezeu.

O altă femeie înţeleaptă pe care o putem compara cu aceste două femei, este Priscila, care împreună cu bărbatul ei ştiu să aleagă pe Apolo, să-l facă ucenic, să-i arate învăţăturile lui Dumnezeu, pentru că ei au înţeles că Dumnezeu a ales să-l folosească pe acest om în lucrarea Sa.

Ori de cîte ori rămînem în Cuvîntul lui Dumnezeu, cînd dorim înţelepciunea care vine de la Dumnezeu, cînd punem la dispoziţia Lui, vom face o distincţie clară între planul lui Dumnezeu, cu privire la viaţa noastră, şi mijlocirea noastră pentru cei din jur. Dumnezeu vrea binele nostru şi tot El ne dă înţelepciune să ştim şi noi la rîndul nostru, cum să intervenim în viaţă celor din jurul nostru, în aşa fel încît slava să fie a lui Dumnezeu, pentru că avem o inimă pricepută şi dorim să facem voia lui Dumnezeu.

Mia Oglice, Femeile Bibliei, Un studiu Biblic despre „Femeile Bibliei fără Nume”

Reprodus cu permisiunea autoarei.

Adi Gliga – Colind decembrie 25, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , ,
add a comment

Prin ce diferă moldovacrestina.net de moldovacrestina.info decembrie 18, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Am fost miraţi cînd în loc să deschidem portalul moldovacrestina.net ne-am pomenit în faţă cu portalul moldovacrestină.info,  fapt nerealizat la început, pentru că acesta, din urmă, arăta exact ca primul, şi culori şi aranjament, doar conţinutul era diferit.

Studiind mai îndeaproape acest site am înţeles că, de fapt, acesta şi era scopul moderatorului (care nu-şi dezvăluie identitatea), să ducă în eroare vizitatorii fideli ai site-lui moldovacrestina.net.

Alt lucru care constituie o diferenţă majoră este impactul care îl are mesajul, plasat pe aceste site-uri. Pe MC.net veţi găsi sfaturi şi răspunsuri la toate întrebările vieţii din perspectiva Bibliei, pentru a ajuta oamenii sa facă alegeri corecte şi să trăiască o viaţă curată înaintea lui Dumnezeu.  De ce este aşa de important să cunoaştem lucrurile din prespectiva Biblie? Pentru că orice  lucru, învăţătură sau acţiune care nu este potrivit cu Scriptura,  nu are viitor şi în final va arde, şi doar lucrurile, învăţăturile şi acţiunile  izvorîte din înţelegerea corectă a Bibliei vor rămîne veşnic.  Pe MC.info veţi găsi informaţie, uneori subiectivă şi neadevărată, alteori seacă şi fără viaţă. Sunt doar nişte detalii dar care nu te motivează la acţiuni care ar duce la schimbarea personalităţii sau a societăţi într-un mod pozitiv, ci mai degrabă prin detaliile pe care le dau, instighează la ură şi dezbinarea credincioşilor.

Conţinutul site-ului MC.net este folositor pentru oricine doreşte să-L cunoască mai aproape pe Dumnezeu, din orice colţ al lumii, fiind aplicabilă şi practicabilă.  Iar conţinului site-lui MC.info este doar pentru cei care urmăresc aceleaşi scopuri ca şi moderatorul site-lui.

Pe MC.info veţi mai observa şi articole prin care autorii se contrazic pe ei înşişi, iar mai apoi nu le afişează, de ex. Sectele în societatea contemporană.

Un exemplu clar şi la moment ar fi cel al fariseilor care ştiau multe detalii despre Naşterea Domnului dar acestea nu le-au trezit nici cugetul, nici inima pentru ca să meargă şi să se închine înaintea Împăratului de curînd născut. Deschizînd MC.net am fost motivaţi să folosim şi noi posibilitatea de a răspîndi valorile adevărate din Cuvîntul lui Dumnezeu, prin crearea unui blog. Suntem întotdeauna motivaţi pentru acţiuni cu caracter pozitiv, pentru a contribui la păstrarea şi implimentarea valorilor creştine în familie şi în societate.

Considerăm portalul Modovacrestina.net unul de succes, pentru că influenţează pozitiv viaţa celor din jur, prin orice şansă şi fiecare ocazie oferită de Dumnezeu. Vă îndemnăm să vă convingeţi de acest lucru vizitînd acest portal.

Verbe care nu se utilizează cu aspectul continuu decembrie 17, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

1. VERBE DE PERCEPTIE:

To feel, to hear, to notice, to see, to smell, to taste, etc.
The hay smells nice today.
Do you see the bird now?

The soup tastes delicious.

Cand aceste verbe au sens diferit de cel de baza ele pot fi utilizate in aspect continuu.

To see – I am seeing my dentist on Friday.(programare)
Mary is seeing the sights so she will be late. (a vizita locuri turistice)

To hear – I am hearing interesting things about our new neighbour (a afla vesti despre, de la)

To feel – The doctor is feeling the patient’s foot. (a examina)

2. VERBE CE EXPRIMA ACTIVITATI MINTALE:

To agree, to believe, to find, to forget, to imagine, to know, to remember, to think that, to trust, to understand, to doubt, to recognize, to guess., etc.

  I forget her address now.
  She knows what you mean.
  What do you think of the new price?
  I am sure she understands the lesson now.
  Cand insa aceste verbe au alt sens decat cel de baza ele pot fi utilizate in aspect continuu.

To forget –  I am forgetting figures. (piedere treptata a memoriei)
To think – I am thinking about our new friends.

3. VERBE CE EXPRIMA DORINTA:

  To wish, to desire, to intend, to want, etc.
  I want that book now.

4. VERBE CE EXPRIMA ATITUDINI, STARI EMOTIVE:

  To adore, to like, to love, to please, to prefer, to dislike, to detest, to abhor, to displease, etc.

I think she loves you very much.

5. VERBE CE EXPRIMA POSESIA:

  To belong to, to have, to hold, to keep, to owe, to own, to possess, etc.
  How many friend do you have?
  Excepţie: Folosit cu sensul se a lua masa, sau a face baie poate fi utilizat cu continuu.
  Jane is having a bath now.
  We are having breakfast.

6. VERBE CARE EXPRIMA STARI SAU CONDITII:

  To appear, to be, to consist of, to contain, to differ, to deserve, to equal, to exist, to resemble, to seem, to suit, etc.

7. ALTE VERBE:

To compare, to expect, to matter, to result from, etc.

  I expect(suppose)you know him. / I am expecting (waiting for) an important guest now.

8. VERBELE MODALE:

Can, may, must, etc.

  I can drive a car now.
  She may go to the cinema now.
  You must learn the new words now.

În taina nopţii sfinte – Gabi Iluţ decembrie 16, 2009

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

În ce ne-au întrecut ţările din lumea a treia decembrie 15, 2009

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
Tags: , , , , , , ,
8 comments

În Uganda se dezbate un proiect de lege conform căreia homosexualitatea va fi privită ca infrancţiune capitală, alipindu-se ca urmare altor 37 de ţări de pe continentul Africii.

David Bahati care a prezentat legea anti-homosexualitate în parlament a declarat, „Comportamentul învăţat este ceva la care se poate, cu acelaşi succes, renunţa. Nu-mi spuneţi că homosexualitatea este înăscută, este doar o influenţă străină, care se face tot mai simţită aici.” Lege dată,  ce se preconizează să intre în vigoare în februarie, va permite ca homosexualitatea să fie pedepsită cu moartea.

Acest proiect de lege a stîrnit nemulţumirea şi proteste la ambasada Ugandei din Londra. Bahati a precizat că mulţi au înţeles şi interpretat greşit proiectul. „Secţiunea pedepsei cu moartea se referă la pângărirea de către un adult care este homosexual şi acest lucru este în concordanţă cu Legea cu privire la pîngărire, care a fost adoptată în 2007. Intenţia este de a preveni recrutarea copiilor, care se întâmplă în şcoli în care învaţă copii de un singur sex. Noi trebuie să oprim recrutarea şi să asigurăm viitorul copiilor noştri. „

Acest proiect se bucură de susţinerea multora şi nu este unic de felul său. În Nigeria un proiect asemănător aşteaptă să fie aprobat, iar în ţările din Africa de Nord, pedeapsa cu moarte deja este permisă. În Burundia homosexualitatea a primit statutul de crimă în aprilie, 2009, alipindu-se la celelalte 37 ţări în care homosexualitatea este deja ilegală. Pe aceeaşi cale sunt şi Egiptul şi Mali care planifică să criminalizeze homosexualitatea, folosind legea despre moralitate.

Sunt consideraţi săraci şi rămaşi în urmă de lumea dezvoltată, şi totuşi mă întreb pe unde noi cei care suntem, doar cu puţin mai înainte decît ei, am pierdut această dorinţă de a ne proteja copiii şi ţara de această influnenţă distrugătoare. Oare ce am scăpat în legislaţia şi în mentalitatea noastră de nu mai vedem pericol, de nu mai facem nimic ca să oprim acest val de imoralitate şi nu doar atît, ci suntem pe cale să aprobăm o lege care le-ar dezlega mîinile şi le-ar da voie să intre în şcolile, în casele şi în bisericile noastre, ca să pîngărească tot ce avem mai scump şi mai sfînt? Aştept să vă împărtăşiţi părerea pe marginea acestui subiect.

Cum stii cui să-i urezi „Crăciun Fericit”? decembrie 14, 2009

Posted by alaandrei in Social.
1 comment so far

Pare a fi o întrebare lipsită de sens la prima vedere. „Urezi tuturor,” este răspunsul care se cere. Însă odată cu trecerea vremurilor, unii au uitat de unde vin, şi  încotro se îndreaptă, deaceea se simt deranjaţi cînd cineva încearcă să le amintească acest lucru, fie şi printr-o urare de felul „Crăciun Fericit”.

Zeci de mii de cumpărărători din SUA au hotărît să schimbe situaţia, în  special pentru vînzătorii care de la un timp nu mai sunt siguri cui să-i dorească sărbători fericite şi cui nu. În acest scop au ales să poarte o insignă pe care scrie: „E Ok să-mi urezi Crăciun fericit.” Pînă în prezent au fost distribuite 200.000 de astfel de insigne ca parte a acestei campanii, aceata fiind doar începutul. Cînd numărul de insigne va atinge cifra de un milion, se va face un apel la toate magazinele mari ca Wall Mart, Home Depot, ş.a care vor primi un mesaj ce comunică despre încercarea de a scoate Crăciunul şi de a-l închide în spatele uşilor private, astfel că sărbătoarea naţională să fie una personală, sărbătorită doar cu uşile închise. Iar cifra finală de insigne care vor fi distribuite se preconizează a fi de 5 milioane.

Proprietarii magazinelor mari sunt încurajaţi prin scrisori să introducă inscripţii şi plancarde cu tematica Crăciunului, iar vînzătorii să nu aibă rezerve în a ura „Crăciun Fericit”, celor care poartă acea insignă.

E mai dificil pentru noi cei care nu avem posibilitatea de a pune la dispoziţie insigne de acest fel, dar cred că putem face şi noi o schimbare dacă la acest Crăciun fiecare va căuta în casele şi familiile noastre să sărbătorim acest eveniment, avîndu-L în centrul atenţiei pe Sărbătorit – adică Pruncul Isus. Să le spunem tuturor că Isus a coborît pe pămînt în chip de om, ca să poată aduce Vestea Bună despre Dragostea lui Dumnezeu, pentru fiecare om de pe pămînt. Crăciunul nu este doar mesele bogate şi cadourile frumos împachetate. Cel mai important cadou pe care ni l-a făcut nouă Dumnezeu a fost Fiul Său. Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acest dar atît de scump şi să-L primim, prin credinţă, cu inimile deschise! Crăciun Fericit!

Gabi Iluţ – Colind Împlinit decembrie 14, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , ,
add a comment

Arca lui Noe … în Olanda decembrie 10, 2009

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

În Shagen, Olanda, s-a deschis pentru vizitatori replica corabiei care a fost construită de Noe şi fiii săi. Sigur că este doar o replică, dar şi aceasta a impresionat foarte mult vizitatorii din prima zi. Creaţionistul olandez, Johan Huibers, a costruit-o ca un testament al credinţei sale în adevărul literal al Bibliei. Arca are mărimile exacte ca şi cea pe care Dumnezeu i-a poruncit lui Noe s-o construiacă, adică cam 2/3 dintr-un teren de fotbal şi înălţimea unei case cu trei etaje. În cala principală, vizitatorii sunt întîmpinaţi de – girafe, elefanţi, crocodili, zebre, bizoni – modele de animale în mărimea lor naturală.

El a început construcţia în anul 2005 în luna mai şi a lucrat în mare parte singur, fiind ajutat ocazional de fiul său, Roy. Huibers speră că acest proiect va contribui la creşterea interesului faţă de creştinism în Olanda, unde mersul la biserică a scăzut dramatic în ultimii 50 de ani.

Au fost mulţi din acei care susţineau că în arca lui Noe n-ar fi încăput toate animalele care erau pe atunci pe pamînt. Mă bucur că acum ei au ocazia să mearga şi să facă măsurări pe loc.

Pluralul substantivelor în limba engleză decembrie 9, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , , ,
12 comments
 1. REGULA GENERALĂ
  – adaugăm – s la forma de singular
  a book –  the books                      a name – the names
  a test – the tests                           a  face – the faces
 2. dacă sub. se termină în vocală +  Y, adăugăm – s
  a day – the days                           a key – the keys
  a boy – the boys                           a  way – the ways
 3. dacă sub. se termină în consoană + Y, Y trece în i + es
  a lady – the ladies                                    a body – the bodies
  a baby – the babies                                a family – the families
 4. sub. care se termină în  O, primesc – s
  – dacă sunt precedate de o vocală
  a radio – the radios               a studio – the studios
  – abrevierile
  killos – killogrames        photos – photograph              autos – automobile
 5. sub. care se termină în O primesc –es
  dacă sunt precedate de o consoană
  an escho – the echoes                  a potato – the potatoes
  a hero – the heroes                       a mosquito – mosquitoes
 6. sub. care se termină în – f sau – fe trec în – v , sau – ve +s
  a life – the lives                            a wife – the wives
  a knife – the knives                      a half – the halves
  Excepţie: a roof – the roofs; a proof – the proofs, ş.a.
 7. sub. care se termină în – x, – ss, – s, – ch, -sh, – tch, primesc – es [iz]
  a box – the boxes                         a dish – the dishes
  a class – the classes                      a match – the matches
  a bench – the benches                  a circus – the circuses
 8. sub. care au forma neregulată la plural:
  a goose – the geese                     an ox – the oxen
  a foot – the feet                            a child – the children

a tooth – the teeth                      a louse – the lice
a man – the men                          a mouse – the mice
a woman – the women

 1. 9. Sub. care au aceeaşi formă pentru plural şi singular:
  a deer – the deer              a sheep – the sheep                a fish – the fish
  a swine – the swine          a fruit – the fruit                   

Dumnezeu Fiul s-a întrupat decembrie 8, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Tot binele care există are o cauză, după cum tot răul care există are o cauză.

Cauza tuturor binecuvîntărilor este  Domnul Isus Hristos.

Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului, ca fiii oamenilor să devină fiii lui Dumnezeu.

El s-a făcut părtaş firiii noastre pămînteşti ca noi să devenim părtaşi firii Dumnezeieşti.

El a îmbrăcat sărăcia noastră, ca noi să obţinem bogăţia Lui.

El s-a făcut rob ca noi să domnim în slavă.

El a fost despărţit de Dumnezeu din pricina păcatului ca noi să nu mai fim despărţiţi niciodată.

El care era Duh s-a născut din sînge şi din carne, ca noi care eram sînge şi carne să ne naştem din Duh.

El a venit dar oamenii n-au avut loc pentru El, El în schimb are loc pentru toţi oamenii, „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.”

Ela a venit în cel mai umil dintre locuri, ca să ne ducă pe noi în cel mai strălucit dintre locuri.

El a venit în lumea morţii ca să ne ducă pe noi în lumea vieţii.

Oamenii L-au condamnat la moarte, El dăruieşte viaţa.

Oamenii I-au luat viaţa, El le-a dăruit viaţă veşnică.

Oamenii L-au socotit vinovat şi L-au condamnat, El ne socoteşte fără vină şi ne-a graţiat.

El a dat oamenilor ce a avut mai bun.

Trecutul îl recomandă pe El, prezentul nu are nimic mai bun, decît El, viitorul nu este de dorit fără El.

Primeşte azi darul fără plată a lui Dumnezeu şi te vei putea bucura de cel mai frumos şi binecuvîntat Crăciun!

CRĂCIUN FERICIT LA TOŢI!

Părinţii amendaţi pentru că îşi instruiesc copiii decembrie 3, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

În Germania o familie a fost amendată, deşi la început au fost condamnaţi la 90 de zile de detenţie, cu 120 de euro. Deşi judecătorul a fost nevoit să recunoacă ce părinţii au reuşit să facă o treabă bună în ce priveşte instruirea copiilor, totuşi legea statului german prevede ca toţi copiii să fie instruiţi de stat şi nu de părinţi.

La ieşirea din sala de judecată, cînd reporterii şi media i-au înconjurat d-ul Dudek a invinuit mass-media pentru că prea puţin a mediatizat acest subiect şi a spus că Germania trebuie să vadă cum alte ţări privesc această practică şi să schimbe şi ea atitudinea. În general, d-ul Dudek consideră că familia sa a avut parte de un proces echitabil, dar că judecătorul nu a încercat să facă nimic alteceva decît să-i găsească vinovaţi şi să-i amendeze. Rezultatul procesului însă îi nemulţumeşte şi vor face un apel.

Avocatul, Michael Donelley, care i-a reprezentat şi care a fost alături de ei, a fost bucuros că părinţii nu au fost trimişi în închisoare, ci doar amendaţi, deşi este sigur că dacă părinţii şi în continuare vor insista să-şi instruiască copiii acăsă, vor fi persecutaţi şi amendaţi cu sume mai mari. „Nimeni care îşi instruieşte copiii acasă nu ar trebui să fie amendat sau trimis la închisoare,” spune Donelley.
Un lucru care l-a încurajat şi bucurat pe d-ul Donelley a fost interesul pozitiv de care a dat dovadă mass-media germane. Aceasta ar putea contribui la schimbarea atitudinii populaţiei, la schimbarea legislaţiei, deşi acest proces ar lua timp.

Care este totuş limita pînă unde statul poate să intervină în viaţa cetăţenilor şi să le dicteze cum să-şi educe copiii şi cum să-i instruiască? Pare că legea cu privire la drepturilor părinţilor vine în contradicţie cu cea care prevede ca statul să fie cel care instruieşte toţi copiii.

Care este părerea ta vis-a-vis de subiectul instruirii acasă?

Rezoluţia Consiliului Europei va reglementa obiecţia de conştiinţă decembrie 2, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Consiliul Europei discută un nou proiect de rezoluţie, care va face dreptul femeii la avort legal superior faţă de împotrivirea, la astfel de măsuri, bazată pe principii de conştiinţă sau religioase a unui medic sau a unui centru de îngrijire a sănătăţii. Noua rezoluţie întitulată „Accesul femeii la servicii legale de îngrijire medicală; problema folosirii nereglamentate a obiecţiei de conştiinţă” va regula libertate medicilor şi centrelor de îngrijire medicală de a refuza să presteze astfel de „servicii”, anti-viaţă cum le numesc ei, pe baza obiecţiei de conştiinţă.

Rezoluţia are două obiective de bază:

1. Să facă avortul accesibil ca şi „drept ale omului”.

2. Să limiteze posibilitatea persoanelor şi centrelor de îngrijire medicală „de a refuza prestarea serviciilor medicale bazat pe obiecţia religioasă, morală sau cea filosofică”.

Adunarea Parlamentară, deşi recunoaşte dreptul individului de a refuza prestarea acestui fel de servicii pe baza obiecţiei de conştiinţă se arată adînc îngrijorată de numărul crescînd al refuzurilor în special în domeniul îngrijirii medicale.

Mă întreb cîţi din cei din Adunarea Parlamentară au asistat vreo dată la, cum o numesc ei „procedură”, sau au urmărit, cel puţin, pe un ecran care este comportamentul fătului în timpul aşa zisei „proceduri”. Cum poţi să numeşti refuzul medicilor de a omorî un copil, anti-viaţă. Oare nu e o mare contradicţie în însăşi faptul că cei care luptă pentru viaţă se ocupă cu omorul a sute de mii de prunci nenăscuţi?

Şi apoi cum poţi să-l impui pe cineva să fie complice cu tine la omor doar din simplu motiv că cineva (Adunarea Parlamentară) a hotărît că tu trebuie să  faci acest lucru pentru a nu-ţi încălcă „drepturile” de a ucide? Cum rămîne cu drepturile medicilor şi asistentelor care nu doresc să aibă pe conştiinţa lor moartea a sute şi mii de copii? Nu pot să nu menţionez aici şi bine-cunoscutul caz al şefului unui spital care presta servicii „de omorîre”, şi al cărui avion personal, în care se aflau copiii şi nepoţii săi, a explodat căzînd lîngă un monument ridicat în memoria copiilor avortaţi. Oare mai e nevoie de comentarii?

Poate dacă femeiile înainte de a merge la această procedură ar fi preîntimpinate de toate urmările ei, şi li s-ar oferi spriginul psihologic şi material necesar, nici nu s-ar grăbi să comită această crimă şi nici nu ar fi nevoie de rezoluţia dată. Cred că aceasta ar fi o rezolvare mult mai productivă a problemei create şi ar contribui şi la ameliorarea crizei demografice, care se face tot mai simţită.

Dacă această rezoluţie va fi aprobată nu doar persoanele ci şi instituţiile,  adică centrele medicale creştine, care nu prestează astfel de servicii vor fi forţate şi în final închise, pentru că, nici într-un caz, nu ar fi de acord să le acorde.

O firmă internaţională de avocatură, non-profit, se pregăteşte să se opună acestei rezoluţii în suportul dreptului de conştiinţă.