jump to navigation

Femeia care a intervenit la momentul oportun noiembrie 28, 2009

Posted by alaandrei in Femeile Bibliei fără Nume.
Tags: , , , , ,
add a comment

” Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus, ”  cari şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţămesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite dintre Neamuri.Rom 16:4

Femeile prin acţiunile lor, pot fi cunoscute ca femei care intervin la momentul oportun.  Ea este o binecuvîntare şi o femeie iscusită.

Femeia din Tecoa a intervenit ca să facă pace între David şi fiul său, Absalom. Astfel, Absalom vine să-l vadă pe David. În 2 Samuel 14 citim că Ioab s-a dus la împărat, şi i-a spus despre Absalom, care dorea ca să vadă faţa împăratului. „Şi împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el şi s’a aruncat cu faţa la pămînt înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. ” (v.33)

„După aceea, Absalom şi-a pregătit care şi cai, şi cinci zeci de oameni cari alergau înaintea lui. ” (1 Samuel 15:1) aici vedem că între David şi Absalom există deja o ruptură, prin atitudinea lui Absalom, care a luat o hotărîre, fără să-l întrebe pe David. Absalom l-a omorît pe Amnon, fratele lui vitreg, pentru că acesta o necinstise pe Tamar, sora lui Absalom.

Apoi Absalom continuă să-l atragă pe poporul lui Israel de partea lui.  2 Samuel 15: 13-14 ” Cineva a venit şi a dat de ştire lui David, şi a zis: „Inima oamenilor lui Israel s’a întors spre Absalom.”  Şi David a zis tuturor slujitorilor lui cari erau cu el la Ierusalim: „Sculaţi-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiţi-vă de plecare; altfel, nu va întîrzia să ne ajungă, şi va arunca nenorocirea peste noi, şi va trece cetatea prin ascuţişul săbiei.”

David se găseşte într-o poziţie foarte tristă, şi anume, să fugă de fiul său Absalom, care doreşte poziţia lui, doreşte să fie el împărat. Împăratul, împreună cu slujitorii lui care îi sunt credincioşi, pleacă şi fuge. Acesta este contextul în care se află împăratul David, care ne ajută mai bine să înţelegem importanţa intervenţiei femeii de lîngă fîntîna Roguel. De aici începe urmărirea lui David, şi în această urmărire, Absalom caută sfatul conducătorilor lui, ca să vadă, cum să lupte împotriva tatălui său. 2 Samuel 16:15-18 „Absalom şi tot poporul, bărbaţii lui Israel, intraseră în Ierusalim. Ahitofel era şi el cu Absalom.  Cînd a ajuns Huşai, Architul, prietenul lui David, la Absalom, i-a zis: „Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!”  Şi Absalom a zis lui Huşai: „Iată cît de mult ţii tu la prietenul tău! Pentru ce nu te-ai dus cu prietenul tău?” Huşai a răspuns lui Absalom: „Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul şi tot poporul acesta şi toţi bărbaţii lui Israel, şi cu el vreau să rămîn.”

Deci, vedem că Huşai se duce la Absalom, dar o să înţelegem mai tîrziu că, de fapt, el comunică cu David, era prietenul lui David, dar vine la Absalom ca să urmărească  ce se întîmplă. Absalom se duce şi cere sfatul lui Ahitofel, şi acesta îi spune să aleagă douăsprezece mii de oameni, să se scoale, şi să-l urmăreaacă pe David noaptea, şi astfel să-l ia prin surprindere, să-l înspăimînte, şi tot poporul care este cu el va fugi, şi ei vor putea să-l lovească pe împărat: „ … moartea omului pe care-l urmăreşti va face ca toţi să se întoarcă, şi tot poporul va fi în pace.”  Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom şi tuturor bătrînilor lui Israel. Dar Absalom a zis: „Chemaţi şi pe Huşai, Architul, şi să auzim şi ce va zice el.”(17:3-5)

Huşai îi răspunde lui Absalom astfel: „Îmi pare rău, dar sfatul nu este bun.” El îi oferă un alt sfat, şi spune, lăudîndu-l pe David: „Tu cunoşti vitejia tatălui tău şi a oamenilor lui; sînt înfuriaţi ca o ursoaică de pe cîmp, căreia i s’au răpit puii. Tatăl tău este un om de război, şi nu va petrece noaptea cu poporul.” 2Sa 17:9. Huşai continuă să spună de ce nu este bun celălalt sfat, şi cît de bun este sfatul lui: …căci tot Israelul ştie că tatăl tău este un viteaz, şi că are nişte viteji cu el.
2Sa 17:11  Sfatul meu este dar ca tot Israelul să se strîngă la tine, dela Dan pînă la Beer-Şeba, o mulţime ca nisipul de pe marginea mării. Şi tu însuţi să mergi la luptă.” 2Sa 17:10-11

Sfatul acesta îi place lui Absalom, şi nu ascultă sfatul lui Ahitofel, ci acceptă sfatul lui Huşai. Cuvîntul spune prin Absalom: „Sfatul lui Huşai, Architul, este mai bun decît sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul hotărîse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom.” (v.14)

Vedem că deasupra tuturor lucrurilor, deasupra oricărei conduceri se află Dumnezeu. El a promis că David va fi cel care va domni pe scaunul de domnie, că David va fi împărat, şi nu Absalom. Dumnezeu chiar prin încercarea aceasta, chiar prin frămîntările prin care trece David, nu-l părăseşte, ci Dumnezeu are în vedere planul Lui, şi El îşi ţine promisiunea. De aceea, El schimbă evenimentele, împrejurările, potrivit cu planul Său. Cît de minunat este că avem un Dumnezeu care împlineşte ceea ce a hotărît pentru noi, aşa cum ne spune în Romani 8: 28 „…. toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său.” … şi anume, să fim transformaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

Încercările, frămîntările  vieţii nu lucrează împotriva noastră, ci ele lucrează spre binele nostru suprem, să ne transforme, să dobîndim o inimă răbdătoare, plină de dragoste, care să fie  caracterul Domnului

Isus. Vedem că, prin toate frămîntările prin care trece David, Dumnezeu lucrează la inima lui, şi de aceea Dumnezeu spune despre David: „Am găsit un om după inima Mea.” Toată viaţa lui David a fost o frămîntare: mai înainte Absalom l-a omorît pe Amnon, acum Absalom îl umrăreşte  şi mai tîrziu vedem cum moare Absalom. În toate acestea, inima lui David se apropie tot mai mult de Dumnezeu şi doreşte  să împlinească  voia lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu hotărăşte ce să se întîmple. (va urma)

Mia Oglice, Femeile Bibliei, Un studiu biblic despre „Femeile fără Nume”

Reprodus cu permisiunea autoarei


Reclame

Emascularea chimică … sau a doua şansă noiembrie 27, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , ,
add a comment

Tot mai acută devine problema abuzurilor sexuale, pedofiliei şi incestului. Părinţii fiind peste hotare iar copiii lăsaţi fără supraveghere sunt o pradă tot mai uşoară pentru tot felul de oameni sticaţi la minte şi care-şi urmează pornirile cele mai josnice. În Franţa, sătămîna această, este pus în dizbatere un proiect de lege cu privire la tratamentul infractorilor. Una din temele discutate va fi cea a castrării chimice. La moment, această măsură se aplică voluntarilor, dar se insistă de a fi introdusă obligator, ca urmare a violului şi omorului pe care l-a săvîrşit un fost condamnat anterior pentru  aceleaşi infracţiuni.

În septembrie, parlamentarii polenezi au adoptat o lege care prevede castrarea chimică obligatorie pentru o anumită categorie de infractori.

Iar un fost condamnat pentru agresiune sexuală şi deţinere de pornografie infantilă, a hotărît să împărtăşească care au fost efectele acestui tratament asupra sa.

Din spusele acestei persoane, medicamentul care este injectat intrmuscular, o dată la 4-6 săptămîni, şi elimină complet dorinţele sexuale. Tratamentul este costisitor o singură injecţie  de acest fel fiind la preţul de 450$.

A durat 6 săptămîni pînă ce medicamentul şi-a făcut efectul complet. Dacă mai înainte în minte îi veneau tot felul de fantezii bolnave şi imagini care mai de care, după tratament a observat că nu mai avea aceleaşi gînduri. „Am devenit o persoană nouă. „ Întregul program constă în faptul că aceste persoane vor fi scoase de pe  tratament atunci cînd vor găsi pe cineva de vîrsta lor cu care ar putea intemeia o familie. Ei participă la întîlniri săptămînale împreună cu alte 30 de persoane cărora li se administrează acelaşi tratament. Ei sunt supravegheaţi de un ofiţer pe toate perioada de eliberare condiţionată. „Eu am dorit această schimbare şi am mers la acest tratament volutar, deaceea cred că şi rezultatele sunt pozitive. Cred că tratamentul ar  avea acelaş efect şi la persoanele cărora el le va fi administrat prin hotărîre de judecată, dar fără de o schimbare la nivelul minţii. Aveam gînduri clare de sinucidere pentru că nu ştiam că există soluţie pentru problema mea şi nici nu indrăzneam să mărturisesc cuiva ceea prin ce treceam. Dacă nu aş primit acest ajutor cred că aş fi fost mort acum.”  Au fost observate şi reacţii adverse ale prepartului cum ar fi dureri în genunchi şi creşterea masei corporale, dar privit cu ochii acestui om, acest procedeu i-a oferit a doua şansă.

Există însă o modalitate mult mai sigură, accesibilă pentru toţi doritorii şi   fără reacţii adverse, de a căpăta o nouă personalitate şi un nou fel de gîndire. Acest „tratament” se numeşte pocăinţă- metanoeo – care în traducere din limba greacă înseamnă – schimbarea gîndirii. Dumnezeu este Cel care are puterea de a face această transformare în orice om, care vine în dorinţa sinceră de a fi iertat şi curăţit de păcatele şi acţiunile rele pe care le-a săvîrşit anterior. Prin credinţa în jertfa Fiului Său, Isus Hristos, care a purtat în trupul Său pedeapsa pentru oricare din acele păcate, omul este eliberat de puterea păcatului,  iar conştiinţa lui este curăţită.

Tit 3:3-7 „Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urîţi şi urîndu-ne unii pe alţii.

Dar, cînd s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,  pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;  pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii vecinice.”

După cum vedem acest „tratament” nu doar eliberează persoanele de orice fel de dependenţă dar conferă un statut nou, de copil al lui Dumnezeu şi de moştenitor al vieţii veşnice! Trebuie doar să vrei!

Ce faci cînd la farmacie nu mai sunt măşti? noiembrie 20, 2009

Posted by alaandrei in Copil fiind....
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Recent a venit în vizită cumnata mea care, ştiind cît de mult dorea fratele ei să-şi aducă aminte de copilărie, a adus … nişte raci. Eu, pentru că am crescut la oraş şi nu prea sunt amatoare de astfel de delicatese, nici măcar nu mi-am imaginat ce înseamnă să prepari aceste creaturi. Bine, ştiu că se fierb pînă îşi schimbă culoarea verde şi neatractivă în una roşie şi ademenitoare, dar cam atît …  Punîndu-i la dispoziţie un vas şi bucătăria l-am lăsat pe soţul meu să descopere în adîncul personalităţii sale de constructor şi unele aptitudini de bucătar. Dar n-a durat mult pînă cînd restul membrilor familiei au „simţit” şi direct şi la figurat că procesul de descoperire a început. Un miros pătrunzător şi neplăcut a umplut casa, urcînd pînă la etajul doi şi trecînd orice bariere a dat de ştire: racii se fierb. Încercam să ieşim în coridorul care ducea la scară doar în caz de strictă necesitate şi apoi ne grăbeam repede să închidem toate uşile posibile, dar degeaba, mirosul devenea tot mai puternic. Sigur că nimeni din membrii familiei nu a coborît la masa de seară, nemaivorbind de faptul ca să guste din ” acea opreră de artă” a maiestrului de curînd descoperit. În final, discutînd despre această experienţă inedită, ca soluţie pentru mirosul care încă mai plutea în aer, am propus în glumă: ” Trebuie să ne punem măşti.” Adriel-Benedict, care era cel mai atent la toată discuţia, sări din braţele tatălui său, şi se grăbi în odaia sa. „Unde pleci, Beni?” l-am întrebat curioasă. „Eu? Mă duc să-mi pun mască,” anunţă el vajnic. Ştiind că nu avem în casă măşti, m-am gîndit imediat la nişte măşti pe care le aveam de la Revelionul trecut, şi n-am mai putut să mă ţin. Am izbucnit în rîs şi le-am spus şi celorlalţi care era faza. Benedict la fel de vajnic se întoarse în odaie purtînd masca… de iepuraş pe cap. Bună soluţie, dacă la farmacie nu mai sunt măşti putem să le folosim pe cele de carnaval, atunci poate şi atmosfera din ţară se va mai schimba puţin!

Felicitare pentru Marina noiembrie 20, 2009

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Draga Marina, la mulţi ani!

Ce  să-ţi dorim …,

Din cîte stim, de toate ai:

Un soţ cu minte şi frumos

Şi un copil venit din rai!

Noi astăzi te felicităm!

Şi  Domnului te-ncredinţăm,

Să–ţi dea El tot ce-i mai senin,

Din dragoste şi Duh divin.

Să te îmbrace cu tărie,

Să-ţi dea împlinire-n căsnicie,

Şi al tău soţ să te răsfeţe,

Ca-n visurile îndrăzneţe.

Să-ţi fie David sănătos,

Iar chipul veşnic luminos.

Să poţi cu zîmbetul tău larg,

Primi pe-oricine-ţi vine-n prag.

Să-ţi fie casa o cetate,

Pe Stînca vieţii ridicată.

Să nu priveşti nicicînd în jos,

Doar sus, spre scumpul tău, Hristos!

Genitivul analitic (Prepozitional) noiembrie 16, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Se formeaza cu ajutorul prepozitiei of [əv] si se foloseste cand:
1. “posesorul” e un obiect:
the roof of the house – acoperisul casei
the garden of the school – gradinita scolii
2. cu nume geografice:
the City of London – orasul Londrei
3. cand vrem sa subliniem importanta unui nume propriu.
We have the grace of God. Noi avem harul lui Dumnezeu.
4. cand “posesorul” este un animal mic, insecta
the wings of the fly – aripile mustii

Dublu posesiv:
A portrait of Turner – un portret al lui Turner (in care este el )
A portrait of Turner’s – un portret al lui Turner care a fost pictat de el si ii apartine

Genitivul analitic este privit ca o alternativa a Genitivului sintetic:
My mother’s cup – cana mamei mele,
The cup of my mother – cana mamei mele
Aceste doua imbinari au acelasi sens.

Pe de alta parte Genitivul Sintetic nu este o alternativa a Genitivului analitic
The roof of the house – acoperisul casei
Dar va fi gresit sa spunem – the houses’s roof.

Genitivul sintetic noiembrie 13, 2009

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , ,
add a comment

Genitivul sintetic (‘s genitivul)

Se formeaza:
a)      sub la singular + ‘s
my mother’s cup – cana mamei mele
the teacher’s book – cartea profesorului
b)      sub la plural + 
the boys’ ties – craveţile baietilor
my parents’ car – masina parinţilor mei
c)      sub neregulate + ‘s
my children’s toys – jucariile copiilor mei
my child’s toy – jucaria copilului meu

O regulă mai puţin utilizată în vorbire este că substanivele proprii care se termina in s” primesc numai apostroful, desi ‘s tot poate fi adaugat iar substativul  primeşte terminaţia [iz]:

Ex: Jesus’s [‘dʒi:zəsiz]

Se foloseşte cu:

 1. nume proprii:
  Mary’s son – fiul Mariei
 2. nume de persoane, substantive insufletite:
  my sister’s pen – pixul surorii mele
  her father’s family – familia tatalui ei
 3. substantive colective:
  our company’s success – succesul companiei noastre
 4. cu nume ce denota alte fiinte:
  the cat’s eyes – ochii pisicii
  the sheep’s nose – nasul oii
 5. cu substantive abstracte:
  love’s sacrifice – sacrificiul dragostei
 6. denumiri de tari si orase:
  Modova’s cities – orasele Moldovei
 7. nume de diviziuni cronologice sau care denota masura, distanta, greutatea, valoarea:
  tomorrow’s meeting – intilnirea de mine
  week’s holiday – vacanta de o saptamina
  two lei’s worth – in valoare de doi lei
 8. cand cuvintele church, department store, hotel, shop, theatre este subinteles
  St. Paul’s – catedrala sf. Pavel.
  grocer’s – bacanie, butcher’s – macelar, baker’s – brutar
  my aunt’s – la matusa mea (acasa)

Corăbii aducătoare de veşti bune noiembrie 12, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , ,
add a comment

londonlaunchlogoshopd09308Misiunea OM foloseşte un mod inedit de a duce Evanghelia – prin două nave care călătoresc în diferite ţări şi organizează evanghelizări şi proiecte prin care pot duce Vestea Bună. Pe una din aceste nave este şi o bibliotecă vastă care conţine un număr enorm de cărţi ce ţin de  diverse domenii şi tematici care sunt o atracţie deosebită pentru toţi.

Kasia, o voluntară din Polonia, lucra în calitate de ghid pe nava OM în Canary Wharf, Marea Britanie, vara aceasta. Un tînăr, din Asia de Sud, care lucra într-un oficiu din apropiere, credea că vasul era un tanker petrolier şi a venit să-l vadă. În timp ce Kasia îi explica că această corabie era diferită de celelalte, ea a înţeles că el este musulman. Totalmente copleşit de această misiune, omul a răspuns, „Potrivit cu religia mea, toţi voi ar fi trebuit să fiţi în cer după cîte fapte aţi făcut.” Kasia a continuat să explice că salvarea noastră nu se bazează pe fapte dar pe credinţa în Isus Hristos ca Domn şi Salvator, iar faptele bune pe care le-au făcut au fost făcute din dragoste pentru El. „Cred că aţi terminat ceva cursuri de psihologie,” a concluzionat el, „deoarece tot ce aud mă mişcă adînc, şi îşi face lucrarea în mine, eu simt un fel de putere sau forţă aici!”

Rugaţi-vă ca Dumnezeu să continuie de a-Şi  descoperi puterea şi dragostea faţă de acest tînăr.

Ştiri din lumea creştină – Elveţia noiembrie 11, 2009

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , ,
add a comment

În noiembrie 2008, Miriam a împărtăşit cum a învăţat-o pe o doamnă din Tailanda cuvinte noi în limba germană, în fiercare săptămînă. Deşi Lena (numele a fost schimbat) trăieşte în  Elveţia de mulţi ani, ea vorbeşte puţină germană. Lena a fost muţumitoare pentru ajutorul lui Miriam astfel că a insistat să-i vopsească unghiile în schimb. Implicarea lui Miriam în OM s-a încheiat la sfîrşitul anului 2008, dar Dumnezeu încă nu şi-a încheiat lucrarea cu Lena. La începutul lunii iulie a anului curent, un l800px-Zurich_Mercedes-Benz_O_405_GTZ_offsideucrător de stradă s-a aporpiat de o echipă OM şi le-a povestit restul povestirii despre Lena, Lena a simţit  prezenţa lui Dumnezeu la întîlnirile cu Miriam şi a dorit să-L cunoască. Într-o dimineaţă de duminică, ea a urcat la întîmplare într-un autobuz, s-a coborît la fel, la întîmplare şi a mers după nişte oameni, tot la întîmplare. Fără ca să realizeze, ea a ajuns într-o biserică, unde primi nişte căşti, şi a avut posibilitatea să asculte toată predică în tailandeză. Este doar o singură biserică în Zurich care traduce serviciile în limba tailandeză. Săptămîna următoare, Lena a invitat la biserică şi o colegă de a ei.

Dumnezeu totdeauna răsplăteşte pe cei care-L caută şi  onorează inima sinceră şi deschisă pentru a-L cunoaşte, iar pentru cei mai insistenţi şi însetaţi face minuni!

Cuvinte stricate sau reparate? noiembrie 9, 2009

Posted by alaandrei in Copil fiind....
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Speak-No-Bad-StuffFiecare are un fel anume de a-şi exprima nemulţumirea. De cele mai dese ori acesta nu este ceva plăcut de contemplat, mai ales dacă se face „din ţînţar – armăsar”. Numai că Adriel Benedict, ca orice reprezentant al sexului masculin, nu iubeşte să cedeze. Pentru el tot ce ţine nemijlocit de persoana sa, este FOARTE important şi orice încercare din partea fratelui său mai mare, de a dovedi contrariul, este sortită eşecului. Ştim însă că vîrsta dar şi puterea au o greutate mai mare pe cîntarul vieţii, de aceea, Benedict alege uneori nu cea mai bună soluţie. Cînd vede că lupta e pierdută, preferă măcar „să arunce” utimul cuvînt, care de regulă are menirea „de a lovi” adversarul, pentru a păstra după sine titlul de învingător(cel puţin în opinia sa).

Am hotărît să le ţin o lecţie cu privire la aceast fel de a vorbi. I-am chemat pe amîndoi „haiducii” lîngă mine, am deschis Biblia şi le-am citit textul de la Efeseni 4:29  „Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.”
Am vorbit apoi despre cît de mult se întristează Dumnezeu cînd noi folosim cuvinte care rănesc sau jignesc pe cei cărora le sunt adresate. După cum vă daţi seama am pus şi nişte întrebări cu privire la ce fel de cuvinte trebuie să folosească scumpii mei băieţi, atunci cînd vorbesc unul cu altul.

– Benuţ, ce cuvinte trebuie să foloseşti de azi înainte?

– Reparate, am auzit, după o scurtă pauză.

Dar voi aveţi cuvinte stricate în vocabular,  sau le-aţi reparat pe toate?

Sărbătoarea din Peru noiembrie 7, 2009

Posted by alaandrei in Ştiri.
add a comment

peru-cuzco-2-lTraducătorii Bibliei Wycliffe apropie de final proiectul de traducere a Bibliei în regiunea Peru, din centrul Anzilor. Ron Ryan  lucrează cu Wycliffe şi spune: “Nu demult populaţia din Wanca Quechua a mers pe străzi  în haine colorate pentru a sărbători  finisarea traducerii Noului Testament. Wanca Quechua apoi au citit Cuvîntul în limba lor, iar muzicienii au cîntat spre slava lui Dumnezeu.” Traducătorii continuă traducerea. În timp de 5 ani vor termina traducerea Vechiului Testament iar aceste 5 grupuri de limbi indigene vor avea Biblia completă la dispoziţia lor disponibilă în limba maternă. Este doar o problemă. „Sunt puţini cei care pot citi şi scri.” Ryan spune, „Noi folosim CD, casete şi în special la radiou, pentru a ajunge la oamenii care trăiesc în aceste zone rurale.”

„Bărbaţii din cinci limbi diferite vin să lucrze împreună la aceleaşi paseje biblice. Astăzi ei lucrează la cartea Psalmilor. Ei vor lucra împreună timp de trei săptămîni, apoi se vor întoarce în comunităţile lor şi vor lua Scriptura tradusă, o vor citi şi vor testa să vadă dacă aceasta va vorbi clar limba Quenchua, şi apoi o vor publica. Între timp o parte din aceasta va fi transmisă prin intermediul radioului.

Rugaţi-vă pentru echipă de traducere. Ei au nevoie de protecţie şi energie.

Ce ar fi trebuit să cunoască fiecare fată … mamă, băiat … bărbat, … fiecare om noiembrie 6, 2009

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
Tags: , ,
add a comment

Am fost binecuvîntată în mod deosebit prin relaţia pe care o am cu soţul meu,  în special posibilitatea de a-i oferi soţului meu virginitatea mea iar el, la rîndul său, mi-a oferit acelaş lucru!

Am auzit pe cineva care afirma că nu ţine neapărat ca viitoarea lui soţie să fie virgină. Cred că după vizionarea acestui filmuleţ şi-ar fi schimbat părearea.

Poate pentru cineva aceasta sună demodat şi lipsit de sens. Dar vreau să spun că doar sună,  nu este. De pretutindeni şi de peste tot tinerii noştri sunt convinşi că virginitatea nu mai este la modă şi nici necesară. Dar iată că acum se dovedeşte că ceea ce pentru părinţii noştri a fost sfînt astăzi a mai ajuns să fie confirmat şi de oameni de ştiinţă. Ceea ce se trîmbiţează de la toate colţurile nu este pentru că cineva vă doreşte binele, ci pentru că-şi urmăreşte interesele sale, iar cei lipsiţi de experienţă şi creduli, dornici de a fi în pas cu … desfrîul şi bolile, fără ca să realizeze acest lucru, le fac jocul.

Hrană pentru copiii din Guatemala noiembrie 6, 2009

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , ,
add a comment

guatemala_mapUnicef raportează că aproape jumătate din copiii din Guatemala sunt cronic malnutriţi, clasîndu-se pe locul 6 în lista ţărilor cu cea mai grea situaţie din lume. Mulţi supravieţuiesc cu doar 50 de cenţi pe zi.  Dacă e să mai adaugi la aceasta abuzul şi neglijarea tabloul care se conturează nu este  deloc promiţător. Kids Alive International, cu scopul de a-L prezenta pe Isus acestor copii, a început un centru de îngrijire pînă la vîrsta de clasa a doua, în afara orşaului Guatemala, oferind micul dejun şi prînzul. Directorul în teren, Crobey Dukes spune, „Cînd am început proiectul aveam copii care efectiv îşi pierdeau cunoştinţa din cauza foamei, în special luni, pentru că nu au avut posibilitatea să mănînce de la prînzul de vineri, pe care l-au luat cu noi. În doar vreo doi ani am văzut cum inimile foarte împietrite care au început să se înmoaie, în timp ce Cuvîntul a început să pătrundă în vieţile copiilor. Prin copii impactul se răspîndeşte în şcoli, biserică, şi în vieţile familiilor. (

2.000 de bebeluşi au fost salvaţi noiembrie 3, 2009

Posted by alaandrei in Social.
2 comments

bebesLa dat de 1 Noiembrie s-a încheiat campania „40 Days for Life” (40 de zile pentru viaţă).  Directorul campaniei naţionale din SUA a mărturisit că în rezultatul acestei campanii au fost salvaţi de la avortare 2000 de bebluşi.

Această campanie a început în 2004 într-un orăşel din Texas, anul acesta s-a desfăşurat la nivel naţional. Peste 200.000 de voluntari au stat de veghe, în post şi rugăciune, lînga localurile unde vin femeile gata să renunţe la copii cu care i-a binecuvîntat Dumnezeu.

Una din femei care tocmai venise la unul din centrele medicale pentru această procedură, a văzut la intrare două fetiţe mici, care cîntau: „Isus mă iubeşte”. Femeia a intrat, iar peste un timp a fost văzută, părăsind clădirea cu ochii în lacrimi. Nu a mai dorit să avorteze, ci a plecat să caute alt fel de ajutor specializat. De multe ori doar priveliştea unor oameni care se roagă, pot determina o femeie să se răsgîndească de a săvîrşi acest act groaznic.

Această campanie este una din cele mai de amploare desfăşurată în 212 oraşe în diferite state ale Americii, 5 provincii Canadiene şi Danemarka.  Această iniţiativă contă în rugăciune intesivă şi post, pentru a opriv avortul. Începînd cu 2004 au fost organizate 678 în 282 de comunităţi, incluzînd ţări ca SUA, districtul Columbiei şi America Samoa, Canada, Irlanda de Nord şi Danemarka.

Ţara noastră se află într-o criză demografică acută care se mai agravează şi mai mult datorită faptului că femeile recurg la avort. Dacă vom sta indifernţi faţă de aceasta într-un timp scurt, aproximativ 35 de ani, polulaţia ţării se va înjumătăţi, majoritate contituind oameni vîrstnici.

M-aş bucura mult ca în lista ţărilor participante la această campanie să apară şi Moldova.