jump to navigation

Femeile iscusite dau cu tragere de inimă (continuare) Iulie 1, 2009

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , , ,
trackback

În Exod 36  se continuă acest subiect, şi anume, despre femei şi bărbaţi iscusiţi care dau cu tragere de inimă, „Toţi bărbaţii iscusiţi, în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările  rînduite pentru slujba  sfîntului locaş, au făcut după cum poruncise Domnul.” (v.1) Deci, bărbaţii  sau femeile iscusite, care dau cu tragere de inimă, primesc  înţelepciunea  şi priceprea  lui Dumnezeu şi fac totul după cum porunceşte Domnul, pentru că El este Cel care pune în ei duhul de pricepere. Ni se mai spune că EL a dat această înţelepciune şi duh de pricepere  tuturor celor care au tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. Deci, trebuie să ai dorinţă şi tragere de inimă. Observăm că Dumnezeu caută oameni şi El nu se uită la înfăţişare, ci se uită la inima ta. El caută femei cu tragere de inimă. Femeilor care doresc înţelepciunea, priceperea care vine de la Dumnezeu, El le va da priceperea necesară, dacă ele vin cu o inimă doritoare să împlinească tot ce le spune El.

Toţi copiii lui Israel şi-au adus lucrurile lor rînduite pentru slujba sfîntului locaş… „Chiar şi după ce începuse lucrarea, tot se mai aduceau în faţa lui Moise, în fiecare dimineaţă, daruri de bunăvoie.” (v.3b) Nimeni nu aduceau darurile lor înaintea lui Dumnezeu, în faţa lui Moise.

„Atunci toţi bărbaţii iscusiţi, prinşi la toate lucrările sfîntului locaş, şi-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau, şi au venit de au spus lui Moise: „Poporul aduce mult mai mult decît trebuie pentru facerea lucrărilor, pe cari a poruncit Domnul să le facem.” (v.4-5) Ce minunată este această atitudine! Dumnezeu cheamă poporul şi-i spune, „Toţi cei cu tragere de inimă, toţi cei iscusiţi, aduceţi daruri înaintea Mea.” Poporul aduce mai mult decît trebuie. Dacă şi în zilele noastre oamenii ar asculta glasul lui Dumnezeu, cît de frumos s-ar împlini toate nevoile. O, dacă fiecare ar aduce, nici mai mult şi nici mai puţin decît îi spune Domnul pe inimă şi tot ce are de prisos!

„Moise a pus să strige în tabără că nimeni, fie bărbat fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru sfîntul locaş. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri.” (v.6) A aduce daruri la Casa lui Dumnezeu, a aduce daruri pentru Dumnezeu, potrivit cu chemarea pe care El ţi-o pune pe inimă este un privilegiu, este o cinste, este o onoare.

„Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările cari trebuiau făcute, ba încă mai şi trecea.”(v.7) Cînd oamenii au o inimă care se îndreaptă spre Dumnezeu, atunci Dumnezeu împlineşte nevoile în slujirea Lui, nevoile altora, şi Dumnezeu este plăcut impresionat, Îi plac aceste daruri,  şi vom citi despre acest lucru.

Aşa cum am văzut în Exod 24, Moise s-a urcat pe Muntele Sinai ca să vorbească cu Dumnezeu: „Înfăţişarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vîrful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului, şi s’a suit pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.” (v.17-18) În acest timp, Dumnezeu i-a dat instrucţiuni privitoare la facerea cortului întîlnirii, şi aici ni se spune din nou despre aducerea de daruri înaintea Domnului: „Vorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine dela orice om care-l va da cu tragere de inimă.” (Exod 25:2). De ce vrea Dumnezeu aceste daruri? „Să-Mi facă un locaş sfînt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.” (v.8-9) Dumnezeu îi dă lui Moise isntrucţiuni specifice, cum să facă acest cort al întîlnirii, cort în care el avea să se întîlnească cu Dumnezeu.

Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul lor şi spune că El vrea ca orice dar să fie dat cu tragere de inimă. Deci este important cum vii înaintea lui Dumnezeu, cum dai, ce dai. Nu contează mărimea sau mulţimea darurilor, ci valoarea lor este dată de atitudinea celui care dă: ele trebuie date cu tragere de inimă. Cei care vin cu tragere de inimă şi dau înaintea Dumnezeu doresc ca să facă voia lui Dumnezeu. Acestor femei iscusite, Dumnezeu le-a dat iscusinţa ca să împlinească voia Lui, El le-a umplut cu pricepere, le-a dat înţelepciune şi ştiinţă.

În Proverbe 2 citim că înţelepciunea trebuie căutată şi cerută de la Dumnezeu. EL te va umple de această comoară care este priceperea şi înţelepciunea. La ce sunt acestea de folos? „Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi.”(v.10-11) Observaţi de ce binecuvîntări este însoţită înţelepciunea care vine de la Dumnezeu? Atunci cînd inima noastră Îl caută pe El, cînd doreşte să împlinească voia Lui, căpătăm cunoştinţă, iar sufletul nostru găseşte desfătare, chibzuinţă care veghează asupra noastră, şi pricepere care ne păzeşte.

În lecţia anterioară am vorbit despre o femeie cinstită şi de mare preţ, şi am văzut că această femeie, este o femeie care are discernămînt, plan, ştie ce vrea, este cumpătată. De aceea, această femeie are în plus, în aşa fel încît poate să-şi întindă mîna către cel nenorocit. Ea îşi întinde braţul spre cel lipsit. O femeie iscusită este acea femeie care are înţelepciune de la Dumnezeu, care doreşte înţelepciunea care vine de sus. Această înţelepciune se obţine prin frica şi temerea de Domnul, prin dorinţa aceea de a nu-L supăra pe Dumnezeu şi prin dorinţa de a împlini voia lui Dumnezeu.

În ce priveşte darurile de bunăvoie, făcute cu tragere de inimă, ele sunt menţionate şi în Noul Testament. Să citim 2 Corinteni 8:9 şi să vedem ce importanţă are tragerea de inimă: „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s’a făcut sărac pentru voi, pentruca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” Dumnezeu a iubit atît de mult lumea încît a dat pe singurul Său Fiu pentru ca noi să căpătăm mîntuirea, pentru ca noi să ne îmbogăţim.

Exemplul nostru de dăruire este Domnul Isus. El S-a dat fără rezerve, şi dărnicia Lui, dăruirea Lui ne-a îmbogăţit pe noi. Ce Exemplu minunat!  „În această privinţă vă dau un sfat. Şi sfatul acesta vă este de folos vouă, cari, de acum un an, cei dintîi aţi început nu numai să faceţi, ci să şi voiţi. Isprăviţi dar acum de făcut; pentruca, după graba voinţei să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre.” (v. 10-11)

Dumnezeu ne cere să dăm ma mult decît putem, ci potrivit cu mijloacele noastre. „Pentrucă, dacă este bunăvoinţă, (deci vedem cu tragere de inimă şi bunăvoinţă) darul este primit, (Dumnezeu primeşte dar numai dacă este făcut cu tragere de inimă şi bunăvoinţă) avîndu-se în vedere ce are cineva, nu ce n’are. Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strîmtoraţi; ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor,” (v. 12-14) Deci, Dumnezeu le cere din prisosul lor. Femeile iscusite au dat cu tragere de inimă, pentru că au înţeles ce a făcut Dumenezeu pentru ele, pentru că L-au iubit pe Dumnezeu şi pentru ele, a da pentru El a fost un privilegiu. Cuvăntul spune, în 2 Corinteni 9:6 „Cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera.” Ce faci tu? Dai cu tragere de inimă? Care este atitudinea ta faţă de dărnicie?

1. Cu ce scop a adus poporul Israel daruri pentru costruirea sfîntului Locaş?

2. De ce pretinde Dumnezeu aceste daruri din partea noastră?

3. Care sunt binecuvîntările  care însoţesc înţelepciunea care vine de sus?

4. Enumeră cîteva caracteristici ale femeilor iscusite.

5. Ce importanţă are tragerea de inimă în dărnicie?

6. Eşti preocupată de faptul că orice ai da, trebuie să dai ca pentru Domnul?

Mia Oglice, Femeile Bibliei, din studiul biblic „Femeile fără Nume”

Reprodus cu permisiunea autoarei

Anunțuri

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: