jump to navigation

Slujbele. Binecuvîntare sau blestem Aprilie 23, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj.
Tags: , , , , ,
trackback

La Romani 12:1 găsim îndemnul sfîntului apostol Pavel către toţi credincioşii: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească”.

Ca să înţelegem mai bine aceste text vreau să privim în cartea Maleahi, în care Dumnezeu ne învaţă să nu repetăm greşelile preoţilor, în închinarea şi slujirea noastră zilnică.

Mal 1:1 Proorocia, Cuvîntul Domnului către Israel, prin Maleahi:

Proorocie. Ce înseamnă aceasta în contextul cărţii Maleahi? A prooroci – a judeca poporul Său ales, cu privire la închinarea lor înaintea lui Dumnezeu şi cum va fi judecat cel ce nu se întoarce la D-zeu cu pocăinţă, avertizîndu-i mai întîi prin mesagerul Său, Maleahi (mesager). Dumnezeu le arată îndurarea Sa, mila, faptul că este încet la mînie, plin de bunătate şi credincioşie.

Cuvîntul Domnului către Israel – poporul pe care şi L-a ales Dumnezeu- vedem paralela dintre ei şi noi care am fost cîştigaţi ca să fim ai Lui, de aici vedem ca această carte ne este adresată nouă şi nu celor ce nu sunt a lui Dumnezeu.

În următorul verset vedem căt de mult a iubit EL pe Israel şi ne iubeşte şi pe noi.

Mal 1:2 „V’am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuş am iubit pe Iacov,

În Geneza 36 vedem că Esau, sau Edom, era un popor foarte bogat, numeros şi puternic, deaceea Israel punea la îndoială dragostea lui Dumnezeu, văzînd căt de bine îi mergea lui Esau, chiar dacă el nu asculta de Domnul.

Mal 1:3 şi am urît pe Esau, i-am prefăcut munţii într’o pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie.

D-zeu le deschide ochii ca să vadă ce a făcut cu Esau. Tot ce Israelul considera a fi o binecuvîntare deosebită, Dumnezeu a distrus într-o clipă.

Mal 1:4 -5 Iar dacă ar zice Edomul: „Sîntem nimiciţi, dar vom ridica iarăş dărîmăturile!” aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: „Ţara răutăţii”, şi „Poporul pe care S’a mîniat Domnul pentru totdeauna!” Veţi vedea cu ochii voştri lucrul acesta, şi veţi zice: „Mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!”

Am văzut căderea Edomului, am văzut şi căderea regimului comunist. Comnuniştii susţineau cîndva că vor arăta la televizor pe ultimul creştin dar, iată că trăim vremuri, cînd la televizor vor arăta nu ultimul creştin, ci ultimul communist. Şi veţi vedea Că El este Domnul.

Mal 1:6 Un fiu cinsteşte pe tatăl său, şi o slugă pe stăpînul său. Dacă sînt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sînt Stăpîn, unde este teama de Mine? zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, cari nesocotiţi Numele Meu, şi cari ziceţi: „Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?”

Preoţii Îi spuneau lui Dumnezeu Tată şi Domn, dar nu-I dădeau nici cinstea cuventită unui tată şi nici nu se temeau de El, ca de un Stăpîn, ci luau în deşert Numele Lui, ca mai apoi să întrebe cu ce L-au nesocotit pe El.

Mal 1:7 „Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate necurate!” Şi dacă ziceţi: „Cu ce Te-am spurcat?” „Prin faptul că aţi zis: „Masa Domnului este de dispreţuit!”

Ei aduceau jertfe, dar fără ca să dea cinstea cuvenită, slujindu-L material, dar nu respectau autoritatea Lui, la fel ca fiul rămas acasă, din pilda fiului risipitor, care işi slujea tatăl dar nesocotea autoritatea lui. El cere respectul pe care îl merită un Tată.

Mal 1:8 Cînd aduceţi ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Cînd aduceţi una şchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţinea el seama de ea? zice Domnul oştirilor.

Ei nu-L respectau ca Stăpîn. Ca exemplu, dacă duci, ca mulţumire, şefului tău, sau medicului, sau celui ce ţi-a slujit, un lucru stricat, sau cu termenul trecut, sau pe care nu-l mai poate folosi. Cum vei fi privit?

1:9 Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi! Vă va primi El cu bunăvoinţă, cînd mînile voastre fac astfel de lucruri? zice Domnul oştirilor.

După ce ai adus aceste lucruri stăpînului, roagă-l sa-ţi mai mărească sălariul, să-ţi taie din responsabilităţi şi timpul de lucru, sa-ţi mai adauge o masă, doua, trei? Va asculta el oare dorinţele tale, sau nu ştii dacă vei rămînea la locul de lucru? Venind cu un aşa cadou, să mulţumeşti mediculu, vei îndrăzni să mai apelezi la el vreodată?

Mal 1:10 „Cine din voi va închide porţile, ca să n’aprindeţi degeaba focul pe altarul Meu? N’am nici o plăcere de voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile de mîncare din mîna voastră nu-Mi sînt plăcute!

Mai bine, zice Dumnezeu, am închide uşa bisericii, decît să venim cu închinare, programe, mărturii, slujbe, grupuri de studiu, şi alte activităţi însuşindu-ne, pe nedrept meritele, sau realizările. Slujbele făcute cu jumătate de inimă, mai degraba necinstesc pe Cel caruia I le aducem, decăt să-I fie de un bun miros. Domnul spune că nu are dorinţă de a asculta, binecuvînta şi de a primi cu bunăvoinţă astfel de daruri.

Mal 1:11 Căci dela răsăritul soarelui pînă la asfinţit, Numele Meu este mare între neamuri, şi pretutindeni se arde tămîie în cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de mîncare curate; căci mare este Numele Meu între neamuri, zice Domnul oştirilor.

Israel credea că închinarea adevărată este numai în Templul de la Ierusalim, şi nu în altă parte. Dar Dumnezeu le prezintă viitorul, şi faptul că nu numai ei vor fi cei care se pot închina lui Dumnezeu, dar că toate neamurile vor putea face acest lucru în Duh şi adevăr, în orice loc.

Mal 1:12 ,Dar voi îl pîngăriţi, prin faptul că ziceţi: „Masa Domnului este spurcată, şi ce aduce ea este o mîncare de dispreţuit!”

Prin faptul că faceau deosebire dintre jertfe şi daruri după cîştigul pe care îl aveau din asta, ei pîngăreau Numele Domnului, nesocotind poruncile Lui privitor la jertfe şi daruri.

Nu ei erau cu dreptul de a decide ce jertfe aveau valoare şi erau bine primite în faţa Lui, pentru El toate jertfele făcute după Cuvîntul Său, sunt necesare şi valoroase.

Mal 1:13 Voi ziceţi: „Ce mai osteneală!” şi o dispreţuiţi, zice Domnul oştirilor; şi aduceţi ce este furat, şchiop sau beteag: „Iată darurile de mîncare pe cari le aduceţi! Pot Eu să le primesc din mînile voastre? zice Domnul.

Preoţii se indignau, şi nu voiau să le dea cinste împlinindu-le, ba chiar mai mult, le dispreţuiau, astfel că şi poporul vedea acest lucru. Nu se merită să ne ostenim pentru nişte daruri neînsemnate. Fiind astfel privite de preoţi şi poporul, respectiv, aducea ce era furat, shiop şi beteag. Să revenim la întrebarea noastră. Dacă aducem stăpînului un lucru pe care numai la gunoi l-am duce, va privi El cu bunăvoinţă la acel lucru? Să presupunem că nu avem nimic altceva. Dar în casă noastră aducem doar lucruri bune!

Mal 1:14 „Nu! blestemat să fie înşelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească, şi totuş juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită beteagă! Căci Eu sînt un Împărat mare, zice Domnul oştirilor, şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.

Dumnezeu nu cere ce nu ai, dar dacă ai ceva bun şi-l promiţi Domnului, iar mai apoi aduci ce nu-ţi trebuie, nu te aştepta să fii binecuvîntat. Răspunsul lui Dumnezeu e categoric. Nu! Ci, cel ce aduce astfel de daruri este blestemat!

Care este scopul slujbelor, jerfelor, a închinării noastre înaintea Domnului prin toate lucrările, sport, engleză, computere, ziar, proiecte, grupuri de studiu? Să dăm cinstea cuvenită Numelui lui Dumnezeu! Nu pentru a ne scoate slavă nouă, nu pentru a căpăta venit pe seama realizărilor lui Dumnezeu, ci pentru a vesti Numele lui printre neamuri!

1. ESAU SAU IACOV? CARE DIN EI REPREZINTĂ RELAŢIA TA CU DUMNEZEU?

2. ÎI DAI LUI DUMNEZEU CINSTEA CUVENITĂ UNUI TATĂ ŞI FRICa CUVENITĂ UNUI STĂPÎN? CUM?

3. CARE ESTE MĂRTURIA TA ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ŞI A OAMENILOR? Dai Domnului ce ai mai bun din timpul, banii, sănătate sau dai ce-ţi rămăne schiop, furat şi beteag?

Anunțuri

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: