jump to navigation

Învierea – basme sau realitate? Aprilie 19, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj.
trackback

Cu şapte zile înainte de înviere Domnul Isus le-a vorbit, a cîta oară, despre moartea şi învierea Sa. După ce s-au împlinit aceste şapte zile, Maria Magdalina, Ioana, Maria, mama lui Iacov, Salome şi celelalte care erau împreună cu ele au adus miresmele pe care le pregătiseră pentru Cel mort. De ce? Pentru că n-au crezut cuvintele Domnului Isus. Oare n-au fost ele martore la învierea lui Lazăr? Oare n-au auzit ele afirmaţia lui Isus, „Eu sunt învierea şi viaţa.„? Cu toate acestea n-au crezut nici chiar atunci cînd îngerul le-a mărturisit despre învierea lui Isus.

Totuşi, Maria Magdalina s-a dus şi a dat de ştire ucenicilor despre cele văzute şi auzite de la înger.

Cuvintele acelea li s-au părut apostolilor basme şi nu le-au crezut. Luca 24:11

Doi din ucenicii lui Isus mergeau spre Emaus şi pe  cînd erau în drum Isus li s-a arătat şi a  început să  vorbească cu ei.  Relatarea lor despre nădejdile false şi visurile neîmplinite L-au făcut pe Isus să exclame,„O , nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, cînd este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?” Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.” Luca 24:25-27

Aceştea doi s-au întros înapoi la ceilalţi ucenici şi le-au povestit despre întîlnirea pe care au avut-o cu Isus, pe drum spre Emaus. Dar nici de data aceasta ucenicii nu s-au lăsat convinşi de cuvintele lor.

În sfîrşit, S’a arătat celor unsprezece, cînd şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Marcu 16:14

E greu de imaginat, însă nici acum după toate mărturiile făcute de femei, ucenici sau chiar prezenţa lui Isus în trup în mijlocul lor nu era de ajuns ca să-i facă să creadă.

Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sînteţi turburaţi? Şi dece vi se ridică astfel de gînduri în inimă? Uitaţi-vă la mînile şi picioarele Mele, Eu sînt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n’are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mînile şi picioarele Sale.) Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mîncare?”
I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagur de miere. El le-a luat, şi a mîncat înaintea lor. Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam cînd încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.” Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Luca 24:37-46

La această întîlnire însă, nu  era prezent un uncenic, pe care toţi obişnuiesc să-L numească necredinciosul, şi anume, Toma, zis Gemănul.

Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.” Ioan 20:25

Dacă celorlalţi ucenici Domnul Isus a fost nevoit să le tîlcuiască toată Scriptura, lui Toma i-a fost suficient doar sa vadă şi să creadă.

Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi adu-ţi mîna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo” i-a zis Isus, „pentrucă M’ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n’au văzut, şi au crezut.” Ioan 20:27-29

Eu sunt mai fericit decît Toma, pentru că deşi nu L-am văzut pe Isus, nu I-am auzit glasul, nu am vorbit cu ucenicii, nu mi s-a arătat nici un înger, am avut harul să aud Cuvîntul lui Dumnezeu, să cred şi să primesc viaţa vecinică. Dar tu eşti mai fericit ca Toma? Dacă nu, cercetează Scripturile cît încă mai e har!

Anunțuri

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: