jump to navigation

5 categorii de oameni la crucea lui Isus Aprilie 18, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj.
trackback

Care din cei aflaţi în ziua răstignirii la cruce au avut harul să intre în rai? Pentru a afla răspuns la această întrebare vom urmări pasajul biblic din Evanghelia după Luca 23:32-43.

Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele, cari trebuiau omorîţi împreună cu Isus. Cînd au ajuns la locul, numit „Căpăţîna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stînga. 23:32-33

Primii menţionaţi în acest pasaj, sunt făcătorii de rele, care nu se aflau de bună voie acolo, ci din cauza fărădelegilor săvîrşite, fiecare din ei reprezentănd cîte o categorie aparte.

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi. 23:34

O altă categorie prezenţi la poala crucii erau ostaşii romani care au săvîrşit nemijlocit răstignirea. Ei n-au văzut în cruce decît un prilej de îmbogăţire materială, acest fapt dovedindu-se a fi parte din împlinirea proorociilor.

Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus, şi ziceau: „Pe alţii i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuş, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”Ostaşii de asemenea îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet, şi-i ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mîntuieşte-Te pe Tine însuţi!” Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreeşti: „Acesta este Împăratul Iudeilor.”35-38

La locul execuţiei erau şi curioşii, vînătorii de senzaţional. Pe lîngă ei sunt prezentaţi şi liderii religioşi ai acelor vremuri, motivul aflării lor fiind clar definit – să-şi bată joc de Isus, exemlul lor a fost urmat de oamenii de rînd şi ostaşi.

Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mîntuieşte-ne şi pe noi!” 23:39

Tîlharul care îşi bătea joc de Isus urmînd şi el exemplul fruntaşilor celor mai de seamă,  căuta să se folosească de puterea Lui. El nu a dat nici o importanţă faptului că era lîngă Domnul vieţii veşnice. Tot ce a considerat important era materială şi unicul lucru care şi-l dorea era să-şi continue modul vechi de trai.

Dar celalt l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti supt aceeaş osîndă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n’a făcut nici un rău.” Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta!”23:40-42

Tovarăşul lui dimpotrivă a recunoscut  în Isus pe Dumnezeu şi faptul că că el şi-a meritat pedeapsa. El nu se bucura împreună cu celalţi nelegiuiţi de răstignirea şi patimile lui Isus, fiind convins de nevinovăţia Lui. Aceată atitudine l-a deosebit de toţi ceilalţi oameni, fiind cea mai înţeleaptă şi potrivită, pentru unul care se află la cruce.


Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”
23:43

Tîlharul a recunoscut existenţa lui Dumnezeu, şi-a recunoscut  păcatul său şi a crezut cuvintele Domnului Isus, fără ca să le pună la îndoială, ştiind că moartea de cruce era una lentă şi chinuitoare care dura uneori şi cîteva zile. Chiar şi Pilat s-au mirat de faptul că a murit aşa de curînd(Marcu 15:44)

Din acest text se vede foarte clar cum se capătă viaţa veşnică şi anume prin har suntem mîntuiţi, prin credinţă,  nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Primul care a intrat în Împărăţia lui Dumnezeu n-a fost unul din ucenici, care a umbalt cu Domnul Isus trei ani şi jumătate, fiind martor ocular la toate semnele, minunile şi învăţătura Lui. Nici unul din fruntaşii care cunoşteau Legea şi Proorocii şi se considerau conducătorii spirituali ai vremii. N-au fost nici ostaşii romani care guvernau în pe atunci  pămîntul. N-a fost nici unul din norodul de atunci, care au participat la construcţia Temlului, aduceau jertfe, împlineau Legea. N-a fost nici unul din cei enumeraţi mai sus, ci unul din categoria cea mai de jos, un nelegiut, dar care întîlnindu-se cu Dumnezeu, a ales că se gîndească la  cele veşnice. Deaceea el măcar că a fost condamnat de judecătorii pămîntului la moarte cea mai josnică, a ajuns să fie iertat de Dumnezeu şi a căpătat un loc în raiul Lui.

O astfel de persoană am fost şi eu pînă am început să caut sensul vieţii şi pînă să-L cunosc pe Dumnezeu. Dar atunci cînd am ajuns în faţa crucii, am ales să recunosc păcatul, şi să cred cuvintele Domnului.  Ai fost şi tu la cruce? L-ai recunoscut pe Dumnezeu? Ai crezut cuvintele Lui? Dacă da, ne vom întîlni în Împărăţia Lui, în raiul lui Dumnezeu! Dacă nu, fă-o chiar acum!

Anunțuri

Comentarii»

1. Grigore Cheptene - Aprilie 22, 2009

Gaseste aici categoriile de oameni la crucea lui Isus:
http://www.max7.org/resource.aspx?id=f6048ef8-ba3a-4c31-ad26-a562fbc37480

descarca unul din video cu titlul „golgotha” si vizualizeaza 1 secunda in istorie linga crucea lui Isus.

In rest, multumim pentru un nou blog haios a familiei voastre crestine. Aleluia !!!!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: