jump to navigation

Un exemplu vrednic de urmat aprilie 30, 2009

Posted by alaandrei in Video.
add a comment

Am fost mişcaţi pînă la lacrimi şi ne gîndeam cînd oare va fi şi la noi în ţara aşa ceva. Este unicul lucrul care va salva ţara noastră acum. Să căutăm faţa Domnului cu toţii ca El să vindece ce este de vindecat, să schimbe ce este de schimbat şi să binecuvinteze pe toţi!

Reclame

Îţi cunoşti bine drepturile? aprilie 29, 2009

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
1 comment so far

Astăzi, 29.04.2009, la Primăria Municiupiului Bălţi a avut loc conferinţa de presa cu ocazia vizitei sociologului Paul Cameron în acest oraş. Conferinţa a fost organizată de coaliţia „Pro Familia” reprezentată de Radu Blendarencu şi Alexandru Sanduleac preşedintele de la „Orizonturi Noi „.

Alexandru Sanduleac a multumit d-lui Vasilii Panciunc, Primarul care a contribuit la organizarea acestei conferinţe dar şi pentru solidaritatea în scrierea petiţiei care cere eliminarea sintagmei „orientare sexuală” din Proiectul de lege nediscriminarea. Dupa care cuvîntul i-a fost oferit Dr. Paul Cameron.

Dumnealui a prezentat o problemă care afectează majoritatea populaţiei de pe glob şi care are două feţe:

1. În cele mai mari ţări din vest se nasc tot mai puţini copii.

2. Ideologia „faci ce simti în plan sexual” este tot mai răspîndită.

Aceată ideologie  este fundamental nedreaptă şi juridic nefondată. Pentru ca societatea să prospere se cere de la un cetătean să facă 3 lucruri, dintre care două sunt clare şi bine definite:

1. Să respecte Legea.

2. Cei apţi de muncă, să producă mai mult decît consumă.

3. Să se căsătorească şi să dea naştere copiilor, acesta fiind foarte rar menţionat şi parcă, mai tot timpul, ne scapa din vedere.

Oamenii trăind într-o societeate mai puţin complexă priveau acest aspect ca pe ceva foarte important, care se vede din legile existente la acea vreme. În Roma Antică Legea interzicea să moşteneşti proprietate dacă nu aveai familie şi copii, chiar şi regele întelegea că dacă nu are cine sa lucreze pămîntul, atunci nici el nu va avea ce mînca.

Aceasta s-a transmis şi în credinta crestină, vedem poziţia lui Pavel care îndeamnă văduvele tinere să se recăsătorească să aibă grijă de casă şi să crească copii.

Astăzi, consideram ca este corect şi drept să le dăm posibilitate oamenilor sa faca ceea ce simt că vor, cu adevărat, să facă. Oamenii sunt foarte centrati pe satifacerea propriilor necesităţi şi plăceri fără să le pese cum aceasta se va răsfrînge asupra altora.

Bunurile pe care noi astăzi suntem obişnuiţi cu atîta usurinţă să le procurăm de la super-market-uri fără să realizăm de fapt că tot ce avem este produs din costul generozităţii celor care lucrează, a copiilor noştri.

Dar, vedem că în istorie foarte puţini au fost cei care au dat prioritate acestui subiect. Carl Marx abia de a atins importanţa copiilor pentru viitorul societăţii. Cancelarul german Conrad Edenhauer a spus, în 1956: „Copii vor fi totdeauna!”

Statistica arată că în Moldova unei femei ii revine 1.3 copii, pe cînd pentru a menţine acelaş număr de oameni existenţi în societate la moment este necesar de 2.1 copii. Tot vestul se confruntă cu problema că în următorii 35 de ani se va micşora de doua ori numărul populaţiei, şi nu doar atît, ci vor mult mai în vîrstă. Cel putin din punct de vedere istoric, nici o societate nu s-a dezvoltat cu aşa date. De fapt viitorul se duce de răpă… şi trebuie sa ne puna pe gînduri acest fapt.

Sunt mulţi care contribuie la aceasta, dar cei mai „eficienţi” urmăresc împlinirea dorintelor lor sexuale, ei consideră ca alegerea pe care o fac este, de fapt ,dreptul lor, dar toţi ceilalţi  sunt datori să le-o satisfacă.

Cînd creştinătatea a ajuns să influienţeze Roma, homosexualii erau pedepsiţi cu moartea.

In toate celelate ţări la moment se sărbătoreşte. Se crede că statul sau ţara care va accepta şi va oferi privilegii speciale homosexualităţii va fi mai puternică. Pe cînd adevărul este că făcînd aşa contribui la propria distrugere. Aceasta este suicid curat, se dovedeşte în sfera mediciniei , sfera sociala şi sanatatea populaţiei in general.

Este oare corect şi drept ca oamenii sănătoşi şi apţi să aibă familii şi copii, să spună „nu vrem să muncim, să ne căsătorim şi să creştem copii,”  şi să fie apăraţi de lege, iar tu să fii persecutat de ea dacă nu eşti de acord cu ei? Societatea care nu doar le da voie să facă ce vor, dar le crează legi, este o absuridate. Uniunea Europeană prevede în legislaţia sa, la fel şi cateva state din SUA, că dacă bărbatul se simte femeie şi vrea cu această ocazie să facă şi unele schimbări chirurgicale statul va fi cel care va suporta cheltuielile din buzunarul cetăţenilor care îşi plătesc cu grijă impozitele.

Asta nu doar crează unele probleme dar chiar întoarce toată societatea cu picioarele în sus. Astfel că pînă la urmă, cei care lucreaza şi cresc copii, trebuie să le slujească celor care nu se simt mulţumiţi de felul cum sunt.

Încă un pericol real pentru alţi cetăţeni este şi faptul că cei ce întreţin relaţii homosexuale, ajung să aibă pînă la 100 de parteneri sexuali în timpul vieţii şi asta măreşte de la 5 -50 ori probabilitatea de trasmitere a virusului imunodeficitar -Hiv. In SUA din cauza epidemiei de SIDA 300.000 de oameni au murit şi aproximativ 600.000 suferă de această maladie. Pe an, statul cheltuie la 45.000 $ pentru îngrijirea unui bolnav de SIDA.

Banii nu vin de nicăieri, oamenii lucrează ca să cîştige aceşti bani şi e adevărat că e posibil să faci 45.ooo $ pe an, dar este oare corect ca pentru cineva care vrea să-şi satisfacă plăcerile sexuale, să se cheltuie banii lucraţi de oameni şi copiii lor.

Nu poate fi neglijat şi faptul ca oamenii constituie singura sursă de sange. 5 ooo de oameni au murit pentru ca li s-a facut trasfuzie cu sînge infectat, ai căror donatori s-au dovedit a fi homosexuali. 2000 lucratori medicali au fost infectaţi în timp ce îngrijeau de homosexualii bolnavi.

Italia şi Suedia au ascultat de homosexuali, care au spus că dacă nu vor fi aceptaţi în calitate de donatori de sînge „ei vor simţi că fac ceva nedemn şi asta îi va face să se simtă rău”. Este oare corect şi drept, este legal? Cît de justificat este faptul de a accepta sîngele infectat şi a supune unui risc enorm pe cei cărora acest sănge li se va oferi?

Nu se merită să fie repetate astfel de greşeli, facute de UE  sau cei din SUA.

E ceva de înteles cănd în spital toate resursele sunt îndreptate spre a acomoda şi trata bolnavii. Dar noi nu locuim într-un spital. Noi locuim în societatea în care fiecare are drepturi dar şi reposabilităţi pe care este obligat să le îndeplinească fie că simte că vrea aceasta sau nu.

Trei  lucruri care pot ajuta la soluţionarea problemei demografice:

1. Să fie scutiţi de impozite familiile care se ocupă de creşterea şi educarea copiilor-

2.  Să fie creat un website cu cetăţeni de onoare care au copii, fiind indicate şi adresele lor, telefoanele, care să căstige din cand în cand cîte 1000- 2000$.

3. Părintele care educă copii să primeacă 2 voturi în alegeri. Cei care au luat asupra lor asigurarea viitorului, dînd naştere copiilor, să aibă mai mare putere de a crea acest viitor, pentru copiii lor. Cei ce nu au copii nu sunt în stare să analizeze viitorul din această perspectivă.

Tony Melendez – mărturie fără cuvinte aprilie 29, 2009

Posted by alaandrei in Video.
1 comment so far

La ce serveşte pomana? aprilie 27, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj.
add a comment

lumanarica-mic

DEX online dă umătoare definiţie cuvîntuluiPOMÁNĂ

1. Dar, danie, ofrandă făcute cuiva şi servind, potrivit credinţei creştine, la iertarea păcatelor, la mântuirea sufletului; milostenie, binefacere. ♢ Expr. A cere de pomană = a cerşi. A-şi face (milă şi) pomană cu cineva = a ajuta pe cineva, a face un bine cuiva. ♦ (Fam.) Ocazie binevenită, rară, extrem de avantajoasă (sub raport material); chilipir. ♢ Expr. A umbla după (sau a căuta) pomană = a umbla după avantaje materiale nemeritate. 2. (În ritualul creştin) Praznic care se face după o înmormântare sau după un parastas şi la care de obicei se dăruiesc (săracilor) diverse obiecte (ale mortului); (concr.) ceea ce se dăruieşte cu acest prilej.

O altă definiţie a acestui cuvînt o avem în Biblie. În Evanghelia după  Matei 6:1-4 este scris:

„Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată dela Tatăl vostru care este în ceruri.  Tu, dar, cînd faci milostenie, nu suna cu trîmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, cînd faci milostenie, să nu ştie stînga ta ce face dreapta, pentruca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”

Din acest text vedem că răsplata pentru pomana făcută o primeşte cel care a dat-o, nemijlocit.

Marcu9:41-42 Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentrucă sînteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata. Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, cari cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gît o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare.

Orice milostenie, fie şi un pahar de apă, făcută în Numele Domnului Isus Hristos, adică care contribuie la înaintarea Evangheliei, salvarea sufletului, care o primeşte, de la moarte, îţi va fi răsplătită.  Dimpotrivă, orice milostenie, fie şi un lucru foarte scump, dar care nu-i oferă şi posibilitatea de a avea viaţa veşnică, nu-ţi va fi răsplătită. Dacă dai  numai pentru a-l ajuta să scape de sărăcie materială, ajutorul acesta este neesenţial şi de scurtă durată:

Mar 8:36-37 Şi ce foloseşte unui om să cîştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?  Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?

Deci, pomana nu mîntuieşte sufletele care au murit, ci sufletele care fiind încă aici pe pămînt, recunosc starea lor în faţa lui Dumnezeu, şi primesc iertarea şi darul vieţii veşnice.

Pomana nu ajută nici celor adormiţi, despre care Biblia spune că au murit în Domnul, pentru că ei se află acum cu Dumenzeu şi deci nu mai au nevoie de ea.

Dacă prin milostenia ta, ai ajutat pe oameni să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu şi planul Său pentru om, tu vei primi o răsplată. Dar nu este vorba de mîntuirea sufletului tău. Salvarea sufletului se face numai prin credinţa în jerfta Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos. Dacă am putea scăpa de pedeapsa pentru păcatele noastre prin facerea de milostenii şi pomeni, atunci jertfa Domnului Isus ar fi fost zădarnică.

Efenseni 2:6-10 El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Dacă ai primit prin credinţă darul vieţii veşnice şi apoi foloseşti faptele bune pregătite de Dumnezeu ca şi alţi oameni  să afle despre acest dar şi să creadă în Isus Hristos, Fiul Său, te vei bucura de o mare răsplată!!!

Cine este calea …? aprilie 27, 2009

Posted by alaandrei in Copil fiind....
1 comment so far

p42701001

Într-o seară înainte de somn am început să fredonez încetisor o melodie. Adriel m-a rugat să-i cînt un alt cîntec, care l-am cîntat împreună cu grupul de copii, felicitînd biserica cu sărbărtoarea învierii. A îndrăgit aceste căntec, iar cuvintele sunt următoarele:

Cînt Aleluia Domnului. Aleluia!

Moartea Hristos a biruit! Aleluia!

El ne dă nouă harul Său. Aleluia!

Calea şi viaţa este El! Aleluia!

După ce am terminat de cîntat Beni m-a întrebat,”Ce înseamnă „calea”?” Am încercat să-i explic. La început am folosit un sinonim al cuvîntului „calea” spunîndu-i că acest cuvînt mai inseamnă „drum”. Apoi am continuat cu aceea că „Isus este Cel prin care ajungem în cer.” Însă, pentru el aceasta explicaţie a fost prea spirituală, pentru că imediat a urmat o altă întrebare, ” Dar pe El nu-L doare!?”

A zîmbit apoi şi asta m-a pus pe gînduri. La patru ani pe care îi are a fost chiar o întrebare, sau o încercare de a face haz de explicaţia mea stîngace?

Am încercat să mă fac mai înţeleasă, continuînd explicaţiile dar întrebarea de mai sus nu şi-a mai găsit răspunsul. Tu ce crezi?

Epidemia se extinde…te-ai vaccinat? aprilie 25, 2009

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
add a comment

20070722-seringa

Cîtă panică au semănat printre oameni zvonurile, care circulau într-un timp, despre cei infectaţi de SIDA, care deliberat şi chiar intenţionat infectau alţi tineri de această fatală maldie. Se uita fiecare, înainte de a se aşeza în troleibuz sau la cinematograf, să nu cumva să se aşeze pe acea seringă purtătoare de moarte! Din nefericire, ceea ce se întîmplă acum este mult mai grav decît virusul Imunodeficienţei. Epidemie despre care vă vorbesc acum se răspîndeşte fără de seringi.
De fapt această ea de mult s-a tranfomat în pandemie, căci imoralitatea s-a extins în aşa măsură încît a cuprins, cu părere de rău, tot mai multe ţări şi state. Şi măcar dacă s-ar întreprinde măsuri de a o opri, însă cei ce o răspîndesc, o prezintă nu ca pe o ciumă, ci ca pe un mod normal de viaţă prezentîndu-i pe cei sănătoşi, drept cei cu probleme.
Pînă nu demult era o nemaipomenită obrăznicie şi ofensă să expui în public modul desfrînat de viaţă a homosexualilor şi lesbienilor şi chiar ruşine să fii „diagnosticat” cu această betejeală, astfel că nimeni nu se grăbea să iasă în piaţa, să facă manifestări de vreun fel. La noi în ţară, la data de 7 mai, ei nu doar doresc să iasă la manifestare, ci să susţină un Proiect de Lege nediscriminare(nu stau fără treabă, nu-i aşa?) care să le deschidă noi oportunităţi de a „infecta” şi pe alţii şi asfel a-şi mări rîndurile.
Săptămîna care vine se va organiza o campanie de vaccinare împotriva acestei molime. Nu sta indiferent, căci ea te va ajunge cînd ţi-e viaţa mai dragă. Cînd ajungi şi tu la bătrîneţe să te bucuri de nepoţi, te pomeneşti că vine băitul sau fata care îţi spune că şi-a ales un partener, nu o soţie, sau o parteneră, nu un soţ! Şi dacă s-ar opri doar la aceasta. Dacă vei încerca să-i îndrepţi de pe cale greşită, poţi să faci şi cîţiva ani de puşcărie pentru discriminare! Ei cum îţi pare? Sau şi mai rău în închisoare poate ajuge chiar copilul tău, care spre deosebire de desfrînaţii fără ruşine, duce un mod de viaţă moral.

Ca să se oprească o epidemie, deobicei, se izolează cei care au fost diagnosticaţi ca fiind purtătorii virusului periculos. Interesant însă în cazul imoralităţii, se încearcă exact opusul, băgaţi în „izolatoare” sunt cei care îndrăznesc să-şi apere, ţara, familiile şi copiii!!! Ce paradox!
Nu aştepta să fii infectat. Nu te lăsa amăgit! Vaccinează-te!
Cel mai bun vaccin cunoscut pentru combaterea imoralităţii la moment este împotivirea:
1. Cere, de la persoanele competente, începînd cu Primarul, ca să fie intezise manifestările publice ale homosexualilor şi a lesbienelor!
2. Scrie o petiţie şi semneaz-o tu, familia, rudele, prietenii şi toţi ceilalţi care încă n-au fost „infectaţi”!!!
3. Exprimă-ţi clar opinia atunci cînd ai posibilitate!
Numai împreună putem reuşi!

Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea aprilie 23, 2009

Posted by alaandrei in Video.
add a comment

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.

Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” -este cea dintîi poruncă însoţită de o făgăduinţă-„ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pămînt.”

Şi voi, părinţilor, nu întărîtaţi la mînie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului. Efeseni 6:1-4

Moldova – unica şansă aprilie 23, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

O ţară frumoasă ne-a dat Dumnezeu,

Cu lanuri, păduri şi izvoare,

Şi ţara aceasta cu drag o iubim,

Moldova e una sub soare.

Dar lumea aceasta, cu tot ce-i frumos,

Uita-ta de Domnul Cel care,

Muri pentru noi, pe o cruce străpuns,

Şi-i cheamă pe toţi din pierzare.

Azi Domnul, din cer se îndreaptă, din nou,

Şi strigă: „O vino, Moldovă!

Mă doare că Eu pentru tine-am răbdat,

O cruce, cunună de spini şi ocară.

O lasă tu idolii tăi de argint,

Şi vino, închină-te Mie,

Căci Eu pe Golgota în chin am murit,

Şi vreau să te scot din robie.

O vino la Mine, popor zbuciumat,

De patimi, de groază, de ură,

Eu sîngele Meu am vărsat,

Ca să fii… o nouă făptură.”

Slujbele. Binecuvîntare sau blestem aprilie 23, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj.
Tags: , , , , ,
add a comment

La Romani 12:1 găsim îndemnul sfîntului apostol Pavel către toţi credincioşii: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească”.

Ca să înţelegem mai bine aceste text vreau să privim în cartea Maleahi, în care Dumnezeu ne învaţă să nu repetăm greşelile preoţilor, în închinarea şi slujirea noastră zilnică.

Mal 1:1 Proorocia, Cuvîntul Domnului către Israel, prin Maleahi:

Proorocie. Ce înseamnă aceasta în contextul cărţii Maleahi? A prooroci – a judeca poporul Său ales, cu privire la închinarea lor înaintea lui Dumnezeu şi cum va fi judecat cel ce nu se întoarce la D-zeu cu pocăinţă, avertizîndu-i mai întîi prin mesagerul Său, Maleahi (mesager). Dumnezeu le arată îndurarea Sa, mila, faptul că este încet la mînie, plin de bunătate şi credincioşie.

Cuvîntul Domnului către Israel – poporul pe care şi L-a ales Dumnezeu- vedem paralela dintre ei şi noi care am fost cîştigaţi ca să fim ai Lui, de aici vedem ca această carte ne este adresată nouă şi nu celor ce nu sunt a lui Dumnezeu.

În următorul verset vedem căt de mult a iubit EL pe Israel şi ne iubeşte şi pe noi.

Mal 1:2 „V’am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuş am iubit pe Iacov,

În Geneza 36 vedem că Esau, sau Edom, era un popor foarte bogat, numeros şi puternic, deaceea Israel punea la îndoială dragostea lui Dumnezeu, văzînd căt de bine îi mergea lui Esau, chiar dacă el nu asculta de Domnul.

Mal 1:3 şi am urît pe Esau, i-am prefăcut munţii într’o pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie.

D-zeu le deschide ochii ca să vadă ce a făcut cu Esau. Tot ce Israelul considera a fi o binecuvîntare deosebită, Dumnezeu a distrus într-o clipă.

Mal 1:4 -5 Iar dacă ar zice Edomul: „Sîntem nimiciţi, dar vom ridica iarăş dărîmăturile!” aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: „Ţara răutăţii”, şi „Poporul pe care S’a mîniat Domnul pentru totdeauna!” Veţi vedea cu ochii voştri lucrul acesta, şi veţi zice: „Mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!”

Am văzut căderea Edomului, am văzut şi căderea regimului comunist. Comnuniştii susţineau cîndva că vor arăta la televizor pe ultimul creştin dar, iată că trăim vremuri, cînd la televizor vor arăta nu ultimul creştin, ci ultimul communist. Şi veţi vedea Că El este Domnul.

Mal 1:6 Un fiu cinsteşte pe tatăl său, şi o slugă pe stăpînul său. Dacă sînt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sînt Stăpîn, unde este teama de Mine? zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, cari nesocotiţi Numele Meu, şi cari ziceţi: „Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?”

Preoţii Îi spuneau lui Dumnezeu Tată şi Domn, dar nu-I dădeau nici cinstea cuventită unui tată şi nici nu se temeau de El, ca de un Stăpîn, ci luau în deşert Numele Lui, ca mai apoi să întrebe cu ce L-au nesocotit pe El.

Mal 1:7 „Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate necurate!” Şi dacă ziceţi: „Cu ce Te-am spurcat?” „Prin faptul că aţi zis: „Masa Domnului este de dispreţuit!”

Ei aduceau jertfe, dar fără ca să dea cinstea cuvenită, slujindu-L material, dar nu respectau autoritatea Lui, la fel ca fiul rămas acasă, din pilda fiului risipitor, care işi slujea tatăl dar nesocotea autoritatea lui. El cere respectul pe care îl merită un Tată.

Mal 1:8 Cînd aduceţi ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Cînd aduceţi una şchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţinea el seama de ea? zice Domnul oştirilor.

Ei nu-L respectau ca Stăpîn. Ca exemplu, dacă duci, ca mulţumire, şefului tău, sau medicului, sau celui ce ţi-a slujit, un lucru stricat, sau cu termenul trecut, sau pe care nu-l mai poate folosi. Cum vei fi privit?

1:9 Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi! Vă va primi El cu bunăvoinţă, cînd mînile voastre fac astfel de lucruri? zice Domnul oştirilor.

După ce ai adus aceste lucruri stăpînului, roagă-l sa-ţi mai mărească sălariul, să-ţi taie din responsabilităţi şi timpul de lucru, sa-ţi mai adauge o masă, doua, trei? Va asculta el oare dorinţele tale, sau nu ştii dacă vei rămînea la locul de lucru? Venind cu un aşa cadou, să mulţumeşti mediculu, vei îndrăzni să mai apelezi la el vreodată?

Mal 1:10 „Cine din voi va închide porţile, ca să n’aprindeţi degeaba focul pe altarul Meu? N’am nici o plăcere de voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile de mîncare din mîna voastră nu-Mi sînt plăcute!

Mai bine, zice Dumnezeu, am închide uşa bisericii, decît să venim cu închinare, programe, mărturii, slujbe, grupuri de studiu, şi alte activităţi însuşindu-ne, pe nedrept meritele, sau realizările. Slujbele făcute cu jumătate de inimă, mai degraba necinstesc pe Cel caruia I le aducem, decăt să-I fie de un bun miros. Domnul spune că nu are dorinţă de a asculta, binecuvînta şi de a primi cu bunăvoinţă astfel de daruri.

Mal 1:11 Căci dela răsăritul soarelui pînă la asfinţit, Numele Meu este mare între neamuri, şi pretutindeni se arde tămîie în cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de mîncare curate; căci mare este Numele Meu între neamuri, zice Domnul oştirilor.

Israel credea că închinarea adevărată este numai în Templul de la Ierusalim, şi nu în altă parte. Dar Dumnezeu le prezintă viitorul, şi faptul că nu numai ei vor fi cei care se pot închina lui Dumnezeu, dar că toate neamurile vor putea face acest lucru în Duh şi adevăr, în orice loc.

Mal 1:12 ,Dar voi îl pîngăriţi, prin faptul că ziceţi: „Masa Domnului este spurcată, şi ce aduce ea este o mîncare de dispreţuit!”

Prin faptul că faceau deosebire dintre jertfe şi daruri după cîştigul pe care îl aveau din asta, ei pîngăreau Numele Domnului, nesocotind poruncile Lui privitor la jertfe şi daruri.

Nu ei erau cu dreptul de a decide ce jertfe aveau valoare şi erau bine primite în faţa Lui, pentru El toate jertfele făcute după Cuvîntul Său, sunt necesare şi valoroase.

Mal 1:13 Voi ziceţi: „Ce mai osteneală!” şi o dispreţuiţi, zice Domnul oştirilor; şi aduceţi ce este furat, şchiop sau beteag: „Iată darurile de mîncare pe cari le aduceţi! Pot Eu să le primesc din mînile voastre? zice Domnul.

Preoţii se indignau, şi nu voiau să le dea cinste împlinindu-le, ba chiar mai mult, le dispreţuiau, astfel că şi poporul vedea acest lucru. Nu se merită să ne ostenim pentru nişte daruri neînsemnate. Fiind astfel privite de preoţi şi poporul, respectiv, aducea ce era furat, shiop şi beteag. Să revenim la întrebarea noastră. Dacă aducem stăpînului un lucru pe care numai la gunoi l-am duce, va privi El cu bunăvoinţă la acel lucru? Să presupunem că nu avem nimic altceva. Dar în casă noastră aducem doar lucruri bune!

Mal 1:14 „Nu! blestemat să fie înşelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească, şi totuş juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită beteagă! Căci Eu sînt un Împărat mare, zice Domnul oştirilor, şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.

Dumnezeu nu cere ce nu ai, dar dacă ai ceva bun şi-l promiţi Domnului, iar mai apoi aduci ce nu-ţi trebuie, nu te aştepta să fii binecuvîntat. Răspunsul lui Dumnezeu e categoric. Nu! Ci, cel ce aduce astfel de daruri este blestemat!

Care este scopul slujbelor, jerfelor, a închinării noastre înaintea Domnului prin toate lucrările, sport, engleză, computere, ziar, proiecte, grupuri de studiu? Să dăm cinstea cuvenită Numelui lui Dumnezeu! Nu pentru a ne scoate slavă nouă, nu pentru a căpăta venit pe seama realizărilor lui Dumnezeu, ci pentru a vesti Numele lui printre neamuri!

1. ESAU SAU IACOV? CARE DIN EI REPREZINTĂ RELAŢIA TA CU DUMNEZEU?

2. ÎI DAI LUI DUMNEZEU CINSTEA CUVENITĂ UNUI TATĂ ŞI FRICa CUVENITĂ UNUI STĂPÎN? CUM?

3. CARE ESTE MĂRTURIA TA ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ŞI A OAMENILOR? Dai Domnului ce ai mai bun din timpul, banii, sănătate sau dai ce-ţi rămăne schiop, furat şi beteag?

Bărbaţii adevăraţi – unde sunt ei? aprilie 22, 2009

Posted by alaandrei in Inspirată de o carte.
Tags: , , , , ,
add a comment

În fiecare băiat nou-născut! Atunci de ce sunt aşa de puţini, căci cu toată problema demografică existentă, încă se mai nasc copii la meternitate. Tot mai mult însă, în ultima vreme se încearcă, din partea mişcărilor feministe, profesorilor şi chiar părinţilor(din ignoranţă, cred), stoparea producerii în masă a bărbaţilor adevăraţi. Veţi spune că invinuirile mele sunt nefondate? Oare nu asta facem atunci cănd încă din gradiniţă îi pedepsim, nu pentru comportamentul violent, ci pentru cel „prea zbînţuit”, încurajînd şi lăudînd fetiţele, care sunt mai cuminţi, mai educate, mai inteligente, lăsîndu-i pe băieţi cu idea şi impresia că ceva este în „neregulă” cu ei? Este oare tendinţa, de ai face pe băieţi mai puţin agresivi şi competitivi şi mai sensibili, întemeiată?

Factorul, care ne vor ajuta să înţelegem, din ce este alcătuită masculinitate, iar mai apoi şi să utilizăm aceste cunoştinţe în procesul instructiv-educativ, este în primul rînd cel hormonal, şi anume testosteronul, care este în mare, răspunzător pentru ea(deşi în cantităţi mici se întîlneşte şi la femei). Acest hormon stîrneşte în bărbaţi interesul pentru întreceri de maşini, fotbalul profesional, hochei, baschet, lupte, vînătoare, pescuit, înnot, istorie militară, ş.a Unor femei de asemenea le plac aceste activităţi, nefiind însă obsedate de ele precum bărbaţii. Deci, cantitatea de testosteroni, în special în confruntările de putere, este hotărîtoare. Tot ea este cauza închisorilor populate în majoritate de bărbaţi. Un număr mare de experţi consideră că tendinţa băieţilor de risca, de a fi mai agresivi, de a lupta şi a fi în competiţie, de a se contra, de a se lăuda, de a excela în anumite abilităţi, cum ar fi rezolvarea problemelor, matematică, stiinţe este direct legată de felul în care creierul este alimentat şi de prezenţa testosteronului. Aceasta explică în mare parte de ce băieţii sunt atît de neastîmpăraţi în sala de clasă, şi de ce profesorii îi numesc zvăpăiaţi. O adevărată problemă este însă tempoul în care li se predau temele, lor fiindu-le destul de dificil să se acomodeze. Testosteronul justifică dorinţa prematură de a fi cel mai puternic, cel mai curajos şi cel mai tare din toată speţa.

Serotonina este un alt hormon care afectează comportamentul uman, cu funţia de neurotransimiţător. Ea are ca scop să calmeze, să liniştească şi să ajute individul să-şi controleze comportamentul impulsiv. Deasemenea facilitează judecată raţională. Studiul asupra lichidului spinal al criminalilor arătă că mulţi dintre aceştea au un nivel foarte scăzut de serotonină, la fel şi cei cu tendinţe de suicid şi depresii.

Dacă testosteronul este compustibilul care conferă putere, atunci serotonina încetineşte viteza şi ajută la procesul de luare a deciziilor. După cum vă daţi bine seama, femeile poseda mai multa serotonină, decît bărbaţii.

Am ajuns la hipotalamus, porţiunea de creier, de mărimea unei migdale, care are funcţia unui „computer emoţional”, mic dar puternic. Cînd o ameninţare fizică sau emoţională este percepută de organele de simţ, acesta ordonă, instantaneu, organelor defensive să porneacă la acţiune, reglînd eliberărea hormonilor care măresc şansele de suraveţuire. Pentru noi hipotalamusul prezintă interes datorită rolului său în reglarea agresivităţii, însă emiţînd „iraţional” hormonii el poate salva viaţa sau percipita şi mai mult situaţia. După cum vă puteţi da seama la bărbaţi hipotalamusul este mai mare decît la femei, deaceea băieţii sunt mai predispuşi să se angajeze în comportamente riscante.

Deci să revizuim – aceste trei componente critice, testosteronul, serotonina şi hipotalamusul determină ceea ce înseamnă de fapt să fii masculin, plasîndu-i pe bărbaţi într-o categorie aparte. Este masculinitatea ceea ce cautăm noi? Este ea bună, sau nu? Ar fi mai bine ca băieţii să fie mai „cuminţi”, mai ca fetele? Aşa probabil ar prefera pedagogii, în special, fiind deranjaţi de „nebuniile” băieţilor, fără să îneţeleagă cît de greu le este băieţilor să-şi controleze acest „dinamizm”.

Deci, este întemeiată dorinţa de ai face pe băieţi mai „feminini?” Nicidecum. (să nu fiu înţeleasă greşit, nu încurajez în nici un cau violenţa, nesupunerea şi lipsa bunului simţ).

În primul rînd, pentru că aceasta contravine cu natura masculină.

În al doilea rînd, pentru că sexele au fost create de Dumnezeu pentru a balansa slăbiciunilie unii altora şi a satisface nevoile unii altora. Punînd o formă diferită a dominaţei în fiecare sex, Dumnezeu în cretivitatea Sa, a făcut posibilă armonia perfectă între cei doi.

Noi căutăm bărbaţi care să protejeze familia, să suplinească nevoile fizice şi materiale, să fie lideri în casele lor şi să facă faţa tuturor provocărilor. Ei apreciază schimbarea, oportunitatea, riscul şi aventura(sens sănătos).

Dar ca să avem aşa bărbaţi trebuie să-i creştem pe băieţii noştri încurajînd în ei acest tendinţe de lider, de conducător, de protector, de bărbat adevărat! Şi să nu distorsionăm aceste calităţi, prezentîndu-le ca negative şi distrugîndu-le, fără ca ele să dea naştere celora care transformă viaţa (nouă femeilor) dintr-una statică în una plină şi interesantă.

Să ne întoarcem la băieţi. Reţineţi ei sunt bărbaţi-în-devenire. Acea natură agresivă a fost creată cu un scop. Ea îi pregăteşte pe ei pentru rolul de „protecor şi suplinitor”. Acea dorinţa de a se afirma, cînd este dircţionată corespunzător, contribuie la progresul cultural şi cel economic. Deaceea, este atît de important să păstrăm acest spirit plasat în băieţii noştri de Dumnezeu, chiar dacă uneori, el, ne irită aşa de mult. Acest temperament este parte din planul divin. Bucură-te de el. Sărbătoreşte-l. Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru el. Dar înţelege că el trebuie format, lucrat, şi „civilizat”.

O altă revoluţie!!? aprilie 21, 2009

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Am fost străpunşi pînă în adîncul sufletului de evenimentele care s-au petrecut recent şi proaspăt este încă, pămîntul pe morimintele celora care şi-au pierdut viaţa şi au lăsat atîta jale şi durere în urmă. Dar ceea ce s-a întîmplat nu poate fi comparat cu dezastrul care încearcă a cîtulea an să ne „revoluţioneze” ţara.

Însă dacă nu vom lua acţiune este foarte posibil să nu mai avem pe nimeni care să se ridice în apararea ţării. Dacă tinerii, care constituie viiotrul naţiunii, vor fi influenţaţi de imoralitatea homosexualilor, care încearcă în fel şi chip să ne convingă de intenţiile lor paşnice şi dezinteresate, pur şi simplu vom fi zdobiţi de acesta ciumă.

Mai jos este scrisoarea adresată Primarului General de Chişinău. Vă îndemn să citiţi această scrisoare şi să scriţi la Primărie, mesaje cu conţinut similar pentru a opri manifestările publice ale homosexualilor şi lesbienelor!

Acum ca niciodată ţara noastră trebuie să se întoarcă cu faţa spre Dumnezeu şi să caute la El ajutor şi scăpare! Nu sta indiferent!

Stimate Domn Primar General de Chişinău ,

cu multă nelinişte în suflet vă scriu acest mesaj pentru a vă ruga, avertiza şi motiva la acţiune. Recent am aflat despre intenţiile homosexualilor şi lesbienilor de a organiza la data de 7 mai, 2009, o manifestare în susţinerea Proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea discriminării, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Am studiat atent această lege şi vreau să spun că nu suntem împotriva legii în sine, ci doar a sintagmei „orientare sexuală” inculsă in ea. Am ajuns la concluzia că folisind această lege, homosexualii vor să manipuleze întreaga societate pentru a promova modul lor imoral de viaţă, ceea ce va avea consecinţe grave pentru viitorul copiilor noştri şi a întregii naţiuni!

Cerem cu insistenţa ca aceasta manifestare publică a homosexualilor să fie interzisă!

Mulţumim anticipat şi credem că veţi face alegerea care va apăra interesele majorităţii, pentru a păzi şi promova valorile sănătoase care să ducă la prosperarea neamului nostru!

Cu mult respect, familia Talmazan

Criza de identitate şi supunerea manipulării aprilie 21, 2009

Posted by alaandrei in Instructiv-educativă.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Sa definim termenii

Fiecare stadiu în dezvoltarea omului este caracterizat de o anumită criză, pe care individul este nevoit să o rezolve, pentru a trece la următoarea etapă; modul în care aceasta este rezolvată va determina gravitatea problemelor caracteristice crizei sau lipsa acestora în viitorul existenţei.

Vîrsta între 12 -18 ani se caracterizează prin criza de identitate. Iată în care perioadă se naşte îtrebarea „Cine sunt eu?” Pentru a depăşi cu succes această perioadă adolescentul este nevoit, sa îşi rezolve toate conflictele anterioare.

Criza de identitate este considerată ca fiind singurul conflict puternic ce o persoană îl are de înfruntat în aceasta viaţă, iar depăşirea acestuia se poate realiza optim, în condiţiile în care, toate celelalte au obţinut o soluţie pozitivă. Rezolvarea acestuia duce la ieşirea din stadiu în posesia unui puternic simţ al identităţii şi pregătit de planificarea viitorului. Nedepăşirea crizei va afunda adolescentul în confuzie, în imposibilitatea de a lua decizii şi a alege, în mod special în privinţa vocaţiei şi a rolului său în viaţă.

Manipulare este arta de a controla oameni şi cisrcumstanţe prin metode indirecte, necinstite şi înşelătoare în mod special în avantaj propriu.

Tot mai frecvente şi mai tulburătoare sunt ştirile despre sinucideri printre adolescenţi. Tot mai des ne oprim să ne întrebăm oare unde greşim şi ce l-a împins peste marginea prăpastiei pe unul sau pe altul?

Cine sunt eu? Dacă acum 30 de ani la aceasta întrebare un adolescent putea răspunde: “Membrul unei familii minunate, mama şi tatăl mă iubesc şi sunt fericiţi şi împliniţi pentru că mă au.” Mă tem că astăzi nici măcar jumătate din cei ce caută răspunsul, nu au fericirea de a se vedea astfel. Unde şi cand s-a produs schimbarea care motiveaza atîţia tineri să pună capăt zilelor? Oare nu cînd a încetat să ne mai deranjeze scenele pline de violenţă din filmele care au inundat ecranele televizoarelor? Poate, cînd am hotarît că fiecare femeie e libera sa decidă dacă vrea să păstreze copilul, deja conceput, sau nu? Sau poate cînd, satui de sărăcie, am lăsat comoara cea mai de preţ – copiii, în grija buneilor sau a vecinilor şi am plecat sa răscolim gunoiştile de peste hotare? Ce mesaj le transmitem noi copiilor noştri prin spoturile publicitare despre sexul protejat? Am lăsat imoralitatea să ne inunde ţara iar virginitatea să fie batjocorită, cum a fost cîndva lipsa ei. Dacă noi îi invăţăm aceste lucruri ieftine şi josnice, ce de fapt să semănăm în ei şi ce ne aşteptăm să creacă? Pe ce punem preţ şi valoare? Oare nu încearcă cineva sa manipuleze tînăra generaţie şi să-i convigă ca negrul e alb? Că răul e bine? Imi vine în minte exemplul unul tanăr, care fiind orb din naştere, era nevoit sa cerseasca, pentru a-şi castiga existenţa. Cînd Domnul Isus l-a vindecat, fariseii şi liderii religioşi ai vremii nedorind sa recunoască divinitatea Domnului Isus, ar fi preferat ca el sa ramînă orb pentru restul vieţii, doar ca ei sa rămană comozi în poziţia lor(Ioan 9:1-38 ). Oare nu preferam şi noi azi, mai degraba, sa nu “deschidem” ochii şi să le arătam copiilor noştri adevăratele valori, pentru că aceasta înseamnă sa nu fim recunoscuţi de Uniunea Europeană? Imoralii încearcă să manipuleze o ţară întreagă şi să ne sperie cu consecinţe de regretat. La fel şi fariseii au vrut sa-l sperie pe tînărul vindecat şi l-au ameninţat că va fi dat afară din sinagogă, ceea ce de fapt era egal cu excluderea din societate. Dar avem de învaţat de la acest tînar, care mai mult ca oricare altul era în criză de identitate, pentru că abia de-şi recăpatase şi el vederea. Totusi el a ramas tare pe poziţie şi nu a negat adevărul, nici chiar dacă cei care au încercat să-l manipuleze, au dus la îndeplinire planul lor. Cîţi din tinerii noştri sunt gata astazi să stea de partea adevărului şi să nu lase manipulări de nici un gen sa le pîngărească identitatea? Cum îi ajuţi tu pe ei să depăşească criza? Care sunt valorile pe care le răspîndeşti?

Iesirea de sub manipulare

Iată cîţiva paşi care te vor ajuta

  1. Decide să nu depinzi de manipulator. Decide să fii dependent de Dumnezeu şi El iţi va împlini nevoile profunde.
  2. Asteaptă-te la exasperare din partea manipulatorului. Nu te astepta ca cel ce te manipulează să te înteleagă sau să renunţe a te controla.
  3. Pregăteşte-te să suferi. Acceptă faptul că schimbarea e dureroasă. Totuşi, peste un timp vei avea pace.
  4. Caută să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu şi nu a oamenilor. Isus, însuşi este un exemplu în această privinţă, cand spune în Ioan 5:41“ Eu nu umblu după slava care vine de la oameni .”

Cine este Isus? aprilie 20, 2009

Posted by alaandrei in Poezie.
add a comment

Tot binele care există, are o cauză, după cum tot răul care există are o cauză.

Cauza tuturor binecuvîntărilor este Domnul Isus Hristos.

Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului, ca fiii oamenilor să devină fiii lui Dumnezeu.

El s-a făcut părtaş firii noastre pămînteşti, ca noi să ne facem părtaşi firii dumnezeieşti.

El a îmbrăcat sărăcia noastră, ca noi să îmbrăcăm bogăţia Lui.

El s-a făcut rob, ca noi să domnim în slavă, cu El.

El a fost despărţit de Dumnezeu din pricina păcatului, ca noi să nu mai fim despărţiţi niciodată.

El, care era duh, s-a născut din sînge şi carne, ca noi care eram sînge şi carne să ne naştem din Duh.

El a venit, dar oamenii n-au avut loc pentru El, în schimb El, are loc pentru toţi oamenii.
„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară.”

El a venit în cel mai umil dintre locuri, ca să ne ducă pe noi, în cel mai strălucit dintre locuri.

El a venit în lumea morţii, ca să ne ducă pe noi în lumea vieţii, unde nu mai este moarte.

Oamenii l-au condamnat la moarte, El dăruieşte oamenilor  viaţa.

Oamenii i-au luat viaţa, El ne dăruieşte viaţa veşnică.

Oamenii l-au socotit vinovat şi l-au condamnat.

El ne socoteşte fără vină şi ne-a graţiat.

Oamenii au dat ce au avut mai rău, El a dat ce a avut mai bun.

Trecutul îl recomandă pe El.

Prezentul nu are nimic mai bun decît El.

Viitorul nu-i de dorit fără El.

El a adus pîine din cer sufletelor noastre flămînde, apă vie pentru setea noastră spirituală, lumină ochilor noştri duhovniceşti şi pace sufletului nostru zbuciumat.

El este CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA.

El este Cuvîntul lui Dumnezeu.

Eşti răspunzător, dacă avînd Biblia, n-o citeşti.

Eşti vinovat, dacă citind Biblia n-o împlineşti.

Eşti cu totul de condamnat, dacă citind şi crezînd Biblia n-o trăieşti?

De ce?

Pentru că vine o zi cînd totul va trece şi nimic nu va rămînea, afară de Cuvintele Mele, tot ce ai făcut după Cuvînt va rămîne, orice altă faptă va arde!

Dacă aş fi o… muscă? aprilie 20, 2009

Posted by alaandrei in Copil fiind....
Tags: , , , ,
2 comments

P4270098Adriel Benedict, numele lui în traducere fiind – poporul Domnului binecuvîntat, este cel mai mic băiat al nostru. Este foarte isteţ şi curios, astfel că mereu încearcă să prindă ceva mai mult decît îi spui sau poate vedea la suprafaţă.

Într-o zi pe cînd eu eram ocupată cu pregătirea prînzului, Beni apăru în uşa de la bucătărie cu un aer de cercetător. Deodată, zări un păianjen micuţ, care se afla în drum spre… podea, dar care încă nu ajunse la destinaţie şi deci atîrna în aer. „Mămica,” mă întrebă băiatul, „păianjenul face pînză?” „Da, uite chiar acum coboară cu ajutorul ei.” Văzîndu-i ochii căprui rotungindu-se de frică, l-am liniştit spunîndu-i că păianjenul nu poate să-i facă vreun rău. El se apropie şi mai mult de obiectul cercetat. „Da la ce-i trebuie lui pînza?” „Să prindă muşte în ea”. „A-a-a-a, el prinde muşte!”- se bucură Beni parcă uşurat, dar apoi faţa îî deveni iar foarte serioasă. „Mămico, dar păianjenul poate crede că şi eu sunt o muscă şi să mă prindă?”

În tot acest răstimp, mica insectă ajunse în sfîrşit la podea şi dispăru din cîmpul de vedere al tînărului naturalist, care era vădit întristat din această cauză, „Mie nu-mi place să ştiu că pe la noi prin casă se primblă liber un păianjen!”

Învierea – basme sau realitate? aprilie 19, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj.
add a comment

Cu şapte zile înainte de înviere Domnul Isus le-a vorbit, a cîta oară, despre moartea şi învierea Sa. După ce s-au împlinit aceste şapte zile, Maria Magdalina, Ioana, Maria, mama lui Iacov, Salome şi celelalte care erau împreună cu ele au adus miresmele pe care le pregătiseră pentru Cel mort. De ce? Pentru că n-au crezut cuvintele Domnului Isus. Oare n-au fost ele martore la învierea lui Lazăr? Oare n-au auzit ele afirmaţia lui Isus, „Eu sunt învierea şi viaţa.„? Cu toate acestea n-au crezut nici chiar atunci cînd îngerul le-a mărturisit despre învierea lui Isus.

Totuşi, Maria Magdalina s-a dus şi a dat de ştire ucenicilor despre cele văzute şi auzite de la înger.

Cuvintele acelea li s-au părut apostolilor basme şi nu le-au crezut. Luca 24:11

Doi din ucenicii lui Isus mergeau spre Emaus şi pe  cînd erau în drum Isus li s-a arătat şi a  început să  vorbească cu ei.  Relatarea lor despre nădejdile false şi visurile neîmplinite L-au făcut pe Isus să exclame,„O , nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, cînd este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?” Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.” Luca 24:25-27

Aceştea doi s-au întros înapoi la ceilalţi ucenici şi le-au povestit despre întîlnirea pe care au avut-o cu Isus, pe drum spre Emaus. Dar nici de data aceasta ucenicii nu s-au lăsat convinşi de cuvintele lor.

În sfîrşit, S’a arătat celor unsprezece, cînd şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Marcu 16:14

E greu de imaginat, însă nici acum după toate mărturiile făcute de femei, ucenici sau chiar prezenţa lui Isus în trup în mijlocul lor nu era de ajuns ca să-i facă să creadă.

Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sînteţi turburaţi? Şi dece vi se ridică astfel de gînduri în inimă? Uitaţi-vă la mînile şi picioarele Mele, Eu sînt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n’are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mînile şi picioarele Sale.) Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mîncare?”
I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagur de miere. El le-a luat, şi a mîncat înaintea lor. Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam cînd încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.” Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Luca 24:37-46

La această întîlnire însă, nu  era prezent un uncenic, pe care toţi obişnuiesc să-L numească necredinciosul, şi anume, Toma, zis Gemănul.

Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.” Ioan 20:25

Dacă celorlalţi ucenici Domnul Isus a fost nevoit să le tîlcuiască toată Scriptura, lui Toma i-a fost suficient doar sa vadă şi să creadă.

Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi adu-ţi mîna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo” i-a zis Isus, „pentrucă M’ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n’au văzut, şi au crezut.” Ioan 20:27-29

Eu sunt mai fericit decît Toma, pentru că deşi nu L-am văzut pe Isus, nu I-am auzit glasul, nu am vorbit cu ucenicii, nu mi s-a arătat nici un înger, am avut harul să aud Cuvîntul lui Dumnezeu, să cred şi să primesc viaţa vecinică. Dar tu eşti mai fericit ca Toma? Dacă nu, cercetează Scripturile cît încă mai e har!

5 categorii de oameni la crucea lui Isus aprilie 18, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj.
1 comment so far

Care din cei aflaţi în ziua răstignirii la cruce au avut harul să intre în rai? Pentru a afla răspuns la această întrebare vom urmări pasajul biblic din Evanghelia după Luca 23:32-43.

Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele, cari trebuiau omorîţi împreună cu Isus. Cînd au ajuns la locul, numit „Căpăţîna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stînga. 23:32-33

Primii menţionaţi în acest pasaj, sunt făcătorii de rele, care nu se aflau de bună voie acolo, ci din cauza fărădelegilor săvîrşite, fiecare din ei reprezentănd cîte o categorie aparte.

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi. 23:34

O altă categorie prezenţi la poala crucii erau ostaşii romani care au săvîrşit nemijlocit răstignirea. Ei n-au văzut în cruce decît un prilej de îmbogăţire materială, acest fapt dovedindu-se a fi parte din împlinirea proorociilor.

Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus, şi ziceau: „Pe alţii i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuş, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”Ostaşii de asemenea îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet, şi-i ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mîntuieşte-Te pe Tine însuţi!” Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreeşti: „Acesta este Împăratul Iudeilor.”35-38

La locul execuţiei erau şi curioşii, vînătorii de senzaţional. Pe lîngă ei sunt prezentaţi şi liderii religioşi ai acelor vremuri, motivul aflării lor fiind clar definit – să-şi bată joc de Isus, exemlul lor a fost urmat de oamenii de rînd şi ostaşi.

Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mîntuieşte-ne şi pe noi!” 23:39

Tîlharul care îşi bătea joc de Isus urmînd şi el exemplul fruntaşilor celor mai de seamă,  căuta să se folosească de puterea Lui. El nu a dat nici o importanţă faptului că era lîngă Domnul vieţii veşnice. Tot ce a considerat important era materială şi unicul lucru care şi-l dorea era să-şi continue modul vechi de trai.

Dar celalt l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti supt aceeaş osîndă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n’a făcut nici un rău.” Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta!”23:40-42

Tovarăşul lui dimpotrivă a recunoscut  în Isus pe Dumnezeu şi faptul că că el şi-a meritat pedeapsa. El nu se bucura împreună cu celalţi nelegiuiţi de răstignirea şi patimile lui Isus, fiind convins de nevinovăţia Lui. Aceată atitudine l-a deosebit de toţi ceilalţi oameni, fiind cea mai înţeleaptă şi potrivită, pentru unul care se află la cruce.


Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”
23:43

Tîlharul a recunoscut existenţa lui Dumnezeu, şi-a recunoscut  păcatul său şi a crezut cuvintele Domnului Isus, fără ca să le pună la îndoială, ştiind că moartea de cruce era una lentă şi chinuitoare care dura uneori şi cîteva zile. Chiar şi Pilat s-au mirat de faptul că a murit aşa de curînd(Marcu 15:44)

Din acest text se vede foarte clar cum se capătă viaţa veşnică şi anume prin har suntem mîntuiţi, prin credinţă,  nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Primul care a intrat în Împărăţia lui Dumnezeu n-a fost unul din ucenici, care a umbalt cu Domnul Isus trei ani şi jumătate, fiind martor ocular la toate semnele, minunile şi învăţătura Lui. Nici unul din fruntaşii care cunoşteau Legea şi Proorocii şi se considerau conducătorii spirituali ai vremii. N-au fost nici ostaşii romani care guvernau în pe atunci  pămîntul. N-a fost nici unul din norodul de atunci, care au participat la construcţia Temlului, aduceau jertfe, împlineau Legea. N-a fost nici unul din cei enumeraţi mai sus, ci unul din categoria cea mai de jos, un nelegiut, dar care întîlnindu-se cu Dumnezeu, a ales că se gîndească la  cele veşnice. Deaceea el măcar că a fost condamnat de judecătorii pămîntului la moarte cea mai josnică, a ajuns să fie iertat de Dumnezeu şi a căpătat un loc în raiul Lui.

O astfel de persoană am fost şi eu pînă am început să caut sensul vieţii şi pînă să-L cunosc pe Dumnezeu. Dar atunci cînd am ajuns în faţa crucii, am ales să recunosc păcatul, şi să cred cuvintele Domnului.  Ai fost şi tu la cruce? L-ai recunoscut pe Dumnezeu? Ai crezut cuvintele Lui? Dacă da, ne vom întîlni în Împărăţia Lui, în raiul lui Dumnezeu! Dacă nu, fă-o chiar acum!

Nu te lăsa amăgit aprilie 17, 2009

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
add a comment

Am citit un articol în ziarul Trud şi n-am putut sta indiferent faţa de atîta minciună şi dezinformare. Am fost printre protestatarii care vara au organizat aşa numitele acţiuni „destul de agresive” dar care, pot să afirm cu certitudine, s-au desfăşurat în mod paşnic. Am protestat nu împotriva săracilor, mamelor solitare, romilor, legii nediscriminare (deşi dacă într-adevăr s-ar căuta să se facă ceva pentru aceste categorii, legile deja existente ar fi suficiente) dar a unei singure sintagme, prin care se încearcă introducerea în legislaţia de stat a unei portiţe care odată deschisă nu va mai putea fi închisă. Deşi se încearcă în fel şi chip să ne convingă că sintagma aceasta este doar „recunoaşterea dreptului la existenţă a persoanelor cu orientare homosexuală” avem atîtea ţări în care odată legiferată, ea a adus după sine schimbări care au dat peste cap întreg sitemul legislativ şi administrativ. Spre exemplu a fost nevoie de sume enorme de bani pentru a perfecta acte de casătorie, carnete de conducere ş.a., pentru a exclude din ele termenul „feminin”şi „masculin” lăsînd persoanelor dreptul de aşi alege sexul. În şcoli, de exemplu, copilul nu mai poate spune: „ Am fost cu mama la cumpărături”, ci trebuie să spună: „Am fost cu parintele la cumpărături”, ca să nu discrimineze pe copiii care nu au mamă, ci au doi taţi. Spuneţi vă rog cum trebuie un părinte să-i explice copilului său că vorbind despre mama sa el discriminează pe cineva? Oare nu este asta o discriminare a familiei, care constituie societate, statul şi viitorul? Astfel că nu putem să stăm indiferenţi şi să aşteptăm să ne convingem pe propria piele de efectele devastatoare a acestei fraze.

Chiar şi din acest articol am văzut cît de distorsionat este adevărul şi cît de bine şi iscusit este deghizată minciuna, iar ei apar în rolul unor enoriaşi cucernici cărora li se interzice să frecventeze biserica, deşi în rîndurile lor sunt mulţi „credincioşi”. Cum pot aceşti oameni pretinde la a fi numiţi astfel cînd cu toţi ştim care este poziţia lui Dumnezeu şi a bisericii faţă de modul lor de viaţă. Întrebarea apare de ce se încearcă atît de insitent să se intre în bisericile, în intitituţiile de învăţămînt şi chiar în familiile noastre? Oare nu pentru a ne discrimina pe noi şi a ne impune felul lor de viaţă şi de gîndire?

Un alt gînd din acest articol era că e mai bine să ai în calitate de vecini un cuplu homosexual inteligent şi liniştit (aşa le place totdeauna să se prezinte, deşi din expreinţa altor ţări am văzut că sunt agresivi şi chiar excesiv de indiscreţi) decît unul de heterosexuali în care bărbatul alcoolic zilnic îşi bate soţia. Însă din intorie vedem că nici o cetate sau oraş n-au fost distruse din cauza alcoolicilor (nu că am încuraja acest viciu) dar din cauza imoralităţii în care trăiau „minorităţile sexuale” au fost distruse două cetăţi mari, Sodoma şi Gomora, cu foc şi pucioasă. Cine ar alege o aşa localitate drept loc de trai?

În tot articolul se accentuiază că cei ce au strîns semnături şi cei care au protestat, luptă împotriva copiilor orfani, mamelor solitare şi invalizilor ceea ce este de fapt o minciună grosolană, căci dacă ar fi fost mai atenţi ar fi văzut ca cerinţa protestatarilor era doar scoaterea din proiectul de lege nediscriminare, a sintagmei „orientarea sexuală” şi nu a legii în sine. De fapt nu cred că neatenţia e de vină aici, mai degrabă intenţia de a duce o ţară întreagă în eroare. Aceasta este tactica pe care o aplică permanent şi în toate domeniile. Dumnezeu îi prezintă pe cei mincinoşi în felul următor: Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Pro 25:18

Să luăm aminte la aceasta ca să nu fim striviţi de buzdugan, loviţi de sabie şi străpunşi de săgeată lor ci să judecăm bine lucrurile şi să alegem ce e adevărat ca să fim fericiţi şi să ne bucurăm de binecuvîntările lui Dumnezeu împreună cu copiii copiilor noştri!!!

Pentru cine bat clopotele? aprilie 16, 2009

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

Un preot aflîndu-se pe patul de moarte şi foarte aproape de clipa plecării auzind clopotele se întristă crezînd că acestea anunţau moartea sa, fără însă ca aceasta să fi venit. Dar cînd a întrebat de ce s-au grăbit să bată clopotele, a aflat că altcineva din sat murise chiar în dimineaţa aceea, şi a trecut la cele veşnice ca să se întîlneacă cu Dumnezeu. Atunci a realizat de fapt omul că clopotele se bat nu pentru cei morţi dar pentru cei rămaşi în viaţă. Se bat clopotele ca să amintească celor vii că toţi suntem trecători iar clipa întîlnirii cu Creatorul nimeni nu o cunoaşte. Trebuie să fim gata să ne înfăţişăm înaintea Lui ştiind că am lăsat în urma noastră un exemplu vrednic de urmat.

Nu ştim ce o fi crezut şi mult regretatul poet Grigore Vieru atunci cînd o şcoală a fost numită în cinstea dumnealui, pe cand încă era în viaţă, deoarece la noi se obişnuieşte să apreciezi pe cineva şi să-i recunoşti meritele numai după ce acea persoană nu mai este printre cei vii. Dar poate numirea unei străzi sau a unei instituţii de învăţămînt în cinstea cuiva este nu doar o formalitate postmortemă, ci şi păstrarea cu scumpătate a tot ce a lăsat ca moştenire, a tot ce a cîntat şi a plîns, cu ce a respirat şi cu ce a făurit operele nemuritoare. Astăzi fiecare încearcă să-şi exprime recunoştinţa şi admiraţia faţă de creaţia lui Grigore Vieru dar oare doar în cuvinte trebuie făcută ea? Oare nu s-ar bucura mult mai mult poetul să ştie că şi după moartea sa cuvintele „Casa părintească nu se vinde …” dă putere oamenilor de rănd să păstreze acele valori moral-spirituale şi credinţa în Dumnezeu atăt de puternic înrădăcinată în inima poporului, încît nici regimul comunist n-a putut s-o smulgă de acolo? De ce atunci se găsesc din acei fii trădători ai neamului care sunt gata să imortalizeze numele lui Grigore Vieru dar calcă în picioare ceea la ce a ţinut cel mai mult acest adevărat fiu al neamului său? De ce suntem gata pentru bani să vindem ceea pentru ce au luptat părinţii părinţilor noştri şi cei care au căzut răpuşi de săbiile turcilor şi cei ucişi de gloanţele comuniştilor? Unde voiesc să ajungă cei cu bani dar fără morală care este preţul pe care suntem dispuşi să-l primim în schimbul viitorului neamului nostru? Oare vrem sa ajungem pînă acolo ca sa fim numiţi şi noi trădători ai neamului pentru că nu am văzut pericolul care stă în spatele singtagmei „orinetare sexuală”. Nu se merită să învăţăm pe greşelile altor state care deja au admis aceasta sintagmă în legislaţia ţării şi acum sunt nevoiţi să-i suporte consecinţile? Felul în care vom alege să răspundem la întrebările de mai sus va determina viitorul naţiunii şi poate chiar a omenirii.

Ziua de Vineri, zi de doliu internaţional aprilie 15, 2009

Posted by alaandrei in Mesaj, Ştiri.
2 comments

Cu toţii suntem îndureraţi, cu inimile însîngerate şi ochii înlăcrimaţi cînd ne gîndim la toţi cei care sunt acum în spatele zidurilor închisorilor, în celulele neîncăpătorare, cu răni care dor cummplit, dar mai mult cu sufletul sfîşiat de durere şi demnitatea călcată în picioare.

Au fost folosite diverse tactici pentru ca adevărul să nu ajungă la oamenii de rînd, ca nu cumva să se confirme ceea ce e demult ştiut – regimul sub care gemem cu toţii este cel mai antiuman şi sîngeros.

S-au lăudat că n-au întreprins măsuri şi n-au aplicat forţa pentru că „nu luptă cu copiii”. Dar cum rămîne cu încarcerarea aceloraşi copiii şi a multor altora care nici n-au participat la escaladarea clădirilor, doar că s-au pomenit la locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Continuă să umble prin colegii şi Univresităţi şi să intimideze pe unii, şă aresteze pe alţii.

Vreau să spun că aceşti copii care se spune mereu că “au vandalizat clădirile” au păstrat totuşi ce este mult mai scump decît totate clădirile luate împreună, demnitatea umană şi n-au călcat în picioare pe poliţiştii căzuţi, au format coridor pentru a-I trece pe poliţiştii răniţi, care după cîte se pare au fost primii care au aruncat piatra. Aceşti copiii se află acum în închisori, bătuţi pînă la desfigurare şi pînă ce ajung să-şi verse singele şi viaţa pe gură, să-şi piardă orice speranţă în ziua de mîine sau şi mai rău dorinţa de a trăi. Ce va rămîne în inima şi sufletul acestor copii după ce au fost trataţi într-un mod atăt de sălbatic şi nemilos. Va putea cineva să le pună în vină ura care se va sălăşui în inimilelor poate pentru tot restul vieţii? Ce facem noi ca să ne salvăm viitorul? Cred că înainte de orice altă acţinune trebuie să ne întoarcem cu faţa la Dumnezeu, să ne smerim inimile, să ne rugăm Lui , şi să căutăm la El milă şi îndurare pentru popor şi pentru ţară: Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este vecinică şi al cărui Nume este sfînt. „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sînt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite. Isa 57:15

Comunicat F.A.M.

Forumul Anticomunist din Moldova (F.A.M.) anunţă Vinerea Mare, 17 aprilie, zi de doliu internaţional pentru jertfele totalitarismului comunist, Valeriu Boboc, precum şi pentru toţi morţii nedeclaraţi încă şi pentru care vor fi emise expertize medico-legale false.

Facem apel către toţi românii din întreaga lume, cît şi către toţi cei solidari cu protestatarii de la Chişinău, ca începînd cu ziua de azi să-şi exprime solidaritatea cu familiile victimelor represaliilor comuniste prin legarea panglicilor negre la geamuri, la maşini şi, pur şi simplu, la mînă sau la piept.

De asemenea, cerem protecţie internaţională pentru TOŢI participanţii la protestele din 6-7-8 aprilie, nu doar pentru cei din ultimile rînduri!

Cerem dreptul la un tratament adecvat pentru TOŢI protestatarii, inclusiv pentru cei implicaţi în ciocnirile fizice şi în actele de escaladare şi incendiere a clădirilor Parlamentului şi Preşedenţiei.

A cere protecţie internaţională doar pentru cei aflaţi în ultimile rînduri este de fapt o lipsă de reacţie!

Daţi mai departe acest mesaj.

Ştiri din lumea creştină aprilie 14, 2009

Posted by alaandrei in Ştiri.
1 comment so far

1. SRI LANKA, DUBLU IMPAS

Armata din Sri Lanka a continuat marşul insistent spre nordul şi estul insulei, preluînd controlul teritoriului care aparţinea pînă nu demult Tigrilor Tamilezi (TT). Crucea Roşie preîntimpină declanşarea unui dezastru, deoarece TT ţin în calitate de scuturi umane un număr de aproximativ 200.000 de civili. Unii au fost ucişi în timp ce au încercat să fugă în teritoriul controlat de soldaţi. Alte mii de famiii tamileze suferă în condiţii antisanitare, în taberele suprapopulate pentru refugiaţi, unde vor fi nevoiţi să steie cel puţin 2 ani. 5 ONG-uri creştine au permisiunea guvernamentală să lucreze în aceste tabere şi într-un spital. Între timp, creştinii sunt foarte îngrijoraţi că legislaţia cu privire la „convertirea imorală” în Sri Lanka a fost din nou prezentată de majoritatea budiştilor. Activiştii acuză creştinii pentru că oferă locuri de muncă sau bani pentru a-i face pe oameni să se convertească la creştinism. (FIELD REPORTS)

2. CONFRUNTAREA LUI FRANKLIN GRAHAM CU PREŞEDINTELE SUDANULUI
Curtea Internaţională Criminalistică a emis um madat de arest pe numele Preşedintelui Omar-al-Bashir al Sudanului pentru crimele împotriva umanităţii în Darfur. Sudan a replicat prin expulzarea din Darfur a cel puţin 10 grupuri care desfăsoară acţiuni de cariate. Franklin Garaham, perşedintele şi directorul executiv al organizaţiei Samaritan’s Purse şi Asociaţia Evanghelică a lui Billy Graham, au avut o întîlnire cu Bashir cîteva zile mai înainte. „În aceşti 16 ani de lucru de ajutorare în Sudan, am fost martorul violenţelor multiple cauzate de guvernul ţarii. Aproximativ 300,000 de oameni din Darfur au murit şi 2,5 millioane au părăsit casele ca să lupte printre rebeli, forţele guvernului şi aliaţii acestora, miliţienii Janjaweed. Dar distrugerile nu se opresc aici: oranizaţia noastră a identificat aproximativ 500 de biserici care au fost distruse de forţele d-lui Bashir” a comunicat Graham. Deşi Graham consideră arestarea lui Bashir totalmente justificată, el este îngrijorat că aceasta va distabiliza şi mai mult situaţia din ţară. El roagă insistent pe preşedintele SUA, Obama să numească un diplomat special în Sudan pentru a stabili relaţii diplomatice, şi deasemenea face apel către toţi creştinii să se roage pentru pace. (ASSIST, martie 4 `09)

3. MALAWI: SUTE DE SALVAŢI PRIN PUNCTE DE PREDICARE

Grace Ministries International urmează exemplul lui Pavel în cartea Faptele Apostolilor trimiţînd alţi misionari africani în Malawi pentru a începe „puncte de predicare”. Misionarii încep puncte de misiune în diferite localităţi (de obicei prin intermediul prietenilor şi famililor) în care un grup de credincioşi se întîlneşte, sunt aleşi lideri, şi Cuvîntul Domnului este predicat. Ei sunt încurajaţi să se extindă în satele din împrejurimi, pentru că nu sunt considerate biserici pînă ei înşişi, nu plantează o altă biserică. La moment sunt 80 de „puncte de predicare” în Malawi, care au avut un impact evanghelic de proporţii asupra comunităţilor locale. Un pastor tanzanian caută să ajute pe pastorii mai puţin experimentaţi să înceapă slujirea lor în localiţăţi greu accesibile. Aceasta deasemenea include crearea materialelor de studiere a Bibliei şi cruciade evanghelice. Rezultatele ultimuilui grup participant la cruciadă au fost 300 de oameni care şi-au dedicat vieţile lui Cristos. Aceşti oameni au fost încurajaţi să se încadreze în grupele de ucenicie. (MISSION NETWORK NEWS, 6 Martie `09)

4. LIBIA: CREŞTINII CONVERTIŢI DE LA ISLAM SUNT TORTURAŢI

Oficialii libanezi care se ocupă de spionaj au ţinut în detenţie şi torturat 4 creştini pentru faptul că s-au convertit de la Islam. Potrivit cu International Christian Concern(ICC), un grup creştin pentru drepturile omului, creştinii au fost încarceraţi în ultimile 7 săptămîni în Tripoli, capitala Libiei. Oganizaţia Libiană Securitate Externă se crede a fi în spatele arestării şi torturării creştinilor. Agenţii de securitate au interzis familiilor vizitarea creştinilor, deasemenea se aplică presiuni fizice şi psihologice asupra creştinilor, pentru ai forţa să divulge numele altor convertiţi. Ceilalţi convertiţi sunt nevoiţi să-şi părăseacă casele. Comunitatea Internaţională a impus sancţiuni asupra Libiei pentru implicarea sa în bombardarea aeronavei americane, care s-a soldat cu 270 de morţi. (ASSIST, 9 martie 09)

5. AVIONUL DE MISIUNE DAT DISPĂRUT ÎN VENEZUELA

Un pilot misonar american, al cărui tată a murit în timp ce pilota un avion misionar trei decenii în urmă, cu încă 6 persoane la bord, se cred a fi decedaţi după ce avionul lor a dispărut în Venezuela, la 16 februarie. Bob Norton, 48, director al Aviatiei Medicale Adventiste din Venezuela, pilota avionul, cînd se presupune, acesta s-a prăbuşit în djungla deasă. La bord se mai afla soţia lui North, Neiba(asistentă medicală calificată), 2 adulţi care însoţeau 2 copii bolnavi şi o misionară adventistă Gladis Zerpa. Mama lui Norton a spus că fiul ei „a crescut în spirit misionar” şi continua ceea ce a început tatăl său, Elwin, care a murit în urma prăbuşirii avionului pe care îl pilota, 29 de ani în urmă în Mexic. Institutul de Aviaţie Civilă Naţională împreună cu cîteva echipe aeriene de salvare au căutat timp de 3 zile după ce avionul a fost dat dispărut, iar şanse de a găsi supravieţuitori sunt minime. [ASSOC. PRESS/HUNTSVILLE TIMES/HCJB 3/09]

6. ÎNCHIDEREA BISERICILOR ÎN BIRMA

Autorităţile birmaneze au măjorat restiricţiile în ce priveşte activitatea creştină în capitala ţării, Rangoon şi în locatăţile din împrejurimi. Ordine emise la 5 ianuarie deja au forţat mulţi creştini care se întîlneau în case sau apartamente să înceteze adunările de închinare. La sfîrşitul anilor 90 autorităţile au încetat de a elibera permisuri de cumpărare a terenurilor sau contruirea bisericilor noi, ceea ce i-a făcut pe mulţi birmanezi să se adune în apartamente închiriate sau oficii. La moment oficialii au rugat pastorii, a peste 100 de biserici din Rangoon, să vină la o întîlnire unde li s-a spus să semneze documente în care se obligă să oprească activitatea bisericilor. Documentele ameninţau cu pedepse, inclusiv posibile termene de detenţie şi sechestrarea localurilor, dacă păstorii refuzau să repecte ordinile de închidere a bisericilor. O altă sursă online, Vocea democrată birmaneză, susţine că oficialii de la Ministerul Afacerilor Religioase au convocat proprietarii clădirilor în care se adunau bisericile şi le-au ordonat acestora să nu mai dea proprietăle lor cu chirie grupurilor religioase. (COMPASS, 21 ianuarie 09)

7. FEMEILE DIN CEHIA-VICTIMILE UNEI LEGI ISLAMICE STRICTE

Preşedintele Cehiei, Ramzan Kadyrov, a spus jurnaliştilor că 7 femei tinere care au fost împuşcate în cap şi ale căror trupuri au fost găsite aruncate la marginea drumului, au meritat moartea. El a explicat că ele erau „de purtare uşoară” şi au fost împuşcate justificat de către bărbaţii, care erau rudele lor, aşa zis omor onorabil. „Dacă o femeie îşi înşală bărbatul cu un alt bărbat atunci ambii sunt omorîţi,” a spus Kadyrov. Fostul lider al miliţiei în vîrstă de 32 de ani, conduce acum o companie pentru a impune valori islamice în această ţară predominant musulmană. Unii susţin că el încalcă Constituţia Rusiei, care acordă drepturi egale femeilor, dar preşedintele are drept susţinător fidel Kremlinul. Regiunea Rusiei de sud cu populaţia de peste 1 milion de oameni, doar acum începe să iasă din devastările a două războaie în ultimii 15 ani. [WASHINGTON POST, 2 March’09]

8. CREŞTINII ÎN REGIUNILE CUTREMURULUI DIN CHINA

Poliţia a raportat incursiunea în patru gospodării din Sichuan, o regiune devastată de cutremur, din cauza ajutorului pe care l-au primit de la creştini. În după-amiaza zilei de 24 decembrie, cînd victimile şi voluntarii creştini recontruiau o clădire avariată, fiind în pauză, au fost atacaţi de peste 40 de poliţişti şi în jur de 10 maşini de poliţie. Poliţiştii, neîngrijiţi şi mirosind a alcool, au bătut, înjurat şi insultat victimile cutremurului, ameninţînd să demoleze construcţia proaspăt ridicată. Au luat Bibliile, cărţile de cîntări, motociclete şi alte lucruri care aparţineau creştinilor. Mulţi din supravieţuitori în aceste zone îndepărtate continuă să trăiască în barăci simple. Pe timp de iarnă, cu tempreaturi 4-5 grade sub zero, este foarte dificil să iasă cu bine din iarnă, fără ajutor şi susţinere din afară. Voluntarii creştini au furnizat acest ajutor mult apreciat, unde oficialii nu au dorit sau nu au avut posibilitatea de a se implica.

9. UNIVERSITATEA SUBTERANĂ PENTRU CREŞTINII DIN COREA DE NORD

U.S. – un grup misionar din Seoul au lansat o Universitate Subterană, pentru a ajuta pe cei din Corea de nord care au fost exilaţi să se întoarcă şi să evanghelizeze ţara, sau să răspîndească Evanghelia printre coreenii din alte ţări, inclusiv China. Universitatea Subterană este un curs intensiv de 12 luni, în Seoul, Corea de sud. Corea de nord s-a aflat în fruntea Listei de Supraveghere Mondială a persecuţiei creştinilor, mai mult de 6 ani la rînd. Open Door a raportat că peste un milion de oameni sunt ţinuţi în lagăre de concentrare în Corea de nord, mulţi dintre care sunt creştini. Necătînd la pericol „ o mişcare de întoarcere în Corea” ia amploare printre refugiaţii care trăiesc în Corea de sud, conform unui purtător de cuvînt al Seoul SUA. [BosNewsLife, Feb.12’09]

10. VIZIUNEA ARABĂ: 2 PROGRAME TV NOI PENTRU FEMEI ŞI ADOLESCENŢI

O nouă serie de emisiuni televizate pregătite de Viziunea Arabă are ca scop să inspire şi să motiveze femeile arabe creştine să continue trăirea prin credinţă, să dea dovadă de valori creştine în casele lor şi să servească drept exemplu a dragostei lui Cristos în comunităţile lor. Mărturii ale femeilor din diferite ţări precum Liban, Irac, Sudan, Iordania, Algeria, Maroc şi Egipt vor participa la fiecare program. Adolescenţii arabi deasemenea cresc în familii şi societăţi conservative, lăsînd prea puţin spaţiu pentru discuţii despre subiectele care sunt importante pentru ei. Fiind lipsiţi de libertatea la libera exprimare şi fără motivare de fi creativi, mulţi adolescenţi creştini se întreabă ce-i aşteaptă în viitor şi sunt în căutarea sensului. Fiecare episod al acestor emisiuni furnizează sfaturi informative, inovative şi provocatoare care să încurajeze adolescenţii să trăiască credinţa lor.[ARAB VISION, HCJB Feb.23-7,’09]

11. CREDINCIOŞII DIN ERITREA ÎN ASEDIU

Arestările în masă a creştinilor din Eritrea cresc îngrijorarea cu privire la bunăstarea bisericii. Conform lui Glenn Penner de la „Vocea Martirilor” din Canada, „Eritrea este probabil cea mai închisă ţară din Africa, la ziua de azi.” În ultimile luni peste 100 de creştini au fost deţinuţi şi transferaţi într-o unitate militară. Rapoartele indică că unii din ei au fost grav maltrataţi şi unii au murit din cauza rănilor care nu au fost tratate la timp, în detenţie. Autorităţile continuă să insiste că cei care se află după gratii sunt acolo nu din motive de credinţă. Guvernul sprigină şi acum afirmaţia pe care a făcut-o în 2004 că „nici o persoană sau grupare nu este persecutată în Eritrea pentru credinţa sau religia sa.” Totuşi, în mai 2002, guvernul a interzis şi închis toate bisericile independente care nu operau sub umbrela structurilor religioase precum cea ortodoxă, luterană, catolică şi musulmană.[VOICE OF THE MARTYRS]

12. GAZA: SOCIETATEA BIBLICĂ ŞI OPEN DOORS ADUC AJUTOR

Conform Societăţii Biblice Palestiniene (SBP), mulţi locuitori ai Fîşiei Gaza suferă din cauza problemelor psihologice cauzate de agresiunea forţelor guvernante, lipsa locurilor de muncă, izolarea de restul lumii şi sentimentul de nesiguranţă. Societăţile Biblice din Israel şi din Palestina au lansat o iniţiativă comună numită „Stînd în spărtură”, oferind ajutor practic cît şi spiritual pentru cei în suferinţă, din Gaza. Open Doors este co-participant la o parte a acestui program numit „Iubiţi pe aproapele vostru/mîngîiaţi poporul Meu”. Acest ajutor este oferit atît creştinilor cît şi musulmanilor.[MNN, 2 Feb.’09]

13. PUTEREA EXPLOZIEI ÎNCHISORII MEXICANE

În jur de 928 de deţinuţi în Mexic au răspuns invitaţiei de a primi sau reînnoi relaţia cu Cristos după participarea la evanghelizări care includeau acţiuni sportive spectaculoase şi predicare. Asociaţia Evanghelică Tom Flaskerund şi Echipa Libertăţii au condus programele „Puterea exploziei închisorii” în 8 penitenciare mexicane de-a lungul statului Sonora, cu susţinerea guvernului. Mai mult de jumătate de deţinuţi(489) au indicat că l-au acceptat pe Isus în viaţa lor pentru prima dată. Pastorul american Flakesrud, care a fondat Echipa Libertăţii, a fost un membru a unei bande de motociclişti „în afara legii”, dar a devenit creştin la vîrsta de 30 de ani după ce a răpit-o pe sora mai mică a soţie lui. Evangheliştii au spus că ei „sistematic îşi fac drum” prin închisorile din Mexic. [BosNewsLife, March 4’09]

14. MEGA MULŢIMI LA FESTIVALUL LUI LUIS PALAU, GUATEMALA

Una din cele mai mari campanii evanghelistice din istoria Guatemalei, Festivalul lui Luis Palau din 13-14 martie, este o parte din campania de 10 zile, care va caracteriza 25 de evenimente separate, incluzînd întîlniri cu preşedintele Guatemalei şi cabinetul său, senatul, Curtea Supremă, personalul militar, judecătorii, primarii şi demnitarii. Cu susţinerea Asociaţiei lui Luis Palau, circa 3,200 biserici locale şi 25,000 de voluntari pregătiţi, lucrează împreună în efortul de a împinge Guatemala să devină prima naţiune Latino-Americană cu o majoritate de evanghelici. 48 % din populaţie se estimează a fi evanghelici. Trasmisiunea în direct a festivalului, prin radio, televiziune şi online va ajunge la alte mii cu mesajul Evangheliei. [CHRISTIAN NEWSWIRE]

15. SUA: CREŞTEREA NUMĂRULUI DE OAMENI NERELIGIOŞI

Trecerea în revistă a Identificării Religioase în America făcută în 2008, publicată în martie, arată că procentajul oamenilor care nu aparţin de nici o religie aproape că s-a dublat din 1990, în timp ce procentajul creştinilor se află în declin. Adiţional, acest sondaj a aflat că populaţia nereligioasă, s-au mutat de la nord vest spre Noua Anglie de nord. Vermontul este cel mai puţin religios stat în ţară cu 34% de nereligioşi, întrecînd pe celelalte state cu 9 puncte. Necătînd la o porţiune mică(1.6%) de americani care se numesc atei sau agnostici, o revizuire a credinţelor arată că 12% sunt deişti (cred într-o putere supremă dar nu un Dumnezeu personal), şi 12% sunt atei (nu cred în Dumnezeu) sau agnostici (nu sunt siguri). Această trecere în revistă a mai aflat că în ultimii 7 ani, numărul ateilor convinşi aproape că s-a dublat, de la 900,000 la 1.6 milioane. În timp ce populaţia creştină în general a scăzut, unele segmente, inclusiv şi cei care îşi spun „Evanghelici/ Născuţi din nou” sau creştinii care nu aparţin unei denominaţii oarecare, sunt în creştere. [CHRISTIAN POST, 9 March ’09]

16. RUGĂCIUNEA TINERILOR DE-A LUNGUL FUSELOR ORARE

La data de 6 martie, în Noua Zelandă, tinerii au organizat un eveniment anual de 72 de ore, numit „Shockwave”(cutremur) care a mers prin cel puţin 30 de ţări, inclusiv Australia, India, Malaezia, Japonia, Africa de Sud, Niderlanda, Norvegia, Irlanda, Scoţia, Franţa, Germania, Brazilia, Canada, Anglia şi SUA. În timpul acestei iniţiative de rugăciune grupuri de tineri şi misiuni studenţeşti au organizat tinerii creştini să se roage pentru creştinii persecutaţi, în adunările de rugăciune, biserici, în case, ş.a Unele evenimente au durat toată noaptea, în timp ce alţii au folosit timpul de seară, sau de dimineaţă. Shockwave e organizat de Underground (Subterana), tinerii şi misiunile creştine de la Open Doors(uşi deschise). [CHRISTIAN POST, 5 March ’09]

Cine a cheltuit cel mai mult în campania electorală? aprilie 12, 2009

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

Iată o întrebare la care mulţi ar vrea să ştie răspunsul dar nu cred că sumele pe care le-am afla ne-ar da un răspuns obiectiv.

Acest subiect mi-aminteşte şi de cei care acum sunt în toiul pregătirilor pentru nuntă. O întrebare asemănătoare deseori apare şi între părinţii mirelui şi miresei după ce organizează nunta copiilor lor. Părinţii miresei consideră că au cheltuit mai mult decăt părinţii mirelui, dar în acelaş timp n-au fost aşezaţi la loc de cinste, sau invers.

Vreau să povestesc un caz din istorie, care a avut loc acum 2000 de ani în urmă şi din care să vedem o altă metodă de estimare a costurilor şi cheltuielilor:

„În învăţătura, pe care le-o dădea, Isus le zicea: „Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi, şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe. Ei umblă după scaunele dintîi în sinagogi, şi după locurile dintîi la ospeţe; casele văduvelor le mănîncă, şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osîndă va veni peste ei.” Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului, şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, cari erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o văduvă săracă, şi a aruncat doi bănuţi, cari fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decît toţi cei ce au aruncat în vistierie; căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a dat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” Mar 12:38-44

Iată cîteva lecţii practice pentru viaţă:

1. Să ne păzim de mîndrie şi de fală, iar stînga noastră să nu ştie cît a dat dreapta, de parcă ar da altcuiva şi nu copiilor săi, care după cununie una sunt.

2. Să nu umblăm după locurile dintîi, ci mai degrabă să alegem un loc din spate, ca atunci cînd vom fi poftiţi în faţă să ne facă cinste şi nu ruşine, dacă vom fi rugaţi să ne aşezam în urmă.

3. Să nu căutăm să impresionăm pe oameni, cu ceea ce de fapt nu suntem şi nu ne aparţine.

4. Dumnezeu nu poate fi minţit, ca oamenii, deoarece El vede şi ştie totul. El vede inima şi motivaţia noastră. În ziua judecăţii vor ieşi la iveală toate intenţiile cu care am acţionat.

5. Sunt oameni bogaţi şi oameni săraci şi nu toţi au posibilitatea să cheltuiască la fel.

6. Oamenii bogaţi aruncă din prisosul lor(din ceea la ce nu ţin), iar cei săraci dau din ceea ce le rămîne mai preţios şi cu care pot să-şă întreţină viaţa.

7. Estimările lui Dumnezeu nu sunt ca şi cele ale oamenilor, El priveşte la cît a rămas, nu la cît s-a dat.

Exact aşa este şi cu cei care au investit banii în campania electorală. Dacă au făcut-o din inimă şi cu dorinţa sinceră de ajuta ţara şi oamenii, de ai scoate din impas şi au dat tot de ce au dispus, ei sunt cei care au dat cel mai mult. Dar dacă o fac doar din dorinţa de a cîştiga putere şi bani, investind sume mari cu gîndul să le scoată înapoi însutit, atunci nu pot să spun decît că au făcut cea mai nereuşită investiţie din viaţa lor.

Nu pot să nu spun despre cea mai mare achiziţie care a fost făcută de Dumenzeu. El te-a răscumpărat din osînda şi moartea vecinică. Ştii cît L-a costat libertate ta? El a dat pe unicul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă vecinică.

Unii au dat ultimii bani pentru biletul la autobuz. Ei au dat cel mai mult. Cît ai cheltuit tu în campania electorală?