jump to navigation

Hristos S-a înălţat! iunie 9, 2016

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , ,
3 comments

El a venit să-nveţe şi să facă minuni şi semne pentru-a dovedi

Că este Fiul Celui Preaînalt şi pe toţi oamenii a mîntui,

Isus a dus la împlinire măreţul plan din veşnicii

Şi după moarte şi-nviere la Tatăl Său Se va sui,

Dar nu-nainte ca să lase porunci apostolilor Săi,

Şi timp de patruzeci de zile a stat şi a vorbit cu ei!

Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim

Ci să aştepte, făgăduinţa Tatălui divin:

„Căci Ioan a botezat cu apă dar voi foarte curînd,

Botezul veţi primi cu Duhul Sfînt!

Şi veţi primi putere,  cand se va pogorî Duhul cel Sfînt.

Ca să-mi fiţi martori în Ierusalim şi pe-ntreg pămînt!”

Apoi, pe cînd ei se uitau la El, S-a înălţat spre cer,

şi-a fost ascuns de ochii lor de-un nor ce-a apărut de nicăieri.

Ei nu puteau să-şi rupă ochii de cerul unde  Domnul plecat,

şi au văzut doi oameni îmbrăcaţi în alb ce-n faţa li s-au arătat:

„Băbaţi Galileeni ce staţi şi vă uitaţi sper cer?

Acest Isus ce s-a ‘nălţat v-a reveni-n acelaşi fel!”

V-a reveni aşa cum L-au văzut mergînd la cer!

O, cîtă bucurie şi speranţă cuvintele acestea-n inimă aştern!

V-a reveni! V-a reveni odată! V-a reveni ca să ne ia cu Sine!

Şi nu e altă veste mai frumoasă! Aşteaptă-L, deci, căci El revine!

Reclame

HRISTOS E VIU ŞI TU VEI ÎNVIA! mai 3, 2016

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , ,
add a comment

„HRISTOS A ÎNVIAT!” azi spune fiecare,

Şi „ADEVĂRAT A ÎNVIAT!” răspund azi toţi,

Dar câţi cred oare că ISUS e ÎNVIEREA?

Şi că e primul înviat dintre cei morţi?

HRISTOS E VIU! Ceea ce-nseamnă,

Că fiecare dintre noi va învia,

Acum cât se mai poate, CREDE aceasta,

Şi la-nviere El te va întîmpina!

thumb

Mai mult decât un copilaş … decembrie 24, 2015

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

Scumpi prieteni,

venim cu sincere şi calde urări de pace şi bucurie cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului Isus Hristos! Vă dorim ca Sărbătoritul, venirea Căruia o salută toată omenirea, să nu rămînă doar un prunc în iesle, ci să devină Domn şi Salvator personal! El s-a născut în chip de om pentru ca noi să ne putem naşte din Dumnezeu! Să-I mulţumim pentru aceasta şi să-L facem pe El motivul sărbătorii noastre!

https://www.youtube.com/watch?v=ade1Xo728Ts

Credinţa face totul cu putinţă decembrie 6, 2015

Posted by alaandrei in Poezie.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Credinţa este încrederea de neclintit,

În lucrul care l-ai nădăjduit,

Ea este o puternică încredinţare,

În ceea ce nu poţi vedea.
Prin ea pricepem că Pămîntul,

Cu tot ce este azi pe el,

A fost făcut doar prin Cuvîntul,

Plin de putere a lui Dumnezeu.
Prin ea adus-a Abel jertfă,

Şi-a fost primit şi socotit

neprihănit, şi azi vorbeşte

Chiar dacă trupul i-a murit.
Tot prin credinţă şi Enoh,

A fost mutat de pe pămînt,

Căci însuşi Dumnul îl luase,

Că-I e plăcut mărturisind.
Şi făra ea-i cu neputinţă,

Să fim plăcuţi lui Dumnezeu,

Tu trebuie să ai credinţă,

Şi-atunci te răsplăteşte El.
Prin ea şi Noie şi-a salvat,

Întreaga casa de pierzare,

Făcînd un chivot şi-osîndind,

O lume rea nepăsătoare.
Avraam a fost chemat să iasă,

Fără să ştie un se duce,

Şi-a locuit în cort, nu-n casă,

Moştenitor făcîndu-se al crucii,
Tot prin credinţă el a locuit,

În ţara care nu-i aparţinea,

Ca şi Isaac şi Iacov care au trebuit,

Să creadă că va fi a lor cîndva.
Şi Sara tot doar prin credinţă,

Putere a primit să zămislească,

Căci ce la oameni e cu neputinţă,

Doar Dumnezeu poate să-nfăptuiască.
Toţi cei ce prin credinţă au trăit,

Erau în căutarea unei Patrii,

Nu cea din care-odată au ieşit,

Ci una veşnică – a Domnului cetate.

Avraam crezînd că Domnul poate,

Din morţi s-aducă fiul înapoi,

Adus-a jerftfă unica iubire,

Sămînţa-n care mîntuiţi suntem şi noi.

Şi Moise prin credinţ-a fost ascuns,

Căci nu i s-au înfricoşat părinţii,

Iar el atunci cînd mare a ajuns,

Să sufere-ales, pe calea umilinţei.
El socotea ocara lui Hristos,

Ca o mai mare bogăţie,

Căci nu privea la ce e jos,

Ci avea ochii pironiţi spre răsplătire.
El prin credinţ-a părăsit Egiptul,

Fără să-i fie frică de necunoscut,

Încrederea şi-a pus-o-n Domnul,

De parcă Îl văzu pe Cel, ce-I nevăzut.
El Paştele a prăznuit şi a făcut,

Cu sîngele de miel stropirea,

Ştiind că n-o să moară cel întîi-născut,

Ci îi va ocoli pe-alături nimicirea.
El marea a trecut-o prin credinţă,

Ca pe uscat, iar egiptenii

În valuri se zbăteau, în neputinţă,

Şi au murit şi-ostaşi şi căpetenii.
A Ierihonului înalte ziduri,

Tot prin credinţă au căzut,

Iar de Rahav care iscoade găzdui,

Domnul văzînd credinţa-i milă a avut,
Şi de am vrea nu ne-ar ajuge vreme,

Să ne-amintim de toţi aceşti eroi,

De Ghedeon, Barac, Samson, Ieftaie,

De David, Samuel şi de proroci!
Ei prin credinţa-au cucerit împărăţii,

Dreptate au făcut şi-au căpătat făgăduinţe,

Şi gurile-au astupat la lei,

Şi focu-au stins tot prin credinţă.
Cu ea de ascuţişul sabiei-au scăpat,

S-au vindecat de boli, au cîştigat războaie,

Şi oştile vrăjmaşe ei le-au alungat,

Cine-ar putea pe ei să îi doboare?
Femeile înapoi primitau morţii,

Iar unii vrînd mai bună înviere,

Au preferat să moară chinuiţi,

Ca să se întîlească cu-al lor Mire.
Alţii au suferit batjocui şi bătăi,

Şi lanţuri grele şi-închisoare,

Au fost ucişi cu pietre de ai săi,

Tăiaţi au fost în două ca să moară.
Au pribejit lipsiţi de toate,

Ei, cei de care lumea vrednică nu este,

Prin munţi, şi prin pustii, şi peşteri,

Făr să primească ce se promisese.
Pentru că Dumnezeu avea-n vedere,

Ceva mai bun şi pentru noi,

Ca ei să nu ajungă la desăvîrşire,

ci nouă să ne fie martori!!!
Acum fiind înconjuraţi de norul,

Aşa de mare de martiri,

Să-nlăturăm şi piedici şi păcatul,

Şi s-alergăm spre veşnicii!!!
Să ne uităm dar ţintă la Isus,

Căpetenia şi Desvîrşirea,

Cel care pentru slava cea de sus,

A suferit şi a dispreţuit ruşinea!

 

 

Trăieşte o viaţă de adevărată închinare! septembrie 23, 2015

Posted by alaandrei in Anunţuri.
Tags: , , ,
add a comment

„Trăieşte o viaţă de adevărată închinare” astfel se intitulează manualul de studiu biblic pe care ni l-am propus să-l parcurgem împreună cu grupul nostru de studiu. Dorim să facem o invitaţie tuturor celor penTraiesteoviadeadevratnchinaretru care cuvîntul închinare nu este doar în termen bisericesc, auzit rar şi folosit şi mai puţin deatît.

Dacă există în tine o dorinţă de-a te închina lui Dumnzeu dar nu ştii cum să o faci, acest manual te va dirija şi învăţa. Dacă deja slujeşti lui Dumnezeu şi ai o legătură strînsă cu El vei afla şi mai multe amănunte şi lucruri esenţiale care trebuie să facă parte dintr-o închinare plăcută lui Dumnezeu.

Noi toţi ne închinăm cuiva sau, poate în cultura noastră contemporană, la ceva. O facem în felurite forme, după diferite tipare, urmînd anumite exemple, moştenind careva obiceie, căutînd valori şi idealuri care merită închinarea noastră. Dar oare aceasta este adevărata închinare? Oare poţi şti dacă te închini corect sau nu? Cum poţi şti?

Cuvîntul lui Dumnezeu spune că dacă noi întradevăr dorim să trăim o viaţă de adevărată închinare ea trebuie să fie aşa cum ne spune El în Cuvîntul Său – Biblia. Cum? Când? Unde… se închină omul lui Dumnezeu în duh şi în adevăr? Aceste adevăruri le veţi descoperi  personal dacă veţi accepta invitaţia noastră şi veţi studia acest manual extraordinar împreună cu noi.

Întîlnirile au loc în fiecare vinere, ora 19.00. Cartierul Buiucani. Informaţii suplimentare la tel. 069043143. Vă aşteptăm cu mult drag!

Hristos s-a întrupat!!! decembrie 25, 2013

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

Fie ca puritatea şi bogăţia harului pe care le-a adus cu sine Pruncul Isus să vă inunde inimile şi casele!!!

Într-o noapte ca aceasta în lume a venit Lumina

Într-o lume de durere, de păcat şi chin

A venit dumnezeirea ca facă fericită inima

Care pururi caută şi însetează după Cel divin

S-a născut în graj, în iesle ca cel mai sărac OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dar nimeni şi niciodată un dar mai scump ca El n-a dat!!!

 

Hristos a înviat! mai 5, 2013

Posted by alaandrei in Felicitări.
5 comments

Dragi vizitatori, ai blogului Familia Creştină, din partea familiei noastre dorim să vă felicităm cu această luminoasă sărbătoare a învierii Domnului nostru Isus Hristos! Fie ca această extraordinară biruinţă asupra morţii şi păcatului să ţină aprinsă în inimi, flacăra speranţei într-o înviere din morţi, a noastră a tuturor, ca să fim împreună cu Mîntuitorul şi Răscumpărătorul sufletelor noastre pentru veşnicie!!!

Hristos e viu!

Cîntaţi cu toţi!

Ce bucurie mare,

Păcat şi moarte-a biruit

Şi ne-a adus iertare!

Hristos e viu!

Şi va domni

În vecii vecilor!

Să spunem astăzi tuturor

Că au un Salvator!!!

Activiştii homosexuali susţin:”sexul timpuriu este, de cele mai deseori, consimţit, sigur şi distractiv…” aprilie 2, 2013

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
Tags: , , ,
2 comments
Unul din activiştii homosexuali a cerut din nou scăderea vîrstei cosimţămîntului sexual de la 16 la 14 ani, spunînd că aceasta va reduce incidenţa cazurilor de abuz a tinerilor. Peter Tatchell, fondatorul grupului OutRage, a scris pe site Big Think, „Fie că ne place sau nu, mulţi adolescenţi au prima experienţă sexuală aproximativ la 14 sau 15 ani.”
Dacă vrem să protejăm tinerii, şi eu vreau, cel mai bun mod de a face acest lucru este nu prin a-i speria cu arest, dar prin a le oferi sex deschis, de înaltă calitate şi educaţie despre relaţii de la o vîrstă timpurie. Aceasta include împuternicirea lor cu abilităţi, cunoştinţe şi încredere de a spune „nu” avansurilor cu caracter sexual nedorite şi de a raporta violatorii. Comparativ cu incriminarea tinerilor sexual -activi sub vîrsta legală, această stategie de responsabilizare este un mod mai eficient de a proteja tineriii de presiunea de grup si pedofili. O vîrstă mai mare a consimţămîntului  de fapt pune adolescenţii la mare risc de a fi abuzati de „consolidarea ideii că tinerii pînă la 16 ani nu au drepturi sexuale, susţine Tatchell. „Ei susţin că o persoană tînără nu este capabilă să facă o alegere raţională şi morală cu privire la relaţiile sexuale.”
„Vina şi ruşinea cu privire la sex măreşte de asemenea şi probabilitatea molestării, încurajînd acţiunea în ascuns din contul  căreia înfloreşte abuzul,” a adăugat el. Necătînd la ceea ce spun puritanii şi cei ce urăsc sexul, sexul timpuriu este de cele mai multe ori consimţit, sigur, şi distractiv,” spune Tatchell.  Chiar dacă sunt cauzate unele prejudicii, de obicei nu sunt din cauza sexului, propriu zis, dar din cauza abuzului emoţional în relaţie şi a sexului  neprotejat, care poate transmite o infecţie sau lăsa însărcinate pe tinere cănd ele nu sunt gata să fie mame.”
Moynihan a spus, „Cu siguranţă că întotdeauna vor fi minori care vor întreţine relaţii sexuale, dar aceasta nu înseamnă că noi ar trebui să acceptăm aceasta. Sexul este o parte foarte complicată a comportamentului uman, care este prea nuanţat pentru ca tinerii să-l înţeleagă.”
Ea a citat studii care au arătat că tinerii, în special fetele, care încep relaţiile sexuale la o vîrstă fragedă, de cele mai dese ori regretă acest fapt.  Ea a citat pe David Lindsay de la Daily Telegraph care a spus, „Sexul este pentru persoanele care pot să facă faţă consecinţelor, fizice şi de alt gen. Adică, adulţi.” LONDRA, Septembrie 1, 2010 (LifeSiteNews.com)

Este revoltător, este dureros, este atît de îngrozitor faptul că în societatea de azi sunt aşa monştri,  care luptă din răsputeri pentru a răpi de la copiii noştri cel mai scump şi sfînt ce au  –  copilăria, virginitatea, castitatea, puritatea şi de a-i transforma în nişte jucării de făcut sex. Pesonal cred că asltfel de oameni sunt deosebit de periculoşi şi merită toată atenţia noastră pentru a fi opriţi ei şi încercările lor de a-şi satisface perversiunile pe seama copiilor nevinovaţi, care trebuie protejaţi cu orice preţ.

Femeie – fiică, soră, soţie, mamă, noră, soacră! martie 8, 2013

Posted by alaandrei in Felicitări.
Tags: , , , , , , , , , ,
10 comments

Femeie

Cu zîmbetul cald şi faţa senină

Tu ştii s- asculţi, de dragoste plină

Cu rîvnă arzîndă şi dorul nestins,

Tu semeni Cuvîntul, Lumina aprinzi.

O clipă eşti Mamă pentru-ai tăi copii,

Dar tot într-o clipă tu poţi să devii

O oază de pace, speranţă şi har,

Cum pentru pierduţi e pe ţărmuri un far.

Apoi eşti un medic cu sfat şi-ajutor,

Iar dacă-i nevoie expert în decor,

Oriunde si-oricînd eşti lumină şi sare,

Şi pentru al tău soţ eşti un prieten în care,

Mereu îşi găseşte alin, desfătare.

Trecut-au milenii de cînd prima dată,

De mîna divină ai fost tu creată

Dar greul, durerea, nici chiar osîndirea,

În stare n-au fost să îţi schimbe menirea-

De-aduce în lume căldură şi viaţă,

De-a fi ajutor, călăuză, speranţă.

‘ţi doresc să rămîi tot aşa de frumoasă,

La chip şi la suflet,

În duh – evlavioasă,

Să fii împlinită,

Să fii sănătoasă,

Iubită,

Iubind,

Şi oricînd

Credincioasă!

Consecinţele Crăciunului – întruparea lui Hristos decembrie 26, 2012

Posted by alaandrei in Social.
1 comment so far

Hristos  va purta veşnic  consecinţele  pacatului nostru, adica trupul pe care Il are acum în cer şi pe care nu-l avea înainte de a lua trup de om.
Vreau sa spun ca nouă nu ne place sa suportăm consecintele păcatului nostru, nici un timp scurt măcar, chiar dacă am fost iertati sau ne-am prefăcut că iertăm, Domnul Isus poartă însă aceste consecinţe a noastre a tuturor în noul Sau trup acum şi Il va purta vesnic. Auzi?! Vesnic! Ce mare a fost lupta dată în grădina Ghetsimani şi ce dragoste infinită are Fiul lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii.

Pentru noi însă consecinţele Crăciunului poartă un caracter pozitiv, sunt  un dar nemeritat de care putem beneficia toţi, fără excepţii, prin credinţă în Cuvîntul Său! Este darul vieţii veşnice, este iertarea de păcate, este înfierea şi moştenirea veşnică şi nestricăcioasă!
Vă dorim de Crăciun, să aveţi în voi zilnic gîndul lui Hristos! Crăciun împlinit!

Realitatea vieţii după moarte noiembrie 19, 2012

Posted by alaandrei in Mesaj.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Luca 16:19-31

Luca ne-a relatat o pildă pe care a spus-o Domnul Isus. Pilda – este o istorisire literară care învaţă un adevăr duhovnicesc, o istorisire, care deşi este alegorică este totuşi adevărată. Nicicum nu este poveste sau mit. În Biblie pilda ilustrează un singur subiect. Domnul Isus a folosit des pildele în două scopuri. Să descopere adevăruri biblice celor credincioşi şi să ascundă adevărul de la cei care l-au auzit dar l-au respins, pentru că nu le-a convenit.

În această pildă observăm că sunt două locuri în care ajung oamenii după moarte: locuinţa morţilor şi Sînul lui Avraam. Afîndu-se acolo oamenii aud, văd, simt şi vorbesc. Bogatul cere ajutor nu de la cei de lîngă el, ci de la cei din partea cealaltă. Avraam îi răspunde că este imposibil deoarece între aceste două locuri nu este trecere. Totuşi în zilele noastre oamenii cred că pot să-i ajute pe cei care au murit. Dar aici se vede clar că acest lucru este imposibil, dacă omul deja a ajuns acolo. Ba mai mult, vedem că cei din Locuinţa morţilor vor să-i ajute pe cei care încă sunt în viaţă, ca să nu ajungă în chinuri, mijlocind pentru ei înaintea lui Avraam. Nu oferindu-se pe sine, ca să învie şi să le spună, ci să fie trimis oricine e posibil, doar ca să se facă aceasta. Avraam nu este categoric, de data aceasta, cum a fost categoric cu privire la trecerea din Locuinţa morţilor în Sînul lui. Cred că bogatul a înţeles că de acolo nu este întoarcere nici la viaţa, dar totuşi e posibil ca din Sînul lui Avram să fii întors la viaţă. Am citit nu odată cum Domnul Isus a înviat morţii la viaţă, dar nu găsim nicăieri scris că cineva ar fi fost strămutat din Locuinţa morţilor în Sînul lui Avraam, sau invers. Totuşi Avraam spune că această întoarcere de la moarte la viaţă ar fi zădarnică, deoarece au pe Moise şi pe proroci şi trebuie să asculte de ei. Bogatul însă inistă ca să fie trimis cineva, indiferent cine, dar să le mărturisească ce-i aşteaptă, ca să nu vină şi ei în acel loc de chin. Avraam, nici de data aceasta nu este categoric, şi nu zice că ar fi imposibil. Dar, insistă şi el pe ascultarea faţă de Moise şi proroci şi că oricum nu vor crede chiar dacă ar învia cineva din morţi.

Să vedem ce a vrut Domnul Isus să ne descopere în această parabolă. Subiectul principal al acestei pilde este credinţa în ceea ce este scris în Cuvînt şi nu ceea ce spun oamenii, chiar dacă ar învia din morţi. Chiar şi contextul în care a fost spusă parobola ne confirmă acest lucru şi anume că vom da socoteală de ceea ce ne-a încredinţat Dumnezeu, dar nu înaintea oamenilor, ci înaintea Tatălui din ceruri, nu după datina şi tradiţiile strămoşeşti, ci după Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Pentru că toate filozofiile acestei lumi vor arde şi doar Cuvîntul va rămînea. Totuşi este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să I se lege o piatră de moară de gît, decît să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască, adică să aducă o învăţătură falsă copiilor lui Dumnezeu.

Concepţia biblică despre viaţa după moarte este că spiritul într-adevăr părăseşte corpul şi merge într-un alt loc, cînd vine moarte adevărată, sau răpirea. Concepţia biblică despre moarte este că atît moarte fizică cît şi cea spirituală există pentru un singur motiv, necredinţa în Cuvîntul lui Dumnezeu adică, păcatul, care a şi adus desprăţirea, sau moartea omului faţă de Dumnezeu. Deci Biblia confirmă că cei care au ales să creadă în Cuvînt sunt cu Dumnezeu, pentru că Cuvîntul este Dumnezeu, iar cei care au ales să-l respingă sunt despărţiţi de Dumnezeu care este Cuvîntul. Ioan 1:1
Concepţiile nebiblice despre moarte şi viaţă după moarte sunt:

  1. că toţi oamenii au suflete nemuritoare şi toţi vor fi salvaţi,
  2. sufletul e nemuritor dar celor care nu sunt salvaţi, la judecată li se va lua nemurirea
  3. ca sufletele celor salvaţi învie la nemurire, iar cei nesalvaţi încetează să mai existe.

Aceste concepţii au multe lucruri în comun cu ocultizmul şi susţin că moartea este departe de a fi ceva de temut şi că ea doar deschide uşa altor nivele de progres spiritual.

În ciuda menţionarii de către Biblie a iadului de vreo 50 de ori, sondajele de opinie arată că 70% dintre toţi preoţii, neagă doctrina despre iad, la fel ca şi cei peste 50% dintre tinerii evanghelici din SUA. Cifrele acestea cresc datorită celora care răspîndesc aceste învăţături false şi însăşi antihristul, care avea rana de moarte, va face semne şi minuni ca să impresioneze oamenii, şi prin va schimba conceptul lor cu privire la moarte şi viaţa după moarte. Aceasta trebuie să ne motiveze şi mai mult să le vorbim oamenilor despre realitatea existenţii iadului şi a vieţii după moarte.

Întrebarile cele mai frecvente, pe care le pun cei cărora nu le convine adevărul despre iad, auzit din Biblie, este : “De ce aş crede Biblia?” ”Cine a fost acolo şi s-a întors, ca să ne spună cum este?” “Dacă există Dumnezeu care este dragoste, de ce nu dispare boala şi necazurile de pe pămînt?”

1. Să începem cu ultima întrebare:Dacă există Dumnezeu care este dragoste, de ce nu dispare boala şi necazurile de pe pămînt? Doresc să le spun celor ce pun astfel de întrebări, că aceasta nu se va întîmpla aici pe pămînt, în care a intrat păcatul şi cu el toate celelalte lucruri, ci foarte curînd acest lucru îl va face Cel care S-a dus să ne pregătească un loc, ca acolo unde va fi El să fim şi noi. Apocalipsa 21:4 El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tanguire, nici tipat, nici durere, pentru ca lucrurile dintai au trecut.” Apocalipsa 21:8 Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” Cum vor simţi ei toate aceste lucruri dacă nu au trup, ci doar duh? 1 Corinteni 15:35 Dar va zice cineva: „Cum învie morţii? Și cu ce trup se vor întoarce?”Nebun ce eşti! Ce semeni tu nu învie, dacă nu moare mai întâi. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor. Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi alta a trupurilor pământeşti. Cine se naşte o dată va experimenta moartea de două ori, dar cine se naşte de două ori va muri o singură dată. Nu de tine depinde prima naştere şi prima moarte dar tu eşti responsabil pentru alegerea vieţii sau morţii veşnice.

2. A doua întrebare ”Cine a fost acolo şi s-a întors, ca să ne spună cum este? 1 Petru 3:18-19 Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, 19în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, Matei 12:39-40 Un neam viclean și preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul prorocului Iona. 40Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopţi în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. 1 Corinteni 15:20-23Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. 21Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. 22Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; 23dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Cine nu crede în Fiul, chiar de trăieşte este mort faţă de Dumnezeu şi aşa rămîne dacă nu învie prin Hristos. Ioan 11:25-26Isus i-a zis: „Eu sunt Invierea si Viata. Cine crede in Mine, chiar daca ar fi murit, va trai. 26. Si oricine traieste si crede in Mine nu va muri niciodata. Crezi lucrul acesta?”

3. De ce aş crede Biblia şi tot ce este scris în ea? În primul rînd este dovada că Biblia are cele mai multe resurse care confrimă autenticitatea ei, decît orice altă scriere . În al doilea rînd ea nu numai că susţine că este Cuvîntul lui Dumnezeu: expresia “aşa vorbeşte Domnul” este întîlnită de cîteva mii de ori, dar şi afirmă că nici cea mai mică literă sau semn de punctuaţie nu va trece pînă cînd legea nu se va împlini în întregime. Mulţi din ce au scris-o sunt martori oculari şi de aceea au scris cele văzute, auzite, trăite şi pipăite. Deşi cei 40 de autori din diferite pături sociale, au scris cele 66 de cărţi, de-a lungul aproape a două mii de ani, nu există contraziceri între ei sau scrierile lor. În al treilea rînd tot ce a fost prorocit s-a împlinit în trecut, unele se împlinesc chiar sub ochii noştri şi altele se vor împlini în viitor. În al patrulea rînd, există dovezi din abundenţă în probleme arhiologice, de istorie sau ştiinţă, descoperite în favoarea bibliei. Ea este Duh şi Viaţă, ca să înveţe, să mustre, să îndrepte şi să dea înţelepciune în neprihănire, pentru orice lucrare bună.

A crede Biblia este pentru om o problemă de credinţă bazată pe cunoaştere, astfel omul, în final, trebuie să ia hotărîrea dacă crede afirmaţiile Cuvîntului lui Dumnezeu sau nu vrea să creadă, dacă crede mărturia lui Isus Hristos cu privire la Cuvîntul lui Dumnezeu sau nu vrea s-o creadă. Sunt mii şi mii de dovezi în favoarea adevărului de ce ai crede o minciună?

Cunoşti vreo carte care are mai multe dovezi decît Biblia, care este ea? Cunoşti vreo persoană care împlinind cele scrise în acea carte poate schimba istoria lumii şi vieţile oamenilor? Dar chiar dacă ar exista o astfel de persoană ea nu ar putea oferi viaţă veşnică, aşa cum ne-a oferit-o Domnul Isus, prin credinţa în jertfa Sa. Deci dacă totuşi moartea este inevitabilă, cum ai ge gînd să o înfrunţi? Nădejdea mea este în Isus, care oferă tuturor celor ce cred viaţă veşnică în prezenţa lui Dumnezeu. Dar celor care nu cred le este păstrată moartea a doua, adică iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, care a fost pregătit pentru Satan şi îngerii lui. Cîtă vreme se mai spune „astăzi este ziua pocăinţei”, eu te întreb, ce alegi tu?

În Toronto homosexualii deja au intarat cu programul lor în clasele primare aprilie 3, 2012

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
Tags: , , , , ,
add a comment

Protestul de mare amploare, organizat joia trecută împotriva Proiectului al 13 de Lege al Guvernului Ontario, care prevede instituirea Strategiei Educaţiei Inclusive şi de Echitate, în toate şcolile publice şi private, a demonstrat că mulţi părinţi sunt devastaţi de încercarea de a-i lipsi de drepturile de părinţi. Iar imaginile video reflectă clar intensitatea opoziţiei faţă de acest proiect din partea mai multor reprezentanţi a unei mari viarietăţi de comunităţi etnice şi religioase. Video.

Cel mai puternic participanţii la protest au reacţionat la comunicatul lui Phil Lees, liderul Partidului Coaliţiei Familiei(PCF), cînd acesta a descris intenţia proiectului de a-i lipsi pe părinţi de dreptul de a şti ce se întămplă în sălile de clasă a copiilor lor, legate de acest proiect de lege numit al 13. Lees a accentuat că documentul stipulează clar: “Nu, profesorii nu vor spune părinţilor.” Lees a vorbit despre un apel telefonic pe care l-a primit, cu o saptamînă în urmă, de la un părinte înnebunit de durere. Mama povesteşte despre fiul ei de 8 ani care, venind acasa i-a spus mamei că “s-a căsătorit cu cel mai bun prieten al său, James”. Lees continuă, “cînd a fost întrebat cum de s-a întîmplat una ca asta”, copilul a răspuns, “ azi la şcoală ni s-a spus ce înseamnă să iubeşti. Am vorbit despre căsătorii între persoane de acelaşi sex, iar profesorul ne-a spus să ne decidem cu cine din prientenii din clasa noastra am dori sa ne casătorim,” apoi în clasa a 3 a urmat o ceremonie de cununie.” La auzul acestor cuvinte protestatarii si-au exprimat cu voce tare consternarea.

De asemenea, liderul PCF a mai spus ca proiectul acesta de lege va “impune un cod de etică provincilaă care este în proces de elaborare” şi care va obliga pe toţi cei care în prezent închiriază clădiri şi alte încăperi să se conformeze acestui cod de etică. “Cum credeţi cine va elabora codul dat de etică?” a strigat Lees, “Comisia pentru Drepturile Omului din Ontario”. Aceată comisie a fost frecvent criticată pentru tactica pro-homosexuală şi anti-creştină şi pentru că a impus penalităţi severe asupra celor, care din considerente religioase şi de credinţă, au discrimintat pe homosexuali.

Lees a mai prevenit că acest proiect de lege cere sutelor de biserici care închiriază spaţii în şcoli să semneze un acord de a adera la noul cod de etică provincială, implicaţiile fiind că ar putea pierde accesul la aceste servicii în caz de refuz.

Miturile adolescenţilor cu privire la sex/sexualitate: martie 9, 2012

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

•Este inacceptabil pentru un bărbat să fie virgin.

•Doar făcând dragoste ne vom dovedi unul altuia cât de mult ne iubim.

•Bărbaţii trebuie să-şi manifeste masculinitatea: fizică şi sexuală.

•Impulsurile sexuale sunt mai puternice la bărbaţi.

•Bărbaţii trebuie să aibă relaţii sexuale cu cât mai multe fete pentru a dobândi experienţă.

•Fetelor le face plăcere la fel de mult ca şi băieţilor să facă SEX, dar ele trebuie să spună NU pentru a-şi menţine reputaţia.

•Când fetele spun NU este de fapt POATE sau DA.

•Bărbaţii nu vorbesc despre SEX, ei îl practică.

•Dacă nu fac dragoste cu el am să îl pierd.

•Fetelor le face plăcere să fie convinse mai mult timp (chiar şi lacrimile fac parte din ritualulfiresc).

•Băieţii trebuie să fie iniţiatorii actului sexual.

•Fetelor le plac băieţii care deţin controlul.

•După ce un băiat se excită, el nu se mai poate controla.

•O fată nu poate rămâne gravidă după primul act sexual.

•Poate am noroc şi nu rămân gravidă.

•Dacă o fată foloseşte metode contraceptive probabil nu este prea “cuminte”.

•Iubirea între doi tineri înseamnă întotdeauna şi relaţii sexuale.

•Contactul fizic trebuie întotdeauna să ducă la sex.

•Bărbaţii trebuie să fie performanţă în domeniul sexual.

•O femeie modernă trebuie să aibă relaţii sexuale premaritale.

•Bărbatul trebuie să aibă controlul în relaţiile sexuale.

•Femeia trebuie să răspundă întotdeauna iniţiativelor sexuale ale bărbatului.

•Bărbaţii doresc întotdeauna să facă sex.

•Este prea jenant să vorbesc cu prietena/prietenul meu despre prezervative.

•Prezervativele diminuează spontaneitatea şi plăcerea actului sexual.

•Cei mai mulţi adolescenţi şi-au început viaţa sexuală

•Viaţa sexuală este o cale de a deveni adult

Dacă acestea sunt mituri, cum să aflu adevărul? Pentru a afla care este adevărul cu privire la sex şi sexualitate trebuie să ne adresăm la sursa primară, la Cel care a creat şi a proiectat trupul bărbatului şi femeii – adică Dumnezeu.  Ce spune Biblia despre sexualitate? este un studiu care te ajută să te debarasezi de toate miturile şi să te bucuri din plin de felul cum te-a creat Dumnezeu,  la timpul potrivit şi în cadrul potrivit. O altă sursă demnă de toată încrederea care vorbeşte despre acest subiect din perspectiva Bibliei este site-ul moldovacrestina.net. Acolo poti găsi răspuns la foarte multe întrebări care te frămîntă.

Gradul comparativ şi superlativ al adjectivelor şi adverbelor martie 7, 2012

Posted by alaandrei in Limba Engleză.
Tags: , , , ,
1 comment so far

GRADUL COMPARATIV ŞI SUPERLATIV AL ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR

Positiv Comparativ Superlativ  
old

 

hot

 

early

 

gray

 

simple

 

strong

older

 

hotter

 

earlier

 

grayer

 

simpler

 

stronger

the oldest

 

the hottest

 

the earliest

 

the grayest

 

the simplest

 

strongest

La majoritatea adj. monosilabice se adaugă -er, -est.

Excepţie: right, wrong, real.

– adj. care se termină în –y(busy, happy, healthy) primesc –er, -est.

Excepţie: shy, sly, sorry, wry.

-dacă adj. se termină în voc.+cons.,- consoana se dublează

-dacă adj. se termină în cons+ y – y trece – i – + er, est.

iar dacă adj. se termină în vocală +y- y rămîne neschimbat.

famous

 

clever

more famous

 

cleverer

more clever

the most famous

 

the cleverest

the most clever

Pentru adj. bisilabice se foloşte more şi the most

Adj.:able, cruel, clever, common, friendly, gentle, handsome, narrow, pleasant, quiet, simple, sour, stupid – pot primi şi –er, -est, şi more, most.

important more important the most important Adj. plurisilabice primesc –more, -the most.
good

bad

ill

much

many

little

better

worse

worse

more

more

less (lesser)

the best

the worst

the worst

the most

the most

the least

Aceste adjective au forme neregulate pentru comparativ şi superlativ.

Less – se utilizează cu substantive necalculabile, denotă cantitate

Lesser – cu cele calculabile, denotă calitate, se utilizează rar

carefully

slowly

more carefully

more slowly

the most carefully

the most slowly

Adverbele formate din adj.+ ly primesc –more, –the most.
fast
long

fast

faster
longer

faster

the fastest

the longest

the fastest

Adverbele monosilabice, care au aceeaşi formă ca şi adj., (early, hard, high, late, near) primesc –er, -est.
well

badly

far

better

worse

further

farther

the best

the worst

the furthest

the farthest

Adverbele neregulate primesc

er, -est.

 

Cînd să-l învăţăm pe copil să citească martie 6, 2012

Posted by alaandrei in Instructiv-educativă.
Tags: , ,
add a comment

Am citit că deja la 4 ani copilul poate învăţa să citească, ar trebui să încep să lucrez în acest domeniu?


Dacă preşcolarul este deosebit de ager şi poate  învăţa să citească fără să simtă presiune nejustificată din partea adulţilor, poate fi un avantaj să-i dezvoltăm această deprindere. Dar, cu  toate acestea există şi mulţi „dacă”. Puţini părinţi sunt în stare să lucreze cu copiii lor fără să arate frustrarea în caz de eşec. E ca şi sum ai învăţa-o pe soţia ta să conducă: riscant în cel mai bun caz şi dezastruos în cel mai rău. Pe lîngă aceasta, învăţarea ar trebui programată la vîrsta cînd ea este necesară. De ce să investeşti efort nesfîrşit pentru a-l învăţa pe copil să citească cînd el încă nu a învăţat să traverseze strada, să-şi lege şireturile, să numere pînă la zece, sau să răspundă la telefon. Nu se merită să faci mare panică cu  privire la citire la vîrsta preşcolară, ca atare. Cea mai bună sugestie ar fi să asigurăm un cadru favorabil pentru copil în care el să poată învăţa cît mai multe lucruri interesante din cărţi sau alte materiale, să-i citim  şi să-i răspundem la întrebările lui, iar celelalte vor veni la timpul lor.

James Dobson, „Dr. Dobson answers your questions about raising children”

Pacatul martie 3, 2012

Posted by alaandrei in Social.
1 comment so far

Păcatul

Aş dori sa vorbim despre păcat.

-V-aţi întrebat vreo data ce este pacatul?

-Pacatul este o fapta rea pe care noi o savirsim. In Geneza 4:7 e scris că păcatul tot timpul pîndeste la uşa; dorinţa  lui  se ţine dupa tine, dar tu  să-l stăpineşti.

-Ce învăţăm noi din acest verset? Aici e spus ca noi trebuie sa stăpînim păcatul şi să nu-l lăsăm pe el să ne stăpînească.

-Ce mai ştim noi despre păcat? Că nici un om nu se naşte fără păcat. Orice om e păcătos de la naştere, dar noi am fost curăţiti de păcat prin Domnul nostru Isus Hristos care şi-a dat viaţa pentru noi sa fim curaţiti de păcat.

– În Vechiul Testament ca sa-ţi fie iertate păcatele trebuia sa aduci jertfe lui Dumnezeu, dar acum datorită jertfei Lui Isus care s-a adus jertfa pentru noi si noi acum doar trebuie sa ne rugam la Domnul ,ca el sa ne ierte pacatele,apoi noi trebuie sa ne pocaim si sa ne botezam.

-Cine oare sun tovarasii pacatuluii? Tovarasii pacatului sunt: minia,ura si minciuna. Iar mama pacatului este neascultarea.

Neascultarea

-Cred ca va întrebaţi de ce am numit neascultarea mama păcatului?

-Daca să ne gîndim bine, vedem ca la Geneza 3:1-6 e spus ca Eva nu a ascultat de Dumnezeu şi a mîncat din pom şi a dat şi bărbatului ei să manînce.

-Ce s-a întîmplat mai departe? Ei au fost izgoniţi pentru neascultarea lor. Apoi oamenii au început sa deosebeasca binele de rău, şi  cînd oamenii s-au înmulţit au ales să facă rău, adică să păcătuiască.

-Aici noi am văzut că păcatul a apărut de la neascultare cum am spus mai sus.

  Mînia

-Dumnezeu nu iubeşte cînd oamenii se mînie unii pe alţii.

-Mînia des îi aduce pe oameni la pacat. Daca ne uitam la Geneza 4:3-8 vedem ca e scris cum Cain s-a mîniat pe Abel şi l-a ucis, putem spune că a păcătuit şi a păcătuit foarte grav. Cain l-a ucis pe Abel pe cînd Abel nu era vinovat ca Domnului nu i-a placut jertfa  lui Cain.

Ura

-Ura ca şi mînia te poate aduce la săvîrşirea unui păcat ca omorul.  Daca privim la Geneza 27:41-46 vedem ca datorită urei Esau mai nu l-a ucis pe Iacov pentru ca acesta  îi luase dreptul de întîi nascut şi binecuvîntarea.

-Şi ultimul tovarăş al păcatuşui despre care voi vorbi este Minciuna.

Minciuna

-A spune minciuni înseamnă a duce pe cineva in eroare. Minciuna e atunci atunci cînd spui adevărul dar, nu tot, cu scopul de a duce pe om in eroare. Aceasta tot se considera păcat. La Geneza 12:11-16 Avraam l-a dus pe faraon în eroare spunîndu-i doar jumate din adevar.

-Aşa că dragii mei trebuie să fim atenţi la ceea ce facem, gîndim sau vorbim, să ascultăm de Cuvîntul Lui Dumnezeu şi să nu păcătuim.

Andrei Talmazan Junior.

 

Doar 10 consecinţe grave ale aprobării de către Guvern a legii nediscriminare februarie 23, 2012

Posted by alaandrei in Combate imoralitatea.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Cu regret la data de 17 februarie Guvernul a aprobat Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării în care a fost inclusă sintagma „orientare sexuală”. Societatea nu este conştientă de consecinţele grave care nu vor întîrzia să apară ca urmare a acestui fapt, dacă şi Parlamentul va găsi cu cale să facă acelaşi lucru. Dar oare aşa viitor vrem noi să le pregătim copiilor noştri. Suntem gata să-i sacrificăm de dragul aderării la Uniunea Europeană? Nu prea mare e preţul?!?

Iată doar 10 consecinţe grave (şi numărul lor poate fi ridicat pînă la 100) în urma adoptării Proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării:

1. Articolul 4 al prezentei legi punct a) defineşte ca fiind discriminatorie orice instigare la inegalitate şi ostilitate. Cu alte cuvinte atunci cînd cineva va încerca să vorbeasca adevărul despre practicile lor o va face cu riscul de a petrece următorii cîţiva ani ispaşind sentinţa în unul din penitenciarile ţării. Dacă la moment problema data e elucidată aşa de subiectiv ne putem da bine seama cu cît va scadea numărul celora care vor ramîne fermi pe poziţie. Tot aici se condamnă în punctul c) susţinerea discriminării prin intermediul mijloacelor de informare în masă, adică, dacă acum ne putem revolta cu privire la un reportaj sau altul atunci vom fi noi cei atacaţi şi nu se va mai putea folosi mijloacele mass-media pentru a promova valorile moral-spirituale.
2. Articolul 7 despre accesul egal în cîmpul muncii va deschide larg drumul tuturor homosexualilor, pedofililor şi lesbienilor în şcoli şi instituţiile preşcolare unde ei vor avea toata libertatea de a învăţa pe copii noştri şi de a le otrăvi mintea cu detalii şi amănunte perverse ale practicilor lor. La care noi nu vom avea dreptul legal să – i contrazicem şi să ne protejăm copiii.
3. Articolul 9 alin. (2)vorbeşte despre – Procedurile necesare asigurării respectării principiului nediscriminării la locul de muncă urmează a fi inserate în locuri accesibile pentru toţi angajaţii. Neafişarea prevederilor legale sau lipsa unei politici nediscriminatorii la locul de muncă pot fi considerate drept dovada tolerării faptelor discriminatorii. Ceea ce înseamnă că profesorii sau educatorii nu doar că nu vor avea dreptul sa le spună adevărul despre ce reprezintă modul lor de viaţă ci vor trebui să fie atenţi în a nu-i face să se simtă discriminaţi.
4. Articolul 10 alin (1)- interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la bunurile şi serviciile disponibile publicului, cum ar fi cununia în biserică a cuplurilor de acelaşi sex iar refuzul de a face acest lucru va fi calificat ca act de discriminare şi va fi soluţionat conform legii în vigoare articolul 22 – răspunderii penale, administrative, civile şi disciplinare.
5. Articolul 11 punct d), f) le va permite elaborarea programelor de învăţămînt care i-ar favoriza şi ar îndreptăţi modul lor de viaţă, fiind prezentat ca normal iar părinţii şi copiii vor trebui să asiste la programe şi activităţi menite să-i „lumineze” în problema dată. În cîţiva ani nimeni nici nu-şi va mai pune întrebarea dacă ceea ce propagă ei e adevărat sau nu. Un lucru cît de abominabil nu ar părea, devine acceptat, ca fiind bun într-un tîrziu dacă este prezentat pozitiv un timp îndelungat. Şi-apoi recunoaştem cu toţii că profesorii se bucură de o credibilitate mai mare la copiii naivi si neexperimentaţi cu atît mai mult că majoritatea părinţilor se află peste hotare şi învăţătorilor le revine şi rolul de educator-consilier.
6. Articolul 19 le dă dreptul să modifice legislaţia în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării; ceea ce inseamnă că legile deja existente cu privire la familie ş.a care vin în contradicţie cu legea dată vor putea fi modificate oferindu-le un şi mai mare teren de acţiune şi noi drepturi şi privilegii ca înregistrarea căsătoriilor, adopţia copiilor ş.a
7. Articolul 21 punct d), şi f) le dă posibilitatea ca în cadrul asociaţiilor obşteşti create să organizeze tot felul de programe, literatură, tabere, seminare şi training-uri menite să răspîndească imoralitatea.
8. Modul imoral de viaţă pe care îl au duce la răspindirea şi mai rapidă şi în proporţii enorme a bolilor sexual transmisibile unele din ele nemaiputînd fi tratate, iar altele duc la sterilitate. Aceste boli rămîn să afecteze generaţia de mîine nici chiar noi nu ne putem închipui în ce măsură, nemaivorbind de ciuma cea mai mare – SIDA – care răpeşte vieţi şi afectează societatea în întregime. Odată ce vor fi legalizaţi ei vor beneficia şi de tratament gratuit, asigurat din bugetul statului – iar acest tratament nu este nici ieftin, nici ocazional.
9. Această lege prezintă totodată o posibilitate celor care doar din interese materiale vor îmbrăţişa acest mod de viaţă pentru a se bucura de privilegiile şi beneficiile de care au parte, cei ce intră în categoria orientare sexuală – ea fiind categoria în care te poţi încadra cu uşurinţă doar adoptînd modul imoral de viaţă. Acest lucru nu va duce la altceva decît creşterea numărului celor ce practică imoralitatea.
10. La problema demografică deja existentă se va mai adăuga şi cea a lipsei unui stimulent pentru tînăra generaţie de a se căsători şi de a întemeia familii sănătoase, de a continua neamul, de a aduce pe lume urmaşi, cetăţeni ai acestei ţări de a creşte şi educa generaţia de mîine. Pur şi simplu vom dispărea ca naţiune, treptat dar sigur…

BIBLIA: CEA MAI VÎNDUTĂ CARTE ÎN NORVEGIA februarie 12, 2012

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , , , , ,
5 comments

Prima traducere norvegiană a Bibliei, din ultimii 30 de ani, a devenit cea mai vîndută carte a anului 2011. Oamenii au stat la rînd în stradă, chiar şi peste noapte ca să o poată procura iar librăriile au vîndut chiar şi în pauzele de prînz. Noua ediţie a dominat toppurile de carte, aproape în fiecare săptămînă. Stine Smemo Strachan, de la Societatea Biblică Norvegiană, a spus:”Noi am tipărit pentru început doar 25.000 dar pînă la sfîrşitul anului s-au vîndut 79.000 de exemplare. Este incredibil.”Opt din zece Norvegieni etnici sunt membri ai Bisericii de Stat din Norvegia.“ [DAILY MAIL, 4 Jan.]

Bisericile evanghelice din Norvegia sunt mici, rugaţi-vă ca ele să fie “sare şi lumină” pentru cei din jur, aşa încît tot mai mulţi să-L cunoască pe Domnul Isus. Rugaţi-vă pentru ca mai mulţi norvegieni să devină misionari şi să ducă vestea bună a mîntuirii în toată lumea.

Sesiunea I pentru profesorii de religie în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv februarie 10, 2012

Posted by alaandrei in Social.
Tags:
add a comment

De la data de 20 februarie pînă la 3 martie se va desfăşura Sesiunea I pentru profesorii care predau religia în şcoli sau  în cadrul Şcoalii Duminicale dar şi pentru cei care încă nu s-au implicat în această activitate importantă şi necesară din lipsa unei pregătiri temeinice. Această sesiune este una foarte eficientă deoarece oferă atît materiale de lucru cît şi metode şi procedeie de lucru. De asemenea, în program este inclus şi Modulul de Psiho-pedagogie necesar pentru a cunoaşte specificul şi particularităţile de vîrstă al copiilor. Mai multe infromaţii cu privire la această sesiune găsiţi aici.

Femeia care îşi recunoaşte păcatul primeşte iertare ianuarie 27, 2012

Posted by alaandrei in Femeile Bibliei fără Nume.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.” Ioan 3:17

Astăzi vom învăţa despre femeia prinsă în preacurvie, o femeie care îşi recunoaşte păcatul şi primeşte iertare. Semnele, minunile şi vindecările din Evanghelia după Ioan au fost scrise ca noi să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi, crezînd în El, să avem viaţa veşnică. Te invit şi pe tine, cea care asculţi această veste bună, să te gîndeşti la Mîntuitorul, să primeşti această veste minunată, că El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă încă nu te-ai întîlnit cu El, fie ca astăzi, această veste bună să fie şi pentru tine, ca pentru femeia samariteancă, sau ca pentru femeia prinsă în preacurvie. Iar dacă eşti credincioasă, lasă ca această veste să reîmprospăteze bucuria care ai avut-o atunci cînd te-ai întîlnit pentru prima dată cu Domnul Isus.

Să deschidem Biblia la Evanghelia după Ioan 8:1-5: “Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis de dimineaţă, a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos, şi-i învăţa.
Atunci cărturarii şi Fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului,
şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar cînd săvîrşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici
?”Ca să înţelegem într-adevăr ce a fost scris în Lege, şi ce spune Moise, să deschidem Biblia în Vechiul Testament şi să vedem ce ne învaţă Cuvîntul lui Dumnezeu despre această situaţie în care cărturarii o acuză pe femeia pe care au adus-o înaintea Domnului.

Voi citi din Deuteronom 17:2-7: “Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul Tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului tău, şi care să calce legămîntul Lui; care să meargă după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, după soare, luna sau toată oştierea cerurilor, aşa cum Eu n-am poruncit. De îndată ce vei lua cunoştinţă şi vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul acesta este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urîciunea aceasta a fost săvîrşită în Israel (deci întîi trebuia cercetat, întemeiat), atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea (Deci pe cine trebuia să aducă? Pe femeia şi pe bărbatul vinovat de această faptă rea,) şi să ucizi cu pietre sau să pedepseşti cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte să fie omorît pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorît pe mărturia unui singur martor. Întîi mîna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mîna întregului popor. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.” Deci, ca să înţelegem despre ce este vorba, am citit Deuteronom şi am văzut că dacă un om era prins în păcat, trebuia adus înaintea poporului şi martorul era cel care ridica primul mîna şi dădea cu piatra. Deci aceasta era porunca.

Să vedem ce scrie în Levitic 20:7-9: “Voi, să fiţi sfinţi, şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi legile Mele, şi să le împliniţi, eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele lui să cadă asupra lui.” Deci, nu numai curvia sau preacurvia erau pedepsite cu moartea, şi cel care blestema pe tatăl său sau pe mama sa, trebuia adus înaintea poporului şi omorît cu pietre. De asemenea, vedem că cei care se închinau la alţi dumnezei, aşa am citit în Deuteronom, în mod specific, fariseii aduc această femeie. “Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepseşiţi cu moartea.” (v.10) Ce au făcut cărturarii şi fariseii? Au adus numai femeia prinsă în preacurvie. Ce scrie în Levitic? Să aducă şi bărbatul şi femeia, şi să fie pedepsiţi cu moartea. În versetele 22-23 se spune: “Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă aşez, să nu vă verse din gură ei. Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor, pe care le voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate aceste lucruri, şi Mi-este scîrbă de ele.”

Deci, toate aceste păcate, pe care le-am menţionat, arată că lui Dumnezeu Îi este scîrbă, şi toate acestea aduc mînia lui Dumnezeu, pentru că El a scos pe poporul Lui din Egipt, ca să fie un popor sfînt, care să I se închine numai Lui. “V-am spus: “Voi le veţi stăpîni ţara; Eu vă voi da-o în stăpînire: este o ţară în care curge lapte şi miere.” (Dar ei trebuiau să-şi aducă aminte!), Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am pus deoparte dintre popoare.” (v.24) În ce constă această punere deoparte? Voi să vă păstraţi curaţi, păzind poruncile şi legile Mele.

Să vedem ce scrie şi în Exodul 10, unde ne vorbeşte din nou despre felul cum i-a scos Domnul din ţara Egiptului, şi cum Dumnezeu este împotriva păcatului: “Faraon a chemat îndată pe Moise şi pe Aaron, şi a zis:”Am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, şi împotriva voastră. Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta; şi rugaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, să depărteze de la mine şi urgia aceasta de moarte!” (v.16-17)

Vedem aici, cum poporul este ocrotit de Dumnezeu, cum El trimite pedepsele asupra poporului egiptean, şi astfel Faraon, căruia i se împietrise inima de fiecare dată cînd vedem mîna lui Dumnezeu, îşi cere iertare, cere să ia de la el pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, Domnul a fost totdeauna cu poporul Său, l-a ocrotit, l-a păzit, şi a vrut să fie un popor pus deoparte, iar ei trebuiau să îndeplinească această poruncă, şi anume să se păstreze curaţi, şi să păzească toate legile pe care El le dăduse.

În Ioan 8 vedem că fariseii şi cărturarii, care cunoşteau Legea lui Moise, au venit, dar numai cu jumătate din ceea ce scria acolo, şi anume au adus numai femeia, nu au adus şi bărbatul. Deci, dintr-o dată vedem că sunt parţiali şi vedem că martorul trebuia să ridice primul piatra. Să vedem ce se spune în continuare în Ioan: “Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească. (Deci, motivaţia lor era să ispitească pe Domnul Isus.) Dar Isus s-a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pămînt.”(v.6) Nu ne spune ce a scris, dar ştim, că din cauza că ei nu încetau să-L întrebe, “El S-a ridica în sus şi le-a zis: “Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea.” (v.7) Vă aduceţi aminte, că în Deuteronom am citit că mîna martorilor trebuia să se ridice asupra celui acuzat. Deci, cei care au venit şi au adus-o, ei trebuiau să fie primii care să ridice mîna şi s-o omoare. Interesant ce spune Domnul Isus. Cunoscînd că ei sunt vinovaţi, El spune: “Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea.” Martorii care au spus că sunt martori şi au adus femeia, au ridicat ei mîna? Nu.

În versetul 9 ni se spune: “Cînd au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor (Mustraţi de ce?) Pentru că Domnul Isus spune: “Cine dintre voi este fără păcat, să arunce … ) şi au ieşti afară unul cîte unul, începînd de la cei mai bătrîni, pînă la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.” Vedem că acum femeia care nu L-a căutat pe Isus, nu a alergat la El, ci a fost prinsă în preacurvie, fiind vinovată de păcat, a fost adusă de alţii la Domnul Isus, să fie condamnată la moarte. Dintr-o dată, această femeie care se recunoaşte, că este asa cum e, nu se apără, nu spune nu-i adevărat, nu spune nimic, vedem că ea se întîlneşte personal cu Domnul Isus. Într-o astfel de situaţie, Isus, pe care ea Îl întîlneşte, o apără de moarte confruntîndu-i direct pe duşmanii ei, spunînd: “Cel care se simte nevinovat, să arunce cu piatra.”

Îmi imaginez ce era în inima acestei femei, care îşi aştepta moartea, şi nimeni nu aruncă nici o piatră. Ce emoţii, ce sentimente credeţi că au trecut prin inima acestei femei. Apoi, Isus a rămas singur cu femeia. “Atunci S-a ridicat în sus; şi cînd n-a mai văzut pe nimeni decît pe femeie, Isus i-a zis: “Femeie, unde sunt pîrîşii tăi? Nimeni nu te-a osîndit? (v.10) “Nimeni, Doamne.” Şi Isus i-a zis: “Nici eu nu te osîndesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti. (v.11) Cîtă dragoste, cîte înţelegere din partea Domnului Isus, pentru această femeie, o femeie păcătoasă, o femeie acuzată, o femeie care merită moartea, pentru că a săvîrşit preacurvia. Domnul Isus a venit şi a murit pe cruce, pentru ca oamenii caru au păcătuit, ca şi această femeie, sau au făcut orice alt păcat, pentru că în Romani 3:23 spune: “Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”, să poată fi împăcaţi cu Dumnezeu. Toţi avem nevoie de mîntuire, toţi avem nevoie de Domnul Isus.

Această femeie s-a întîlnit cu Domnul Isus, pentru că Domnul Isus a venti la cei pierduţi, şi, în loc să fie omorîtă, în loc să fie condamnată, este eliberată de Domnul Isus. Şi tu poţi fi eliberat, dacă recunoşti că Isus este Fiul lui Dumnezeu, şi crezînd în El, poţi avea viaţă veşnică. Fariseii şi cărturarii au venit cu o motivaţie greşită, ei au vrut doar să-L ispitească pe Isus, ei n-au crezut în Dumnezeu, n-au crezut că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Da, El era Învăţător, proroc, iar ei au vrut să-I găsească o pricină pentru a-L acuza. Isus foloseşte acest prilej, cînd ei o condamnau pe această femeie, ca să-i mustre spunîndu-le: “Cine este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea.” De fapt, ei trebuiau să-l aducă şi pe bărbat. Cine nu ştie dacă nu unul dintre ei a fost acela care s-a culcat cu această femeie! “Cine dintre voi este fără păcat, să i-a primul piatra şi s-o arunce,” le spune Domnul Isus fariseilor, iar femeii îi spune; “Nu te condamn, dar îţi spun un lucru: nu mai păcătui.”

În Iacov 4:4-10 spune: “Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.” (Aici nu este vorba de o preacurvie, ca aceea în care a fost prinsă femeia aceasta. Dar despre ce este vorba?) Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: “Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.”

Credeţi că această femeie s-a smerit? Cînd s-a văzut singură, ea poate s-a aplecat, gândindu-se: “Acum va veni piatra.” Imaginaţi-vă cum aştepta ea osînda, piatra, moartea, şi dintr-o dată, se vede numai ea cu Domnul Isus. Şi Domnul îi spune: “De acum încolo să nu mai păcătuieşti.” … Iar în schimb ne dă un har şi mai mare… De aceea zice Scriptura: “El este împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.” “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu, împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi.” Ce trebuia să facă de acum încolo? Să nu mai păcătuiască. De acum încolo această femeie trebuia să se supună lui Dumnezeu, să se împotrivească diavolului, ca astfel acesta să fugă de la ea.

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mîinile păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită. Simţiţi-vă ticăloşia.”(Ea a recunoscut în inima ei, că ea a păcătuit, ea nu s-a apărat, ci şi-a recunoscut păcatul.) Tînguiţi-vă şi plîngeţi! Femeii acesteia îi pare rău, şi astfel ea se smereşte înaintea lui Dumnezeu şi Domnul Isus îi zice: “Te-am iertat; du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”

Indiferent care este starea ta, atunci cînd îţi recunoşti păcatul, Domnul Isus te primeşte şi te iartă. De aceea a venit El în lumea aceasta, să aducă izbăvirea şi iertarea. În Ioan 3:17 ni se spune; “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.” Femeia prinsă în preacurvie s-a întîlnit cu Cel care a venit, nu ca să judece, ci ca să aducă mîntuire. De ce? Pentru că lumea deja era condamnată la moarte, din cauza păcatului: “Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decît lumina, pentru că faptele lor erau rele.” (v.18-19) Faptele ei erau rele, dar acum ea se întîlneşte cu Domnul, şi El îi spune: “Nu te osîndesc, du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”

Domnul Isus ne invită şi pe noi, pe tine şi pe mine, să continuăm în aceată neprihănire pe care El a dat-o. Iar dacă nu te-ai întîlnit cu El, astăzi El vrea să-ţi spună: “Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” Pentru că Domnul Isus n-a venit să judece lumea, ci a venit ca lumea să găsească mîntuirea prin credinţa în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Mia Oglice, Femeile Bibliei, Un stiudiu biblic despre „Femeile fără Nume”

Reprodus cu permisiunea autoarei

A mai trecut un an… Slavit sa fie Domnul! decembrie 31, 2011

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

 

Dată afară din şcoală pentru o greşeală… octombrie 21, 2011

Posted by alaandrei in Ştiri.
Tags: , , , ,
4 comments

Pakistan (Mission Network News) ― O elevă din clasa a 8 a fost dată afară din şcoală şi foarte aproape de a fi acuzată de blasfemie – pedepsită cu moartea –  pentru că a scris greşit un cuvînt în limba Urdu, raportează Compass Direct News.

“Săptămîna trecută, Faryal Bhatti, în vîrstă de 13 ani, a  greşit un cuvînt la examenul la limba Urdu, în timp ce răspundea la o întrebare despre poezia care aducea laudă la adresa lui Mohamed, unul din profeţii musulmani,” au povestit creştinii din această zonă. Ea a scris  “laanat” – transliteraţia cuvîntului “blestem” în limba Urdu, în loc de “naat”, carea înseamnă o poezie scrisă spre lauda profetului islamic.

Cînd profesorul a descoperit această greşeală, el a bătut-o pe Faryal şi a informat directorul.  A doua zi, elevii musulmani şi adulţii au pus la cale o demonstraţie , cerînd darea afară a elevei şi iniţierea unui caz penal împotriva ei.

Mulţimea a cerut ca Faryal de numai 13 ani să fie acuzată de “comentarii ofensatoare” în conformitate cu legea blasfemiei din Pakistan, care se pedepseşte cu moartea sau închisoarea pe viaţă. Între timp mama fetei a fost dată afară de la locul de muncă, unde lucre în calitate de asistentă medicală, un spital legat cu şcoală în care învăţa fetiţa.

Faryal a cerut scuze şcolii şi a explicat că nu a avut nici o intenţie rea, iar unul din administratorii şcolii chiar a admis că ea nu pare să fi făcut greşeala intenţionat. Necătînd la acestea ea a fost exclusă din şcoală, spre marea satisfacţie a protestatarilor musulmani.

Compas Direct raportează că liderii religioşi au chemat la acţiuni care să fie luate împotriva fetei şi a familiei.

Militarii pakistanezi au intervenit pentru a o apăra pe Faryal şi familia ei. Formal ea nu a fost acuzată de blasfemie dar familia ei este nevoită să se ascundă la moment.

Creştinii locali, care au sfătuit copiii să nu vorbească despre credinţa lor sau alte teme religioase, acum sunt şi mai speriaţi la gîndul ce se poate întîmpla dacă copiii lor ar comite o greşeală. Faryal şi familia ei sunt în siguranţă, dar dacă militarii nu interveneau la timp, nu se ştie ce s-ar fi întîmplat. Creştinii sunt foarte precauţi cu privire la ceea ce spun pentru că aceasta ar putea fi interpretat ca şi blasfemie împotriva islamului sau a lui Mohamed.

În Pakistan creştinii alcătuiesc o minoritate, în jur de 2,45%, din populaţia ţării.

Rugaţi-vă ca ei să fie curajoşi dar şi înţelepţi în vestirea Evangheliei. Rugaţi-vă ca Domnul să deschidă uşi la momentul oportun pentru creşterea bisericilor şi pentru creştini ca să nu sufere fiind acuzaţi pe nedrept.

Fetita pe pat de moarte octombrie 17, 2011

Posted by alaandrei in Social.
add a comment

VA ROG MULT!!!!Postati pe pagina voastra acest mesaj !!!! Nevoie urgenta de sange B3 Negativ – fetita nou-nascuta, mama a decedat saptamana trecuta- va rog sa trimiteti mai departe mesajul pana se gaseste o persoana ce poate si doreste sa salveze acest bebelus. Numarul de telefon il aveti aici – 0741 864 495 – 0765 262 424 . Multumiri…….macar trimite mai departe…..macar atat va rog din suflet

Să te asculte Domnul august 17, 2011

Posted by alaandrei in Felicitări, Poezie.
Tags: , , ,
1 comment so far

Să te asculte Domnul în ziua grea,

Şi să te ocrotească –n al Său Nume!

Şi ajutor din locul Său cel sfânt  să-ţi dea

şi  din Sion cu braţul Său El să te îndrume!

Să-Și  amintească de tot darul adus de tine,

şi să primească tot ce fiinţa ta jertfeşte,

Să-ți dea ce inima mai mult doreşte,

şi  să-mplinească toate planurile înspre bine!

Atunci noi ne vom bucura de biruința-ţi

şi –n a Lui Nume steagul fluturavom.

Domnul să  îţi asculte a ta dorință

Căci stiu că Domnul scapă pe al Său om.

El va răspunde din locaşul sfânt,

prin ajutorul dreptei Sale atotputernice,

Unii se bizuie pe cai, pe care, pe ce sînt

dar noi ne bizuim pe al Său Nume!

Ei se îndoaie şi cad la pămînt,

dar noi ne ridicăm şi-aşa rămânem.

Să fii al Domnului trup, suflet, gînd,

Şi El mereru va fi cu tine!

Să luăm exemplu de la Polonia iulie 1, 2011

Posted by alaandrei in Social.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

După luni de protecţie a informaţiei de presa engleză, organizatorii unei campanii masive pro-viaţă, la nivel local, din Polonia au comunicat pentru site-ul LifeSiteNews, că parlamentarii se pregătesc să voteze un proiect de lege istoric, care ar oferi protecţie totală copiilor încă din pîntecele mamei, chiar din momentul conceperii.

Organizatorii au mai spus că se temeau ca vestea să nu ajungă printre vorbitorii de limbă engleză şi astfel să trezească forţele pro-avort care să toarne bani în ţară pentru a se opune eforturilor lor populare.

Pentru a aduce acest proiect de lege în Parlament organizatorii trebuiau să adune 100.000 de semnături în trei luni, ei au adunat 600.000 de semnături în două săptămîni.

Acest proiect de lege este rezultatul unei campanii masive lansată de Warsaw PRO Foundation şi susţinută de episcopul ţării şi comitetul parlamentar  pro-viaţă, nou format.

Avortul a fost băgat cu forţa oamenilor adînc religioşi ai Poloniei după ce tancurile lui Hitler au devastat ţara 70 de ani în urmă, dar descreşterea puterii naziştilor a fost urmată de zeci de ani de avort la comandă promovat de stat,  sub  succesorii  sovietici.

„Acest proiect este o şansă de a respinge în sfîrşit această moştenire nazistă şi comunistă, care a adus avortul în Polonia de la început”, a spus Jasek Sapa de la PRO Foundation pentru LSN. „Hitler şi Stalin au fost cei care au impus Poloniei avortul şi este timpul să ne dezasociem de la aceste ideologii ucigaşe.”

„Biserica ne învaţă clar că este obligaţia catolicilor nu să protejăm compromisul existent, dar să tindem spre protecţia completă a vieţii”, a spus cardinalul Stanislaw Dziwisz,  fost asistentul personal a lui  Paul Ioan al II cel Binecuvîntat, într-un interviu pentru Gosc Nedzielny, cea mai mare opinie săptămînală a Poloniei. „Aceasta este soluţia la care ne cheamă biserica. Eu susţin toate eforturile ce au ca scop protecţia vieţii umane.”

Această inţiativă a fost susţinută şi de scrisori deschise din partea obstetricienilor şi ginecologilor, avocaţilor şi  juristilor.